Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2008 zima2008
Složky
BOPX Odborná praxe BOPX
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
B101EST1 Ekonomická statistika a analytické metody I B101EST1
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUV1 Numerické výpočty I B101NUV1
B101NUV2 Numerické výpočty II B101NUV2
B101STA Statistika B101STA
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP2 Obchodní právo I B102OBP2
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OCP Základy občanského práva B102OCP
B102OCP1 Občanské právo I B102OCP1
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102SPP1 Správní právo I B102SPP1
B102TPS Teorie práva a státověda B102TPS
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSYS Sociální psychologie B103PSYS
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103PSY2 Psychologie II B103PSY2
B103SOC Sociologie B103SOC
B103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK Základy ekonomie B103ZEK
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104JKZ Jednání s klientem a zákazníkem B104JKZ
B104JSK Jednání s klientem B104JSK
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B104MDZ
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104UMA Úvod do managementu B104UMA
B105POJ1 Pojišťovnictví I B105POJ1
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106FP1 Finance podniku I B106FP1
B106SDA Správa daní B106SDA
B106UCE Účetnictví cenných papírů B106UCE
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B107BCR Bankovnictví v ČR B107BCR
B107DOB Devizové obchody B107DOB
B107EBA Elektronické bankovnictví B107EBA
B107EPS Elektronický platební styk B107EPS
B107FRB Finanční řízení bank B107FRB
B107FTR Finanční trhy B107FTR
B107KIN Kolektivní investování B107KIN
B107MBA Mezinárodní bankovnictví B107MBA
B107PST Platební styk B107PST
B107RCB Regulace činnosti bank B107RCB
B107UDB Bankovnictví (úvod) B107UDB
B107UFT Úvod do finančních trhů B107UFT
B107UOB Úvěrové obchody B107UOB
B107ZAO Zahraniční obchod B107ZAO
B108ADM1 Analýza dat a modelování I B108ADM1
B108BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B108BPO
B108DBB Databáze I B108DBB
B108ISR Informační systémy a jejich řízení B108ISR
B108OIS1 Organizační a informační strategie I B108OIS1
B108OIS2 Organizační a informační strategie II B108OIS2
B108SRI1 Správa a řízení IS I B108SRI1
B108TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B108TIS1
B108VT1 Výpočetní technika I B108VT1
B108VT2 Výpočetní technika II B108VT2
B108ZIM Základy informatiky B108ZIM
B109DAR Dějiny architektury B109DAR
B109MOC1 Metody oceňování I B109MOC1
B109OHM Oceňování hmotného majetku B109OHM
B109ONE1 Oceňování nemovitostí I B109ONE1
B109OPO Oceňování podniků B109OPO
B109POS Pozemní stavitelství B109POS
B109RMS1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B109RMS1
B109RMS2 Rekonstrukce a modernizace staveb II B109RMS2
B109SKM Stavební konstrukce a materiály B109SKM
B109TZB Technická zařízení budov B109TZB
B109TZP Tvorba životního prostředí B109TZP
B109UPS Úvod do pozemního stavitelství B109UPS
B109UZP Územní plánování B109UZP
B109ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B109ZKN
B110ANJ1 Anglický jazyk I B110ANJ1
B110ANJ2 Anglický jazyk II B110ANJ2
B110CEJ1 Český jazyk I B110CEJ1
B110DCJA1 Anglický jazyk I B110DCJA1
B110DCJA2 Anglický jazyk II B110DCJA2
B110DCJA3 Anglický jazyk III B110DCJA3
B110DCJA4 Anglický jazyk IV B110DCJA4
B110DCJF1 Francouzský jazyk I B110DCJF1
B110DCJF2 Francouzský jazyk II B110DCJF2
B110DCJF3 Francouzský jazyk III B110DCJF3
B110DCJF4 Francouzský jazyk IV B110DCJF4
B110DCJN1 Německý jazyk I B110DCJN1
B110DCJN2 Německý jazyk II B110DCJN2
B110DCJN3 Německý jazyk III B110DCJN3
B110DCJN4 Německý jazyk IV B110DCJN4
B110DCJR1 Ruský jazyk I B110DCJR1
B110DCJR2 Ruský jazyk II B110DCJR2
B110DCJR3 Ruský jazyk III B110DCJR3
B110DCJR4 Ruský jazyk IV B110DCJR4
B110DCJS1 Španělský jazyk I B110DCJS1
B110DCJS2 Španělský jazyk II B110DCJS2
B110DCJS3 Španělský jazyk III B110DCJS3
B110NEJ1 Německý jazyk I B110NEJ1
B110NEJ2 Německý jazyk II B110NEJ2
B110OAJ1 Odborný anglický jazyk I B110OAJ1
B110OAJ2 Odborný anglický jazyk II B110OAJ2
B110OAJ3 Odborný anglický jazyk III B110OAJ3
B110ONJ1 Odborný německý jazyk I B110ONJ1
B110ONJ2 Odborný německý jazyk II B110ONJ2
B110ONJ3 Odborný německý jazyk III B110ONJ3
B110VSAJ1 Anglický jazyk I B110VSAJ1
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101STM Statistické metody M101STM
M102OBP Základy obchodního práva M102OBP
M102PIF Právo pro informatiku M102PIF
M102ZAP Základy práva M102ZAP
M103HOP1 Hospodářská politika I M103HOP1
M103MAK1 Makroekonomie I M103MAK1
M103MAK2 Makroekonomie II M103MAK2
M103MIK1 Mikroekonomie I M103MIK1
M103POE Podniková ekonomika M103POE
M103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů M103VPO
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104RPV Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M104RPV
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105POJ2 Pojišťovnictví II M105POJ2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106DTP Daňová teorie a politika M106DTP
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106FRI Finanční řízení M106FRI
M106MPA Měnová politika a analýza M106MPA
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M107DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M107DIF2
M107MPC2 Management portfolia cenných papírů II M107MPC2
M108ASW Aplikační software M108ASW
M108DBM Databáze II M108DBM
M108RPP Řízení projektů a podnikových procesů M108RPP
M108SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M108SIT
M108SRS Strategické řízení informačních systémů M108SRS
M108TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M108TCN
M108ZSI Základy softwarového inženýrství M108ZSI
M109ONE2 Oceňování nemovitostí II M109ONE2
M110OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M110OBAJ1
M110OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M110OBNJ1
M111EEI Ekonomické základy evropské integrace M111EEI
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.