Theses on a related topic (having the same keywords):

myslivost, tourism, hunting, protected landscape area, cestovni ruch, narodni park, chranena krajinna oblast, national park, swot analyza., law, zakon, swot analysis., lovecka turistika, hunting tourism

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Herman, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Rozvoj cestovního ruchu v Kutné Hoře, jak udržet návštěvníka déle než jeden den | Theses on a related topic Display description

2.
Rutschová, Žaneta
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Turismus v chráněné krajinné oblasti | Theses on a related topic

3.
Pecháčková, Aneta
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bezpečnostní management)
Master's thesis defence: Vlivy změny klimatu na bezpečnost turismu v ČR a zahraničí | Theses on a related topic

4.
Petržilka, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management

5.
Vaníčková, Gabriela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Turistický, lovecký cestovní ruch a historické památky v Orlických horách | Theses on a related topic

6.
Augustinová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ústavní soud ČR | Theses on a related topic

7.
Baraniak, Erik
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trestní sankce postihující majetek | Theses on a related topic

8.
Bartoňová, Romana maiden name: Bartoňová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Vliv dopravní infrastruktury na cestovní ruch v regionech | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vliv dopravní infrastruktury na cestovní ruch v regionech | Theses on a related topic

9.
Bartůněk, František maiden name: Bartůněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Profil návštěvníka destinace cestovního ruchu Berounsko | Theses on a related topic

10.
Batíková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Lužické a Jizerské hory, Ještědský hřbet- významná rekreační oblast využitelná v létě i v zimě a její další možnosti využití a propagace | Theses on a related topic

11.
Bečková, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Daň z nehnuteľnosti | Theses on a related topic

12.
Beneš, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Krkonoše a Podkrkonoší - význam tohoto regionu a možnosti pro sportovní cestovní ruch v létě a zimě | Theses on a related topic

13.
Bezděk, Michal maiden name: Bezděk
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Životní cyklus destinace - Lipno nad Vltavou | Theses on a related topic

14.
Bezděk, Michal maiden name: Bezděk
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Potenciál rozvoje Chráněné krajinné oblasti Brdy | Theses on a related topic

15.
Beznosková, Naděžda maiden name: Rybáková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Interpretace přírodního dědictví Národního parku Šumava jako faktor lokálního rozvoje | Theses on a related topic

16.
Bilenka, Maryana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Kultura a cestovní ruch jako významné faktory regionálního rozvoje | Theses on a related topic

17.
Bláhová, Eliška maiden name: Bláhová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Hodnocení kvality vybrané destinace CR | Theses on a related topic

18.
Blašková, Sabina maiden name: Skotáková
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Spotřebitelské chování osob přilétajících z Číny do České republiky | Theses on a related topic

19.
Brzáková, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Problematika hospodářské a nekalé soutěže v českém právním řádu | Theses on a related topic

20.
Cardová, Ivana maiden name: Sýkorová
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces úvěrování v kontextu ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

21.
Cvečková, Kristýna maiden name: Cvečková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Rozvoj cestovního ruchu v Brně | Theses on a related topic

22.
Červenka, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu | Theses on a related topic

23.
Česalová, Anna maiden name: Havlíčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Zážitkový cestovní ruch jako nástroj regionálního rozvoje | Theses on a related topic

24.
Čížková, Nikola maiden name: Čížková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Význam hotelových služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Praha | Theses on a related topic

25.
Čížkovská, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development
Bachelor's thesis defence: Cestovní ruch v České republice jako faktor regionálního rozvoje | Theses on a related topic

26.
Daráš, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pojistná smlouva | Theses on a related topic

27.
Daráš, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankovní obchody | Theses on a related topic

28.
Davidíková, Silvia maiden name: Davidíková
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Spotřebitelské chování v cestovním ruchu při návštěvě ČR | Theses on a related topic

29.
Dederová, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv lázeňství a cestovního ruchu na Jesenický region | Theses on a related topic

30.
Dokoupilová, Kateřina maiden name: Joklová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí z pohledu práva – formy, problémy, charakteristika | Theses on a related topic

31.
Douba, Luboš
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Zaměření turistické nabídky regionu pro vybranou zahraniční Klientelu | Theses on a related topic

32.
Doubková, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Řízení rizik v konkrétní společnosti / instituci podle kybernetického zákona a jeho prováděcího předpisu | Theses on a related topic

33.
Drahota, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Kulturní dědictví a jeho zhodnocení z pohledu regionálního rozvoje (nebo cestovního ruchu) vybraného regionu. | Theses on a related topic

34.
Drnec, Aleš
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Zvláštnosti činnosti obecní policie v podmínkách velkých měst | Theses on a related topic

35.
Dudysová, Marcela maiden name: Šírová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti rozvoje obce Benecko | Theses on a related topic

36.
Duka, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Teorie a praxe zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje v České republice | Theses on a related topic

37.
Engererová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vývoj koncepce cestovního ruchu od roku 1989 a její vliv na rozvoj regionu hlavní město Praha | Theses on a related topic

38.
Filová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejný ochranca práv v SR a verejný ochranca práv (ombudsman) vo vybranom štáte EÚ | Theses on a related topic

39.
Fořtová, Naděžda maiden name: Hávová
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Ochrana kulturního dědictví jako potenciál i limit v regionálním rozvoji na Písecku. | Theses on a related topic

40.
Fořtová, Naděžda maiden name: Hávová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Fenomén církevních památek na Písecku jako potenciál cestovního ruchu | Theses on a related topic

41.
Hálek, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Poohří a České středohoří region s řadou rozmanitých atraktivit využitelných pro CR - možnosti zvýšení návštěvnosti a způsob propagace. | Theses on a related topic

42.
Hanáková, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Spotřebitelské chování vybrané národnosti v cestovním ruchu při návštěvě ČR | Theses on a related topic

43.
Havlová, Kateřina maiden name: Havlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Tvorba produktu cestovního ruchu pro segment seniorů | Theses on a related topic

44.
Hertlová, Irena
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha a postavení komunálních policií v současnosti | Theses on a related topic

45.
Hille, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Poutní místa Jižních Čech se zaměřením na turistický ruch v regionu | Theses on a related topic

46.
Hladíková, Dana maiden name: Urbánková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úverové produkty obchodných bánk pre malé a stredné podniky | Theses on a related topic

47.
Hladysh, Lizaveta
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový výzkum včetně projektové studie | Theses on a related topic

48.
Hlavinková, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Geoparky jako jeden z pilířů udržitelného cestovního ruchu | Theses on a related topic

49.
Hnízdová, Jolana
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Franchising jako metoda podnikání, jeho výhody a nevýhody | Theses on a related topic

50.
Holá, Gabriela maiden name: Malá
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Využití seniorského cestovního ruchu ke zvýšení obsazenosti ubytovacích zařízení v mimosezoně | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Využití seniorského cestovního ruchu ke zvýšení obsazenosti ubytovacích zařízení v mimosezoně | Theses on a related topic