Theses on a related topic (having the same keywords):

risk, security, cenny papier, financial market, yield., financny trh, riziko, vynos

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Guldanová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Kritériá rozhodovania o finančnom investovaní | Theses on a related topic Display description

2.
Kusendová, Lenka maiden name: Ivacková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere - dlhopisy | Theses on a related topic

3.
Sátorová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Tvorba investičného portfólia | Theses on a related topic

4.
Dlugošová, Zuzana maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Štátne dlhopisy a ich vývoj počas súčasnej finančnej krízy | Theses on a related topic

5.
Kúšiková, Daša
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kolektívne investovanie - európske fondy | Theses on a related topic

6.
Boor, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy | Theses on a related topic

7.
Černohousová, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kolektivní investování zaměřené na retailového klienta | Theses on a related topic

8.
Čupar, Denis
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Súčasný stav a perspektívy rozvoja kapitálového trhu SR | Theses on a related topic

9.
Dejmuth, Branislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager), Broker
Bachelor's thesis defence: Indikatívna cena dlhopisov – teória a prax. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Indikatívna cena dlhopisov – teória a prax. | Theses on a related topic

10.
Doubková, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Řízení rizik v konkrétní společnosti / instituci podle kybernetického zákona a jeho prováděcího předpisu | Theses on a related topic

11.
Dudek, Antonín
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Formy zhodnocování úspor v bankách | Theses on a related topic

12.
Gaisler, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Kolektivní investování – formy kolektivního investování v ČR | Theses on a related topic

13.
Grísniková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Moderná teória portfólia | Theses on a related topic

14.
Hadač, Ladislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Srovnání výkonnosti vybraných subjektů kolektivního investování působících v ČR | Theses on a related topic

15.
Holcová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Klíčové faktory investičního rozhodování | Theses on a related topic

16.
Holub, František
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bezpečnostní management)
Master's thesis defence: Aktuální bezpečnostní rizika České republiky s důrazem na regiony Dukovanska a Horního Jiřetína | Theses on a related topic

17.
Holubová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza investičních certifikátů na českém trhu | Theses on a related topic

18.
Houska, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Migrační krize jako bezpečnostní hrozba a riziko v 21. století | Theses on a related topic

19.
Hrabovská, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Štrukturované produkty a ich výhody pre investorov | Theses on a related topic

20.
Jůnová, Jindřiška
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vývoj bezpečnostních rizik v souvislosti s imigrací v závislosti na rozvoji regionů | Theses on a related topic

21.
Kovalčíková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Fundamentálna analýza cenných papierov | Theses on a related topic

22.
Kubů, Lenka maiden name: Vaňková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Aktivní zálohy Armády České republiky | Theses on a related topic

23.
Kusendová, Lenka maiden name: Ivacková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Stratégie investovania v kolektívnom investovaní | Theses on a related topic

24.
Lipčáková, Michaela maiden name: Lipčáková
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Klíčové faktory investičního rozhodování | Theses on a related topic

25.
Lír, Vojtěch
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. | Theses on a related topic

26.
Orolín, Andrej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Fundamentálna analýza akciového trhu | Theses on a related topic

27.
Ostrýžová, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Hrozby a rizika 21. století | Theses on a related topic

28.
Palánek, Jindřich
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Pozitivní a negativní efekty migrace | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Pozitivní a negativní efekty migrace | Theses on a related topic

29.
Pátek, Karel maiden name: Pátek
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Integrovaný záchranný systém a jeho připravenost pro zásahy v pražském metru | Theses on a related topic

30.
Piroutková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankovní závazkové instrumenty - analýza vybraného instrumentu | Theses on a related topic

31.
Pitoňák, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné právne a ekonomické faktory v oblasti podnikateľských úverov | Theses on a related topic

32.
Přesličková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Veřejný prostor a rizika spojená s migrací | Theses on a related topic

33.
Serhan, Allen
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a krytie rizika | Theses on a related topic

34.
Skočovský, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Zabezpečenie počítačových sietí | Theses on a related topic

35.
Slabý, Radek
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích | Theses on a related topic

36.
Šmihuľová, Lívia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Riadenie a správa portfólia podielového fondu | Theses on a related topic

37.
Tlučhoř, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Zabezpečení ICT v rámci projektu rozdělení společnosti | Theses on a related topic

38.
Varga, Adrián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vývoja akciových podielových fondov | Theses on a related topic

39.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

40.
Adášek, Pavel maiden name: Adášek
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Online konektivita osobních vozů - hrozby a rizika ve vztahu ke krizovému řízení ČR | Theses on a related topic

41.
Baffi, Kristián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Dohľad nad finančným trhom v Európskej únii | Theses on a related topic

42.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rating a kreditné riziko | Theses on a related topic

43.
Barcalová, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Risk management v oblasti směnárenství | Theses on a related topic

44.
Bárta, Adam
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Poučení z mimořádné události ohrožující obyvatelstvo a aktiva ve vybrané municipalitě | Theses on a related topic

45.
Bartoš, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Využití metod řízení rizik pro zvýšení efektivity koordinovaného postupu při krizových zásazích IZS | Theses on a related topic

46.
Batková, Tina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika | Theses on a related topic

47.
Bělohlávková, Martina maiden name: Havrlíková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Řízení rizik a hospodaření ve veřejné správě - na konkrétních příkladech | Theses on a related topic

48.
Benedek, Eva maiden name: Szüllöová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Fiškálne stimuly - nástroj protikrízových opatrení | Theses on a related topic

49.
Bennourová, Blanka maiden name: Bláhová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Přístup investičního poradce k potenciálnímu investorovi | Theses on a related topic

50.
Bergerová, Zuzana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Audit účetní závěrky vybrané společnosti | Theses on a related topic