Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 CZ

Studijní program:
Bankovnictví, bakalářské studium
Obor:
Oceňování majetku, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Oceňování majetku, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Bezpečnostní management v regionech, bakalářské studium
Obor:
Bezpečnostní management v regionech, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Bezpečnostní management v regionech, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Ekonomika a management, bakalářské studium
Obor:
Ekonomika a management podniku, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Ekonomika a management podniku, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Regionální rozvoj, bakalářské studium
Obor:
Management rozvoje měst a regionů, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Management rozvoje měst a regionů, forma: bakalářské kombinované jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 CZ

logo Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Přihlašuje se od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o fakultě