Názov
Vložil
Vložené
Práva
zima 2012 zima2012
Složky
BOPX Odborná praxe BOPX
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B201ADM Analýza dat a modelování B201ADM
B201ADM2 Analýza dat a modelování II B201ADM2
B201AJ1 Anglický jazyk I B201AJ1
B201AJ2 Anglický jazyk II B201AJ2
B201AJ3 Anglický jazyk 3 B201AJ3
B201AJ4 Anglický jazyk 4 B201AJ4
B201API Aplikovaná informatika B201API
B201APR Algoritmizace a programování B201APR
B201BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B201BPO
B201DBB Databáze I B201DBB
B201DCJF1 Francouzský jazyk 1 B201DCJF1
B201DCJF2 Francouzský jazyk II B201DCJF2
B201DCNJ1 Německý jazyk 1 B201DCNJ1
B201DCNJ2 Německý jazyk 2 B201DCNJ2
B201FA Finanční analýza B201FA
B201FA1 Finanční analýza I B201FA1
B201FMA Finanční matematika B201FMA
B201ISF Informační systémy ve finanční sféře B201ISF
B201ISR Informační systémy a jejich řízení B201ISR
B201LAT Latina B201LAT
B201MAS Matematika - seminář I,II B201MAS
B201MA1 Matematika I B201MA1
B201MA2 Matematika II B201MA2
B201NJ1 Německý jazyk 1 B201NJ1
B201NJ2 Německý jazyk 2 B201NJ2
B201NJ3 Německý jazyk 3 B201NJ3
B201NJ4 Německý jazyk 4 B201NJ4
B201NUV1 Numerické výpočty I B201NUV1
B201NUV2 Numerické výpočty II B201NUV2
B201OAJ1 Odborný jazyk anglický I B201OAJ1
B201OAJ2 Odborný jazyk anglický II B201OAJ2
B201OAJ3 Odborný anglický jazyk III B201OAJ3
B201OAJ4 Odborný jazyk anglický 4 B201OAJ4
B201OIS Organizační a informační strategie B201OIS
B201ONJ1 Odborný německý jazyk I B201ONJ1
B201ONJ2 Odborný německý jazyk II B201ONJ2
B201ONJ3 Odborný německý jazyk III B201ONJ3
B201ONJ4 Odborný jazyk německý 4 B201ONJ4
B201OSY Organizace informačních systémů B201OSY
B201PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B201PLP1
B201PLP2 Plánování a řízení projektů IS II B201PLP2
B201PMA Pojistná matematika B201PMA
B201RKI Řízení kvality (audit) IS B201RKI
B201RKI2 Řízení kvality (audit) IS II B201RKI2
B201SRI Správa a řízení informačních systémů B201SRI
B201SRI2 Správa a řízení informačních systémů II B201SRI2
B201STA Statistika B201STA
B201TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B201TIS
B201TMM Techniky a metody modelování požadavků B201TMM
B201VIS Vývoj informačních systémů B201VIS
B201ZIM Základy informatiky B201ZIM
B201ZI1 Základy informatiky I B201ZI1
B201ZI2 Základy informatiky II B201ZI2
B202DAR Dějiny architektury B202DAR
B202DEP Dějiny práva B202DEP
B202EPR Evropské právo B202EPR
B202FIP Finanční právo B202FIP
B202HOP Hospodářská politika B202HOP
B202LAT2 Latina II B202LAT2
B202MOC1 Metody oceňování I B202MOC1
B202MOC2 Metody oceňování II B202MOC2
B202MPV Mezinárodní právo a vztahy B202MPV
B202OBP1 Obchodní právo I B202OBP1
B202OBP3 Obchodní právo II B202OBP3
B202OBP4 Obchodní právo II B202OBP4
B202OCPP Občanské právo procesní B202OCPP
B202OCP1 Občanské právo I B202OCP1
B202OCP2 Občanské právo II B202OCP2
B202OHM Oceňování hmotného majetku B202OHM
B202ONE1 Oceňování nemovitostí I B202ONE1
B202OPA Oceňování cenných papírů B202OPA
B202OPH Občanské právo hmotné B202OPH
B202OPO Oceňování podniku B202OPO
B202PEU Právo a ekonomické základy EU B202PEU
B202PFS Právní základy finančních služeb B202PFS
B202PIM Právní informatika B202PIM
B202POE Podniková ekonomika B202POE
B202POS Pozemní stavitelství B202POS
B202PRO Rodinné právo B202PRO
B202PSY Psychologie B202PSY
B202PSY2 Psychologie II B202PSY2
B202PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B202PSZ
B202PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B202PVL
B202PZO Právní základy a předpisy související s oceňováním B202PZO
B202PZP Právní základy pojišťovnictví B202PZP
B202RMO Rekonstrukce a modernizace staveb B202RMO
B202RST Rozpočtování staveb B202RST
B202SKM Stavební konstrukce a materiály B202SKM
B202SOC Sociologie B202SOC
B202SPR1 Správní právo I B202SPR1
B202SPR2 Správní právo II B202SPR2
B202TPR Teorie práva a státověda B202TPR
B202TRP Trestní právo B202TRP
B202TZB Technická zařízení budov B202TZB
B202USP Ústavní právo B202USP
B202USY Ústavní systémy B202USY
B202UZP Územní plánování B202UZP
B202VEI Vývoj evropské integrace B202VEI
B202VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B202VPO
B202ZCP Základy občanského práva B202ZCP
B202ZEK1 Základy ekonomie I B202ZEK1
B202ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B202ZKN
B203BAN Bankovnictví B203BAN
B203FRB Finanční řízení bank B203FRB
B203FTR Finanční trhy B203FTR
B203IBA Investiční bankovnictví B203IBA
B203JEK Jednání s klientem a etické kodexy B203JEK
B203MAN1 Management I B203MAN1
B203MBA Mezinárodní bankovnictví B203MBA
B203OPO1 Oceňování podniku I B203OPO1
B203OPO2 Oceňování podniku II B203OPO2
B203PCV Praktická cvičení B203PCV
B203TEU Vnitřní trh EU B203TEU
B203TZP Tvorba životního prostředí B203TZP
B203UPS Úvod do pozemního stavitelství B203UPS
B203ZEK2 Základy ekonomie II B203ZEK2
B203ZMA Základy marketingu B203ZMA
B203ZUC Základy účetnictví B203ZUC
B204SPK Studijní propedeutika (manag. proseminář) B204SPK
B205BAS Bankovní strategie B205BAS
B205BCR Bankovnictví v ČR B205BCR
B205BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B205BFS1
B205DIM Dovednosti a image manažera B205DIM
B205DOB Devizové obchody B205DOB
B205EBA Elektronické bankovnictví B205EBA
B205EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B205EEP
B205FKE Firemní kultura a etické kodexy B205FKE
B205IVP Informační výstupy pojišťoven B205IVP
B205JSK Jednání s klientem B205JSK
B205KDT Kapitálový a derivátový trh B205KDT
B205KIN Kolektivní investování B205KIN
B205KRM Krizový management B205KRM
B205MBS Marketing bankovních služeb B205MBS
B205MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B205MDZ
B205OPJ Obchodní činnost pojišťoven B205OPJ
B205ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B205ORP1
B205POJ1 Pojišťovnictví I B205POJ1
B205PST Platební styk B205PST
B205RCB Regulace činnosti bank B205RCB
B205RLZ Řízení lidských zdrojů B205RLZ
B205RMP Risk management v pojišťovnictví B205RMP
B205RNB Řízení nákladů v bankách B205RNB
B205SPB Specializované bankovnictví B205SPB
B205SPP1 Systematika pojistných produktů I B205SPP1
B205UOB Úvěrové obchody B205UOB
B205ZAO Zahraniční obchod B205ZAO
B206DSY1 Daňový system v ČR B206DSY1
B206SDAB Správa daní B206SDAB
B206UFI Účetnictví finančních institucí B206UFI
B206ZUCB Základy účetnictví B206ZUCB
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MSMP Diplomový seminář MSMP
M201ASW Aplikační software M201ASW
M201DBM Databáze II M201DBM
M201DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF1
M201DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF2
M201EME Ekonometrie M201EME
M201FA2 Finanční analýza II M201FA2
M201IMG Informační management M201IMG
M201MDS Modelování a návrh datových skladů M201MDS
M201MSA Metody statistické analýzy M201MSA
M201MZI Metody zpracování informací M201MZI
M201OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M201OBAJ1
M201OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M201OBAJ2
M201OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M201OBNJ1
M201OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M201OBNJ2
M201PAS Pravděpodobnost a statistika M201PAS
M201PIS Podnikové informační systémy M201PIS
M201RPP Řízení projektů a podnikových procesů M201RPP
M201SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M201SIT
M201SME Systémová metodologie M201SME
M201SRS Strategické řízení informačních systémů M201SRS
M201STM Statistické metody M201STM
M201TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M201TCN
M201ZSI Základy softwarového inženýrství M201ZSI
M202FPM Facility a property mangement M202FPM
M202MAE Manažerská ekonomika M202MAE
M202MAK Makroekonomie M202MAK
M202OBP Základy obchodního práva M202OBP
M202OCP Občanské právo M202OCP
M202ONE Oceňování nemovitostí M202ONE
M202PIF Právo pro informatiku M202PIF
M202POL Politologie M202POL
M202RPV Řízení podnikání a vztahů se zákazníky M202RPV
M202RVV Rozpočtování ve výstavbě M202RVV
M202SEK Světová ekonomika M202SEK
M202SRO Strategické řízení organizací M202SRO
M202ZAP Základy práva M202ZAP
M203DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M203DIF1
M203DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M203DIF2
M203DTP Daňová teorie a politika M203DTP
M203EEI Ekonomické základy evropské integrace M203EEI
M203FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M203FHS
M203FRI Finanční řízení M203FRI
M203FTP Fiskální teorie a politika M203FTP
M203HOP1 Hospodářská politika I M203HOP1
M203HOP2 Hospodářská politika II M203HOP2
M203MAK1 Makroekonomie I M203MAK1
M203MAK2 Makroekonomie II M203MAK2
M203MIK Mikroekonomie M203MIK
M203MIK1 Mikroekonomie I M203MIK1
M203MIK2 Mikroekonomie II M203MIK2
M203MPC Management portfolia cenných papírů M203MPC
M203OPE Oborové politiky EU M203OPE
M203OPO3 Oceňování podniku III M203OPO3
M203PEK Peněžní ekonomie M203PEK
M203PEZ Politické a ekonomické základy evropské integrace M203PEZ
M203PFI Podnikové finance M203PFI
M203POJ Pojišťovnictví M203POJ
M203ZDS Základy daňového systému M203ZDS
M205BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M205BFS2
M205KMA Kvantitativní management M205KMA
M205MAN2 Management II M205MAN2
M205MFT Mezinárodní finanční trhy M205MFT
M205ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M205ORP2
M205POJ2 Pojišťovnictví II M205POJ2
M205SPP2 Systematika pojistných produktů II M205SPP2
M206DSY Daňový systém M206DSY
M206FP2 Finance podniku II M206FP2
M206FUC Finanční účetnictví M206FUC
M206MPA Měnová politika a analýza M206MPA
M206PEC Postavení střední Evropy a ČR M206PEC
M206RPR Regionalni politika a rozvojové projekty M206RPR
M206SMO Spolupráce EU a mezinárodních organizací M206SMO
M206TEU Vnitřní trh EU M206TEU
M206UCT Účetnictví M206UCT
M206VFI Veřejné finance M206VFI
M206VF1 Veřejné finance I M206VF1
M206VF2 Veřejné finance II M206VF2
M206ZUC Základy účetnictví M206ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.