Theses on a related topic (having the same keywords):

bankovy sektor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Chmelařová, Veronika
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finanční dopady marketingové komunikace vybraných bank | Theses on a related topic Display description

2.
Janotík, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Regulácia a dohľad nad finančným trhom v podmienkach SR | Theses on a related topic

3.
Kóňa, Miroslav maiden name: Kóňa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na finančný a bankový sektor | Theses on a related topic

4.
Sidor Hrešková, Marcela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aktivity bankového sektora v čase hospodárskej krízy | Theses on a related topic

5.
Smondek, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Stabilita finančného sektora SR | Theses on a related topic

6.
Šavelová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový sektor SR v pozícii finančného sprostredkovateľa | Theses on a related topic

7.
Števo, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad finančnej krízy na komerčné banky v USA | Theses on a related topic

8.
Vörös, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv financnej krizy na hypotekarne bankovnictvo v Slovenskej republike | Theses on a related topic

9.
Doležajová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv dlhovej krízy krajín eurozóny na bankový sektor v SR | Theses on a related topic

10.
Hrachovská, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie úverov podnikateľským subjektom SR | Theses on a related topic

11.
Hudeková, Natália maiden name: Hajdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na bankový sektor | Theses on a related topic

12.
Chudý, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vplyv off shore centier na bankový sektor | Theses on a related topic

13.
Kadnárová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na reguláciu bankového sektora v EU | Theses on a related topic

14.
Kalivodová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv dlhovej krízy krajín eurozóny na bankový sektor SR krajín V4 | Theses on a related topic

15.
Kramárová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na posudzovanie rizika v úverovom procese bánk | Theses on a related topic

16.
Mészárosová, Romana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na bankový sektor SR | Theses on a related topic

17.
Pieterová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vývoj ponuky a dopytu na trhu úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

18.
Poláková, Barbora maiden name: Streicherová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trendy vývoja bankového sektora SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

19.
Sýkorová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore v SR | Theses on a related topic

20.
Šarkanová, Beata
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kríza v krajinách PIIGS – príčiny, dôsledky, riešenia | Theses on a related topic

21.
Urban, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankova únia a mechanizmus jednotného dohľadu v EU | Theses on a related topic

22.
Zolová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Banky v SR a financovanie európskych projektov | Theses on a related topic

23.
Fifiková, Štefánia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Poistný a bankový sektor počas finančnej a hospodárskej krízy | Theses on a related topic

24.
Grajciar, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Organizačná štruktúra - faktor úspechu finančnej inštitúcie | Theses on a related topic

25.
Hajdu, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

26.
Jančuška, Radoslav
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Jednotná oblasť pre platby v eurách | Theses on a related topic

27.
Kubáňová, Marta maiden name: Zajacová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti predaja bankových produktov cez internet | Theses on a related topic

28.
Kukanová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov domácnostiam v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

29.
Labaničová, Lenka maiden name: Sálková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie hypotekárnych úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

30.
Minaříková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov domácnostiam v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

31.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riziká a trendy v bankovom sektore SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

32.
Mydliarová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomické dôsledky pre SR v čase hospodárskej a menovej krízy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomické dôsledky pre SR v čase hospodárskej a menovej krízy | Theses on a related topic

33.
Ostráková, Alena maiden name: Ftorková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový sektor v SR a jeho súčasný stav | Theses on a related topic

34.
Pavková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komerčné banky a ich úverové produkty | Theses on a related topic

35.
Polgárné Asztalos, Judit
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Vplyv ekonomickej krízy v Maďarsku pri analýze stavebného sektora a pripojovacie body úverovania obyvateľstva a bánk | Theses on a related topic

36.
Pospišeková, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dopady fiškálnej krízy eurozóny na bankový sektor | Theses on a related topic

37.
Struhár, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Výkonnosť bankového sektora SR v kontexte dopadov globálnej krízy | Theses on a related topic

38.
Szabó, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor v EÚ | Theses on a related topic

39.
Števo, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

40.
Švábová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Európske bankovníctvo a jeho postavenie v medzinárodnom bankovníctve | Theses on a related topic

41.
Vajda, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defense: Etické princípy v bankovom sektore ako súčasť stability vybranej spoločnosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Etické princípy v bankovom sektore ako súčasť stability vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

42.
Vitteková, Katarína maiden name: Vitteková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady dlhovej krízy na bankový sektor v Slovenskej republike | Theses on a related topic

43.
Viziková, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dlhová kríza eurozóny a jej dopad na bankový sektor | Theses on a related topic

44.
Galovičová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Finančná kríza a jej dopad na bankový sektor | Theses on a related topic

45.
Hricová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Vývoj krízy v európskom bankovníctve a jej dopady na bankový sektor SR | Theses on a related topic

46.
Chalčák, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Dopady zavedenia eura na bankový sektor SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopady zavedenia eura na bankový sektor SR | Theses on a related topic

47.
Kramárová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Analýza uplatnenia sa absolventov stredných a vysokých škôl v bankovom sektore | Theses on a related topic

48.
Križanová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v SR | Theses on a related topic

49.
Molnár, Ágnes
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Spotrebné úverovanie v Maďarsku | Theses on a related topic

50.
Némethová, Magdaléna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defense: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v SR | Theses on a related topic