Theses on a related topic (having the same keywords):

motivace, enterprise (company), employees, podnik, personalni rizeni, zamestnanci, human resources management, rizeni lidskych zdroju, motivation, personnel management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hetverová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Jurečková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců | Theses on a related topic

3.
Mácová, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Využívání zaměstnaneckých benefitů v systému odměňování vybrané firmy | Theses on a related topic

4.
Nikiforova, Sofya
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Systém odměňování a motivace zaměstnanců v neziskové organizaci | Theses on a related topic

5.
Siverová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Zaměstnanecké benefity

6.
Bartíková, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Odměňování a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

7.
Benda, Kateřina maiden name: Vavřičková
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

8.
Bočkajová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Odměňování pracovníků a jeho konkrétní aplikace | Theses on a related topic

9.
Buršík, Dušan
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků ve společnosti OVB Allfinanz, a.s. | Theses on a related topic

10.
Fabiánová, Zuzana maiden name: Švábová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Komparace metod hodnocení personálních činností v územní samosprávě | Theses on a related topic

11.
Fiala, Daniela maiden name: Hřebcová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Řízení lidských zdrojů ve státní a soukromé sféře | Theses on a related topic

12.
Holubová Šemberová, Jana maiden name: Sisková
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Manažerská psychologie)
Bachelor's thesis defence: Fluktuace zaměstnanců v oblasti logistiky | Theses on a related topic

13.
Jirušková, Miroslava maiden name: Böhmová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Význam komunikace v procesu motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

14.
Jungmannová, Eliška
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Návrh na využití efektivní metodiky odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

15.
Klečka, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

16.
Králová, Sandra maiden name: Šilerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Péče o zaměstnance v nepodnikatelské sféře | Theses on a related topic

17.
La, Hieu
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Motivace zaměstnanců

18.
Linhartová, Viktoria maiden name: Gorodilova
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Talent management - plány nástupnictví a jejich realizace v praxi ve společnosti Valeo Autoklimat | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Talent management – plány nástupnictví a jejích realizace v praxi ve společnosti Creditea | Theses on a related topic

19.
Milerová, Monika
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Analýza vlivu motivačních nástrojů na loajalitu a výkonnost zaměstnanců v organizaci Škoda Auto

20.
Ovský, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Startup a podnikání)
Bachelor's thesis defence: Systém motivace zaměstnanců ve společnosti STAP a.s. | Theses on a related topic

21.
Prokorát, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů v podniku | Theses on a related topic

22.
Roubalová, Sára
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Vzdělávací programy pro zaměstnance podniku a názory zaměstnanců na tyto programy | Theses on a related topic

23.
Rovenský, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Využití aktuálních poznatků psychologie při řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

24.
Šebestová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě | Theses on a related topic

25.
Šramková, Zdenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Nové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranej organizácii | Theses on a related topic

26.
Šurečková, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Analýza motivačních faktorů zaměstnanců firmy, jejich optimalizace a vliv na dosahované výsledky

27.
Tesařová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Péče o zaměstnance v příspěvkové organizaci městské části | Theses on a related topic

28.
Tintěrová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha a funkce systému HR v moderní firmě | Theses on a related topic

29.
Bartuška, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů v podniku | Theses on a related topic

30.
Báštěcká, Lucie maiden name: Báštěcká
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace podřízeného- peníze nejsou všechno | Theses on a related topic

31.
Benda, Kateřina maiden name: Vavřičková
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

32.
Burlacova, Tatiana
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Proces získávání zaměstnanců na OÚ Mukařov a MěÚ Říčany u Prahy | Theses on a related topic

33.
Cemperová, Jarmila
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Strategické řízení lidských zdrojů v advokacii | Theses on a related topic

34.
Daňková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Odměňování a motivace zaměstnanců (porovnání zaměstnanců soukromého sektoru a státní správy) | Theses on a related topic

35.
Drnková, Renáta
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Výběr pracovníků a jejich adaptace | Theses on a related topic

36.
Dvořák, Karel
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Motivace, vzdělávání a efektivní řízení pracovníků ve vybrané organizaci státní správy. | Theses on a related topic

37.
Figurová, Juliana
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Vedení a motivace nejlepších zaměstnanců | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vedení a motivace nejlepších zaměstnanců | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vedení a motivace nejlepších zaměstnanců | Theses on a related topic

38.
Filip, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku | Theses on a related topic

39.
Hejna, Antonín
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Systém řízení lidských zdrojů v podniku | Theses on a related topic

40.
Hirsch, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Sportovní management)
Bachelor's thesis defence: Systém odměňování ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

41.
Horáček, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Odměňování zaměstnanců v organizaci | Theses on a related topic

42.
Hudcová, Denisa maiden name: Lojdová
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Strategie řízení lidských zdrojů v regionálním managementu | Theses on a related topic

43.
Chalupecká, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Motivace a angažovanost na pracovišti ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

44.
Janků, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

45.
Kadlusová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

46.
Klingerová, Veronika maiden name: Klingerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Dopady růstu minimální mzdy v České republice na hospodaření a rozvoj vybraného podniku | Theses on a related topic

47.
Kohoutová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Manažerská psychologie)
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů v podniku | Theses on a related topic

48.
Kosík, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Kriminalistika a kriminologie)
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace v soukromém sektoru | Theses on a related topic

49.
Kotalíková, Michaela maiden name: Kotalíková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Analýza činnosti řízení lidských zdrojů Finančního úřadu v hlavním městě Praze a Lounech | Theses on a related topic

50.
Kuhnová, Simona maiden name: Khomová
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Andragogy / Andragogy
Bachelor's thesis defence: Firemní benefity a jejich přínos pro zaměstnavatele