Theses on a related topic (having the same keywords):

obchodnom, prave, rucenia, uprava, liability, vznik, zanik, commercial, pravna, law, rucenie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Harčárová, Bibiana maiden name: Harčárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nájomný pomer | Theses on a related topic Display description

2.
Kališová, Nadežda
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vznik a vývoj Československej republiky | Theses on a related topic

3.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

4.
Čonka, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Náhrada škody v obchodnom práve | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Náhrada škody v obchodnom práve | Theses on a related topic

5.
Filová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejný ochranca práv v SR a verejný ochranca práv (ombudsman) vo vybranom štáte EÚ | Theses on a related topic

6.
Hrehor, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik spoločnosti s ručenim obmedzeným | Theses on a related topic

7.
Janoľová, Miriama
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

8.
Jenčová, Dana maiden name: Jenčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o ubytovaní | Theses on a related topic

9.
Kohútová, Janette maiden name: Karasová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Darovacia zmluva | Theses on a related topic

10.
Koutun, Boris maiden name: Koutun
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava kapitálových a osobných obchodných spoločností | Theses on a related topic

11.
Krnáčová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka v obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

12.
Květ, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění věcných břemen | Theses on a related topic

13.
Matějček, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění věcných břemen | Theses on a related topic

14.
Maťušová Poláková, Danka maiden name: Poláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava rozvodu manželstva | Theses on a related topic

15.
Plamínková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Věcná břemena a jejich souvislost s poskytováním hypotečních úvěrů | Theses on a related topic

16.
Pongóová, Noémi
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Charakteristika personálnych a kapitálových spoločností | Theses on a related topic

17.
Pravotiak, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Medzinárodne právna zodpovednosť | Theses on a related topic

18.
Sklenářová, Irena
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění věcných břemen | Theses on a related topic

19.
Šrámková, Marie
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování věcných břemen | Theses on a related topic

20.
Šubertová, Daniela maiden name: Karásková
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů | Theses on a related topic

21.
Vitekerová, Ľubica maiden name: Lelovicsová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodných spoločností | Theses on a related topic

22.
Vukanovičová, Gabriela maiden name: Vukanovičová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Společnost s ručením omezeným | Theses on a related topic

23.
Vyletel, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vlastníctva (podielové spoluvlastníctvo) | Theses on a related topic

24.
Živorová, Janka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkových právnych vzťahov | Theses on a related topic

25.
Alexa, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Problematika vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic

26.
Archman, Jaroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Šumava a Český les - Možnosti a způsob organizace loveckého cestovního ruchu v tomto regionu a zajištění příslušných služeb | Theses on a related topic

27.
Augustinová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ústavní soud ČR | Theses on a related topic

28.
Baraniak, Erik
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trestní sankce postihující majetek | Theses on a related topic

29.
Bartáková, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Migrace a migrační teorie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Migrace a migrační teorie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Migrace a migrační teorie | Theses on a related topic

30.
Barteková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna podstata a význam likvidácie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

31.
Bečková, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Daň z nehnuteľnosti | Theses on a related topic

32.
Blažek, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management)
Master's thesis defence: Aplikace marketingových nástrojů do projektu Nostalgic Museum | Theses on a related topic

33.
Brandová, Zdena maiden name: Vydrová
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Smlouva o postoupení pohledávky | Theses on a related topic

34.
Brodňanová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku | Theses on a related topic

35.
Brzáková, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Problematika hospodářské a nekalé soutěže v českém právním řádu | Theses on a related topic

36.
Březinová, Gabriela
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeţe pod vlivem návykových látek | Theses on a related topic

37.
Buková, Alexandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Športové právo | Theses on a related topic

38.
Cardová, Ivana maiden name: Sýkorová
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces úvěrování v kontextu ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

39.
Čížek, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Posuzování a opravy zděných konstrukcí za účelem energetických úspor | Theses on a related topic

40.
Daráš, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pojistná smlouva | Theses on a related topic

41.
Daráš, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankovní obchody | Theses on a related topic

42.
Dokoupilová, Kateřina maiden name: Joklová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí z pohledu práva – formy, problémy, charakteristika | Theses on a related topic

43.
Doležal, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu | Theses on a related topic

44.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručiteľský záväzok | Theses on a related topic

45.
Doubková, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Řízení rizik v konkrétní společnosti / instituci podle kybernetického zákona a jeho prováděcího předpisu | Theses on a related topic

46.
Drnec, Aleš
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Zvláštnosti činnosti obecní policie v podmínkách velkých měst | Theses on a related topic

47.
Duka, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Teorie a praxe zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje v České republice | Theses on a related topic

48.
Dulková, Daniela maiden name: Dulková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Administratívna právna zodpovednosť | Theses on a related topic

49.
Ďumbala, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Morálka a právo | Theses on a related topic

50.
Ďurinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záruka za akosť ako zákonný a zmluvný nástroj ochrany kupujúceho v obchodnoprávnych vzťahoch | Theses on a related topic