Theses on a related topic (having the same keywords):

peniaze, obezny majetok, zasoby, pohladavky, likvidita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Papajová, Katarína maiden name: Halahijová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie obežného majetku podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Kaľavský, Filip
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zdroje financovania obežného majetku | Theses on a related topic

3.
Königsmark, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie obežných aktív podniku | Theses on a related topic

4.
Labadeová, Jaroslava maiden name: Glončáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Tvorba plánu cash-flow v podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

5.
Laluhová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obežný majetok podniku a jeho financovanie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Obežný majetok podniku a jeho financovanie | Theses on a related topic

6.
Lamprecht, Robert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku | Theses on a related topic

7.
Bučková, Matina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Manažment pohľadávok a peňažných prostriedkov podniku | Theses on a related topic

8.
Kováčová, Lea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančný manažment pohľadávok a peňažných prostriedkov podniku | Theses on a related topic

9.
Nagyová, Ľuba maiden name: Obermajerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Manažment pracovného kapitálu podniku | Theses on a related topic

10.
Pecová, Viera
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku | Theses on a related topic

11.
Sedláková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obežný majetok a jeho účtovanie v účtovníctve. | Theses on a related topic

12.
Szaboová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Evidencia a účtovanie obežného majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

13.
Turasová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku | Theses on a related topic

14.
Bednařík, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvěrová analýza společnosti Pekárny a cukrárny Náchod a.s. | Theses on a related topic

15.
Mintálová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančný manažment obežného majetku vybraného podniku | Theses on a related topic

16.
Osvaldová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Pohľadávky a peňažné prostriedky podniku | Theses on a related topic

17.
Pec, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Inventarizácia zásob podniku a jej vysporiadanie | Theses on a related topic

18.
Rózsová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovanie a uplatnenie opravných položiek v účtovnej jednotiek účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

19.
Tomáš, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Krátkodobý majetok podniku | Theses on a related topic

20.
Tóth, Štefan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné rozhodovanie o alokácii kapitálu do pohľadávok a peňažných prostriedkov | Theses on a related topic

21.
Ádám, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza konkrétneho podniku | Theses on a related topic

22.
Ádám, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Ex post analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

23.
Adam, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Riadenie likvidity v podniku | Theses on a related topic

24.
Akhmetshina, Rinata
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Posouzení účetních a daňových vlivů v oblasti zásob na podnikatelskou činnost | Theses on a related topic

25.
Ambrož, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančního řízení vybraného subjektu | Theses on a related topic

26.
Antolová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Daňové úniky na DPH v SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomicko-finančná analýza vybraného podniku za obdobie rokov 2007-2011 | Theses on a related topic

27.
Aussenberg, Adam
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

28.
Ayupova, Regina
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Porovnání trhu depozitních produktů v Kazachstánu a České republice | Theses on a related topic

29.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

30.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv daní z príjmov na financovanie podniku | Theses on a related topic

31.
Bálintová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Proces riadenia a vymáhania pohľadávok v podmienkach vybraného podniku | Theses on a related topic

32.
Balvínová, Věra maiden name: Balvínová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Daňová evidence | Theses on a related topic

33.
Bartůňková, Kamila
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

34.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné hospodárenie podniku pôsobiaceho v odvetví zdravotníctva s dôrazom na znižovanie nákladov | Theses on a related topic

35.
Belovičová, Helena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Vývoj menovej sústavy na Slovensku /historicko-právne aspekty/ | Theses on a related topic

36.
Beneš, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb | Theses on a related topic

37.
Bennourová, Blanka maiden name: Bláhová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Přístup investičního poradce k potenciálnímu investorovi | Theses on a related topic

38.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

39.
Bolech, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Virtuálne meny – riziká, porovnanie vývoja | Theses on a related topic

40.
Brnáková, Mária maiden name: Miháliková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker
Bachelor's thesis defence: Nástroje zabezpečenia pohľadávok vo vybranom podniku/inštitúcii | Theses on a related topic

41.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

42.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

43.
Buňo, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Virtuálne meny a mena BitCoin ako nástroj peňažného trhu | Theses on a related topic

44.
Celuchová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza podniku so zameraním na likviditu | Theses on a related topic

45.
Császári, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

46.
Csöbönyeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problémy likvidity na finančnom trhu | Theses on a related topic

47.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

48.
Černý, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finanční analýza vybrané přepravní společnosti | Theses on a related topic

49.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

50.
Čislák, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana meny proti falšovaniu | Theses on a related topic