Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 CZ

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Ekonomika a management, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

AMBIS: Management
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.
Založit přihlášku do tohoto oboru ve středisku Praha (do 31. 10. 2019) | Podrobně o oboru

AMBIS: Management
Magisterské navazující studium, forma: kombinované jednooborové.
Založit přihlášku do tohoto oboru ve středisku Praha (do 31. 10. 2019) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 CZ

logo Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Přihlašuje se od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o fakultě