Theses on a related topic (having the same keywords):

regional development, development barriers, sustainable development, suburbanization, suburbanizace, obec, regionalni rozvoj, udrzitelny rozvoj, municipality, region, rozvojove bariery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ledvinka, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Koncept místního rozvoje a role měst, obcí a mikroregionů (na příkladu vybraného území) | Theses on a related topic Display description

2.
Pinc, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Analýza suburbánního prostoru vybraného města v ČR, ORP Dobříš | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza suburbánního prostoru vybraného města v ČR, ORP Dobříš | Theses on a related topic

3.
Elicerová, Daniela
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Samospráva a její funkce v regionálním rozvoji. Vliv města Stochova na regionální rozvoj v oblasti podpory podnikání | Theses on a related topic

4.
Libichová, Simona maiden name: Libichová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Návrh programu rozvoje obce Chrášťany na období 2020 - 2027 | Theses on a related topic

5.
Picková, Barbora maiden name: Picková
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Program rozvoje obce Šestajovice | Theses on a related topic

6.
Cieslarová, Radka
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Potenciál rozvoje obce Rychvald | Theses on a related topic

7.
Černá, Renata
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Dotační tituly Ústeckého kraje 2012 - 2016 | Theses on a related topic

8.
Dudysová, Marcela maiden name: Šírová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti rozvoje obce Benecko | Theses on a related topic

9.
Ficencová, Hana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Význam optimalizace dopravy pro rozvoj regionů a obcí | Theses on a related topic

10.
Kašparová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Možnosti revitalizace a využití brownfields v rozvoji města | Theses on a related topic

11.
Machů, Ibolja
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Tendence změn sídelních a bytových preferencí - MČ Praha 17 Řepy | Theses on a related topic

12.
Abel, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Dopady výstavby bioplynových stanic ve vybraných obcích Středočeského kraje | Theses on a related topic

13.
Baloun, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Vliv dopravy na regionální rozvoj | Theses on a related topic

14.
Bek, Jaromír
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha Policie ČR při ochraně obcí a regionů. | Theses on a related topic

15.
Bernášková, Michaela maiden name: Stadlerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Návrh strategického plánu rozvoje obce Stehelčeves | Theses on a related topic

16.
Bídová, Libuše
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Program rozvoje obce Nezdenice | Theses on a related topic

17.
Brichta, Tomáš maiden name: Brichta
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Socioekonomická analýza okresu Rokycany (a jeho porovnání s jinými okresy kraje) | Theses on a related topic

18.
Cajthamlová, Bohumila
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management / Security & Safety Management
Bachelor's thesis defence: Veřejnoprávní smlouvy dle zákona o obecní policii | Theses on a related topic

19.
Černohorský, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Možnosti rozvoje podbrdského regionu v návaznosti na nově vzniklé CHKO Brdy | Theses on a related topic

20.
Dočekal, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální disparity a jejich příčiny. Komparace dvou krajů ČR. | Theses on a related topic

21.
Dykastová, Renáta maiden name: Zatloukalová
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Dostupnost bydlení jako faktor regionálního rozvoje hlavního města Prahy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Analýza regionální konkurenceschopnosti obcí České republiky | Theses on a related topic

22.
Fořtová, Petra maiden name: Fořtová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení regionální konkurenceschopnosti krajů ČR | Theses on a related topic

23.
Graca, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Systém zajištění bezpečnosti obcí a regionů po roce 1918 | Theses on a related topic

24.
Hausdorfová, Nikola maiden name: Hausdorfová
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Identifikace rozvojového potenciálu a bariér periferních regionů Šluknovsko | Theses on a related topic

25.
Holanová, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Výstavba rodinných domů jako faktor regionálního rozvoje | Theses on a related topic

26.
Houžvičková, Lenka maiden name: Dolejšová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Územní dopady nekoncepčního rozvoje obce Květnice | Theses on a related topic

27.
Hrdlička, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha Policie ČR při zajištění bezpečnosti obce a regionu | Theses on a related topic

28.
Hynková, Kateřina maiden name: Hynková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Meziobecní spolupráce v ČR na příkladu regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko | Theses on a related topic

29.
Chramostová, Tereza maiden name: Chramostová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Význam cyklistické infrastruktury v rozvoji měst a regionů | Theses on a related topic

30.
Jelínek, Miroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Rozvoj regionu Milovicka | Theses on a related topic

31.
Khodlová, Katrin maiden name: Khodlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Návrh adaptace obce Lázně Toušeň na projevy klimatické změny | Theses on a related topic

32.
Knobová, Kateřina maiden name: Knobová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Socioekonomická analýza Karlovarského kraje a jeho porovnání s čtyřmi referenčními kraji | Theses on a related topic

33.
Kocićová, Jana maiden name: Kotalová
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Bezpečnostně-právní)
Bachelor's thesis defence: Územní rozpočty se zaměřením na příjmy obcí a krajů | Theses on a related topic

34.
Kočová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Evaluace dopadů realizace vybraných projektů podpořených z IROP do fungování měst a obcí | Theses on a related topic

35.
Kořínková, Zuzana maiden name: Ondeková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Vliv umístění objektů Vězeňské služby ČR na rozvoj v regionu, případová studie Stráž pod Ralskem a Vinařice | Theses on a related topic

36.
Lamberková, Denisa
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Strategický rozvoj obce, města, kraje - komparace | Theses on a related topic

37.
Lhotáková, Vendula
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Potenciál brownfields na území Krnovska | Theses on a related topic

38.
Luhova, Daria maiden name: Luhova
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Strategický rozvojový dokument obce Holubice-Kozinec | Theses on a related topic

39.
Mertl, Miroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Evropské fondy a regionální rozvoj | Theses on a related topic

40.
Němcová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Indikátory regionálního rozvoje a jejich uplatnění v praxi (na příkladu porovnání obce Zvole a obce Březová-Oleško) | Theses on a related topic

41.
Ondráčková, Kristina
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management lidských zdrojů (ve veřejné správě))
Bachelor's thesis defence: Genderová problematika v regionálním rozvoji | Theses on a related topic

42.
Pančochář, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza rozdílů hospodaření krajů od roku 2012 do roku 2017. | Theses on a related topic

43.
Pechová, Zuzana
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Identifikace a využití vnitřního potenciálu SO ORP Sedlčany | Theses on a related topic

44.
Pinc, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Využití regulačního plánu a územní studie jako nástroje řízeného rozvoje města Dobříš | Theses on a related topic

45.
Pondělíčková, Monika maiden name: Pondělíčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Dynamika sídelní struktury ve vybraném regionu České republiky | Theses on a related topic

46.
Repšová, Václava
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Indikátory regionálního rozvoje a jejich uplatnění v praxi (na příkladu vybraného území) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Komunikační proces ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

47.
Richterová, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Kriminalistika a kriminologie)
Bachelor's thesis defence: Orgány okresních měst Zlínského kraje | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Orgány okresních měst Zlínského kraje | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Orgány okresních měst Zlínského kraje | Theses on a related topic

48.
Rusová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Vliv lyžařského areálu na udržitelnost rozvoje obce: případová studie

49.
Rychlá, Eva maiden name: Smrčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Analýza regionální konkurenceschopnosti Středočeského kraje oproti ostatním krajům ČR | Theses on a related topic

50.
Sokop, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Komparativní pohled na sdružení měst a obcí ČR a sdružení místních samospráv ČR | Theses on a related topic