Theses on a related topic (having the same keywords):

ucetnictvi, eskont, platebni prostredek, forfaiting, smenka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Blažek, Oskar
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies

2.
Flegrová, Romana
Faculty: AMBIS University
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Směnka a bankovní záruka jako zajišťovací instrumenty | Theses on a related topic

3.
Halbichová, Renata
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Směnka jako platební prostředek | Theses on a related topic

4.
Hojková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Směnka jako platební prostředek | Theses on a related topic

5.
Hotový, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

6.
Hovorka, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)

7.
Kolev, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)

8.
Ölveczky, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Směnka jako zajišťovací a platební instrument | Theses on a related topic

9.
Packa, Jindřich
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

10.
Vražina, Josef maiden name: Vražina
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Padělání a pozměňování platebních prostředků | Theses on a related topic

11.
Vysušilová, Monika
Faculty: AMBIS University
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

12.
Adame, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Faktoring a forfaiting – formy financovania podnikateľskej činnosti | Theses on a related topic

13.
Andrášek, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Praktické využití směnky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Praktické využití směnky | Theses on a related topic

14.
Andreeva, Yuliya
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Cenné papíry a jejich obraz v účetnictví bank | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cenné papíry a jejich obraz v účetnictví bank | Theses on a related topic

15.
Balej, Viktor
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

16.
Barantalová, Jana maiden name: Turoňová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Právna úprava bankových zmlúv | Theses on a related topic

17.
Bělohradská, Sabina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj daňové soustavy v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vývoj daňové soustavy v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zdroje financování malých a středních podniků | Theses on a related topic

18.
Boučková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finanční majetek vybrané účetní jednotky | Theses on a related topic

19.
Brunovský, Igor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Inovačné stratégie v rozvoji finančnej spoločnosti | Theses on a related topic

20.
Březinová, Věra maiden name: Cihlářová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Financování obchodu | Theses on a related topic

21.
Cosentino, Carmine
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Směnka a její právní postavení | Theses on a related topic

22.
Čulíková, Zuzana maiden name: Čulíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Uplatnenie lízingu u podnikateľských jednotiek | Theses on a related topic

23.
Čzišová, Kamila maiden name: Mouleová
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Směnka vlastní | Theses on a related topic

24.
Dáňa, Aleš
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

25.
Daubnerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Špeciálne formy financovania - faktoring a forfaiting | Theses on a related topic

26.
Dinhová, Anna
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Platební styk a podvody | Theses on a related topic

27.
Diviš, Radek
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Smlouva o úvěru a její zajištění | Theses on a related topic

28.
Dostálová, Valentina
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Operativní leasing | Theses on a related topic

29.
Dubinová, Stanislava maiden name: Ottová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accountancy
Bachelor's thesis defence: Společenství vlastníků jednotek - založení a vedení účetnictví | Theses on a related topic

30.
Dudková, Hana maiden name: Svobodová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Účetnictví a daně v oblasti obnovitelných zdrojů | Theses on a related topic

31.
Fabo, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Faktoring a forfaiting v podmienkach SR – vývoj a perspektívy | Theses on a related topic

32.
Fedorková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvery pre malé a stredné podniky | Theses on a related topic

33.
Fialová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Směnka a bankovní záruka jako zajišťovací instrumenty | Theses on a related topic

34.
Fialová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Řešení akruálního principu v účetnictví vybrané obchodní společnosti | Theses on a related topic

35.
Fišerová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Využití dokumentárních instrumentů v rámci platebního styku | Theses on a related topic

36.
Fišerová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Komparace bezhotovostních platebních instrumentů | Theses on a related topic

37.
Géci, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Zdroje financovania podniku | Theses on a related topic

38.
Havlíčková, Štěpánka maiden name: Pátková
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané zajišťovací instrumenty při úvěrování podnikatelů | Theses on a related topic

39.
Hluško, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Realizácia finančných úverových obchodov vo vybraných komerčných banke v podmienkach Slovenskej republiky | Theses on a related topic

40.
Hnilička, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vliv daňové evidence a účetnictví na hospodářský výsledek ve vybraném podniku | Theses on a related topic

41.
Holíčková, Renáta maiden name: Letáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Využívanie zmenky ako úverového a platobného nástroja | Theses on a related topic

42.
Hrúzová, Natália
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankové produkty vo financovaní investičných zámerov malých a stredných podnikov | Theses on a related topic

43.
Chloubová, Carmen
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pohledávky banky a jejich zajištění | Theses on a related topic

44.
Jánošík, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Porovnanie foriem financovania podnikateľských subjektov v ČSOB Leasing, a.s. | Theses on a related topic

45.
Ježková, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financování podniků -  factoring a forfaiting | Theses on a related topic

46.
Jungwirthová, Alice maiden name: Kafková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Poskytovatelé platebních služeb | Theses on a related topic

47.
Jurášková, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

48.
Jurča, Vladimír
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trestné činy proti měně a platebním prostředkům | Theses on a related topic

49.
Kadlecová, Dagmar
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Platební a zajišťovací nástroje v zahraničním platebním styku | Theses on a related topic

50.
Kastlová, Michaela maiden name: Kastlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Společnost s ručením omezeným se zřetelem na účetní a daňové aspekty | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Účetní a daňové aspekty společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic