Názov
Vložil
Vložené
Práva
léto 2014 leto2014
Složky
BOPX Odborná praxe BOPX
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Bakalářská práce BSBP2
B201ADM1 Analýza dat a modelování I B201ADM1
B201ADM2 Analýza dat a modelování II B201ADM2
B201AJ1 Anglický jazyk I B201AJ1
B201AJ2 Anglický jazyk II B201AJ2
B201AJ3 Anglický jazyk 3 B201AJ3
B201AJ4 Anglický jazyk 4 B201AJ4
B201API Aplikovaná informatika B201API
B201APR Algoritmizace a programování B201APR
B201BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B201BPO
B201DBB Databáze I B201DBB
B201DCJF1 Francouzský jazyk 1 B201DCJF1
B201DCJF2 Francouzský jazyk II B201DCJF2
B201DCNJ1 Německý jazyk 1 B201DCNJ1
B201DCNJ2 Německý jazyk 2 B201DCNJ2
B201FA Finanční analýza B201FA
B201FA1 Finanční analýza I B201FA1
B201FMA Finanční matematika B201FMA
B201ISR Informační systémy a jejich řízení B201ISR
B201LPT Latinská právní terminologie B201LPT
B201MAS Matematika - seminář I,II B201MAS
B201MA1 Matematika I B201MA1
B201MA2 Matematika II B201MA2
B201NJ1 Německý jazyk 1 B201NJ1
B201NJ2 Německý jazyk 2 B201NJ2
B201NJ3 Německý jazyk 3 B201NJ3
B201NJ4 Německý jazyk 4 B201NJ4
B201NUV1 Numerické výpočty I B201NUV1
B201NUV2 Numerické výpočty II B201NUV2
B201OAJ1 Odborný jazyk anglický I B201OAJ1
B201OAJ2 Odborný jazyk anglický II B201OAJ2
B201OAJ3 Odborný anglický jazyk III B201OAJ3
B201OAJ4 Odborný jazyk anglický 4 B201OAJ4
B201OIS Organizační a informační strategie B201OIS
B201ONJ1 Odborný německý jazyk I B201ONJ1
B201ONJ2 Odborný německý jazyk II B201ONJ2
B201ONJ3 Odborný německý jazyk III B201ONJ3
B201ONJ4 Odborný jazyk německý 4 B201ONJ4
B201OSY Organizace informačních systémů B201OSY
B201PLP Plánování a řízení projektů IS B201PLP
B201PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B201PLP1
B201PLP2 Plánování a řízení projektů IS II B201PLP2
B201PMA Pojistná matematika B201PMA
B201RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B201RKI1
B201RKI2 Řízení kvality (audit) IS II B201RKI2
B201SRI1 Správa a řízení informačních systémů I B201SRI1
B201SRI2 Správa a řízení informačních systémů II B201SRI2
B201STA Statistika B201STA
B201TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B201TIS
B201TMM Techniky a metody modelování požadavků B201TMM
B201VIS Vývoj informačních systémů B201VIS
B201ZIM Základy informatiky B201ZIM
B201ZI1 Základy informatiky I B201ZI1
B201ZI2 Základy informatiky II B201ZI2
B202DAR Dějiny architektury B202DAR
B202DEP Dějiny práva B202DEP
B202FIP Finanční právo B202FIP
B202HOP Hospodářská politika B202HOP
B202LAT2 Latina II B202LAT2
B202MOC2 Metody oceňování II B202MOC2
B202MPV Mezinárodní právo a vztahy B202MPV
B202OBPI Obchodní právo I B202OBPI
B202OBPII Obchodní právo II B202OBPII
B202OBP1 Obchodní právo I B202OBP1
B202OBP2 Obchodní právo I B202OBP2
B202OBP3 Obchodní právo II B202OBP3
B202OBP4 Obchodní právo II B202OBP4
B202OCPP Občanské právo procesní B202OCPP
B202OCP2 Občanské právo II B202OCP2
B202OPH Občanské právo hmotné B202OPH
B202PEU Právo a ekonomické základy EU B202PEU
B202PFM Property a facility management B202PFM
B202PFS Právní základy finančních služeb B202PFS
B202PIM Právní informatika B202PIM
B202PKT Právo kapitálových trhů B202PKT
B202POE Podniková ekonomika B202POE
B202PRO Rodinné právo B202PRO
B202PRP Pracovní právo B202PRP
B202PSO Případové studie v oceňování B202PSO
B202PSY Psychologie B202PSY
B202PSY2 Psychologie II B202PSY2
B202PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B202PSZ
B202PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B202PVL
B202PZO Právní základy a předpisy související s oceňováním B202PZO
B202PZP Právní základy pojišťovnictví B202PZP
B202RMO Rekonstrukce a modernizace staveb B202RMO
B202SKM Stavební konstrukce a materiály B202SKM
B202SOC Sociologie B202SOC
B202SPR Správní právo B202SPR
B202SPR1 Správní právo I B202SPR1
B202SPR2 Správní právo II B202SPR2
B202TPR Teorie práva a státověda B202TPR
B202TRP Trestní právo B202TRP
B202TZP Tvorba životního prostředí B202TZP
B202UPS Úvod do pozemního stavitelství B202UPS
B202USP Ústavní právo B202USP
B202USY Ústavní systémy B202USY
B202VEI Vývoj evropské integrace B202VEI
B202ZCP Základy občanského práva B202ZCP
B202ZEK2 Základy ekonomie II B202ZEK2
B202ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B202ZKN
B202ZOP Základy obchodního práva B202ZOP
B203DOB Devizové obchody B203DOB
B203DSY1 Daňový system v ČR B203DSY1
B203EBA Elektronické bankovnictví B203EBA
B203IBA Investiční bankovníctví B203IBA
B203JEK Jednání s klientem a etické kodexy B203JEK
B203MAN1 Management I B203MAN1
B203MOC1 Metody oceňování I B203MOC1
B203OHM Oceňování hmotného majetku B203OHM
B203ONE1 Oceňování nemovitostí I B203ONE1
B203OPO Oceňování podniku B203OPO
B203OPO1 Oceňování podniku I B203OPO1
B203OPO2 Oceňování podniku II B203OPO2
B203PCV Praktická cvičení B203PCV
B203POS Pozemní stavitelství B203POS
B203PST Platební styk B203PST
B203RCB Regulace činnosti bank B203RCB
B203RDF Regulace a dohled nad finančnými trhy B203RDF
B203RMO1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B203RMO1
B203RMO2 Rekonstrukce a modernizace staveb II B203RMO2
B203SDA Správa daní B203SDA
B203SOC Sociologie B203SOC
B203SPB Specializované bankovnictví B203SPB
B203TZB Technická zařízení budov B203TZB
B203UFI Účetnictví finančních institucí B203UFI
B203UOB Úvěrové obchody B203UOB
B203UZP Územní plánování B203UZP
B203VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B203VPO
B203ZEK1 Základy ekonomie I B203ZEK1
B203ZMA Základy marketingu B203ZMA
B203ZUC Základy účetnictví B203ZUC
B203ZVF Základy veřejných financí B203ZVF
B204SPK Studijní propedeutika (manag. proseminář) B204SPK
B205BAN Bankovnictví B205BAN
B205BAS Bankovní strategie B205BAS
B205BCR Bankovnictví v ČR B205BCR
B205BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B205BFS1
B205DIM Dovednosti a image manažera B205DIM
B205EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B205EEP
B205FKE Firemní kultura a etické kodexy B205FKE
B205FRB Finanční řízení bank B205FRB
B205FTR Finanční trhy B205FTR
B205IVP Informační výstupy pojišťoven B205IVP
B205JSK Jednání s klientem B205JSK
B205KDT Kapitálový a derivátový trh B205KDT
B205KIN Kolektivní investování B205KIN
B205KRM Krizový management B205KRM
B205MBA Mezinárodní bankovnictví B205MBA
B205MBS Marketing bankovních služeb B205MBS
B205MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B205MDZ
B205OPJ Obchodní činnost pojišťoven B205OPJ
B205ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B205ORP1
B205POJ1 Pojišťovnictví I B205POJ1
B205RLZ Řízení lidských zdrojů B205RLZ
B205RMP Risk management v pojišťovnictví B205RMP
B205RNB Řízení nákladů v bankách B205RNB
B205SPP1 Systematika pojistných produktů I B205SPP1
B205UDB Bankovnictví (úvod) B205UDB
B205ZAO Zahraniční obchod B205ZAO
B206TEU Vnitřní trh EU B206TEU
B206ZUC Základy účetnictví B206ZUC
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MSMP Diplomový seminář MSMP
M201ASW Aplikační software M201ASW
M201DBM Databáze II M201DBM
M201DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF1
M201DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M201DIF2
M201EME Ekonometrie M201EME
M201FA2 Finanční analýza II M201FA2
M201IMG Informační management M201IMG
M201MDS Modelování a návrh datových skladů M201MDS
M201MSA Metody statistické analýzy M201MSA
M201MZI Metody zpracování informací M201MZI
M201OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M201OBAJ1
M201OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M201OBAJ2
M201OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M201OBNJ1
M201OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M201OBNJ2
M201PAS Pravděpodobnost a statistika M201PAS
M201PIS Podnikové informační systémy M201PIS
M201RPP Řízení projektů a podnikových procesů M201RPP
M201SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M201SIT
M201SME Systémová metodologie M201SME
M201SRS Strategické řízení informačních systémů M201SRS
M201STM Statistické metody M201STM
M201TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M201TCN
M201ZSI Základy softwarového inženýrství M201ZSI
M202EVP Evropské právo M202EVP
M202MIK Mikroekonomie M202MIK
M202OBP Obchodní právo M202OBP
M202OCP Občanské právo M202OCP
M202PIF Právo pro informatiku M202PIF
M202POL Politologie M202POL
M202ZAP Základy práva M202ZAP
M203EEI Ekonomické základy evropské integrace M203EEI
M203FUC Finanční účetnictví M203FUC
M203HOP1 Hospodářská politika I M203HOP1
M203HOP2 Hospodářská politika II M203HOP2
M203MAE Manažerská (podniková) ekonomika M203MAE
M203MAK Makroekonomie M203MAK
M203MAK1 Makroekonomie I M203MAK1
M203MAN2 Management II M203MAN2
M203MFI Mezinárodní finance M203MFI
M203MFT Mezinárodní finanční trhy M203MFT
M203MIK1 Mikroekonomie I M203MIK1
M203MUS Mezinárodní účetní standardy M203MUS
M203ONE2 Oceňování nemovitostí II M203ONE2
M203OPO3 Oceňování podniku III M203OPO3
M203PEZ Politické a ekonomické základy evropské integrace M203PEZ
M203RVV Rozpočtování ve výstavbě M203RVV
M203VFI Veřejné finance M203VFI
M203ZUC Základy účetnictví M203ZUC
M205BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M205BFS2
M205FPM2 Facility a property mangement II M205FPM2
M205KMA Kvantitativní management M205KMA
M205MPC2 Management portfolia cenných papírů II M205MPC2
M205ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M205ORP2
M205POJ Pojišťovnictví M205POJ
M205POJ2 Pojišťovnictví II M205POJ2
M205SPP2 Systematika pojistných produktů II M205SPP2
M206DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M206DIF1
M206DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M206DIF2
M206DSY Daňový systém M206DSY
M206DTP Daňová teorie a politika M206DTP
M206FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M206FHS
M206FP2 Finance podniku II M206FP2
M206FRI Finanční řízení M206FRI
M206MPA Měnová politika a analýza M206MPA
M206OPE Oborové politiky EU M206OPE
M206PEC Postavení střední Evropy a ČR M206PEC
M206PFI Podnikové finance M206PFI
M206RPR Regionalni politika a rozvojové projekty M206RPR
M206SMO Spolupráce EU a mezinárodních organizací M206SMO
M206TEU Vnitřní trh EU M206TEU
M206UCT Účetnictví M206UCT
M206VF2 Veřejné finance II M206VF2
M206ZUC Základy účetnictví M206ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.