Theses on a related topic (having the same keywords):

amateur sport, amatersky sport, fitness-cetrum, health risks, prague 8, fitness cetrum, zdravotni rizika, praha 8, doping, methods of doping codex, anti-doping organizations, zakazane latky a metody dopingu, antidopingova organizace, anabolic steroids, prohibited substances, anabolicke steroidy, kodex

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Rymon, Martin maiden name: Rymon
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingu a jeho další vývoj v současném sportovním světě | Theses on a related topic Display description

2.
Krausová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Dostupnost anabolických steroidů ve vybraných fitness centrech Kladenska zdravotní rizika | Theses on a related topic

3.
Mašek, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Negativní dopady užívání anabolických steroidů na mladistvé | Theses on a related topic

4.
Bukovský, Mikuláš maiden name: Rohla
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingu a možné způsoby řešení, jako účinné protiváhy jeho zneužívání nejen ve sportu | Theses on a related topic

5.
Novotný, Jindřich
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Negativní dopady dopingových látek na člověka | Theses on a related topic

6.
Wolfschläger, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Současná analýza problematiky dopingu a dopingových látek se zaměřením na kulturistiku | Theses on a related topic

7.
Dolejší, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: DOPING A VYBRANÉ DOPINGOVÉ PROSTŘEDKY JAKO NEGATIVNÍ FENOMÉN V SOUČASNÉM SPORTU | Theses on a related topic

8.
Holanová, Nina
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Kriminalistika a kriminologie)
Bachelor's thesis defence: Analýza problematiky dopingu, dopingových prostředků a boje proti jeho zneužívání | Theses on a related topic

9.
Kyliánek, Viktor
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Současný vývoj dopingových prostředků a jejich vliv na jedince | Theses on a related topic

10.
Provázek, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingu a zneužívání anabolických steroidů z pohledu současné mládeže v regionu | Theses on a related topic

11.
Žid, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Doping ve sportu a jeho další perspektivy, důsledky pro region | Theses on a related topic

12.
Bartoněk, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Analýza vlivu dopingových látek se zaměřením na bojové sporty a bezpečnostní složky v České republice | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Analýza vlivu dopingových látek se zaměřením na bojové sporty a bezpečnostní složky v České republice | Theses on a related topic

13.
Félová, Dana
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Zdravotní a ociální rizika spojená s užíváním dopingových prostředků | Theses on a related topic

14.
Hanzlová, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Současný vývoj dopingových prostředků a jejich vliv na jedince | Theses on a related topic

15.
Havelka, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingu a metody prevence v regionech | Theses on a related topic

16.
Koláčná, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Analýza zneužívání netradičních drog, návykových látek (NL) v české drogové scéně a jejich vliv na jedince a společnost | Theses on a related topic

17.
Pátková, Miroslava
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Negativní dopady užívání anabolických steroidů na mladistvé | Theses on a related topic

18.
Piškulová, Nikol
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Zdravotní rizika ve vztahu k výživě u dětí

19.
Roubalíková, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Úloha krajské hygienické stanice při přípravě a řešení zdravotních rizik; | Theses on a related topic

20.
Slámová, Denisa
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Problematika užívání zakázaných látek ve sportu | Theses on a related topic

21.
Taferner, Richard
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Slaďování pracovního a osobního života pracovníků ve veřejné správě | Theses on a related topic

22.
Žiačiková, Simona maiden name: Žiačiková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Analýza rizika dopingu ve sportu | Theses on a related topic

23.
Blahota, Martin maiden name: Blahota
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Doping ve sportu: Cyklistika | Theses on a related topic

24.
Jarošová, Jana maiden name: Jarošová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Etické kódexy a bankovníctvo | Theses on a related topic

25.
Klapka, Oto
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bezpečnostní management)
Master's thesis defence: Zdravotní rizika území regionu Mladoboleslavsko se zaměřením na biologické hrozby | Theses on a related topic

26.
Kočambová, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia a dodržiavanie etického kódexu vo vybranej bankovej inštitúcií | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Aplikácia a dodržiavanie etického kódexu vo vybranej bankovej inštitúcií | Theses on a related topic

27.
Nagy, Albert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Využitie poznatkov psychológie v práci právnika | Theses on a related topic

28.
Pavlík, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Doping ve sportu a jeho další perspektivy, důsledky pro region | Theses on a related topic

29.
Průša, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingu v současných sportovních zařízeních, fitness centrech (regionální specifika) | Theses on a related topic

30.
Průšová, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Zdravotní rizika v Ústeckém kraji | Theses on a related topic

31.
Roubalová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management
Bachelor's thesis defence: Duševní hygiena v životě manažera ve zdravotnictví | Theses on a related topic

32.
Sinko, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Sport a trestní právo | Theses on a related topic

33.
Soperová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Přemyslovské a lucemburské právní kodexy | Theses on a related topic

34.
Ševčík, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Komparativní analýza důvěry veřejnosti Zlínského kraje v Policii České republiky a v Obecní policii | Theses on a related topic

35.
Vavříková, Radka
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Master's thesis defence: Zdravotní rizika a bezpečnost staveb v důsledku vlivu klimatických změn | Theses on a related topic

36.
Velíšek, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Právní zakotvení postavení veřejných zaměstnanců v ČR de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

37.
Veselský, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingových prostředků zaměřující se na vliv testosteronu na jedince a možný vznik závislostí | Theses on a related topic

38.
Vitásek, Otakar
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Firemní kultura v podnicích s českými a zahraničními vlastníky | Theses on a related topic

39.
Zedník, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Problematika dopingu v současných sportovních zařízeních, fitness centrech (regionální specifika) | Theses on a related topic

40.
Zverbík, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kultúra a biznis etiketa v organizácii | Theses on a related topic