Theses on a related topic (having the same keywords):

exekucia na penazne plnenie keywords, execution, execution entities, execution on monetary payment, exekucne konanie, exekucia, klucove slova, subjekty exekucneho konania, enforcement proceedings

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dolinská, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Výkon exekúcie na peňažné a nepeňažné plnenie | Theses on a related topic Display description

2.
Marcinátová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby vykonania súdnej exekúcie | Theses on a related topic

3.
Šimkovič, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekučná činnosť a exekučné konanie | Theses on a related topic

4.
Zacková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia v slovenskom právnom systéme | Theses on a related topic

5.
Janeková, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia vyprataním nehnuteľností (bytu) | Theses on a related topic

6.
Kracinová, Laura
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby súdnej exekúcie na peňažné plnenie | Theses on a related topic

7.
Luptáková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu exekúcie na peňažné plnenie s prihliadnutím na predaj podniku | Theses on a related topic

8.
Maťko, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava výkonu rozhodnutí | Theses on a related topic

9.
Dolňanová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia majetku fyzických a právnických osôb – podnikateľov | Theses on a related topic

10.
Goriščák, Pavol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia | Theses on a related topic

11.
Hollová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu exekúcie a na peňažné plnenie | Theses on a related topic

12.
Kardošová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a jeho postihnutie v súdnom exekučnom konaní | Theses on a related topic

13.
Kilianová, Iveta maiden name: Ďurišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia na peňažné plnenie podľa exekučného poriadku | Theses on a related topic

14.
Krajčiová, Janka maiden name: Baránková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí | Theses on a related topic

15.
Kriegerová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť súdneho exekútora pri výkone povolania a disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora | Theses on a related topic

16.
Lengyelová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia na majetok podnikateľských subjektov | Theses on a related topic

17.
Longauerová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záložné právo a jeho výkon v občianskom práve | Theses on a related topic

18.
Szilágyiová, Aneta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Dražba nehnuteľnosti v exekučnom konaní | Theses on a related topic

19.
Valentínová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu rozhodnutia podľa Exekučného poriadku | Theses on a related topic

20.
Závodský, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby vykonania exekúcie | Theses on a related topic

21.
Adamkó, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Manažér v procese vytvárania efektívnych tímov vo vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

22.
Adamkó, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na verejné financie SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na verejné financie SR | Theses on a related topic

23.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

24.
Ágh, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Predaj investičného životného poistenia na základe analýzy potrieb klienta | Theses on a related topic

25.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vklady do obchodných spoločností a základné imanie | Theses on a related topic

26.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obchodovanie na devízovom trhu | Theses on a related topic

27.
Almanová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj zahraničného obchodu v krajinách V4 | Theses on a related topic

28.
Antalová, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Informačná asymetria a finančné rozhodovanie vo vybranom podniku | Theses on a related topic

29.
Antoška, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza poistného trhu a poisťovníctva v Slovenskej ekonomike | Theses on a related topic

30.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

31.
Augustinová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ústavní soud ČR | Theses on a related topic

32.
Babišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Theses on a related topic

33.
Bachna, Norbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky | Theses on a related topic

34.
Bachna, Norbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozdelenie výsledku hospodárenia a dividendová politika vo vybranom podniku | Theses on a related topic

35.
Balážová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozhodnutia v súdnom konaní | Theses on a related topic

36.
Balco, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Formy skončenia pracovného pomeru | Theses on a related topic

37.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovná zmluva a uzatváranie zmlúv podľa občianskeho a obchodného zákonníka pri výkone závislej práce | Theses on a related topic

38.
Baráthová, Natalia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Antropogénne zložky životného prostredia vo vzťahu ku kvalite životného prostredia | Theses on a related topic

39.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic

40.
Bartal, Szilvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Štýly riadenia v práci managera | Theses on a related topic

41.
Bartková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie a pôsobnosť ústavného súdu SR | Theses on a related topic

42.
Bartošová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodnoprávne vzťahy v angloamerickom právnom systéme | Theses on a related topic

43.
Baumannová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dlhodobý hmotný majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

44.
Bazár, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov družstva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

45.
Bebják, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Daňová sústava v Slovenskej republike | Theses on a related topic

46.
Bedecsová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou | Theses on a related topic

47.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

48.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobnostné práva a ich ochrana | Theses on a related topic

49.
Belák, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies
Bachelor's thesis defence: Programové riešenia triediacich algoritmov | Theses on a related topic

50.
Benčová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a jeho rozvoj | Theses on a related topic