U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS AMBIS určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS AMBIS.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS AMBIS je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS AMBIS (tzv. primární heslo AMBIS).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS AMBIS. S dotazy týkajícími se dat v IS AMBIS (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

Vyučující se obrací na vedoucího nebo tajemníka své katedry.

Studenti se obrací na adresu uvedenou u střediska, kde studují:

itemPraha
Studijní oddělení v Praze, studijni(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz

itemBrno
Studijní oddělení v Brně, studijni(zavináč/atsign)ambis(tečka/dot)cz


Dotazy, připomínky, komentáře: ambisis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz