Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Bc. Eva Dopitová (IT oddělení AMBIS), učo 38356
  2. Mgr. Linda Dumková (Personální oddělení AMBIS), učo 27883
  3. Ing. Milan Hála (Finanční úsek AMBIS), učo 37009
  4. Dr. Ing. František Klufa (K103 - Vedení katedry AMBIS), učo 40596
  5. Mgr. Andrea Manová, Ph.D. (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41356
  6. Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (Oddělení akreditace AMBIS), učo 40156
  7. Mgr. Bohumila Potočná (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41676
  8. Eva Turková (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41916

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 6110