Theses on a related topic (having the same keywords):

marketingovy mix, strategie, strategy, marketing mix, 6 imv marketing, marketing, 6 imv

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Doležalová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Komplexní marketingová strategie nového podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Drobný, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Marketing comunication / Marketing comunication
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie vybraného podniku | Theses on a related topic

3.
Kolářová, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Návrh marketingové strategie vybraného podniku | Theses on a related topic

4.
Ben Seghaier, Patrícia
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie podniku Goblins, s.r.o.

5.
Holubec, Otakar
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Strategie pro změnu postojů zákazníků ke zvolené značce | Theses on a related topic

6.
Kytka, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Marketingový komunikační mix vybrané cestovní agentury

7.
Zapletalová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Posouzení atraktivity a následná změna marketingové strategie Hotelu Octárna, s. r. o.

8.
Abueva, Daria
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Privátní značka jako fenomén současné firemní a marketingové strategie | Theses on a related topic

9.
Barot, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Vliv pandemie COVID-19 na marketingové aktivity vybrané firmy | Theses on a related topic

10.
Bartošová, Nikol
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Analýza marketingového mixu vybrané firmy/značky | Theses on a related topic

11.
Běhůnková, Lucie maiden name: Sušanská
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza marketingové komunikace v GE Money Bank, a.s. | Theses on a related topic

12.
Beitlerová, Dana maiden name: Krbcová
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP | Theses on a related topic

13.
Beránková, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix společnosti Marks & Spencer | Theses on a related topic

14.
Bezvodová, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Hodnocení spokojenosti zákazníků ve vybraném maloobchodním podniku | Theses on a related topic

15.
Bibik, Evgeniya
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza marketingové strategie | Theses on a related topic

16.
Bilan, Ivo
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

17.
Bittmanová, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Analýza marketingového mixu hotelu Centro

18.
Bogyi, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová situačná analýza vybranej banky | Theses on a related topic

19.
Bucková, Miroslava
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: VYUŽITÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU HOTELSTARS

20.
Buriachek, Alina
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Marketing a brand management)
Bachelor's thesis defence: Marketingový plán pro zvýšení konkurenceschopnosti vybrané firmy | Theses on a related topic

21.
Capoušková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP | Theses on a related topic

22.
Cvachová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix ve vybraném podniku | Theses on a related topic

23.
Čoupková, Magdaléna
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix vybraného vinařství

24.
Daniš, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Identifikace marketingových možností v obchodních odděleních ve velkoobchodě Sonepar | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Identifikace marketingových možností v obchodních odděleních ve velkoobchodě Sonepar | Theses on a related topic

25.
Daová, Halina
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

26.
Demeter, Miloš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Possitioning komerčnej banky na trhu | Theses on a related topic

27.
Dudík, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Príprava a realizácia reklamnej kampene v banke | Theses on a related topic

28.
Dutko, Stanislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku | Theses on a related topic

29.
Eloga, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Marketing comunication / Marketing comunication
Bachelor's thesis defence: Komunikační strategie společnosti Slevomat | Theses on a related topic

30.
Ermakova, Aleksandra
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti strategického rozvoje společnosti Beauty Studio RE: | Theses on a related topic

31.
Fajer, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie vybrané organizace | Theses on a related topic

32.
Feigin, Alexander
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Investment Banking))
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny | Theses on a related topic

33.
Fialová, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Marketing a brand management)
Bachelor's thesis defence: Návrh efektivní marketingové komunikace pro vybraný podnik | Theses on a related topic

34.
Flax, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Informační technologie a jejich vliv na marketing 21. století | Theses on a related topic

35.
Havlíčková, Markéta maiden name: Havlíčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie – významný nástroj moderního řízení obchodní společnosti | Theses on a related topic

36.
Havranová, Dominika
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Analýza marketingového mixu ve vybraném hotelu

37.
Hodossy, Ľuboš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix v komerčnej poisťovni | Theses on a related topic

38.
Horánska, Lucia
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Marketingový management ve sportovním cestovním ruchu

39.
Horová, Libuše
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Marketing jako nástroj managementu | Theses on a related topic

40.
Hudecová, Natália
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix vybraného hotela

41.
Chrenková, Lenka maiden name: Madajová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Využívanie vybraných nástrojov marketingového mixu na vytváranie a riadenie vzťahov s klientmi vo vybranej bankovej inštitúcii | Theses on a related topic

42.
Ilgnerová, Kamila
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Hotel and tourism management / Hotel and tourism management
Bachelor's thesis defence: Marketingový komunikační mix vybraného vinařství | Theses on a related topic

43.
Ivanova, Anastassiya
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikace organizací podporujících integraci cizinců | Theses on a related topic

44.
Jarušek, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Komplexní marketingová strategie nového produktu | Theses on a related topic

45.
Jiran, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Personální marketing ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

46.
Kamarádová, Natálie
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Návrh efektivního marketingového mixu pro vybranou firmu | Theses on a related topic

47.
Karasová, Nina
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Marketingový komunikační mix vybraného podniku

48.
Katrinec, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Marketing - súčasť finančných inštitúcii | Theses on a related topic

49.
Katrinec, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Využitie nástrojov marketingového mixu pri podpore predaja | Theses on a related topic

50.
Klacková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Řízení cestovní kanceláře a její optimalizace