Theses on a related topic (having the same keywords):

statna pomoc, antimonopoly office., state aid, protimonopolny urad. competitive policy, europska unia, economic competition, hospodarska sutaz, the european union, sutazna politika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kršiaková, Radka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Posudzovanie a schvaľovanie koncentrácií v krajinách V4 | Theses on a related topic Display description

2.
Čoneva, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Štrukturálne fondy a ich využitie v územnej samospráve v SR | Theses on a related topic

3.
Draškovičová, Eva maiden name: Rajnohová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Voľný pohyb služieb v rámci Európskej únie a jeho vplyv na SR | Theses on a related topic

4.
Frčková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Využitie systému INTRASTAT-SK pri vstupe na slobodný trh EU. | Theses on a related topic

5.
Hanková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová integrácia v Európskej únii - história, súčasnosť, perspektívy | Theses on a related topic

6.
Jurkyová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Daňová koordinácia vs. daňová konkurencia v súčasných podmienkach vývoja EU | Theses on a related topic

7.
Kapusta, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kartelové dohody ako nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže | Theses on a related topic

8.
Kasáková, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Reforma rozpočtu EU | Theses on a related topic

9.
Kašprišin, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trestné činy hospodárske - ich štruktúra a spôsoby postihu | Theses on a related topic

10.
Kováčiková, Margita maiden name: Švantnerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Uplatňovanie a výkon štátnej pomoci v Európskej únii a SR | Theses on a related topic

11.
Martinkovičová, Tatiana maiden name: Ambrošová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalá súťaž | Theses on a related topic

12.
Mičianová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ochrana vkladov a spotrebiteľa v SR a vo vybranej krajine EÚ | Theses on a related topic

13.
Slivoň, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobitosti a význam trestnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže | Theses on a related topic

14.
Štítnická, Milena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trestné činy proti trhovej ekonomike | Theses on a related topic

15.
Tóth, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie Protimonopolného úradu SR pri ochrane hospodárskej súťaže | Theses on a related topic

16.
Urbanová, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalá súťaž | Theses on a related topic

17.
Adamcová, Emília maiden name: Ballonová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Institucionální uspořádání EU (ES) | Theses on a related topic

18.
Augustovičová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právomoci a postavenie Európskeho parlamentu | Theses on a related topic

19.
Bachratá, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Programy podpory pre začínajúcich podnikateľov | Theses on a related topic

20.
Baranková, Soňa
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Politika Európskej únie a Českej republiky v oblasti prisťahovalectva | Theses on a related topic

21.
Bartalosová, Denisa maiden name: Bubeníková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Usporiadanie a organizácia bankového dohľadu v EÚ | Theses on a related topic

22.
Bednarčíková, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Charakteristika vnútorného trhu EÚ a jeho význam | Theses on a related topic

23.
Behun, Branislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopad zavedenia eura na vybraný objekt | Theses on a related topic

24.
Beňová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Klamlivá reklama ako nekalosúťažné konanie | Theses on a related topic

25.
Bílková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic

26.
Bláhová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky | Theses on a related topic

27.
Blašková, Eva maiden name: Blašková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Zapojenie sa Slovenskej republiky do jednotného hospodárskeho priestoru | Theses on a related topic

28.
Blažeková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Fiškálna a monetárna politika Európskej únie | Theses on a related topic

29.
Blížkovská, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Monetární politika České národní banky | Theses on a related topic

30.
Botošová, Anna maiden name: Dzuriaková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aktuálne problémy súčasnej ekonomiky SR v priestore EÚ | Theses on a related topic

31.
Brozmanová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam znalostní ekonomiky v ekonomice zemí EU | Theses on a related topic

32.
Bruthans, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální a kohezní politika Evropské unie a její aplikace v souvislosti s problematikou osídlení v České republice | Theses on a related topic

33.
Brzáková, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Problematika hospodářské a nekalé soutěže v českém právním řádu | Theses on a related topic

34.
Bubelínyová, Erika maiden name: Chebeňová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Intrastat a jeho uplatňovanie pri sledovaní toku tovaru v rámci EÚ | Theses on a related topic

35.
Burdová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalá soutěž | Theses on a related topic

36.
Burianová, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: ANALÝZA MIGRAČNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE | Theses on a related topic

37.
Cina, Mikuláš maiden name: Cina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zahraničné investície a ich dopad na ekonomiku Slovenska | Theses on a related topic

38.
Cvrčková, Magdalena maiden name: Sedláková
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Peníze v ČR - historie a současnost | Theses on a related topic

39.
Čičilla, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pakt stability a rastu a spoločná európska mena | Theses on a related topic

40.
Domčicová, Jana maiden name: Pokorná
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava jednotnej európskej meny Euro | Theses on a related topic

41.
Drobná, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Daň z motovorých vozidiel v SR | Theses on a related topic

42.
Ďurík, Peter Jozef
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Digitální marketing)
Bachelor's thesis defence: Analýza ekonomických změn v automobilovém průmyslu | Theses on a related topic

43.
Falátová, Denisa maiden name: Falátová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Vznik a vývoj vnútorného trhu Európskej únie a jeho vplyv na Slovenskú republiku | Theses on a related topic

44.
Filanová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Európsky parlament – postavenie v systéme orgánov EÚ, organizácia a právomoci | Theses on a related topic

45.
Franková, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj financovania Európskeho spoločenstva | Theses on a related topic

46.
Fukas, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vplyv Európskej únie na legislatívu Slovenskej republiky | Theses on a related topic

47.
Gajdoš, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Koordinácia fiškálnych politík členských štátov Európskej únie | Theses on a related topic

48.
Gardoň, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Priemyselné vlastníctvo z pohľadu legislatívy | Theses on a related topic

49.
Gondkovská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Makroekonomický pohľad na vstup SR do EÚ – vybrané aspekty | Theses on a related topic

50.
Grolmusová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kontrola koncentrácií na vnútornom trhu EÚ | Theses on a related topic