Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Bc. Eva Dopitová (IT oddělení AMBIS), učo 38356
  2. Ing. Milan Hála (Finanční úsek AMBIS), učo 37009
  3. Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (Oddělení akreditace AMBIS), učo 40156
  4. Eva Turková (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41916
  5. Dr. Ing. František Klufa (K103 - Vedení katedry AMBIS), učo 40596
  6. Mgr. Bohumila Potočná (Oddělení akreditace AMBIS), učo 41676

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 6110