Theses on a related topic (having the same keywords):

trade of capital, financial market, kapitalovy trh, eurozona, financny trh, financial crisis, euro area, financna kriza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Lakyová, Drahoslava maiden name: Filačová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zmeny v oblasti dohľadu nad finančným trhom v eurozóne | Theses on a related topic Display description

2.
Dlugošová, Zuzana maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Štátne dlhopisy a ich vývoj počas súčasnej finančnej krízy | Theses on a related topic

3.
Filická, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Fiškálna politika a verejný dlh v krajinách eurozóny | Theses on a related topic

4.
Fujka, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vývoj akciových trhov v USA v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

5.
Pračko, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia EÚ v oblasti finančného trhu | Theses on a related topic

6.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Bankový dohľad a regulácia v podmienkach SR | Theses on a related topic

7.
Rýzková, Zuzana maiden name: Rýzková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika krajín V4 počas finančnej krízy | Theses on a related topic

8.
Šturm, Jaromír maiden name: Šturm
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, prístup krajín EÚ a SR - analýza | Theses on a related topic

9.
Boor, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy | Theses on a related topic

10.
Brettschneider Szénási, Irén maiden name: Fügediova
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančný trh v Českej republike a v Slovenskej republike po vstupe do EU | Theses on a related topic

11.
Čupar, Denis
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Súčasný stav a perspektívy rozvoja kapitálového trhu SR | Theses on a related topic

12.
Darážová, Klaudia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vplyv finančnej krízy na nové usporiadanie globálnej finančnej architektúry | Theses on a related topic

13.
Chraščelová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na vývoj európskeho bankového sektora | Theses on a related topic

14.
Jankovičová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Európska centrálna banka - minulosť a budúcnosť | Theses on a related topic

15.
Konkoľová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopad na kapitálový trh v krajinách V4 | Theses on a related topic

16.
Kóreová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Výhody a nevýhody procesov globalizácie peňažných a kapitálových trhov | Theses on a related topic

17.
Lukáčková, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Dlhopisový trh v podmienkach finančnej krízy | Theses on a related topic

18.
Michalcová, Barbora
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny, dôsledky, východiska | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Regulace vydávání elektronických peněz v ČR | Theses on a related topic

19.
Nedomová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Úver ako významný zdroj financovania podnikov | Theses on a related topic

20.
Pokorná, Tereza
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Globální krize a eurozóna | Theses on a related topic

21.
Polláková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ratingové agentúry a ich úloha pri investovaní | Theses on a related topic

22.
Stašková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Investičná stratégia eurovalu | Theses on a related topic

23.
Stromková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančný trh v Európskej únii | Theses on a related topic

24.
Šilová, Lilia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Výhody a nevýhody globalizácie na peňažných a kapitálových trhoch | Theses on a related topic

25.
Tášik, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Finančné krízy v minulosti a súčasnosti, príčiny a dôsledky | Theses on a related topic

26.
Tomašovičová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Podielové fondy v ČSOB a.s. | Theses on a related topic

27.
Valentová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dopady finančnej krízy na kapitálový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

28.
Vokál, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Finančné krízy: príčiny, priebeh a dôsledky | Theses on a related topic

29.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

30.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

31.
Baffi, Kristián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defense: Dohľad nad finančným trhom v Európskej únii | Theses on a related topic

32.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Rating a kreditné riziko | Theses on a related topic

33.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

34.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

35.
Barnoki, Boglárka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy | Theses on a related topic

36.
Benedek, Eva maiden name: Szüllöová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Fiškálne stimuly - nástroj protikrízových opatrení | Theses on a related topic

37.
Bicsanová, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Ukazovatele poistného trhu v SR | Theses on a related topic

38.
Blaško, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Význam dôvery na finančných trhoch | Theses on a related topic

39.
Bogyi, Peter
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic

40.
Buršíková, Lucia maiden name: Bachledová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: ECB a jej menová politika po finančnej kríze | Theses on a related topic

41.
Celuchová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Medzinárodné finančné inštitúcie a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

42.
Čangel, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Európsky stabilizačný mechanizmus – genéza a dôsledky | Theses on a related topic

43.
Dejmuth, Branislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager), Broker
Bachelor's thesis defense: Indikatívna cena dlhopisov – teória a prax. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Indikatívna cena dlhopisov – teória a prax. | Theses on a related topic

44.
Dlhošová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker
Bachelor's thesis defense: Kapitálový trh v SR a možnosti obchodovania na ňom | Theses on a related topic

45.
Dobríková, Daniela maiden name: Dobríková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Postavenie finančného poradcu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní | Theses on a related topic

46.
Dohnáleková, Ingrid maiden name: Zolvíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana klienta na finančnom trhu, vývoj a trendy | Theses on a related topic

47.
Doliaková, Silvia maiden name: Tomšíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza - vznik, priebeh, dopady | Theses on a related topic

48.
Dudík, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Psychológia finančných trhov a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

49.
Ďurková, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vklady v bankách v období krízy | Theses on a related topic

50.
Ďurovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vybrané cenné papiere emitované vybranou bankou SR | Theses on a related topic