Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

podnikanie, financny plan, male a stredne podnikanie., podnikatelsky plan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.
Angelovová, Darijana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

2.
Bačovčinová, Mária
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Podnikateľský plán ako sprievodca podnikateľa pri začiatku podnikania | Práce na příbuzné téma

3.
Pavlík, Tomáš
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Tvorba a hodnotenie podnikateľských plánov | Práce na příbuzné téma

4.
Gašparovičová, Miriam
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Tvorba podnikateľského plánu v podnielníckom družstve Poľana Jarabina | Práce na příbuzné téma

5.
Kapustíková, Adriana
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2020, studium probíhá
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku
Obhajoba bakalářské práce: Podnikateľský zámer Keramic Café Atelier s.r.o. | Práce na příbuzné téma

6.
Novák, Róbert
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Podnikateľský plán – založenie vybraného podniku v podmienkach Slovenskej republiky | Práce na příbuzné téma

7.
Plačková, Ivana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium neúspěšně ukončeno
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Podnikanie v cestovnom ruchu- podnikateľský projekt za účelom bankového úveru | Práce na příbuzné téma

8.
Strhárska, Dominika roz. Galliková
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán pre účely získania úveru | Práce na příbuzné téma

9.
Angelovová, Darijana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma

10.
Babišová, Iveta
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Práce na příbuzné téma

11.
Bače, Lukáš
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku
Obhajoba bakalářské práce: Podnikatelský plán na založení rodinného podniku | Práce na příbuzné téma

12.
Baranová, Alžbeta
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Vznik a založenie účtovnej jednotky | Práce na příbuzné téma

13.
Bartková Guregová, Dominika
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Aktuálny stav malého a stredného podnikania v SR | Práce na příbuzné téma

14.
Bartkovský, Lukáš
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania | Práce na příbuzné téma

15.
Bašová, Gabriela
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Obchodné tajomstvo v podnikaní | Práce na příbuzné téma

16.
Behrová, Jana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Podnikanie v realitnom sektore | Práce na příbuzné téma

17.
Beneš, David
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb | Práce na příbuzné téma

18.
Berunenko, Roman
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání
Obhajoba bakalářské práce: Podnikatelský záměr: založení a provozování restaurace | Práce na příbuzné téma

19.
Blahníková, Lucie
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance - blok A
Obhajoba diplomové práce: Vyhodnocení ekonomické efektivnosti variant podnikatelského plánu | Práce na příbuzné téma

20.
Blumová, Petra
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2020, studium probíhá
Program/obor Ekonomika a management / Management (kombinace/zaměření: Strategický management)
Obhajoba diplomové práce: Podnikatelský plán na založení živnosti v oboru uměleckých řemesel | Práce na příbuzné téma

21.
Boháč, Petr
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2020, studium probíhá
Program/obor Ekonomika a management / Management (kombinace/zaměření: Strategický management)
Obhajoba diplomové práce: Podnikatelský plán pro založení nadace | Práce na příbuzné téma

22.
Brezová, Mária roz. Juročková
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Živnostenské podnikanie | Práce na příbuzné téma

23.
Brieda, Radomír roz. Brieda
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Rozpočtový systém ako efektívny nástroj plánovania, kontroly a motivácie v podniku | Práce na příbuzné téma

24.
Candráková, Monika
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Pokračovanie v podnikaní v prípade úmrtia živnostníka | Práce na příbuzné téma

25.
Červeňák, Radovan
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Práce na příbuzné téma

26.
Čulík, Jaroslav
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Tvorba finančného plánu vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma

27.
Čurajová, Blanka
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Prieskum o dopadoch svetovej finančnej krízy na podnikanie v danom regióne | Práce na příbuzné téma

28.
Danová, Martina roz. Menšíková
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Získavanie vlastného kapitálu podnikov | Práce na příbuzné téma

29.
Deptová, Jana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management
Obhajoba bakalářské práce: Podnikateľský plán za účelom získania bankového úveru | Práce na příbuzné téma

30.
Donovalová, Radka
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Možnosti úverovania Malých a stredných podnikov v EÚ | Práce na příbuzné téma

31.
Dorčáková, Veronika
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Oceňování majetku
Obhajoba bakalářské práce: Zíákladné atribúty tvorby podnikateľského zámeru a jeho aplikácia na konkrétnom podnikateľskom subjekte | Práce na příbuzné téma

32.
Dufková, Kristýna
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku
Obhajoba bakalářské práce: Zpracování podnikatelského záměru pro rozvoj podnikání | Práce na příbuzné téma

33.
Fazekašová, Barbara
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Neoprávnené podnikanie, právne dôsledky a vplyv na zmluvy | Práce na příbuzné téma

34.
Fedorková, Lucia
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Úvery pre malé a stredné podniky | Práce na příbuzné téma

35.
Fiedler, Jana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Práce na příbuzné téma

36.
Foťko, Oliver
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Neoprávnené podnikanie | Práce na příbuzné téma

37.
Gábor, Rudolf
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku
Obhajoba bakalářské práce: Podnikatelský plán: Prodejna "Maso-Uzeniny" | Práce na příbuzné téma
Obhajoba bakalářské práce: Podnikatelský plán: Prodejna "Maso-Uzeniny" | Práce na příbuzné téma

38.
Gažo, Ivan
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Ekonomicko-právne aspekty riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným | Práce na příbuzné téma

39.
Gebauer, Ludvík
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku
Obhajoba bakalářské práce: Zpracování podnikatelského záměru pro rozvoj podnikání | Práce na příbuzné téma

40.
Godzsák, Filip
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Podnikateľský plán firmy pre potreby získania úveru | Práce na příbuzné téma

41.
Grocholová, Nikoleta
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Finančná analýza – nástroj finančného riadenia podniku | Práce na příbuzné téma

42.
Halusková, Henrieta
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Procesno právne aspekty obchodného registra | Práce na příbuzné téma

43.
Hanková, Magdaléna roz. Ďurinová
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Analýza financovania MSP SR štandardnými a alternatívnymi zdrojmi | Práce na příbuzné téma

44.
Hašková, Barbora
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Bankovní management (kombinace/zaměření: Bankovní manažer)
Obhajoba bakalářské práce: Zpracování podnikatelského plánu konkrétního podniku | Práce na příbuzné téma

45.
Hegedűsová, Henrieta
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Legislativa a tvorba podnikateľského plánu | Práce na příbuzné téma

46.
Horská, Hildegarda roz. Pernická
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře
Obhajoba bakalářské práce: Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky | Práce na příbuzné téma

47.
Hrušková, Beáta
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Proces tvorba krátkodobých finančných plánov | Práce na příbuzné téma

48.
Hrúzová, Natália
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance
Obhajoba diplomové práce: Ekonomické analýzy banky – aplikácia vybranej metódy | Práce na příbuzné téma

49.
Chromeková, Dana
Fakulta: Bankovní institut vysoká škola SK
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Ekonomika a management / Finance (kombinace/zaměření: Finanční obchody)
Obhajoba diplomové práce: Prístup manažmentu podnikov v regióne Liptova k tvorbe ich stratégií | Práce na příbuzné téma

50.
Ilek, Daniel
Fakulta: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rok: 2020, studium probíhá
Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku
Obhajoba bakalářské práce: Zpracování podnikatelského plánu pro rozvoj podnikání: Investice do nemovitostí za účelem následných krátkodobých pronájmů | Práce na příbuzné téma