Theses on a related topic (having the same keywords):

mzda, benefity, motivace, salary, klicova slova, odmenovani, plat, verejny sektor, soukromy sektor, keywords remuneration, benefits, wage, motivation, public sector, private sector

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Rezková, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management)
Master's thesis defence: Systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraných podnicích | Theses on a related topic Display description

2.
Kolessov, Dmitriy
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů a růst minimální mzdy v České republice. | Theses on a related topic

3.
Daňková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Odměňování a motivace zaměstnanců (porovnání zaměstnanců soukromého sektoru a státní správy) | Theses on a related topic

4.
Frischová, Beata maiden name: Kozielová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odměna za práci jako nástroj řízení a motivace zaměstnanců | Theses on a related topic

5.
Filip, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku | Theses on a related topic

6.
Fojtík, Monika maiden name: Némethová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zhodnotenie procesu odmeňovania zamestnancov v bankovom sektore | Theses on a related topic

7.
Hirsch, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Sportovní management)
Bachelor's thesis defence: Systém odměňování ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

8.
Klimeš, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Zdanění zaměstnaneckých benefitů | Theses on a related topic

9.
Melicharová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Motivace a odměňování pracovníků v podmínkách konkrétní organizace. | Theses on a related topic

10.
Pavlenko, Anastasiia
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odměňování a motivace zaměstnanců generace Y ve vybraném podniku | Theses on a related topic

11.
Schwoiser, Markéta maiden name: Kučerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Andragogy / Andragogy
Bachelor's thesis defence: Systém odměňování a benefitů ve vybrané společnosti Čepro, a. s.

12.
Siverová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Zaměstnanecké benefity

13.
Šplíchalová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Mzdový systém organizace | Theses on a related topic

14.
Veselá, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Management and economy in public administration / Management and economy in public administration
Bachelor's thesis defence: Systém benefitů a motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci

15.
Vlk, Tomáš maiden name: Vlk
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Motivace, odměňování a změna způsobu odměňování zaměstnanců | Theses on a related topic

16.
Žďárská, Ivana
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management)
Master's thesis defence: Finanční motivace zaměstnanců na vybraných pracovních pozicích | Theses on a related topic

17.
Báštěcká, Lucie maiden name: Báštěcká
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace podřízeného- peníze nejsou všechno | Theses on a related topic

18.
Benda, Kateřina maiden name: Vavřičková
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

19.
Bukáčková, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Převládající struktura zaměstnaneckých benefitů z pohledu daňové optimalizace a její účetní i daňové aspekty | Theses on a related topic

20.
Crkva, Aleš maiden name: Crkva
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve státní správě | Theses on a related topic

21.
Hess, Václav
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Manažerská psychologie)
Bachelor's thesis defence: Rozdílné přístupy v řízení lidských zdrojů v soukromém a veřejném sektoru | Theses on a related topic

22.
Janková, Kristýna
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Odměňování zaměstnanců v bezpečnostních složkách

23.
Jungmannová, Eliška
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Návrh na využití efektivní metodiky odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

24.
Karbanová, Martina maiden name: Karbanová
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Systém hodnocení zaměstnanců v organizaci nepodnikatelské sféry | Theses on a related topic

25.
Kostková, Jana maiden name: Kostková
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace podřízeného peníze nejsou všechno | Theses on a related topic

26.
Kotlárová, Nancy
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Management výkonnosti ve vybrané veřejné instituci | Theses on a related topic

27.
Kravchenko, Yuliia
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accountancy
Bachelor's thesis defence: Mzdové účetnictví a jeho organizace a vedení u podnikatelského subjektu | Theses on a related topic

28.
Loučková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odměňování a hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku

29.
Sagymbayeva, Ayauly
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Řízení procesů motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

30.
Sedláček, Libor
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů

31.
Svejkovský, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Marketing a brand management)
Bachelor's thesis defence: Odměňování a hodnocení zaměstnanců v podniku | Theses on a related topic

32.
Svobodová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Manažerská psychologie)
Bachelor's thesis defence: Filantropie jako součást motivace pracovního týmu | Theses on a related topic

33.
Šnajdrová, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Kriminalistika a kriminologie)
Bachelor's thesis defence: Korupce jako prostředek moci a její vliv na obyvatelstvo | Theses on a related topic

34.
Špatenková, Karolína
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management
Bachelor's thesis defence: Motivace v manažerské praxi | Theses on a related topic

35.
Vávrová, Veronika maiden name: Fabiánková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Korupce v soukromém sektoru | Theses on a related topic

36.
Vršková, Blažena maiden name: Vršková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Péče o zaměstnance jakou součást sociální politiky zaměstnavatele na příkladu konkrétní organizace | Theses on a related topic

37.
Zajíček, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Hospodaření ve veřejné správě na konkrétních příkladech | Theses on a related topic

38.
Balážová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odměňování a motivace v generaci X a Y | Theses on a related topic

39.
Bartíková, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Odměňování a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

40.
Berger, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Motivační systém vybraného organizačního článku Policie České republiky | Theses on a related topic

41.
Bílková, Eva maiden name: Martincová
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

42.
Bočkajová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Odměňování pracovníků a jeho konkrétní aplikace | Theses on a related topic

43.
Bukačová, Klára maiden name: Plicková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accountancy
Bachelor's thesis defence: Vedení mzdového účetnictví a jeho organizace v příspěvkové organizaci | Theses on a related topic

44.
Davidíková, Silvia maiden name: Davidíková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Hodnocení a motivace zaměstnanců v nepodnikatelské sféře | Theses on a related topic

45.
Drábek, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Andragogy / Andragogy
Bachelor's thesis defence: Vedení a odměňování zaměstnanců v podnikové sféře | Theses on a related topic

46.
Drozdová, Anna
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace a využití stimulačních nástrojů v práci s podřízenými | Theses on a related topic

47.
Fiala, Daniela maiden name: Hřebcová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Řízení lidských zdrojů ve státní a soukromé sféře | Theses on a related topic

48.
Hájek, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Systém motivace zaměstnanců v ziskové organizaci | Theses on a related topic

49.
Höhneová, Doubravka
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Podpora pracovníků ve vybraném podniku prostřednictvím doplňkového penzijního spoření či životního pojištění | Theses on a related topic

50.
Kamenská, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Systém motivovania a odmeňovania zamestnancov vo vybraných organizáciách bankového sektora v SR | Theses on a related topic