Informační systém AMBIS

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

PANČÍK, Juraj. The Low Cost Embedded Control of the Industrial Hydraulic Pulse System Based on PLC and State Machine Design. In Pinker, J.. 20.st 2016 International Conference on Applied Electronics Pilsen, 8-9 September 2015. Plzeň: Západočeská universita Plzeň, 2015. s. 175-180, 6 s. ISBN 978-80-261-0385-1.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.