Theses on a related topic (having the same keywords):

ochrana spotrebitele, spotrebitelska politika v ceske republice, rizeni pred financnim arbitrem, financial arbiter, consumer policy in the czech republic, analysis of the financial arbitrator?s activity, financni arbitr, analyza cinnosti financniho arbitra/ consumer protection, financial arbitration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Holíková, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Finanční arbitr České republiky | Theses on a related topic Display description

2.
Kopecká, Klára maiden name: Kolenová
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Platební styk v České republice | Theses on a related topic

3.
Kovář, Libor
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele na finančním trhu | Theses on a related topic

4.
Krejčová, Sabina
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele ve finanční oblasti dle zákona o ochraně spotřebitele | Theses on a related topic

5.
Míková, Alena
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Mimosoudní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR | Theses on a related topic

6.
Šepić, Michael
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Mimosoudní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR | Theses on a related topic

7.
Walterová, Iveta maiden name: Koryntová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Analýza činnosti finančního arbitra v porovnání s vybranými instituty zemí Evropské unie | Theses on a related topic

8.
Zelenková, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Činnost finančního arbitra | Theses on a related topic

9.
Adamcová, Hana
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele v ČR a EU | Theses on a related topic

10.
Beloussov, Daniil
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků | Theses on a related topic

11.
Bendík, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Platební styk z pohledu ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

12.
Bereznyakova, Sofya
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele na finančním trhu | Theses on a related topic

13.
Bulinská, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele v České republice | Theses on a related topic

14.
Burešová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

15.
Cardová, Ivana maiden name: Sýkorová
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces úvěrování v kontextu ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

16.
Červenková, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem | Theses on a related topic

17.
Fröhlich, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Uplatnění nároku spotřebitele na právní ochranu | Theses on a related topic

18.
Gajewská, Zuzana
Faculty: AMBIS University
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Mimosoudní vyrovnání sporů jako nástroj ochrany klienta ve vybraných oblastech bank. | Theses on a related topic

19.
Hálová, Gabriela
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky zaměřené na seniory | Theses on a related topic

20.
Herčíková, Kristyna
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

21.
Herklocová, Taťána
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spotřebitelské smlouvy | Theses on a related topic

22.
Holub, Ivan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Postavení a činnosti institutu finančního arbitra dle zákona č. 229/2002 Sb. s výhledem do budoucnosti | Theses on a related topic

23.
Houdková, Jacqueline
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele ve finančních službách | Theses on a related topic

24.
Chmelíková, Stanislava maiden name: Chmelíková
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty elektronických obchodů, komparace s vybranou zemí EU | Theses on a related topic

25.
Chval, Daniel
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

26.
Jurčová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

27.
Kořínková, Alena
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)

28.
Kotva, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Realizace platebního styku právnickou a fyzickou osobou v České republice | Theses on a related topic

29.
Kudláček, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Mimosoudní řešení sporů v ČR | Theses on a related topic

30.
Kurialová, Sabina
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

31.
Malíková, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Činnost Kanceláře finančního arbitra | Theses on a related topic

32.
Michalcová, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny, dôsledky, východiska | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Regulace vydávání elektronických peněz v ČR | Theses on a related topic

33.
Mixa, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Současné bezkontaktní technologie a možnosti jejich uplatnění | Theses on a related topic

34.
Moravcová, Stanislava
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

35.
Novotný, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Běžný účet jako absolutní obchod a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

36.
Ochmannová, Irena
Faculty: AMBIS University
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Mimosoudní vyrovnání sporů - ochrana klienta ve vybraných oblastech bankovnictví | Theses on a related topic

37.
Ptáček, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní úprava ochrany spotřebitele a řešení sporů v této oblasti | Theses on a related topic

38.
Rafajová, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Komparace bezhotovostních platebních instrumentů | Theses on a related topic

39.
Raška, Luboš
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Elektronické platební prostředky a jejich analýza | Theses on a related topic

40.
Šigutová, Renata
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Problematika realizace platebního styku v obchodních bankách | Theses on a related topic

41.
Valavačkoski, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky | Theses on a related topic

42.
Vinařová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking, Legal Administration in Undertaking, Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem | Theses on a related topic

43.
Vondráčková, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie | Theses on a related topic

44.
Walterová, Iveta maiden name: Koryntová
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Mimosoudní vyrovnání sporů jako nástroj ochrany klienta v bankovnictví | Theses on a related topic

45.
Werlikova, Denisa
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

46.
Zimová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

47.
Žeravý, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj ochrany spotřebitele v České republice v letech 2004 - 2011 | Theses on a related topic