Theses on a related topic (having the same keywords):

verejnopravni smlouvy, security, obecni policie, policie cr, koordinacni dohody, spoluprace, bezpecnost, public order, territorialself-government, public contracts, verejny poradek, coordination agreements, cooperation, uzemni samosprava, municipal police, policie of the czech republic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pagáč, Jaroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Legislativní nástroje spolupráce zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku | Theses on a related topic Display description

2.
Podskalský, Zbyněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Koordinační dohody a veřejnoprávní smlouvy legislativní nástroje pro bezpečnost obcí | Theses on a related topic

3.
Seidlová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Spolupráce a součinnost obecních policií a Policie České republiky | Theses on a related topic

4.
Hrdlička, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha Policie ČR při zajištění bezpečnosti obce a regionu | Theses on a related topic

5.
Noskovič, Lukáš maiden name: Noskovič
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Spolupráce mezi obecní policí a policií české republiky při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku | Theses on a related topic

6.
Šoman, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha Policie ČR na úseku zajišťování bezpečnosti regionů a obcí | Theses on a related topic

7.
Machulka, Jiří maiden name: Machulka
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Řízení a organizace městské (obecní) policie s cílem zajištění bezpečnosti | Theses on a related topic

8.
Bek, Jaromír
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha Policie ČR při ochraně obcí a regionů. | Theses on a related topic

9.
Bělochová, Pavlína
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Subjekty a formy ochrany veřejného pořádku | Theses on a related topic

10.
Černá, Romana
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv veřejné správy na bezpečnostní situaci ve městě Most | Theses on a related topic

11.
Drnec, Aleš
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Zvláštnosti činnosti obecní policie v podmínkách velkých měst | Theses on a related topic

12.
Fandák, Aleš
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha obecních policií při zajišťování bezpečnostní obcí a regiónů | Theses on a related topic

13.
Hranáč, Václav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Pojem veřejný pořádek a místní záležitosti veřejného pořádku | Theses on a related topic

14.
Jača, Vratislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Veřejný pořádek a místní záležitosti veřejného pořádku | Theses on a related topic

15.
Jůnová, Jindřiška
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vývoj bezpečnostních rizik v souvislosti s imigrací v závislosti na rozvoji regionů | Theses on a related topic

16.
Kolářová, Daniela maiden name: Kolářová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni – manažerské a organizační aspekty. | Theses on a related topic

17.
Král, Karel maiden name: Král
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Spolupráce obecní policie a Policie ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku | Theses on a related topic

18.
Kubíček, Aleš
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Subjekty a formy ochrany veřejného pořádku | Theses on a related topic

19.
Molnár, Jaroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv veřejné správy na bezpečnostní situaci na Chebsku | Theses on a related topic

20.
Pajor, Ludvík
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Organizace a řízení obecní policie | Theses on a related topic

21.
Rybolová, Helena
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Úloha komunálních policií na úseku zajištění bezpečnosti obce v letech 1939-1945 | Theses on a related topic

22.
Šotkovská, Svatava maiden name: Nesvadbová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Vývoj obecní policie se zaměřením na Městskou policii Brno | Theses on a related topic

23.
Verecká, Miluše maiden name: Čekalová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Činnost Městské policie a případná spolupráce se složkami IZS | Theses on a related topic

24.
Volfová, Štěpánka maiden name: Volfová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Obecní policie – aktuální problémy | Theses on a related topic

25.
Vozňák, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Systém ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni - možnosti zlepšení | Theses on a related topic

26.
Zezulková, Dana maiden name: Zezulková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Vliv obecní policie na snižování kriminality ve vybraném regionu | Theses on a related topic

27.
Beránek, Ladislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Kontrola kriminality jako důleţitý faktor v zajišťování bezpečnosti regionu | Theses on a related topic

28.
Bogdan, Radek
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Možnosti regionální spolupráce obecních policií v návaznosti na odchyt zvířat v rámci České republiky | Theses on a related topic

29.
Brůžková, Tereza maiden name: Brůžková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Oprávněné použití zbraně - okolnost vylučující protiprávnost činu | Theses on a related topic

30.
Coufalová, Pavla
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Postoje mládeže k Policii ČR a obecní policii | Theses on a related topic

31.
Graňáková, Aneta
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Analýza rizik pomoci obětem domácího násilí | Theses on a related topic

32.
Charvát, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Městské policie Praha | Theses on a related topic

33.
Javorský, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Palné zbraně vybraných složek ozbrojených sborů České republiky | Theses on a related topic

34.
Krágl, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Kamerové systémy a další preventivní projekty v gesci městské policie | Theses on a related topic

35.
Matochová, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Řízení ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni | Theses on a related topic

36.
Paukner, Karel
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: ZÁKLADNÍ POVINNOSTI STRÁŽNÍKA A POLICISTY | Theses on a related topic

37.
Poláková, Karolína
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Organizace Policie ČR se zaměřením na vybraný kraj | Theses on a related topic

38.
Prokš, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Indoor pěstování konopí v návaznosti na bezpečnost regionu | Theses on a related topic

39.
Smetáková, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa a její organizace s bližším zaměřením na vybrané problémy organizace a činnosti policie | Theses on a related topic

40.
Strakatý, Michal maiden name: Strakatý
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Obecní policie | Theses on a related topic

41.
Apltová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Úkoly, působnost, organizace, práva a povinnosti příslušníků policie České republiky. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Působnost a organizace Policie České republiky | Theses on a related topic

42.
Bako, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies (combination/specialization: Project Manager of Information Systems)
Bachelor's thesis defence: Porovnání nástrojů pro spolupráci v týmu při vývoji softwaru | Theses on a related topic

43.
Bakule, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Systém zajištění bezpečnosti obcí a regionů po roce 1989 | Theses on a related topic

44.
Barnáš, Eduard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Návrh, zabezpečenie a implementácia CMS systému s integrovanou používateľskou politikou | Theses on a related topic

45.
Bekeš, Adrián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies
Bachelor's thesis defence: Zabezpečené uloženie dát v počítačoch | Theses on a related topic

46.
Bělík, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Kamerový systém jako prvek bezpečnosti | Theses on a related topic

47.
Bílková, Anna
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Policie ČR jako součást Integrovaného záchranného systému | Theses on a related topic

48.
Bláha, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Úloha Policie ČR při zajišťování bezpečnosti měst | Theses on a related topic

49.
Bláha, Karel maiden name: Bláha
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Možnost substituce PČR bezpečnostními službami při ochraně majetku a osob za mimořádných událostí | Theses on a related topic

50.
Blaško, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Bezpečnost používání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí | Theses on a related topic