Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 CZ

Studijní program:
Ekonomika a management, magisterské navazující studium
Obor:
Management, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Management, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Regionální rozvoj, magisterské navazující studium
Obor:
Management rozvoje měst a regionů, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Management rozvoje měst a regionů, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 CZ

logo Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Přihlašuje se od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o fakultě