Názov
Vložil
Vložené
Práva
zima 2010 zima2010
Složky
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B201AA1 Anglický jazyk A I B201AA1
B201AB1 Anglický jazyk B I B201AB1
B201ADM1 Analýza dat a modelování I B201ADM1
B201DBB Databáze I B201DBB
B201DCJA1 Anglický jazyk I B201DCJA1
B201DCJN1 Německý jazyk I B201DCJN1
B201FA1 Finanční analýza I B201FA1
B201ISR Informační systémy a jejich řízení B201ISR
B201MAS Matematika - seminář B201MAS
B201MA1 Matematika I B201MA1
B201NA1 Německý jazyk A I B201NA1
B201NB1 Německý jazyk B I B201NB1
B201NUV1 Numerické výpočty I B201NUV1
B201OAJ1 Odborný anglický jazyk I B201OAJ1
B201OAJ3 Odborný anglický jazyk III B201OAJ3
B201OIS1 Organizační a informační strategie I B201OIS1
B201ONJ1 Odborný německý jazyk I B201ONJ1
B201ONJ3 Odborný německý jazyk III B201ONJ3
B201OPM Opakování středoškolské matematiky LS B201OPM
B201OSY Organizace informačních systémů B201OSY
B201PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B201PLP1
B201PMA Pojistná matematika B201PMA
B201RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B201RKI1
B201SRI1 Správa a řízení IS I B201SRI1
B201STA Statistika B201STA
B201TEO1 Technologie pro elektronický obchod I B201TEO1
B201TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B201TIS1
B201VIS Vývoj informačních systémů B201VIS
B201ZIM Základy informatiky B201ZIM
B201ZI1 Základy informatiky I B201ZI1
B202DEP Dějiny práva B202DEP
B202EPM Evropské politické myšlení a ideologie B202EPM
B202LAT1 Latina I B202LAT1
B202MPV Mezinárodní právo a vztahy B202MPV
B202OBP1 Obchodní právo I B202OBP1
B202OBP3 Obchodní právo II B202OBP3
B202OCP2 Občanské právo II B202OCP2
B202PEU Právo a ekonomické základy EU B202PEU
B202PFS Právní základy finančních služeb B202PFS
B202PIM Právní informatika B202PIM
B202PSY Psychologie B202PSY
B202PSY2 Psychologie II B202PSY2
B202PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B202PVL
B202PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B202PZO
B202SOC Sociologie B202SOC
B202SPR1 Správní právo I B202SPR1
B202TPR Teorie práva a státověda B202TPR
B202TRP Trestní právo B202TRP
B202USP Ústavní právo B202USP
B202VEI Vývoj evropské integrace B202VEI
B202VSU Úvod do veřejné správy B202VSU
B202ZCP Základy občanského práva B202ZCP
B203HOP Hospodářská politika B203HOP
B203MOC1 Metody oceňování I B203MOC1
B203OHM Oceňování hmotného majetku B203OHM
B203ONE1 Oceňování nemovitostí I B203ONE1
B203OPO Oceňování podniků B203OPO
B203OPO1 Oceňování podniků I B203OPO1
B203PFM1 Property a facility management I B203PFM1
B203POE Podniková ekonomika B203POE
B203POS Pozemní stavitelství B203POS
B203RMO1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B203RMO1
B203STD Stavební development B203STD
B203TZB Technická zařízení budov B203TZB
B203TZP Tvorba životního prostředí B203TZP
B203UZP Územní plánování B203UZP
B203VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B203VPO
B203ZEK1 Základy ekonomie I B203ZEK1
B205BAS Bankovní strategie B205BAS
B205BCR Bankovnictví v ČR B205BCR
B205EBA Elektronické bankovnictví B205EBA
B205FRB Finanční řízení bank B205FRB
B205FTR Finanční trhy B205FTR
B205IVP Informační výstupy pojišťoven B205IVP
B205JSK Jednání s klientem B205JSK
B205KDT Kapitálový a derivátový trh B205KDT
B205KIN Kolektivní investování B205KIN
B205MBA Mezinárodní bankovnictví B205MBA
B205MBS Marketing bankovních služeb B205MBS
B205MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B205MDZ
B205OPJ Obchodní činnost pojišťoven B205OPJ
B205POJ1 Pojišťovnictví I B205POJ1
B205PST Platební styk B205PST
B205SPB Specializované bankovnictví B205SPB
B205SPP1 Systematika pojistných produktů I B205SPP1
B205UFT Úvod do finančních trhů B205UFT
B206FP1 Finance podniku I B206FP1
B206RFF1 Řízení firemních financí I B206RFF1
B206TEU Vnitřní trh EU B206TEU
B206UCE Účetnictví cenných papírů B206UCE
B206ZUC Základy účetnictví B206ZUC
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
M201ASW Aplikační software M201ASW
M201DBM Databáze II M201DBM
M201DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF1
M201DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF2
M201OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M201OBAJ1
M201OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M201OBNJ1
M201PAS Pravděpodobnost a statistika M201PAS
M201SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M201SIT
M201SRS Strategické řízení informačních systémů M201SRS
M201TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M201TCN
M201ZSI Základy softwarového inženýrství M201ZSI
M202OBP Základy obchodního práva M202OBP
M202PEC Postavení střední Evropy a ČR M202PEC
M202PIF Právo pro informatiku M202PIF
M202POL Politologie M202POL
M202ZAP Základy práva M202ZAP
M203EEI Ekonomické základy evropské integrace M203EEI
M203HOP1 Hospodářská politika I M203HOP1
M203MAK1 Makroekonomie I M203MAK1
M203MIK1 Mikroekonomie I M203MIK1
M203ONE2 Oceňování nemovitostí II M203ONE2
M203OPE Oborové politiky EU M203OPE
M203POE Podniková ekonomika M203POE
M205MAN2 Management II M205MAN2
M205MPC2 Management portfolia cenných papírů II M205MPC2
M205ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M205ORP2
M205POJ2 Pojišťovnictví II M205POJ2
M206DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M206DIF1
M206DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M206DIF2
M206DSY Daňový systém M206DSY
M206FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M206FHS
M206FP2 Finance podniku II M206FP2
M206FRI Finanční řízení M206FRI
M206MPA Měnová politika a analýza M206MPA
M206VF1 Veřejné finance I M206VF1
M206VF2 Veřejné finance II M206VF2
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.