Theses on a related topic (having the same keywords):

zakladatelia, stanovy, akcionari, penazne a nepenazne vklady, zakladatelska zmluva, akcia, ustanovujuce valne zhromazdenie, predstavenstvo, rezervny fond, sprava vkladov, akciova spolocnost, zakladne imanie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Forgáč, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Kováčik, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zakladateľská zmluva, stanovy a ich funkcia v akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

3.
Říhová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

4.
Žáková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

5.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vklady do obchodných spoločností a základné imanie | Theses on a related topic

6.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

7.
Balažiová, Miriam maiden name: Očenášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

8.
Hanková, Natália
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rezervný fond akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

9.
Hazuchová, Jela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

10.
Hromádková, Miroslava maiden name: Prekoppová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Štatutárne orgány v kapitálových obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

11.
Jurkyová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Akcia ako cenný papier | Theses on a related topic

12.
Kováčová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány obchodných spoločností a ich vzájomné vzťahy ( zvolená obchodná spoločnosť/ | Theses on a related topic

13.
Krak, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking, Legal Administration in Undertaking, Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozdíly mezi právní úpravou obchodních společností SR a ČR | Theses on a related topic

14.
Leitner, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Uhradzovacia povinnosť spoločníkov voči spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

15.
Mačkovičová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

16.
Mekyňová, Magdaléna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie, pôsobnosť a úlohy orgánov akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

17.
Melicherová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Základné imanie obchodných spoločností | Theses on a related topic

18.
Ochodnická, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Obchodovanie na svetových akciových trhoch | Theses on a related topic

19.
Pašáková, Marie
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Organizační struktura dualisticky řízené akciové společnosti | Theses on a related topic

20.
Pašková, Blanka maiden name: Pašková
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti člena statutárních orgánů v obchodních společnostech | Theses on a related topic

21.
Ploštica, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dividendová politika podniku | Theses on a related topic

22.
Pörgeová, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik, zrušenie a zánik družstva | Theses on a related topic

23.
Purdeš, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Fundamentálna analýza akcií | Theses on a related topic

24.
Szűcsová, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vlastný kapitál akciovej spoločnosti v SR | Theses on a related topic

25.
Šimonová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti akcionára | Theses on a related topic

26.
Šufliarsky, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kolektívne orgány kapitálových spoločností a členstvo v nich | Theses on a related topic

27.
Turanec, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Predstavenstvo v akciovej spoločnosti a v družstve | Theses on a related topic

28.
Vojteková, Aneta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti akcionárov v akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

29.
Abrmanová, Hana maiden name: Abrmanová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Akciová společnost | Theses on a related topic

30.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

31.
Andrášová, Mária maiden name: Olejárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

32.
Baránková, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Akciová spoločnosť ako účtovná jednotka | Theses on a related topic

33.
Blažek, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení jednatele v s. r. o. | Theses on a related topic

34.
Caban, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Fundamentálna analýza akcií | Theses on a related topic

35.
Csemezová, Helena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobné obchodné spoločnosti verzus kapitálové spoločnosti | Theses on a related topic

36.
Čičilla, Tibor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Podmienky vzniku členstva v družstve | Theses on a related topic

37.
Čížková, Barbora maiden name: Čížková
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Problémy zemědělských družstev v ČR | Theses on a related topic

38.
Čupar, Denis
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Súčasný stav a perspektívy rozvoja kapitálového trhu SR | Theses on a related topic

39.
Debnárová, Kristína maiden name: Kuricová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zakladateľské dokumenty obchodných spoločností a ich komparácia | Theses on a related topic

40.
Dlhošová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker
Bachelor's thesis defence: Kapitálový trh v SR a možnosti obchodovania na ňom | Theses on a related topic

41.
Drengubiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania kapitálových spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

42.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic

43.
Fajkišová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

44.
Flekalová, Ilona
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Právní regulace činnosti představenstva akciové společnosti | Theses on a related topic

45.
Gelienová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere upravené v Obchodnom zákonníku | Theses on a related topic

46.
Gumáň, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie predstavenstva družstva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie predstavenstva družstva | Theses on a related topic

47.
Gumáňová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Stanovy družstva a ich význam pri založení družstva | Theses on a related topic

48.
Haken, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Srovnání podnikání v jednotlivých právních formách obchodních společností v ČR | Theses on a related topic

49.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

50.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic