Informační systém AMBIS

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

PANČÍK, Juraj a Marek KUKUČKA. Internet Protocol Based Digital Counters for Legacy Fatigue Testing Machines. In Jiří Pinkner. 2016 International Conference on Applied Electronics (AE 2016) University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, 6 to 7 September 2016. Plzeň: Dept.of Applied Electronics and Telecomunications, University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 195-200. ISBN 978-80-261-0602-9.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.ambis.cz/auth/publication/461114/PID4343975.pdf
  2. https://is.ambis.cz/auth/publication/461114/160908_PANCIK_KUKUCKA_Applied_Conference_2016_Pilsen_PID4343975_UPLOAD_FINAL_.pdf
  3. https://is.ambis.cz/auth/publication/461114/160908_Applied_Conference_2016_SKEN_ZBORNIKU_BIBLIOGRAFIA.PDF
  4. https://is.ambis.cz/auth/publication/461114/160908_PANCIK_KUKUCKA_Applied_Conference_2016_Pilsen_SKEN_ZBORNIKU.PDF


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.