Theses on a related topic (having the same keywords):

dan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Goliková, Monika
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Změny ve zdanění práce v ČR | Theses on a related topic Display description

2.
Hájková, Petra
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defense: Přerozdělování daňových příjmů v rámci systému rozpočtového určení daní (RUD) a dopady jeho změn na obce v ČR | Theses on a related topic

3.
Lorenc, Dominik
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defense: Možnosti optimalizace základu daně z příjmů právnických osob | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Možnosti optimalizace základu daně z příjmů právnických osob | Theses on a related topic

4.
Dvořáková, Šárka
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defense: REGIONÁLNÍ POLITIKA A TZV. ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ | Theses on a related topic

5.
Fišerová, Irena maiden name: Augustinová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Corporate finance management)
Master's thesis defence: Daňová optimalizace v kapitálových obchodních společnostech | Theses on a related topic

6.
Garwasiuková, Lenka
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defense: Daňová kontrola | Theses on a related topic

7.
Janečková, Jana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defense: Dokazování v daňovém řízení | Theses on a related topic

8.
Beneš, Milan
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj daňové politiky ČR v letech 2008 - 2013 | Theses on a related topic

9.
Paďourová, Kateřina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vývoj daňové kvóty v České republice | Theses on a related topic

10.
Tafatová, Pavla
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zásady správy daní | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zásady správy daní | Theses on a related topic

11.
Ballabášová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Daňové stimuly a ich vplyv na ekonomiku | Theses on a related topic

12.
Bočkajová, Martina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Cíle a úkoly daňové politiky v České Republice | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Cíle a úkoly daňové politiky v České republice | Theses on a related topic

13.
Hušková, Monika maiden name: Bernardová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Základní zásady správy daní | Theses on a related topic

14.
Hutník, Jan
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Výběr daní v České republice | Theses on a related topic

15.
Jurkyová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Daňová koordinácia vs. daňová konkurencia v súčasných podmienkach vývoja EU | Theses on a related topic

16.
Kuchtová, Dominika maiden name: Valášková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza dane z príjmov fyzických osôb v konkrétnej účtovnej jednotke | Theses on a related topic

17.
Mičianová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Fiškálna politika v SR - minulosť, súčasnosť a budúcnosť | Theses on a related topic

18.
Mikeš, Miroslav
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání | Theses on a related topic

19.
Šubertová, Olga maiden name: Štenclová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Základní zásady správy daní | Theses on a related topic

20.
Balcová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Príjmy podľa §6 Zákona o dani z príjmov | Theses on a related topic

21.
Bočkajová, Martina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Cíle a úkoly daňové politiky v České Republice | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Cíle a úkoly daňové politiky v České republice | Theses on a related topic

22.
Dvorčáková, Alena maiden name: Beňová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Porovnanie daňových systémov vo vybraných krajinách | Theses on a related topic

23.
Pavelková, Ivana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zásady při správě daní a jejich aplikace | Theses on a related topic

24.
Pospíšil, Václav
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Vymáhání a placení daní a poplatků | Theses on a related topic

25.
Rojík, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Subjekty správy daní a ich pôsobnosť v oblasti nepriamych daní | Theses on a related topic

26.
Tóthová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Súčasná právna úprava oblasti podnikania na Slovensku | Theses on a related topic

27.
Voľanská, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Daňová optimalizácia v jednoduchom účtovníctve | Theses on a related topic

28.
Boriková, Beata maiden name: Bilická
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riziká daňových únikov po vstupe SR do Eurozóny | Theses on a related topic

29.
Englová, Lenka
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob od roku 1989 | Theses on a related topic

30.
Ferková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad zmien v spotrebných daniach na spotrebiteľov | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad zmien v spotrebných daniach na spotrebiteľov | Theses on a related topic

31.
Gazda, Ondřej
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)

32.
Homolka, Ondřej
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Daňový systém ČR | Theses on a related topic

33.
Hrotková, Renáta maiden name: Korosiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Aplikácia daňového poriadku v SR | Theses on a related topic

34.
Jonášová, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Harmonizácia nepriamych daní v EÚ | Theses on a related topic

35.
Křížová, Jana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Procesní pravidla nalézacího řízení při správě daní | Theses on a related topic

36.
Kubala, Libor
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Změny ve zdaňování fyzických osob od roku 1989 | Theses on a related topic

37.
Kuchtová, Dominika maiden name: Valášková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Aplikácia daní z nehnuteľnosti v konkrétnej daňovej jednotke | Theses on a related topic

38.
Nosková, Viktória maiden name: Krušková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti harmonizácie priamych daní v EÚ | Theses on a related topic

39.
Novák, Jan
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Daňové právo v ČR | Theses on a related topic

40.
Olšavská, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia daňových systémov vybraných štátov EÚ | Theses on a related topic

41.
Palša, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Ekonomicko-právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

42.
Saxová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Porovnanie dane z príjmu právnickej osoby na Slovensku a v Nemecku | Theses on a related topic

43.
Staš, Vladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Trestné činy daňové | Theses on a related topic

44.
Sziegl, Mária maiden name: Mináriková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv daní na kapitálový trh | Theses on a related topic

45.
Zajaková, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Daňové zaťaženie zamestnanca a SZČO v SR | Theses on a related topic

46.
Antolová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Daňové úniky na DPH v SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomicko-finančná analýza vybraného podniku za obdobie rokov 2007-2011 | Theses on a related topic

47.
Ballová, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Dane a ich ochrana v trestnom práve | Theses on a related topic

48.
Bečková, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Daň z nehnuteľnosti | Theses on a related topic

49.
Benedek, Eva maiden name: Szüllöová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia dane z príjmov zo závislej činnosti v konkrétnej daňovej jednotke | Theses on a related topic

50.
Bobrovská, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Charakteristika daňových podvodov na území Slovenskej republiky | Theses on a related topic