Informační systém AMBIS

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

PANČÍK, Juraj a Michal PANČÍK. Hardware and software front-end based on the USRP for experimental X-band Synthetic Aperture Radar. In 25th International Conference Radioelektronika 2015, Pardubice. Pardubice: Dept. of Electrical Engineering Faculty of Electrical Engineering and Informatics University of Pardubice, 2015. s. 154-159. ISBN 978-1-4799-8117-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.