Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

priame dane, popis dani v sr a cr, spotrebne dane, nepriame dane, danova sustava, dan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.
Kürthyová, Klaudia
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Daňová sústava v SR | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

2.
Boriková, Beata roz. Bilická
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Riziká daňových únikov po vstupe SR do Eurozóny | Práce na příbuzné téma

3.
Mišovic, Tomáš
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Majetkové dane v SR - vývoj a právna úprava | Práce na příbuzné téma

4.
Balcová, Lenka
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Príjmy podľa §6 Zákona o dani z príjmov | Práce na příbuzné téma

5.
Bebják, Ivan
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Daňová sústava v Slovenskej republike | Práce na příbuzné téma

6.
Bobrovská, Barbora
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Charakteristika daňových podvodov na území Slovenskej republiky | Práce na příbuzné téma

7.
Čičová, Kamila roz. Kovaľová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finance a hospodaření územní samosprávy)
Obhajoba diplomové práce: Vývoj daňového systému SR v kontexte európskeho integračného procesu | Práce na příbuzné téma

8.
Darvašová, Melania
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Spotrebné dane | Práce na příbuzné téma

9.
Frianová, Daniela roz. Kuhajdová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finance a hospodaření územní samosprávy)
Obhajoba diplomové práce: Analýza daňových únikov u nepriamych daní | Práce na příbuzné téma

10.
Gálová, Gabriela roz. Tóthová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Dane – dôležitý príjem štátneho rozpočtu | Práce na příbuzné téma

11.
Horínková, Marta roz. Mišovičová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Aplikácia dane z motorových vozidiel | Práce na příbuzné téma

12.
Hornáčková, Monika
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Postavenie a pôsobnosť daňového úradu pri správe daní | Práce na příbuzné téma

13.
Jurkyová, Eva
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Daňová koordinácia vs. daňová konkurencia v súčasných podmienkach vývoja EU | Práce na příbuzné téma

14.
Karasová Miklo, Petra
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Daňové úniky na spotrebných daniach a možnosti ich znižovania | Práce na příbuzné téma

15.
Kolišťaníková, Monika
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Právna úprava miestnych daní | Práce na příbuzné téma

16.
Koňárová, Vladimíra
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Daňový systém a daňová sústava v SR | Práce na příbuzné téma

17.
Marcin, Marek
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Spotrebné dane a finančno-ekonomická výkonnosť podniku | Práce na příbuzné téma

18.
Pilátová, Martina roz. Čambálová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finance a hospodaření územní samosprávy)
Obhajoba diplomové práce: Aplikácia dane z príjmov právnických osôb v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva | Práce na příbuzné téma

19.
Seman, Jozef
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Komparácia daňového systému na Slovensku a v Čechách | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Komparácia daňového systému na Slovensku a v Čechách | Práce na příbuzné téma

20.
Šimičáková, Ľubica
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Harmonizácia nepriamych daní v kontexte súčasného vývoja európskeho integračného procesu | Práce na příbuzné téma

21.
Špiriaková, Silvia roz. Vajdíková
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Daňové úniky v oblasti priamych daní a možnosti ich eliminácie | Práce na příbuzné téma

22.
Terefenková, Mária
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Harmonizácia daní v európskom integračnom procese | Práce na příbuzné téma

23.
Antolová, Nikola
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Daňové úniky na DPH v SR | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Ekonomicko-finančná analýza vybraného podniku za obdobie rokov 2007-2011 | Práce na příbuzné téma

24.
Ballabášová, Simona
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Daňové stimuly a ich vplyv na ekonomiku | Práce na příbuzné téma

25.
Ballová, Sandra
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Dane a ich ochrana v trestnom práve | Práce na příbuzné téma

26.
Bečková, Ľubica
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Daň z nehnuteľnosti | Práce na příbuzné téma

27.
Benedek, Eva roz. Szüllöová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Aplikácia dane z príjmov zo závislej činnosti v konkrétnej daňovej jednotke | Práce na příbuzné téma

28.
Beneš, Milan
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance - blok B
Obhajoba diplomové práce: Vývoj daňové politiky ČR v letech 2008 - 2013 | Práce na příbuzné téma

29.
Bočkajová, Martina
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Cíle a úkoly daňové politiky v České Republice | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Cíle a úkoly daňové politiky v České republice | Práce na příbuzné téma

30.
Botošová, Anna roz. Dzuriaková
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Komparácia daňového systému Slovenskej republiky s vybranými štátmi EÚ | Práce na příbuzné téma

31.
Čapkovičová, Miriama
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Vývoj spotrebných daní na Slovensku a vo vyspelých trhových ekonomikách. | Práce na příbuzné téma

32.
Čech, Zbyněk
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Pojišťovnictví)
Obhajoba diplomové práce: Vliv změn v daňové soustavě ČR po roce 1993 na zdanění příjmů podnikatelů | Práce na příbuzné téma

33.
Černíková, Klára
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Pojišťovnictví)
Obhajoba diplomové práce: Optimalizace daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných za rok 2008 | Práce na příbuzné téma

34.
Danišová, Katarína roz. Danišová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finance a hospodaření územní samosprávy)
Obhajoba diplomové práce: Stanovenie základu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov | Práce na příbuzné téma

35.
Debnár, Martin
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Trestná daňová činnosť | Práce na příbuzné téma

36.
Drobná, Eva
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Daň z motovorých vozidiel v SR | Práce na příbuzné téma

37.
Dvorčáková, Alena roz. Beňová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Porovnanie daňových systémov vo vybraných krajinách | Práce na příbuzné téma

38.
Dvořáková, Šárka
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech
Obhajoba bakalářské práce: REGIONÁLNÍ POLITIKA A TZV. ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ | Práce na příbuzné téma

39.
Eckertová, Jarmila
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Právna úprava dane z príjmov fyzických osôb | Práce na příbuzné téma

40.
Englová, Lenka
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob od roku 1989 | Práce na příbuzné téma

41.
Ferková, Katarína
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Dopad zmien v spotrebných daniach na spotrebiteľov | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Dopad zmien v spotrebných daniach na spotrebiteľov | Práce na příbuzné téma

42.
Fišerová, Irena roz. Augustinová
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Management (kombinace/zaměření: Management firemních financí)
Obhajoba diplomové práce: Daňová optimalizace v kapitálových obchodních společnostech | Práce na příbuzné téma

43.
Garwasiuková, Lenka
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Regionální rozvoj / Regionální rozvoj
Obhajoba bakalářské práce: Daňová kontrola | Práce na příbuzné téma

44.
Gazda, Ondřej
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2005, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Pojišťovnictví)

45.
Gnyp, Michal
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Daň z príjmov právnických osôb v konkrétnej daňovej jednotke | Práce na příbuzné téma

46.
Goliková, Monika
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Změny ve zdanění práce v ČR | Práce na příbuzné téma

47.
Gregová, Jana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Analýza a porovnanie vybranej dane na Slovensku a v ČR | Práce na příbuzné téma

48.
Hájková, Petra
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech
Obhajoba bakalářské práce: Přerozdělování daňových příjmů v rámci systému rozpočtového určení daní (RUD) a dopady jeho změn na obce v ČR | Práce na příbuzné téma

49.
Hlaváčová, Lucia
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Trestné činy daňové | Práce na příbuzné téma

50.
Homolka, Ondřej
Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s.
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Daňový systém ČR | Práce na příbuzné téma