Theses on a related topic (having the same keywords):

hodnota, obdobie, ukon, zavierka, zlozka, konanie, objektivna, podnik, stabilita, stanovenie, zdroj, informacia, prijem, znalec, posudok, stavba, evidencia, metoda, prostredie, vseobecna, ohodnotenie, vypocet, cyklus, jednotka, majetok, priemysel, analyza, suma, uctovnictvo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hořínková, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Komparace tržních principů s administrativním oceněním | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Komparace tržních principů s administrativním oceněním | Theses on a related topic Display description

2.
Rusková, Zora maiden name: Giertlová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Stanpovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb metódou polohovej diferenciácie | Theses on a related topic

3.
Bagínová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Kontroling - nástroj riadenia nákladov organizácie | Theses on a related topic

4.
Friedlová, Karin maiden name: Kecskésová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná a kapitálová štruktúra podniku a jej optimalizácia | Theses on a related topic

5.
Gallová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Teorie oceňování podniku + ocenění vybraného podniku | Theses on a related topic

6.
Gardoš, Dalibor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Riziká malého a stredného podnikania vo vybranom regióne | Theses on a related topic

7.
Grófová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovanie dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

8.
Janoušek, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Property Evaluation)
Master's thesis defence: Ocenění domů v bloku 16 historického jádra Plzně v různých historických obdobích | Theses on a related topic

9.
Kamzíková, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Fázy životného cyklu podniku vo väzbe na metodiku ohodnotenia | Theses on a related topic

10.
Mušáková, Viktória
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Historické architektonické hodnoty vo vzťahu k oceňovaniu majetku | Theses on a related topic

11.
Svrček, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Pohľadávky podniku a stanovenie hodnoty pohľadávok | Theses on a related topic

12.
Šutá, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Záväzky a ich vplyv na hodnotu majetku a podniku ako celku | Theses on a related topic

13.
Bartošová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic

14.
Beneš, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb | Theses on a related topic

15.
Blumová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Úloha marketingového auditu v podniku | Theses on a related topic

16.
Boukal, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Problematika opotřebení ve vazbě na oceňování | Theses on a related topic

17.
Bránka, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Analýza využití nástrojů time managementu ve vybrané firmě | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Analýza využití nástrojů time managementu ve vybrané firmě | Theses on a related topic

18.
Císař, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Konjunkturní analýza světového trhu s ropou | Theses on a related topic

19.
Čejka, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Řízení rizik v obchodní společnosti | Theses on a related topic

20.
Čmejla, Miloš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Příprava podnikatelského plánu - principy a jejich užití na konkrétní firmu | Theses on a related topic

21.
Dančo, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic

22.
Dančo, Vladimír
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľností podľa zákonov platných v SR a ČR | Theses on a related topic

23.
Danielis, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Property Evaluation)
Master's thesis defence: Oceňování nemovitostí v podmínkách Krkonošského národního parku | Theses on a related topic

24.
Demeter, Miloš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zdroje finančnej analýzy v podniku | Theses on a related topic

25.
Doležalová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Komplexní marketingová strategie nového podniku | Theses on a related topic

26.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza úverového financovania podnikov | Theses on a related topic

27.
Duchoňová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Riadenie údržby v priemyselnom podniku s využitím informačného systému | Theses on a related topic

28.
Dzurenková, Radka maiden name: Dzurenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trestné činy proti majetku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Trestné činy proti majetku | Theses on a related topic

29.
Falta, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Property Evaluation)
Master's thesis defence: Ocenění podniku Technické služby Beroun | Theses on a related topic

30.
Fehérpataky, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Vplyv zmeny stavieb (nadstavba, prístavba, stavebné úpravy) a údržby stavieb na všeobecnú hodnotu stavieb | Theses on a related topic

31.
Fiedler, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

32.
Fojtík, Monika maiden name: Némethová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zhodnotenie procesu odmeňovania zamestnancov v bankovom sektore | Theses on a related topic

33.
Gallasová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ohodnocovanie vybraných položiek nehmotného majetku podniku | Theses on a related topic

34.
Grófová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza obce Babindol | Theses on a related topic

35.
Habočík, Jan maiden name: Habočík
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Využití odborných expertíz, analýz a screeningových metod v procesu objasňování drogové kriminality | Theses on a related topic

36.
Haveta, Richard
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

37.
Hošek, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku | Theses on a related topic

38.
Hošták, Igor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Stavebné konanie ako osobitné správne konanie | Theses on a related topic

39.
Hrivňáková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

40.
Hrivňáková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza spoločnosti BIBUS SK, s.r.o. | Theses on a related topic

41.
Hudecová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza položiek súvahy vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza položiek súvahy vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic

42.
Jadlovská, Darina
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní úprava metodiky oceňování nemovitostí | Theses on a related topic

43.
Janša, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies (combination/specialization: Auditor of Information Systems)
Bachelor's thesis defence: Workflow systémy pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

44.
Jobbágyová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza aktív a pasív v podnikateľskej jednotke | Theses on a related topic

45.
Kačalová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Perspektívne zameraná finančná analýza podniku | Theses on a related topic

46.
Kiš, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění obchodní hodnoty | Theses on a related topic

47.
Klapilová, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Koncept alternativní kavárny s pravidelnými workshopy

48.
Knapeková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Účtovníctvo podnikateľov podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

49.
Köhler, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Vliv označení FairTrade na nákupní chování spotřebitelů

50.
Kondrková, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Využívanie účtovných informácií pre potreby manažmentu podniku | Theses on a related topic