Theses on a related topic (having the same keywords):

dlhova kriza, debt crisis solution tools, esm, greek loan facility, nastroje riesenia dlhovej krizy, financial crisis, uver grecku, financna kriza, debt crisis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Laučíková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na funkciu personálneho manažmentu vo vybranej spoločnosti | Theses on a related topic Display description

52.
Laučíková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na kapitálový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

53.
Lešková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov podnikateľským subjektom v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

54.
Ličková, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Maastrichtské kritéria z pohľadu vývoja verejného dlhu | Theses on a related topic

55.
Luco, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Globálna dlhová kríza a perspektívy vývoja svetovej ekonomiky | Theses on a related topic

56.
Lukáčková, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Dlhopisový trh v podmienkach finančnej krízy | Theses on a related topic

57.
Luptáková, Lenka
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Politika FEDu behom finančnej krízy | Theses on a related topic

58.
Madaj, Rastislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na činnosť bánk | Theses on a related topic

59.
Matuška, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na vývoj bankovej regulácie a dohľadu v Európskej únii | Theses on a related topic

60.
Michalcová, Barbora
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny, dôsledky, východiska | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Regulace vydávání elektronických peněz v ČR | Theses on a related topic

61.
Mrázik, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Európsky finančný stabilizačný nástroj a mechanizmus – budúcnosť meny EURO? | Theses on a related topic

62.
Nagy, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Podmienky úverového financovania podnikov | Theses on a related topic

63.
Nagyová, Csilla maiden name: Csizmadiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

64.
Nyiregyházky, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a postavenie Európskej Centrálnej Banky počas finančnej krízy | Theses on a related topic

65.
Okálová, Mária maiden name: Hatalová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza dôsledkov finančnej krízy na ekonomiku Slovenska po vstupe do EMU | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza dôsledkov finančnej krízy na ekonomiku Slovenska po vstupe do EMU | Theses on a related topic

66.
Pitoňáková, Mária
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Teória menovej politiky | Theses on a related topic

67.
Pokorná, Tereza
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Globální krize a eurozóna | Theses on a related topic

68.
Poláková, Barbora maiden name: Streicherová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trendy vývoja bankového sektora SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

69.
Pračko, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia EÚ v oblasti finančného trhu | Theses on a related topic

70.
Rajnohová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha centrálnej banky v období finančnej krízy | Theses on a related topic

71.
Remeník, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Historické paralely súčasnej globálnej finančnej krízy | Theses on a related topic

72.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia v podmienkach SR | Theses on a related topic

73.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

74.
Rýzková, Zuzana maiden name: Rýzková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika krajín V4 počas finančnej krízy | Theses on a related topic

75.
Říhová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Postupy vybraných centrálnych bánk v období dopadov krízy | Theses on a related topic

76.
Savkaničová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kroky centrálnych bánk počas finančnej krízy a ich vplyv na bankový sektor | Theses on a related topic

77.
Schvarczová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné trhy a problémy špecializovaného bankovníctva | Theses on a related topic

78.
Sidor Hrešková, Marcela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spotrebiteľské úvery v období krízy | Theses on a related topic

79.
Simek, Michael
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza dopadov finančnej krízy na činnosť ratingových agentúr | Theses on a related topic

80.
Stankovenová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Uplatnenie marketingu v období krízy | Theses on a related topic

81.
Stankovianska, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná a úverová kríza vo svete | Theses on a related topic

82.
Szabó, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor v EÚ | Theses on a related topic

83.
Šafáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hlavné faktory vzniku finančných kríz | Theses on a related topic

84.
Šturm, Jaromír maiden name: Šturm
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, prístup krajín EÚ a SR - analýza | Theses on a related topic

85.
Tášik, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančné krízy v minulosti a súčasnosti, príčiny a dôsledky | Theses on a related topic

86.
Tomašovičová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Podielové fondy v ČSOB a.s. | Theses on a related topic

87.
Tušková, Monika maiden name: Matušeková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a postavenie Federálneho Rezervného Systému počas finančnej krízy | Theses on a related topic

88.
Ulrich, Denis
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na ekonomickú aktivitu v eurozóne | Theses on a related topic

89.
Václavová, Žaneta maiden name: Závodská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Reakcia centrálnych bánk na finančnú krízu | Theses on a related topic

90.
Valentová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na kapitálový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

91.
Valentová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na vládne dlhopisy krajín eurozóny | Theses on a related topic

92.
Valentová, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ziskovosť komerčných bánk – doterajší vývoj a predikcia jej vývoja | Theses on a related topic

93.
Vavrovič, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Súčasná finančná kríza a verejné financie Slovenskej republiky | Theses on a related topic

94.
Vitteková, Katarína maiden name: Vitteková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady dlhovej krízy na bankový sektor v Slovenskej republike | Theses on a related topic

95.
Vörös, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv financnej krizy na hypotekarne bankovnictvo v Slovenskej republike | Theses on a related topic

96.
Wittgrúberová, Barbora
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha MMF vo vývoji svetovej ekonomiky | Theses on a related topic

97.
Záležáková, Silvia maiden name: Ághová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Financovanie SME podnikov | Theses on a related topic

98.
Zlámal, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Vply finančnej krízy na vývoj amerických akciových indexov | Theses on a related topic

99.
Židek, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Silná mena možný znak silnej ekonomiky | Theses on a related topic

100.
Židek, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Reakcia centrálnych bánk na finančnú krízu | Theses on a related topic