JANÍČKO, Martin. Karel Marx a jeho postoj k vybraným politickým přesahům idealismu (Karl Marx and His Stance on Selected Political Overlaps of the Idealist Philosophy). Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, a.s., 2016, vol. 2016, No 2, p. 113-122. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Karel Marx a jeho postoj k vybraným politickým přesahům idealismu
Name in Czech Karel Marx a jeho postoj k vybraným politickým přesahům idealismu
Name (in English) Karl Marx and His Stance on Selected Political Overlaps of the Idealist Philosophy
Authors JANÍČKO, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Scientia et Societas, Praha, NC Publishing, a.s. 2016, 1801-7118.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/02819180:_____/16:#0000068
Organization unit Banking Institute Research Center
Keywords (in Czech) Karel Marx; materialismus; dialektika; idealistická filosofie; politika; společnost; objekt; subjekt
Keywords in English Karl Marx; materialism; dialectic; German idealism; politics; society; object; subject
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dr. Jan Lachman, učo 23574. Changed: 10/4/2017 14:09.
Abstract
Stať pojednává o pohledu Karla Marxe na některé aspekty německé idealistické filosofie, jež mají politické a společenské přesahy, se zaměřením na Georga Friedricha Hegela jakožto hlavního představitele spíše ne zcela sourodého směru. Marxovy námitky, přesněji řečeno jeho kritické postoje k této filosofii a názory na ni, se přirozeně nesou v duchu celé Marxovy teoretické koncepce, která v podstatě vznikla prostřednictvím jeho díla a obecně lze tvrdit, že jsou pak také i její součástí (Marxova kritika tehdejšího stavu filosofie dala právě částečně i vzniknout jeho vlastnímu filosofickému učení). Marxovo učení je silně materialistické, ale je třeba také zejména pozorně sledovat proměnu „mladého Marxe“, zejména filosofa, ve „starého Marxe“, zejména ekonoma, píšícího Kapitál, která byla také jedním ze zásadních prvků jeho konečného rozchodu s hegeliánskou a potažmo s celou německou idealistickou filosofií.
Abstract (in English)
The article examines Karl Marx’s approach to selected political aspects of German idealist philosophy. Particular focus is put on Marx’s stance vis-a-vis Georg Friedrich Hegel. We analyse what Marx had in common with this philosophical school and where he diverged. Marx’s views on idealist philosophy are elaborated, with other sources of his doctrine, particularly English classical economics and “social reformers”, folded in to the analysis. Although Marx’s scientific affiliation is still a matter of controversy, we claim that his careful attention to idealist philosophy shows he acknowledged the need to engage with them, and that the German idealists had a profound impact on Marx and became a cornerstone of his thinking. Competing streams of thought put forward by Kant, Hegel, Schelling, Fichte and especially Feuerbach posed lifelong intellectual challenges that compelled Marx to refashion idealist philosophy into his mode of materialism. Leaving aside political economy, we argue that German idealism is the true basis for Marx’s materialism. Even so, Marx is now regarded as a sociologist more than a philosopher, since the crux of his materialism had been laid down well before he started to “change the world instead of merely interpreting it”.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2016_02_sets.pdf Licence Creative Commons  File version Janíčko, M. 7/4/2017

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Dr. Jan Lachman, učo 23574
  • a concrete person PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D., učo 23769
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 11/5/2021 15:48