• 1.Kontakty - evidence místností, telefonních čísel
  Smyslem agendy je umožnit akademické veřejnosti, zejména zaměstnancům, spravovat svoje kontaktní údaje, tj. telefonní číslo na pracoviště, umístění pracovny, eventuelně e-mail. Informace lze měnit formou podání elektronické žádosti (formuláře s vyplněnými upřesňujícími údaji), kterou zanese/upraví/odmítne pověřená osoba s přístupovým právem k_kontakty.

  Dále se touto agendou spravují seznamy místností v budovách; pro potřeby rozvrhu a rezervace učeben.

  Výstupem agendy jsou:

  • informace na autentizovaných osobních stránkách Lidé na AMBIS,
  • informace na neautentizovných (světu dostupných) stránkách Lidé na AMBIS, pokud uživatel zveřejnění povolí,
  • seznamy telefonních čísel a místností dle jednotlivých pracovišť jak pro zobrazení na webu, tak v tištěné podobě.

  Obsahem agendy jsou zpřesňující informace o pracovištích AMBIS. Je určena zaměstnancům, studentům doktorského studia, příp. dalším studentům, kteří dlouhodobě pobývají v některé univerzitní místnosti respektive jsou dostupní na některé telefonní lince. Nepatříte-li do této skupiny nebo chcete-li zveřejnit např. váš soukromý telefon, použijte Osobní stránku

  Informační systém Lidé Moje Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku (karta Profil) změnit

 • 2.Jak najdu telefon na osobu, jak si vytisknu telefonní seznam?
  Použijte

  Informační systém Kontakty Tvorba telefonního seznamu, seznamu místností a e-mailových adres

  zde si vyberte požadovaná pracoviště, upřesněte typ výstupu (tisk z prohlížeče, výstup na tiskárnu apod.) a klikněte na možnost „Vytvořit telefonní seznam dle zadaných pokynů“.

  1 Lze vybrat i jiné pracoviště.

  2 Podčást budovy je např. patro.

  3 Úplný seznam obsahuje i e-maily.

  4 Zde můžete vidět síťovou tiskárnu pracoviště nebo vaši osobní, pokud ji váš správce přidá.

  Pokud hledáte konkrétní osobu můžete vyhledat potřebné údaje na její Osobní stránce

  Informační systém Lidé

 • 3.Kde můžu upravit svoje či cizí údaje, najdu-li chybu?
  Zkontrolujte se na

  Informační systém Kontakty Prohlídka kontaktních informací a podávání žádostí o změny

  Libovolný uživatel IS může požádat o změnu v kontaktu na kohokoliv dalšího. Očekávané chování je, že zjistíte-li, že v IS je uvedeno chybné telefonní číslo a zjistíte na ústředně správné, podáte žádost o změnu, jako informaci pro správce agendy, že jde o chybu. Správce následně změnu provede. Iniciálně je předvyplněno, že hodláte místnost a telefon (je-li nějaký uveden) vystavit na neautentizovaném webu světu.

 • 4.Kdo údaje spravuje?
  Správu kontaktních informací provádějí osoby s přístupovým právem k_kontakty. Seznam najdete na

  Informační systém Kontakty Kdo může spravovat moje údaje

  Tyto osoby mají možnost upravovat základní registr budov/areálů (evidence dle poštovních adres) a k jednotlivým areálům definovat součásti („upřesnění“), např. rozdělit kampus na jednotlivé budovy či budovu na křídla. Taktéž mohou přímo vkládat/opravovat záznamy osob a doplňujících ne-osobních subjektů.

 • 5.Doplňující ne-osobní informace - telefon na „sekr. děkana“ ap.
  Kromě informací vztahujících se k osobě jako takové lze zadat také kontakty na člověka zastávajícího na pracovišti nějakou roli, nebo obecně na místo v budově se vyskytující, nebo kontakt na širší skupinu osob ap. Například
  • děkan,
  • tajemník,
  • Spolek mediků,
  • ekonomické oddělení.
  K těmto ne-osobním záznamům lze kromě telefonu a místnosti uvést i e-mail (typicky neosobní nebo hromadnou přezdívku, např. rektor@muni.cz nebo ekon@fakulta.muni.cz). U záznamů osob je preferovanou adresou schránka na serveru mail.ambis.cz.
 • 6.Vícenásobné záznamy - osoba působí ve více místnostech
  K jedné osobě lze přiřadit i vícero kontaktních informací. Toto lze využít zejména u lidí s více pracovními poměry, respektive pracovnami. Není však cílem nutně evidovat veškeré existující telefony ap. - nechť uživatel sám rozhodne, které kontaktní údaje o sobě chce uvádět, uvede spojení do preferované místnosti atd.
 • 7.Nezveřejňované záznamy
  Správce agendy může osobní i ne-osobní záznam označit „nezveřejňuje se“. Potom je informace dostupná pouze uživatelům s právem k_kontakty pro čtení. Typické použití: hodláte-li pro úplnost evidovat např. veškeré telefonní klapky i k místnostem/objektům, které běžného uživatele nezajímají.
 • 8.E-mail
  Doplňující kontaktní informací je elektronická poštovní adresa. U záznamů týkajících se jednotlivých osob se při prezentaci (telefonní seznam, stránky Lidé na AMBIS) použije adresa nastavená v poštovním systému IS AMBIS. Má-li uživatel poštu přeposílanou na jiný server než mail.ambis.cz, vypisuje se tato cizí adresa pro přeposílání pošty. Pokud pošta ze schránky na mail.ambis.cz není přeposílána, vypíše se adresa ve tvaru přezdívka@mail.ambis.cz, pokud přezdívka není definována, pak adresa učo@mail.ambis.cz.

  Změnu elektronické poštovní adresy (např. přeposílání jinam) může uživatel provést sám, v aplikacích

  Informační systém Pošta Nastavení

  Hromadně obesílat osoby mohou zaměstnanci pomocí

  Informační systém Pošta Hromadný e-mail

  Postup pro hromadné obeslání osob dopisem s přílohou naleznete v Nápovědě

  Informační systém Nápověda (Komunikace) Pošta

  v otázce Jak rozešlu hromadný dopis s přílohami?


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at ambisis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.