Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2011 leto2011
Folders
BOPX Odborná praxe BOPX
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B201AA1 Anglický jazyk A I B201AA1
B201AA2 Anglický jazyk A II B201AA2
B201AB1 Anglický jazyk B I B201AB1
B201AB2 Anglický jazyk B II B201AB2
B201ADM1 Analýza dat a modelování I B201ADM1
B201ADM2 Analýza dat a modelování II B201ADM2
B201BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B201BPO
B201DBB Databáze I B201DBB
B201DCJA1 Anglický jazyk I B201DCJA1
B201DCJF4 Francouzský jazyk IV B201DCJF4
B201DCJN1 Německý jazyk I B201DCJN1
B201FA1 Finanční analýza I B201FA1
B201FMA Finanční matematika B201FMA
B201INM Informatika pro manažery B201INM
B201ISR Informační systémy a jejich řízení B201ISR
B201MAS Matematika - seminář B201MAS
B201MA1 Matematika I B201MA1
B201MA2 Matematika II B201MA2
B201NA1 Německý jazyk A I B201NA1
B201NA2 Německý jazyk A II B201NA2
B201NB1 Německý jazyk B I B201NB1
B201NB2 Německý jazyk B II B201NB2
B201NUV1 Numerické výpočty I B201NUV1
B201NUV2 Numerické výpočty II B201NUV2
B201OAJ1 Odborný anglický jazyk I B201OAJ1
B201OAJ2 Odborný anglický jazyk II B201OAJ2
B201OAJ3 Odborný anglický jazyk III B201OAJ3
B201OIS1 Organizační a informační strategie I B201OIS1
B201OIS2 Organizační a informační strategie II B201OIS2
B201ONJ1 Odborný německý jazyk I B201ONJ1
B201ONJ2 Odborný německý jazyk II B201ONJ2
B201ONJ3 Odborný německý jazyk III B201ONJ3
B201OPM Opakování středoškolské matematiky LS B201OPM
B201OSY Organizace informačních systémů B201OSY
B201PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B201PLP1
B201PLP2 Plánování a řízení projektů IS II B201PLP2
B201PMA Pojistná matematika B201PMA
B201RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B201RKI1
B201RKI2 Řízení kvality (audit) IS II B201RKI2
B201SRI1 Správa a řízení IS I B201SRI1
B201SRI2 Správa a řízení IS II B201SRI2
B201STA Statistika B201STA
B201TEO1 Technologie pro elektronický obchod I B201TEO1
B201TEO2 Technologie pro elektronický obchod II B201TEO2
B201TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B201TIS1
B201TIS2 Technická infrastruktura a síťové technologie II B201TIS2
B201TMM Techniky a metody modelování požadavků B201TMM
B201TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B201TSE
B201VIS Vývoj informačních systémů B201VIS
B201ZIM Základy informatiky B201ZIM
B201ZI1 Základy informatiky I B201ZI1
B201ZI2 Základy informatiky II B201ZI2
B202DEP Dějiny práva B202DEP
B202EPM Evropské politické myšlení a ideologie B202EPM
B202FIP Finanční právo B202FIP
B202IRP Instituce a rozhodovací procesy EU B202IRP
B202LAT1 Latina I B202LAT1
B202LAT2 Latina II B202LAT2
B202MPV Mezinárodní právo a vztahy B202MPV
B202OBP1 Obchodní právo I B202OBP1
B202OBP2 Obchodní právo I B202OBP2
B202OBP3 Obchodní právo II B202OBP3
B202OBP4 Obchodní právo II B202OBP4
B202OCP Základy občanského práva B202OCP
B202OCP1 Občanské právo I B202OCP1
B202OCP2 Občanské právo II B202OCP2
B202OPH Občanské právo hmotné B202OPH
B202PCP Právo cenných papírů B202PCP
B202PEO Právo a elektronické obchodování B202PEO
B202PEU Právo a ekonomické základy EU B202PEU
B202PFS Právní základy finančních služeb B202PFS
B202PFSP Právní základy finančních služeb B202PFSP
B202PIM Právní informatika B202PIM
B202PRM Práva a povinnosti realitních makléřů B202PRM
B202PRP Pracovní právo B202PRP
B202PSY Psychologie B202PSY
B202PSY2 Psychologie II B202PSY2
B202PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B202PSZ
B202PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B202PVL
B202PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B202PZO
B202PZP Právní základy pojišťovnictví B202PZP
B202SOC Sociologie B202SOC
B202SPR1 Správní právo I B202SPR1
B202SPR2 Správní právo II B202SPR2
B202STP Stavební právo B202STP
B202TPR Teorie práva a státověda B202TPR
B202TRP Trestní právo B202TRP
B202USP Ústavní právo B202USP
B202USY Ústavní systémy B202USY
B202VEI Vývoj evropské integrace B202VEI
B202VSU Úvod do veřejné správy B202VSU
B202ZBP Základy burzovního práva B202ZBP
B202ZCP Základy občanského práva B202ZCP
B202ZOP Základy obchodního práva B202ZOP
B202ZSP Základy správního práva B202ZSP
B203ART Analýza realitního trhu B203ART
B203DAR Dějiny architektury B203DAR
B203HOP Hospodářská politika B203HOP
B203MOC1 Metody oceňování I B203MOC1
B203MOC2 Metody oceňování II B203MOC2
B203MVS Marketing výroby a služeb B203MVS
B203OHM Oceňování hmotného majetku B203OHM
B203ONE1 Oceňování nemovitostí I B203ONE1
B203OPO Oceňování podniků B203OPO
B203OPO1 Oceňování podniků I B203OPO1
B203OPO2 Oceňování podniků II B203OPO2
B203PCV Praktická cvičení B203PCV
B203PEK Podniková ekonomika B203PEK
B203PFM1 Property a facility management I B203PFM1
B203PFM2 Property a facility management II B203PFM2
B203POE Podniková ekonomika B203POE
B203POS Pozemní stavitelství B203POS
B203RMO1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B203RMO1
B203RMO2 Rekonstrukce a modernizace staveb II B203RMO2
B203RST Rozpočtování staveb B203RST
B203SKM Stavební konstrukce a materiály B203SKM
B203STD Stavební development B203STD
B203TZB Technická zařízení budov B203TZB
B203TZP Tvorba životního prostředí B203TZP
B203UPS Úvod do pozemního stavitelství B203UPS
B203UZP Územní plánování B203UZP
B203VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B203VPO
B203ZEK1 Základy ekonomie I B203ZEK1
B203ZEK2 Základy ekonomie II B203ZEK2
B203ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B203ZKN
B204PPZ Procesní přístup v podmínkách ZSS B204PPZ
B204SPK Studijní propedeutika (manag. proseminář) B204SPK
B205BAS Bankovní strategie B205BAS
B205BCR Bankovnictví v ČR B205BCR
B205BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B205BFS1
B205CFM Odborné činnosti finančního makléře B205CFM
B205DIM Dovednosti a image manažera B205DIM
B205DOB Devizové obchody B205DOB
B205EBA Elektronické bankovnictví B205EBA
B205EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B205EEP
B205EPS Elektronický platební styk B205EPS
B205FEK Firemní kultura a etické kodexy B205FEK
B205FKE Firemní kultura a etické kodexy B205FKE
B205FRB Finanční řízení bank B205FRB
B205FTR Finanční trhy B205FTR
B205IVP Informační výstupy pojišťoven B205IVP
B205JEK Jednání s klientem a etické kodexy B205JEK
B205JSK Jednání s klientem B205JSK
B205KDT Kapitálový a derivátový trh B205KDT
B205KIN Kolektivní investování B205KIN
B205KRM Krizový management B205KRM
B205MAN1 Management I B205MAN1
B205MBA Mezinárodní bankovnictví B205MBA
B205MBS Marketing bankovních služeb B205MBS
B205MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B205MDZ
B205MPC1 Management portfolia cenných papírů I B205MPC1
B205OPJ Obchodní činnost pojišťoven B205OPJ
B205ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B205ORP1
B205PMS Principy zahraničně obchodních vztahů a mezinárodní spolupráce B205PMS
B205POJ1 Pojišťovnictví I B205POJ1
B205PST Platební styk B205PST
B205RCB Regulace činnosti bank B205RCB
B205RLZ Řízení lidských zdrojů B205RLZ
B205RMP Risk management v pojišťovnictví B205RMP
B205SPB Specializované bankovnictví B205SPB
B205SPP1 Systematika pojistných produktů I B205SPP1
B205UDB Bankovnictví (úvod) B205UDB
B205UFT Úvod do finančních trhů B205UFT
B205UOB Úvěrové obchody B205UOB
B205ZAO Zahraniční obchod B205ZAO
B206FPS Financování podniků a služeb B206FPS
B206FP1 Finance podniku I B206FP1
B206RFF Řízení firemních financí B206RFF
B206RFF1 Řízení firemních financí I B206RFF1
B206RFF2 Řízení firemních financí II B206RFF2
B206RNB Řízení nákladů v bankách B206RNB
B206SDA Správa daní B206SDA
B206TEU Vnitřní trh EU B206TEU
B206UCE Účetnictví cenných papírů B206UCE
B206UFI Účetnictví finančních institucí B206UFI
B206ZUC Základy účetnictví B206ZUC
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
M201ASW Aplikační software M201ASW
M201DBM Databáze II M201DBM
M201DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF1
M201DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF2
M201EME Ekonometrie M201EME
M201FA2 Finanční analýza II M201FA2
M201IKS Informační a komunikační systémy M201IKS
M201IMG Informační management M201IMG
M201MDS Modelování a návrh datových skladů M201MDS
M201MZI Metody zpracování informací M201MZI
M201OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M201OBAJ1
M201OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M201OBAJ2
M201OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M201OBNJ1
M201OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M201OBNJ2
M201PAS Pravděpodobnost a statistika M201PAS
M201RPP Řízení projektů a podnikových procesů M201RPP
M201SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M201SIT
M201SME Systémová metodologie M201SME
M201SRS Strategické řízení informačních systémů M201SRS
M201STM Statistické metody M201STM
M201TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M201TCN
M201ZSI Základy softwarového inženýrství M201ZSI
M202OBP Základy obchodního práva M202OBP
M202PEC Postavení střední Evropy a ČR M202PEC
M202PIF Právo pro informatiku M202PIF
M202POL Politologie M202POL
M202RPR Regionalni politika a rozvojové projekty M202RPR
M202ZAP Základy práva M202ZAP
M203EEI Ekonomické základy evropské integrace M203EEI
M203HOP1 Hospodářská politika I M203HOP1
M203HOP2 Hospodářská politika II M203HOP2
M203MAK1 Makroekonomie I M203MAK1
M203MAK2 Makroekonomie II M203MAK2
M203MIK1 Mikroekonomie I M203MIK1
M203MIK2 Mikroekonomie II M203MIK2
M203ONE2 Oceňování nemovitostí II M203ONE2
M203OPE Oborové politiky EU M203OPE
M203OPO3 Oceňování podniků III M203OPO3
M203POE Podniková ekonomika M203POE
M203RVV Rozpočtování ve výstavbě M203RVV
M203SMO Spolupráce EU a mezinárodních organizací M203SMO
M205BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M205BFS2
M205FPM2 Facility a property mangement II M205FPM2
M205KMA Kvantitativní management M205KMA
M205MAN2 Management II M205MAN2
M205MFT Mezinárodní finanční trhy M205MFT
M205MPC2 Management portfolia cenných papírů II M205MPC2
M205ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M205ORP2
M205POJ2 Pojišťovnictví II M205POJ2
M205RPV Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M205RPV
M205SPP2 Systematika pojistných produktů II M205SPP2
M206DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M206DIF1
M206DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M206DIF2
M206DSY Daňový systém M206DSY
M206DTP Daňová teorie a politika M206DTP
M206FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M206FHS
M206FP2 Finance podniku II M206FP2
M206FRI Finanční řízení M206FRI
M206MPA Měnová politika a analýza M206MPA
M206TEU Vnitřní trh EU M206TEU
M206UCT Účetnictví M206UCT
M206VF1 Veřejné finance I M206VF1
M206VF2 Veřejné finance II M206VF2
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.