ROŽŇÁK, Petr a Karel KUBEČKA. Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Vojenské reflexie. Slovensko: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikulá, 2019, XIV, 2/2019, s. 111-122, 142 s. ISSN 1336-9202.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Název česky Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Název anglicky Political-enviromental security in the kontext of diskusion on the feasibility of the Danube-Oder-Elbe water corridor
Autoři ROŽŇÁK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Karel KUBEČKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vojenské reflexie, Slovensko, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikulá, 2019, 1336-9202.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50603 Organisation theory
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Aktuální příspěvek
Organizační jednotka AMBIS vysoká škola, a.s.
Klíčová slova česky Environmentální sektor bezpečnosti; politicko-environmentální bezpečnost; vodní koridor D-O-L
Klíčová slova anglicky Enviromental security sector; political-enviromental security; water corridor D-O-L
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Olga Puldová, učo 40856. Změněno: 26. 4. 2020 18:47.
Anotace
111POLITICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST VKONTEXTU DISKUSE O PROVEDITELNOSTI VODNÍHO KORIDORU DUNAJ-ODRA-LABE. POLITICAL-ENVIROMENTAL SECURITY IN THE KONTEXT OF DISKUSION ON THE FEASIBILITY OF THE DANUBE-ODER-ELBE WATER CORRIDOR.Petr Roţňák1, Karel Kubečka2ABSTRAKTKnapsání této stati nás přimělo veřejné slyšení Senátu ČR na téma: „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?“ A následná, naše účast na odborném semináři organizovaném komisí pro ţivotní prostředíAkademie věd ČR slibující odbornou diskusi ke studii proveditelnosti (SP) za účelem prokázání společenské, hospodářské a bezpečnostní přínosnosti nedávno dokončené SP D-O-L stím, aby bylo dosaţeno proveditelnosti alespoň větve Dunaj-Odra (DO). SP D-O-L je natolik nadčasové enviromentální bezpečnostní téma, jeţ si zasluhuje nanejvýše pozornost všech zemí „trojmoří“, kterých se dotýká, přednostně pak zemí Visegrádu
Anotace anglicky
We were prompted to write this paper by a public hearing of the Senate of the Czech Republic on the topic: „Does the Czech Republic Need the Danube-Oder-Elbe Water Corridor?“ And subsequently, our participation in workshop organized by the Environmental Commission of the Academy of Science sof the Czech Republic promising a professional discussion on the feasibilty study (SP) to demonstrate the social, economic and security benefits of the recently completed SP D-O-L in order to achieve feasibilityat least (TO). SP D-O-L is so timeless environmental a security issue that deserves the most attention of all countries “Three Seas” concerned, preferably the Visegrad countries
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2021 09:28