Názov
Vložil
Vložené
Práva
léto 2009 leto2009
Složky
BOPX Odborná praxe BOPX
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B101EST2 Ekonomická statistika a analytické metody II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUV2 Numerické výpočty II B101NUV2
B101STA Statistika B101STA
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102OBP Základy obchodního práva B102OBP
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP2 Obchodní právo I B102OBP2
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OBP4 Obchodní právo II B102OBP4
B102OCP1 Občanské právo I B102OCP1
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102PCP Právo cenných papírů B102PCP
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102SPP1 Správní právo I B102SPP1
B102SPP2 Správní právo II B102SPP2
B102TPS Teorie práva a státověda B102TPS
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102ZBP Základy burzovního práva B102ZBP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSYS Sociální psychologie B103PSYS
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103PSY2 Psychologie II B103PSY2
B103SOC Sociologie B103SOC
B103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK Základy ekonomie B103ZEK
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104FKE Firemní kultura a etické kodexy B104FKE
B104JSK Jednání s klientem B104JSK
B104KRM Krizový management B104KRM
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B104MDZ
B104MPS Manažerský proseminář B104MPS
B104MVS Marketing výroby a služeb B104MVS
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106RNB Řízení nákladů v bankách B106RNB
B106SDA Správa daní B106SDA
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B107BCR Bankovnictví v ČR B107BCR
B107CFM Odborné činnosti finančního makléře B107CFM
B107DOB Devizové obchody B107DOB
B107FTR Finanční trhy B107FTR
B107MBA Mezinárodní bankovnictví B107MBA
B107MPC1 Management portfolia cenných papírů I B107MPC1
B107PST Platební styk B107PST
B107RCB Regulace činnosti bank B107RCB
B107UDB Bankovnictví (úvod) B107UDB
B107UOB Úvěrové obchody B107UOB
B107ZAO Zahraniční obchod B107ZAO
B108ADM2 Analýza dat a modelování II B108ADM2
B108BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B108BPO
B108SRI2 Správa a řízení IS II B108SRI2
B108TIS2 Technická infrastruktura a síťové technologie II B108TIS2
B108TMM Techniky a metody modelování požadavků B108TMM
B108VT1 Výpočetní technika I B108VT1
B108VT2 Výpočetní technika II B108VT2
B108ZIM Základy informatiky B108ZIM
B109DAR Dějiny architektury B109DAR
B109MOC2 Metody oceňování II B109MOC2
B109OHM Oceňování hmotného majetku B109OHM
B109ONE1 Oceňování nemovitostí I B109ONE1
B109OPO Oceňování podniků B109OPO
B109OPO2 Oceňování podniků II B109OPO2
B109PCV Praktická cvičení B109PCV
B109RMS2 Rekonstrukce a modernizace staveb II B109RMS2
B109SKM Stavební konstrukce a materiály B109SKM
B109TZB Technická zařízení budov B109TZB
B109UPS Úvod do pozemního stavitelství B109UPS
B109ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B109ZKN
B110ANJ1 Anglický jazyk I B110ANJ1
B110ANJ2 Anglický jazyk II B110ANJ2
B110CEJ2 Český jazyk II B110CEJ2
B110DCJA2 Anglický jazyk II B110DCJA2
B110DCJA4 Anglický jazyk IV B110DCJA4
B110DCJF4 Francouzský jazyk IV B110DCJF4
B110DCJN1 Německý jazyk I B110DCJN1
B110DCJN2 Německý jazyk II B110DCJN2
B110DCJN3 Německý jazyk III B110DCJN3
B110DCJN4 Německý jazyk IV B110DCJN4
B110DCJR2 Ruský jazyk II B110DCJR2
B110DCJR3 Ruský jazyk III B110DCJR3
B110DCJR4 Ruský jazyk IV B110DCJR4
B110DCJS2 Španělský jazyk II B110DCJS2
B110DCJS4 Španělský jazyk IV B110DCJS4
B110NEJ1 Německý jazyk I B110NEJ1
B110NEJ2 Německý jazyk II B110NEJ2
B110OAJ1 Odborný anglický jazyk I B110OAJ1
B110OAJ2 Odborný anglický jazyk II B110OAJ2
B110OAJ3 Odborný anglický jazyk III B110OAJ3
B110ONJ1 Odborný německý jazyk I B110ONJ1
B110ONJ2 Odborný německý jazyk II B110ONJ2
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
M101STM Statistické metody M101STM
M102OBP Základy obchodního práva M102OBP
M103HOP2 Hospodářská politika II M103HOP2
M103MAK2 Makroekonomie II M103MAK2
M103MIK2 Mikroekonomie II M103MIK2
M104RPV Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M104RPV
M105BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M105BFS2
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105SPP2 Systematika pojistných produktů II M105SPP2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106DTP Daňová teorie a politika M106DTP
M106FA2 Finanční analýza II M106FA2
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106UCT Účetnictví M106UCT
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M107MFT Mezinárodní finanční trhy M107MFT
M107MPC2 Management portfolia cenných papírů II M107MPC2
M108IKS Informační a komunikační systémy M108IKS
M108IMG Informační management M108IMG
M108MDS Modelování a návrh datových skladů M108MDS
M108MZI Metody zpracování informací M108MZI
M108RPP Řízení projektů a podnikových procesů M108RPP
M109OPO3 Oceňování podniků III M109OPO3
M110OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M110OBAJ2
M110OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M110OBNJ2
M111EEI Ekonomické základy evropské integrace M111EEI
M111TEU Vnitřní trh EU M111TEU
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.