PANČÍK, Juraj. The Low Cost Embedded Control of the Industrial Hydraulic Pulse System Based on PLC and State Machine Design. In Pinker, J. 20.st 2016 International Conference on Applied Electronics Pilsen, 8-9 September 2015. Plzeň: Západočeská universita Plzeň, 2015. p. 175-180. ISBN 978-80-261-0385-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Low Cost Embedded Control of the Industrial Hydraulic Pulse System Based on PLC and State Machine Design
Name in Czech Průmyslový vestavěný řídicí systém pro hydraulický pulzní systém na bázi PLC a stavových stroju
Authors PANČÍK, Juraj (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Plzeň, 20.st 2016 International Conference on Applied Electronics Pilsen, 8-9 September 2015, p. 175-180, 6 pp. 2015.
Publisher Západočeská universita Plzeň
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW 20th International Conference
RIV identification code RIV/02819180:_____/15:#0000052
Organization unit Banking Institute Research Center
ISBN 978-80-261-0385-1
ISSN 1803-7232
Keywords (in Czech) PLC programming hydraulic pulse system state machine multithreaded program ladder logic diagram
Keywords in English PLC programming hydraulic pulse system state machine multithreaded program ladder logic diagram
Tags International impact
Changed by Changed by: Dr. Jan Lachman, učo 23574. Changed: 11/4/2017 15:41.
Abstract
In the paper we describe the control electronics for the industrial test system based on the low cost PLC. Developed system was hydraulic pulse system and it generates series of high pressure hydraulic pulses (max. 200bar) and is based on the pneumatic-hydraulic circuits. We describe the requirements, the overall concept of the embedded control system, user interface, security features and network connectivity. In the description of the software solution we describe implemented hierarchical ordered program threads (multithreaded program) and main control state machine. At the conclusion, we describe the calibration method of the system and calibration curves, we present the schematic diagram and a photo of the functional prototype of the system.
Abstract (in Czech)
Příspěvek popisuje řídící elektroniku pro průmyslový testovací systém založený na cenově přístupném PLC (Programmable Logic Controller). Vyvíjený systém byl hydraulický pulzní systém a tento generuje hydraulické pulzy (max. 200 bar) a je založený na pneumaticky-hydraulickém principu. Popisujeme požadavky, celkový koncept vnořeného řídícího systému, uživatelské rozhraní, bezpečnostní aspekty a síťovou konektivitu. V popise softwarového řešení popisujeme implementovaná hierarchicky uspořádaná programová vlákna a hlavní řídící program. V závěru popisujeme kalibrační metodu systému a kalibrační křivku systému, prezentujeme schématický diagram a funkční prototyp systému.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf Licence Creative Commons  File version Pančík, J. 7/4/2015

Properties

Address within IS
https://is.ambis.cz/auth/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf
Address for the users outside IS
https://is.ambis.cz/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf
Address within Manager
https://is.ambis.cz/auth/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.ambis.cz/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 7/4/2015 12:12

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Dr. Jan Lachman, učo 23574
  • a concrete person doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc., učo 4476
Attributes
 

150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.ambis.cz/auth/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf
Address for the users outside IS
http://is.ambis.cz/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
88f3b0e537e1449a367617dd5f8a0cbb
Uploaded/Created
Tue 7/4/2015 12:12

150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.ambis.cz/auth/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.txt
Address for the users outside IS
http://is.ambis.cz/publication/460931/150315_AppEl__2015__PANCIK_FINAL.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,3 KB
Hash md5
70a7eae6801daec2212d54e7034ba2a2
Uploaded/Created
Tue 7/4/2015 12:13
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 11/5/2021 15:03