Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Ing. Milan Hála (Finanční úsek AMBIS), učo 37009
  2. Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (Oddělení akreditace AMBIS), učo 40156
  3. Mgr. Andrea Manová, Ph.D. (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41356
  4. Eva Turková (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41916
  5. Mgr. Bohumila Potočná (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41676
  6. Veronika Stará (Oddělení vědy a výzkumu AMBIS), učo 29532

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 6110