Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS AMBIS

Je nutné znát UČO a heslo.