Theses on a related topic (having the same keywords):

judicial officer, samospravna organizacia, sudny exekutor, autonomous organization, slovak office executors, slovenska komora exekutorov

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Zatyková, Aneta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súdny exekútor a jeho právne postavenie | Theses on a related topic Display description

2.
Kracinová, Laura
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby súdnej exekúcie na peňažné plnenie | Theses on a related topic

3.
Kriegerová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť súdneho exekútora pri výkone povolania a disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora | Theses on a related topic

4.
Kuzmányová, Petronela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť súdneho exekútora pri výkone činnosti a zodpovednosť pri výkone činnosti ďalších právnických povolaní | Theses on a related topic

5.
Melicherčíková, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava exekučného konania | Theses on a related topic

6.
Moncoľová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súdny výkon rozhodnutia a súdna exekúcia | Theses on a related topic

7.
Valentínová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu rozhodnutia podľa Exekučného poriadku | Theses on a related topic