Theses on a related topic (having the same keywords):

kontrola, public administration, legislation, samosprava, kontrolna cinnost, control, tha main supervisor of the municipality, the municipal council, reports, obec, obecne zastupitelstvo, protocols, hlavny kontrolor obce, control activities, proposal, verejna sprava, spravy, protokoly, navrh, zakony, comunity, rozpocet, goverment, budget

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pohančaníková, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Analýza činnosti hlavných kontrolórov samospráv v Slovenskej republike | Theses on a related topic Display description

2.
Esserová, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy | Theses on a related topic

3.
Ferenczová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vonkajšia kontrola verejnej správy | Theses on a related topic

4.
Kovácsová, Denisa maiden name: Belokostolská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť obce za výkon verejnej správy | Theses on a related topic

5.
Demjanová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hospodárenie miest a obcí | Theses on a related topic

6.
Eliášová, Lucie maiden name: Kučerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Hospodaření a financování obce do 500 obyvatel, s příkladem obce Žabovřesky | Theses on a related topic

7.
Havranová, Dajana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy | Theses on a related topic

8.
Hrdinová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kontrola vo verejnej správe | Theses on a related topic

9.
Hrončeková, Gabriela maiden name: Puciová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie obcí pri výkone štátnej správy | Theses on a related topic

10.
Kubin, Tomáš maiden name: Kubin
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření obce/města v letech 2012 - 2017, provedeno na příkladu Městské části Praha 7 | Theses on a related topic

11.
Marunčiaková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozpočtový proces verejnej správy | Theses on a related topic

12.
Adameková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa v slovenskom právnom poriadku | Theses on a related topic

13.
Babišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Theses on a related topic

14.
Bachmannová, Simona
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Management and economy in public administration / Management and economy in public administration
Master's thesis defence: Využití návratných zdrojů v rozpočtu obce | Theses on a related topic

15.
Bělohoubková, Eliška
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza hospodaření města Beroun se zaměřením na sociální oblast (2012 - 2017). | Theses on a related topic

16.
Bocková, Monika
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání ve veřejné správě se zaměřením na samosprávu | Theses on a related topic

17.
Brieda, Radomír maiden name: Brieda
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozpočtový systém ako efektívny nástroj plánovania, kontroly a motivácie v podniku | Theses on a related topic

18.
Cajthamlová, Bohumila
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Veřejnoprávní smlouvy dle zákona o obecní policii | Theses on a related topic

19.
Demeterová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Výkon vnútorného auditu v samospráve SR | Theses on a related topic

20.
Doláková, Vlasta
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Financování rozvojové strategie města Starý Plzenec | Theses on a related topic

21.
Ďurmeková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obec ako základná jednotka územnej samosprávy | Theses on a related topic

22.
Gutten, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Kontrola rizika v samospráve SR | Theses on a related topic

23.
Havrila, Nikolaj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby vybavenia sťažnosti vo verejnej správe | Theses on a related topic

24.
Hlaváčková, Nela maiden name: Hlaváčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření a finanční management - na příkladu zvolené organizace ve veřejné správě | Theses on a related topic

25.
Hnidziková, Šárka
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Územní samospráva | Theses on a related topic

26.
Hojdiková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Audit ako kontrola vo verejnej správe | Theses on a related topic

27.
Hrudka, Vladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako orgán štátnej finančnej správy | Theses on a related topic

28.
Husár, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozpočet verejnej správy a jeho právna úprava | Theses on a related topic

29.
Kászová, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu | Theses on a related topic

30.
Klimentová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa na úseku školství | Theses on a related topic

31.
Kopáček, Eduard
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Budoucnost malých obcí v ČR mezi slučováním a intenzívnější meziobecní spoluprací | Theses on a related topic

32.
Kotman, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Výkon finančnej kontroly vo vybranom orgáne v regionálnej samospráve SR | Theses on a related topic

33.
Koudelka, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Management obce a její specifika | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Management a spolupráce obcí Kolín a Mladá Boleslav se soukromou sférou | Theses on a related topic

34.
Kováčiková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Petícia ako prostriedok kontroly verejnej správy | Theses on a related topic

35.
Kraková, Vanessa
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Role obce v ochraně přírody a krajiny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Role obce v ochraně přírody a krajiny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Role obce v ochraně přírody a krajiny | Theses on a related topic

36.
Kromka, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zabezpečenie verejných statkov miestnou samosprávou | Theses on a related topic

37.
Laurincová, Michaela maiden name: Matejková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Programové rozpočtovanie vybranej územnej samosprávy | Theses on a related topic

38.
Madzinová, Helena maiden name: Madzinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Príjmy rozpočtu obce | Theses on a related topic

39.
Madzinová, Helena maiden name: Madzinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Programové rozpočtovanie v SR. | Theses on a related topic

40.
Machková, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Rozbor rozpočtu několika obcí do pěti tisíc obyvatel v delší časové řadě | Theses on a related topic

41.
Miko, Ladislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finanční hospodaření města Děčín v letech 2007 - 2013 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Finanční hospodaření města Děčín v letech 2007 - 2013 | Theses on a related topic

42.
Molnár, Jaroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv veřejné správy na bezpečnostní situaci na Chebsku | Theses on a related topic

43.
Moučková, Denisa
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Analýza vzdělávání úředníků ve veřejné správě | Theses on a related topic

44.
Nechvilka, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Cíle spolupráce obcí a měst - příčiny spolupráce z pohledu veřejného a soukromého sektoru, typologie, rozbor příkladu spolupráce | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cíle spolupráce obcí a měst - příčiny spolupráce z pohledu veřejného a soukromého sektoru, typologie, rozbor příkladu spolupráce | Theses on a related topic

45.
Nosák, Ivan
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Obce jako základní územní správní celky | Theses on a related topic

46.
Novotná, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Financování dobrovolných svazků obcí | Theses on a related topic

47.
Purzitidisová, Dominika
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Management and economy in public administration / Management and economy in public administration
Master's thesis defence: Návrh na zlepšení systému vzdělávání – na konkrétním příkladu | Theses on a related topic

48.
Rosůlková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finanční řízení municipalit | Theses on a related topic

49.
Rubáč, Šimon Bruno
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Nařízení obcí v přenesené působnosti | Theses on a related topic

50.
Sklenář, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Master's thesis defence: Územní členění státu a jeho bezpečnostní aspekty | Theses on a related topic