Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2022 zima2022
Složky
BBK_AJ1B Anglický jazyk I BBK_AJ1B
BBK_AJ1E Anglický jazyk I BBK_AJ1E
BBK_AJ3B Anglický jazyk III BBK_AJ3B
BBK_AJ3E Anglický jazyk III BBK_AJ3E
BBK_ANRI Analýza rizik BBK_ANRI
BBK_BASEB Bakalářský seminář BBK_BASEB
BBK_BASEE Bakalářský seminář BBK_BASEE
BBK_BASEMK Bakalářský seminář BBK_BASEMK
BBK_BCLD Bezpečnost civilní letecké dopravy BBK_BCLD
BBK_BESY Bezpečnostní systém České republiky BBK_BESY
BBK_DRTO Drogy a toxikomanie BBK_DRTO
BBK_EAEC Environmentální aspekty ekonomické činnosti BBK_EAEC
BBK_EBA Evropská bezpečnostní architektura BBK_EBA
BBK_EKO Ekonomie BBK_EKO
BBK_GBH Globální bezpečnostní hrozby BBK_GBH
BBK_HOKS Hospodářská opatření pro krizové stavy BBK_HOKS
BBK_ITDO1 IT dovednosti I BBK_ITDO1
BBK_KRI Kriminalistika BBK_KRI
BBK_KRRI Krizové řízení BBK_KRRI
BBK_KYKR Kybernetická kriminalita BBK_KYKR
BBK_MADO Manažerské dovednosti BBK_MADO
BBK_MAOR Management organizace BBK_MAOR
BBK_MAR Marketing BBK_MAR
BBK_MLZ Management lidských zdrojů BBK_MLZ
BBK_MPE Matematika pro ekonomy BBK_MPE
BBK_NEDA Nepřímé daně BBK_NEDA
BBK_NJ1B Německý jazyk I BBK_NJ1B
BBK_NJ1E Německý jazyk I BBK_NJ1E
BBK_NJ3B Německý jazyk III BBK_NJ3B
BBK_NJ3E Německý jazyk III BBK_NJ3E
BBK_OBPR Obchodní právo BBK_OBPR
BBK_PCHZ Psychologie chování zákazníka BBK_PCHZ
BBK_POEK Podniková ekonomika BBK_POEK
BBK_RJ1B Ruský jazyk I BBK_RJ1B
BBK_RJ1E Ruský jazyk I BBK_RJ1E
BBK_RJ3B Ruský jazyk III BBK_RJ3B
BBK_RJ3E Ruský jazyk III BBK_RJ3E
BBK_SEP Světová ekonomika a politika BBK_SEP
BBK_SMV Sociologický a marketingový výzkum BBK_SMV
BBK_TOKI Technologie ochrany kritické infrastruktury BBK_TOKI
BBK_TPST Trestní právo a správní trestání BBK_TPST
BBK_UCSW Účetní software BBK_UCSW
BBK_ZAKR Základy kriminologie BBK_ZAKR
BBK_ZAPR Základy práva BBK_ZAPR
BBK_ZAPS Základy psychologie BBK_ZAPS
BBK_ZASO Základy sociologie BBK_ZASO
BBK_ZOP Základy odborné práce BBK_ZOP
BBK_ZVP Základy veřejného práva BBK_ZVP
BB_OP1E Odborná praxe I BB_OP1E
BB_OP2B Odborná praxe 2 BB_OP2B
BB_OP3E Odborná praxe III BB_OP3E
BBP_AJ1B Anglický jazyk I BBP_AJ1B
BBP_AJ1E Anglický jazyk I BBP_AJ1E
BBP_AJ1H Anglický jazyk I BBP_AJ1H
BBP_AJ2MK Anglický jazyk II BBP_AJ2MK
BBP_AJ3B Anglický jazyk III BBP_AJ3B
BBP_AJ3E Anglický jazyk III BBP_AJ3E
BBP_ANRI Analýza rizik BBP_ANRI
BBP_BASEB Bakalářský seminář BBP_BASEB
BBP_BASEE Bakalářský seminář BBP_BASEE
BBP_BASEH Bakalářský seminář BBP_BASEH
BBP_BCLD Bezpečnost civilní letecké dopravy BBP_BCLD
BBP_BESY Bezpečnostní systém České republiky BBP_BESY
BBP_CERUH Cestovní ruch BBP_CERUH
BBP_DRTO Drogy a toxikomanie BBP_DRTO
BBP_EAEC Environmentální aspekty ekonomické činnosti BBP_EAEC
BBP_EKO Ekonomie BBP_EKO
BBP_ERPHCR Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu BBP_ERPHCR
BBP_FITRH Finanční trhy BBP_FITRH
BBP_GBH Globální bezpečnostní hrozby BBP_GBH
BBP_HGP Hotelový a gastronomický provoz BBP_HGP
BBP_HOKS Hospodářská opatření pro krizové stavy BBP_HOKS
BBP_ITDO1 IT dovednosti I BBP_ITDO1
BBP_KRI Kriminalistika BBP_KRI
BBP_KRRI Krizové řízení BBP_KRRI
BBP_KYKR Kybernetická kriminalita BBP_KYKR
BBP_MADO Manažerské dovednosti BBP_MADO
BBP_MANH Management BBP_MANH
BBP_MAOR Management organizace BBP_MAOR
BBP_MAR Marketing BBP_MAR
BBP_MASP Management sportu BBP_MASP
BBP_MIKH Mikroekonomie BBP_MIKH
BBP_MKOSH Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu BBP_MKOSH
BBP_MLZ Management lidských zdrojů BBP_MLZ
BBP_MPE Matematika pro ekonomy BBP_MPE
BBP_NAVI Nauka o víně BBP_NAVI
BBP_NJ1B Německý jazyk I BBP_NJ1B
BBP_NJ1E Německý jazyk I BBP_NJ1E
BBP_NJ3B Německý jazyk III BBP_NJ3B
BBP_NJ3E Německý jazyk III BBP_NJ3E
BBP_NSG Netradiční suroviny v gastronomii BBP_NSG
BBP_OBPR Obchodní právo BBP_OBPR
BBP_PCHZ Psychologie chování zákazníka BBP_PCHZ
BBP_POEK Podniková ekonomika BBP_POEK
BBP_POIN Podniková informatika BBP_POIN
BBP_PRDO Prezentační dovednosti BBP_PRDO
BBP_PRSL Průvodcovské služby BBP_PRSL
BBP_PUSY Putování za sýry BBP_PUSY
BBP_RJ1B Ruský jazyk I BBP_RJ1B
BBP_RJ1E Ruský jazyk I BBP_RJ1E
BBP_RJ3B Ruský jazyk III BBP_RJ3B
BBP_RJ3E Ruský jazyk III BBP_RJ3E
BBP_SEP Světová ekonomika a politika BBP_SEP
BBP_SJ1H Španělský jazyk I BBP_SJ1H
BBP_SMV Sociologický a marketingový výzkum BBP_SMV
BBP_SOKO Sociální komunikace BBP_SOKO
BBP_SPPR Správní právo BBP_SPPR
BBP_TMK Teorie masové komunikace BBP_TMK
BBP_TOKI Technologie ochrany kritické infrastruktury BBP_TOKI
BBP_TPST Trestní právo a správní trestání BBP_TPST
BBP_UDM Úvod do digitálního marketingu BBP_UDM
BBP_UMMM Úvod do marketingového myšlení BBP_UMMM
BBP_ZAEK Základy ekonomie BBP_ZAEK
BBP_ZAKR Základy kriminologie BBP_ZAKR
BBP_ZAPR Základy práva BBP_ZAPR
BBP_ZAPRH Základy práva BBP_ZAPRH
BBP_ZAPS Základy psychologie BBP_ZAPS
BBP_ZASO Základy sociologie BBP_ZASO
BBP_ZOP Základy odborné práce BBP_ZOP
BBP_ZOPH Základy odborné práce BBP_ZOPH
BBP_ZVP Základy veřejného práva BBP_ZVP
BKEM_BAN Bankovnictví BKEM_BAN
BKEM_BP1 Bakalářská práce I BKEM_BP1
BKEM_FA Finanční analýza BKEM_FA
BKEM_KBAN Bankovnictví BKEM_KBAN
BKEM_KBP1 Bakalářská práce I BKEM_KBP1
BKEM_KFA Finanční analýza BKEM_KFA
BKEM_KKME Kvantitativní metody BKEM_KKME
BKEM_KMAK1 Makroekonomie1 BKEM_KMAK1
BKEM_KMAR Marketing BKEM_KMAR
BKEM_KME Kvantitativní metody BKEM_KME
BKEM_KMIK1 Mikroekonomie I BKEM_KMIK1
BKEM_KMKO Marketingová komunikace BKEM_KMKO
BKEM_KMOC1 Metody oceňování I BKEM_KMOC1
BKEM_KNER Nástroje pro ekonomická rozhodování BKEM_KNER
BKEM_KOHM Oceňování hmotného majetku BKEM_KOHM
BKEM_KONE Oceňování nemovitostí BKEM_KONE
BKEM_KOPO Oceňování podniku BKEM_KOPO
BKEM_KPOS Pozemní stavitelství BKEM_KPOS
BKEM_KPVP Právo v podnikání BKEM_KPVP
BKEM_KRFF Řízení firemních financí BKEM_KRFF
BKEM_KRLZ Řízení lidských zdrojů BKEM_KRLZ
BKEM_KRST Rozpočtování staveb BKEM_KRST
BKEM_KSEK1 Světová ekonomika I BKEM_KSEK1
BKEM_KSOC Sociologie BKEM_KSOC
BKEM_KSRP Systémy řízení podniku BKEM_KSRP
BKEM_KUCE Účetnictví BKEM_KUCE
BKEM_KUZP Územní plánování BKEM_KUZP
BKEM_KZAP Základy práva BKEM_KZAP
BKEM_KZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí BKEM_KZKN
BKEM_MAK1 Makroekonomie 1 BKEM_MAK1
BKEM_MAR Marketing BKEM_MAR
BKEM_MIK1 Mikroekonomie I BKEM_MIK1
BKEM_NER Nástroje pro ekonomická rozhodování BKEM_NER
BKEM_PVP Právo v podnikání BKEM_PVP
BKEM_RFF Řízení firemních financí BKEM_RFF
BKEM_RLZ Řízení lidských zdrojů BKEM_RLZ
BKEM_SEK1 Světová ekonomika I BKEM_SEK1
BKEM_SOC Sociologie BKEM_SOC
BKEM_SRP Systémy řízení podniku BKEM_SRP
BKEM_UCE Účetnictví BKEM_UCE
BKEM_ZAP Základy práva BKEM_ZAP
BNK_AOEU Aktuální otázky Evropské unie BNK_AOEU
BNK_AOR Analýza a ovládání rizik BNK_AOR
BNK_CYCR Cyber crime BNK_CYCR
BNK_DISEB Diplomový seminář BNK_DISEB
BNK_DISEE Diplomový seminář BNK_DISEE
BNK_FIMA Finanční management BNK_FIMA
BNK_GEG Global Economy and Geopolitics BNK_GEG
BNK_INBE Informační bezpečnost BNK_INBE
BNK_IZS Integrovaný záchranný systém BNK_IZS
BNK_KFM Kriminalistické a forenzní metody BNK_KFM
BNK_KRPO Kriminální politika BNK_KRPO
BNK_KRRI3 Krizové řízení III BNK_KRRI3
BNK_MAN2 Management II BNK_MAN2
BNK_MAST Marketingová strategie BNK_MAST
BNK_MIK2 Mikroekonomie II BNK_MIK2
BNK_MLZ2 Management lidských zdrojů II BNK_MLZ2
BNK_MOP2E Metodologie odborné práce II BNK_MOP2E
BNK_NHMB Nestátní hrozby mezinárodní bezpečnosti BNK_NHMB
BNK_OBPR2 Obchodní právo II BNK_OBPR2
BNK_OCHOB2 Ochrana obyvatelstva II BNK_OCHOB2
BNK_PIS2 Podnikové informační systémy BNK_PIS2
BNK_POPR Policejní právo BNK_POPR
BNK_RVKR Řízení výkonu, kvality a rozvoje BNK_RVKR
BNK_STEK Statistika a ekonometrie BNK_STEK
BNK_UIK Umělá inteligence a kyberbezpečnost BNK_UIK
BNK_VASPZB Vybrané aspekty správního práva se zaměřením na bezpečnost BNK_VASPZB
BNK_VFRR Veřejné finance a regionální rozvoj BNK_VFRR
BNK_VSMAZ Vybrané statistické metody analýzy a zpracování dat BNK_VSMAZ
BN_OP2B Odborná praxe II BN_OP2B
BN_OP2E Odborná praxe II BN_OP2E
CZV_BAN Bankovnictví CZV_BAN
CZV_DIE Dražby, insolvence, exekuce CZV_DIE
CZV_JEKL Jednání s klientem CZV_JEKL
CZV_KANE Katastr nemovitostí CZV_KANE
CZV_KAZA Katastrální zákon CZV_KAZA
CZV_MAPO Městská architektura z pohledu oceňování CZV_MAPO
CZV_OCE1 Oceňování CZV_OCE1
CZV_POST Pozemní stavitelství CZV_POST
CZV_PVN Právní vztahy k nemovitostem CZV_PVN
CZV_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb CZV_RMS
CZV_ROST1 Rozpočtování staveb CZV_ROST1
CZV_UOLNS Úvod do oceňování ložisek nerostných surovin CZV_UOLNS
CZV_UONM Úvod do oceňování nehmotného majetku CZV_UONM
CZV_UOP Úvod do oceňování podniku CZV_UOP
CZV_UPO Úvod do profese odhadce CZV_UPO
CZV_UPS Úvod do pozemního stavitelství CZV_UPS
CZV_UVIN Úvodní informace CZV_UVIN
CZV_UZPL1 Územní plánování CZV_UZPL1
CZV_ZIZA Živnostenský zákon CZV_ZIZA
KBP_ARI1 Analýza rizik I KBP_ARI1
KBP_BORB Bezpečnost obcí a regionů KBP_BORB
KBP_EKSP Ekonomika krizových situací KBP_EKSP
KBP_ISKK Informační systémy a kybernetická bezpečnost KBP_ISKK
KBP_ISKP Informační systémy a kybernetická bezpečnost KBP_ISKP
KBP_KARI1 Analýza rizik I KBP_KARI1
KBP_KBMR Bezpečnostní management v regionech KBP_KBMR
KBP_KBORB Bezpečnost obcí a regionů KBP_KBORB
KBP_KEKSP Ekonomika krizových situací KBP_KEKSP
KBP_KKRI Kriminologie KBP_KKRI
KBP_KKVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KBP_KKVP1
KBP_KOBYB Ochrana obyvatelstva KBP_KOBYB
KBP_KPCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KBP_KPCS
KBP_KRI Kriminologie KBP_KRI
KBP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KBP_KVP1
KBP_KZAP Základy práva KBP_KZAP
KBP_KZPOL Základy politologie KBP_KZPOL
KBP_OBYB Ochrana obyvatelstva KBP_OBYB
KBP_PCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KBP_PCS
KBP_ZAP Základy práva KBP_ZAP
KBP_ZPOL Základy politologie KBP_ZPOL
KBP_ZUVK Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUVK
KBP_ZUVP Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUVP
KCJ_AJ1E Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1E
KCJ_AJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1M
KCJ_AJ2E Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2E
KCJ_AJ2M Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2M
KCJ_AJ3E Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3E
KCJ_AJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3M
KCJ_AJ4B Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4B
KCJ_AJ4E Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4E
KCJ_AJ4M Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4M
KCJ_KAJ1E Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1E
KCJ_KAJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1M
KCJ_KAJ2E Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2E
KCJ_KAJ2M Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2M
KCJ_KAJ3E Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3E
KCJ_KAJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3M
KCJ_KAJ4B Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4B
KCJ_KAJ4E Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4E
KCJ_KAJ4M Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4M
KCJ_KMAJ1 Anglický jazyk 1 KCJ_KMAJ1
KCJ_KMAJ2 Anglický jazyk 2 KCJ_KMAJ2
KCJ_KMAJ3 Anglický jazyk 3 KCJ_KMAJ3
KCJ_KMNJ1 Německý jazyk 1 KCJ_KMNJ1
KCJ_KMNJ2 Německý jazyk 2 KCJ_KMNJ2
KCJ_KMNJ3 Německý jazyk 3 KCJ_KMNJ3
KCJ_KNJ1E Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1E
KCJ_KNJ1M Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1M
KCJ_KNJ2E Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2E
KCJ_KNJ2M Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2M
KCJ_KNJ3E Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3E
KCJ_KNJ3M Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3M
KCJ_KNJ4B Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4B
KCJ_KNJ4E Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4E
KCJ_KNJ4M Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4M
KCJ_KRJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1M
KCJ_KRJ2M Ruský jazyk 2 KCJ_KRJ2M
KCJ_KRJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3M
KCJ_KRJ4B Ruský jazyk 4 KCJ_KRJ4B
KCJ_KRJ4M Ruský jazyk 4 KCJ_KRJ4M
KCJ_NJ1E Německý jazyk 1 KCJ_NJ1E
KCJ_NJ1M Německý jazyk 1 KCJ_NJ1M
KCJ_NJ2E Německý jazyk 2 KCJ_NJ2E
KCJ_NJ2M Německý jazyk 2 KCJ_NJ2M
KCJ_NJ3E Německý jazyk 3 KCJ_NJ3E
KCJ_NJ3M Německý jazyk 3 KCJ_NJ3M
KCJ_NJ4B Německý jazyk 4 KCJ_NJ4B
KCJ_NJ4E Německý jazyk 4 KCJ_NJ4E
KCJ_NJ4M Německý jazyk 4 KCJ_NJ4M
KCJ_RJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1M
KCJ_RJ2M Ruský jazyk 2 KCJ_RJ2M
KCJ_RJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3M
KCJ_RJ4B Ruský jazyk 4 KCJ_RJ4B
KCJ_RJ4M Ruský jazyk 4 KCJ_RJ4M
KEM_KMNGB Management KEM_KMNGB
KEM_KMNGM Management KEM_KMNGM
KEM_KMNG2 Management II KEM_KMNG2
KEM_KPMGM Projektový management KEM_KPMGM
KEM_KZEKM Základy ekonomie KEM_KZEKM
KEM_KZPYB Základy psychologie KEM_KZPYB
KEM_KZSOB Základy sociologie KEM_KZSOB
KEM_KZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_KZUP
KEM_MNGB Management KEM_MNGB
KEM_MNGM Management KEM_MNGM
KEM_PMGM Projektový management KEM_PMGM
KEM_ZEKK Základy ekonomie KEM_ZEKK
KEM_ZEKM Základy ekonomie KEM_ZEKM
KEM_ZEKP Základy ekonomie KEM_ZEKP
KEM_ZPYB Základy psychologie KEM_ZPYB
KEM_ZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_ZUP
KREG_BSM Bakalářský seminář KREG_BSM
KREG_CER Cestovní ruch KREG_CER
KREG_ENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_ENAR
KREG_GISK Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GISK
KREG_GISP Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GISP
KREG_ITD1 IT dovednosti KREG_ITD1
KREG_KBSM Bakalářský seminář KREG_KBSM
KREG_KDSM Diplomový seminář KREG_KDSM
KREG_KENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_KENAR
KREG_KITD1 IT dovednosti KREG_KITD1
KREG_KLRM Lokální rozvoj a jeho management KREG_KLRM
KREG_KRAN Regionální analýza KREG_KRAN
KREG_KREGM Regionalistika KREG_KREGM
KREG_KRGR Regionální rozvoj KREG_KRGR
KREG_KRMUB Regionální a municipální ekonomika KREG_KRMUB
KREG_KRRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_KRRP
KREG_KRRP2 Regionální rozvoj a regionální politika II KREG_KRRP2
KREG_KRSE Regionální struktury ČR a Evropy KREG_KRSE
KREG_KSOG Socioekonomická geografie KREG_KSOG
KREG_KSOG2 Socioekonomická geografie II KREG_KSOG2
KREG_KTPRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí KREG_KTPRM
KREG_KTRR Teorie regionálního rozvoje KREG_KTRR
KREG_KUZE Územní plánování KREG_KUZE
KREG_KVFIM Veřejné finance KREG_KVFIM
KREG_KZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_KZOP
KREG_OPRM Odborná praxe KREG_OPRM
KREG_OPRN Odborná praxe KREG_OPRN
KREG_REGM Regionalistika KREG_REGM
KREG_RGR Regionální rozvoj KREG_RGR
KREG_RMUB Regionální a municipální ekonomika KREG_RMUB
KREG_RRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_RRP
KREG_SOG Socioekonomická geografie KREG_SOG
KREG_UZE Územní plánování KREG_UZE
KREG_VFIM Veřejné finance KREG_VFIM
KREG_ZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_ZOP
MKEM_KFIF Firemní finance MKEM_KFIF
MKEM_KMAMA Marketing management MKEM_KMAMA
MKEM_KMEK Manažerská ekonomika MKEM_KMEK
MKEM_KMFV Mezinárodní finanční výkaznictví MKEM_KMFV
MKEM_KMGS Makroekonomie v globálním světě MKEM_KMGS
MKEM_KMME Matematické metody v ekonomii MKEM_KMME
MKEM_KMOO Mezinárodní obchodní operace MKEM_KMOO
MKEM_KPOM Psychologie osobnosti manažera MKEM_KPOM
MKEM_KSMI Strategický management a inovace MKEM_KSMI
MKEM_KVMP Výzkumné metody v podnikání MKEM_KVMP
NUP_PV Nutriční poradenství NUP_PV
PBK_AJGSVP Anglický jazyk - gramatické struktury PBK_AJGSVP
PBK_AJ1B Anglický jazyk I PBK_AJ1B
PBK_AJ1E Anglický jazyk I PBK_AJ1E
PBK_AJ1MH Anglický jazyk I PBK_AJ1MH
PBK_AJ2MK Anglický jazyk II PBK_AJ2MK
PBK_AJ2V Anglický jazyk II PBK_AJ2V
PBK_AJ3B Anglický jazyk III PBK_AJ3B
PBK_AJ3E Anglický jazyk III PBK_AJ3E
PBK_AJ3MH Anglický jazyk III PBK_AJ3MH
PBK_ANRI Analýza rizik PBK_ANRI
PBK_AOEU Aktuální otázky Evropské unie PBK_AOEU
PBK_BASEB Bakalářský seminář PBK_BASEB
PBK_BASEE Bakalářský seminář PBK_BASEE
PBK_BASEMH Bakalářský seminář PBK_BASEMH
PBK_BASEM2 Bakalářský seminář II PBK_BASEM2
PBK_BCLD Bezpečnost civilní letecké dopravy PBK_BCLD
PBK_BESY Bezpečnostní systém České republiky PBK_BESY
PBK_BESYV Bezpečnostní systém České republiky PBK_BESYV
PBK_DRTO Drogy a toxikomanie PBK_DRTO
PBK_EAEC Environmentální aspekty ekonomické činnosti PBK_EAEC
PBK_EKO Ekonomie PBK_EKO
PBK_GBH Globální bezpečnostní hrozby PBK_GBH
PBK_HOKS Hospodářská opatření pro krizové stavy PBK_HOKS
PBK_HSSOSA Hry a sociální sítě a Open source analýza PBK_HSSOSA
PBK_ISVS Informační systémy ve veřejné správě PBK_ISVS
PBK_ITDO1 IT dovednosti I PBK_ITDO1
PBK_KPPVS Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě PBK_KPPVS
PBK_KRI Kriminalistika PBK_KRI
PBK_KRRI Krizové řízení PBK_KRRI
PBK_KRRIMH Krizové řízení PBK_KRRIMH
PBK_KYKR Kybernetická kriminalita PBK_KYKR
PBK_MADO Manažerské dovednosti PBK_MADO
PBK_MAOR Management organizace PBK_MAOR
PBK_MAR Marketing PBK_MAR
PBK_MARMH Marketing PBK_MARMH
PBK_MEVS Management a ekonomika ve veřejné správě PBK_MEVS
PBK_MKB Mezinárodní kosmická bezpečnost PBK_MKB
PBK_MLZ Management lidských zdrojů PBK_MLZ
PBK_MMSP Marketing malého a středního podnikání PBK_MMSP
PBK_MPE Matematika pro ekonomy PBK_MPE
PBK_NEDA Nepřímé daně PBK_NEDA
PBK_NJ1B Německý jazyk I PBK_NJ1B
PBK_NJ1E Německý jazyk I PBK_NJ1E
PBK_NJ1MH Německý jazyk I PBK_NJ1MH
PBK_NJ3B Německý jazyk III PBK_NJ3B
PBK_NJ3E Německý jazyk III PBK_NJ3E
PBK_NJ3MH Německý jazyk III PBK_NJ3MH
PBK_NNAMP Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice PBK_NNAMP
PBK_NRTT Nedemokratické režimy a teorie tranzice PBK_NRTT
PBK_OBPR Obchodní právo PBK_OBPR
PBK_OP1MH Odborná praxe I PBK_OP1MH
PBK_OP3MH Odborná praxe III PBK_OP3MH
PBK_OP5MH Odborná praxe V PBK_OP5MH
PBK_OSP Obchodní a správní právo PBK_OSP
PBK_PCHZ Psychologie chování zákazníka PBK_PCHZ
PBK_POEK Podniková ekonomika PBK_POEK
PBK_PRDO Prezentační dovednosti PBK_PRDO
PBK_RDR Řízení dodavatelského řetězce PBK_RDR
PBK_RJ1B Ruský jazyk I PBK_RJ1B
PBK_RJ1E Ruský jazyk I PBK_RJ1E
PBK_RJ3B Ruský jazyk III PBK_RJ3B
PBK_RJ3E Ruský jazyk III PBK_RJ3E
PBK_SEP Světová ekonomika a politika PBK_SEP
PBK_SMV Sociologický a marketingový výzkum PBK_SMV
PBK_SOGE Socioekonomická geografie PBK_SOGE
PBK_SOKO Sociální komunikace PBK_SOKO
PBK_SSCM Sociální sítě a content marketing PBK_SSCM
PBK_SVP Sociologie pro veřejnou politiku PBK_SVP
PBK_TMK Teorie masové komunikace PBK_TMK
PBK_TOKI Technologie ochrany kritické infrastruktury PBK_TOKI
PBK_TPST Trestní právo a správní trestání PBK_TPST
PBK_UCSW Účetní software PBK_UCSW
PBK_UMMM Úvod do marketingového myšlení PBK_UMMM
PBK_UPV Úvod do politické vědy PBK_UPV
PBK_URP Urbánní rozvoj a politika PBK_URP
PBK_UVP Úvod do veřejné politiky PBK_UVP
PBK_VPM Výrobní a provozní management PBK_VPM
PBK_VSEUV Veřejná správa a Evropská unie PBK_VSEUV
PBK_ZAEK Základy ekonomie PBK_ZAEK
PBK_ZAEKV Základy ekonomie PBK_ZAEKV
PBK_ZAKR Základy kriminologie PBK_ZAKR
PBK_ZAPO Základy politologie PBK_ZAPO
PBK_ZAPR Základy práva PBK_ZAPR
PBK_ZAPS Základy psychologie PBK_ZAPS
PBK_ZASO Základy sociologie PBK_ZASO
PBK_ZOP Základy odborné práce PBK_ZOP
PBK_ZOPV Základy odborné práce PBK_ZOPV
PBK_ZVP Základy veřejného práva PBK_ZVP
PB_OP1E Odborná praxe I PB_OP1E
PB_OP2B Odborná praxe 2 PB_OP2B
PB_OP3E Odborná praxe III PB_OP3E
PBP_AJ1B Anglický jazyk I PBP_AJ1B
PBP_AJ1E Anglický jazyk I PBP_AJ1E
PBP_AJ2MK Anglický jazyk II PBP_AJ2MK
PBP_AJ3B Anglický jazyk III PBP_AJ3B
PBP_AJ3E Anglický jazyk III PBP_AJ3E
PBP_ANRI Analýza rizik PBP_ANRI
PBP_BASEB Bakalářský seminář PBP_BASEB
PBP_BASEE Bakalářský seminář PBP_BASEE
PBP_BCLD Bezpečnost civilní letecké dopravy PBP_BCLD
PBP_BESY Bezpečnostní systém České republiky PBP_BESY
PBP_BESYV Bezpečnostní systém České republiky PBP_BESYV
PBP_BRMA Brand management PBP_BRMA
PBP_DRTO Drogy a toxikomanie PBP_DRTO
PBP_EAEC Environmentální aspekty ekonomické činnosti PBP_EAEC
PBP_EBA Evropská bezpečnostní architektura PBP_EBA
PBP_EKO Ekonomie PBP_EKO
PBP_GBH Globální bezpečnostní hrozby PBP_GBH
PBP_HOKS Hospodářská opatření pro krizové stavy PBP_HOKS
PBP_ITDO1 IT dovednosti I PBP_ITDO1
PBP_KPPVS Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě PBP_KPPVS
PBP_KRI Kriminalistika PBP_KRI
PBP_KRRI Krizové řízení PBP_KRRI
PBP_KYKR Kybernetická kriminalita PBP_KYKR
PBP_MADO Manažerské dovednosti PBP_MADO
PBP_MAOR Management organizace PBP_MAOR
PBP_MAR Marketing PBP_MAR
PBP_MASP Management sportu PBP_MASP
PBP_MKB Mezinárodní kosmická bezpečnost PBP_MKB
PBP_MLZ Management lidských zdrojů PBP_MLZ
PBP_MMK Média a mediální komunikace PBP_MMK
PBP_MMSP Marketing malého a středního podnikání PBP_MMSP
PBP_MPE Matematika pro ekonomy PBP_MPE
PBP_NEDA Nepřímé daně PBP_NEDA
PBP_NJ1B Německý jazyk I PBP_NJ1B
PBP_NJ1E Německý jazyk I PBP_NJ1E
PBP_NJ3B Německý jazyk III PBP_NJ3B
PBP_NJ3E Německý jazyk III PBP_NJ3E
PBP_NNAMP Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice PBP_NNAMP
PBP_OBPR Obchodní právo PBP_OBPR
PBP_PCHZ Psychologie chování zákazníka PBP_PCHZ
PBP_POEK Podniková ekonomika PBP_POEK
PBP_POZA Podnikatelský záměr PBP_POZA
PBP_PRDO Prezentační dovednosti PBP_PRDO
PBP_PRMA Projektový management PBP_PRMA
PBP_PRPRB Pracovní právo PBP_PRPRB
PBP_PRT Praktikum reklamního textu PBP_PRT
PBP_PSAM Případové studie z art management PBP_PSAM
PBP_RJ1B Ruský jazyk I PBP_RJ1B
PBP_RJ1E Ruský jazyk I PBP_RJ1E
PBP_RJ3B Ruský jazyk III PBP_RJ3B
PBP_RJ3E Ruský jazyk III PBP_RJ3E
PBP_SEP Světová ekonomika a politika PBP_SEP
PBP_SMV Sociologický a marketingový výzkum PBP_SMV
PBP_SOKO Sociální komunikace PBP_SOKO
PBP_SPMA Sportovní marketing PBP_SPMA
PBP_STMAMK Strategický marketing PBP_STMAMK
PBP_SVP Sociologie pro veřejnou politiku PBP_SVP
PBP_TMK Teorie masové komunikace PBP_TMK
PBP_TOKI Technologie ochrany kritické infrastruktury PBP_TOKI
PBP_TPST Trestní právo a správní trestání PBP_TPST
PBP_UCSW Účetní software PBP_UCSW
PBP_UMMM Úvod do marketingového myšlení PBP_UMMM
PBP_UPV Úvod do politické vědy PBP_UPV
PBP_UVP Úvod do veřejné politiky PBP_UVP
PBP_VSEUV Veřejná správa a Evropská unie PBP_VSEUV
PBP_ZAEK Základy ekonomie PBP_ZAEK
PBP_ZAEKV Základy ekonomie PBP_ZAEKV
PBP_ZAKR Základy kriminologie PBP_ZAKR
PBP_ZAPR Základy práva PBP_ZAPR
PBP_ZAPS Základy psychologie PBP_ZAPS
PBP_ZASO Základy sociologie PBP_ZASO
PBP_ZOP Základy odborné práce PBP_ZOP
PBP_ZOPV Základy odborné práce PBP_ZOPV
PBP_ZVP Základy veřejného práva PBP_ZVP
PNK_AOEU Aktuální otázky Evropské unie PNK_AOEU
PNK_AOR Analýza a ovládání rizik PNK_AOR
PNK_CYCR Cyber crime PNK_CYCR
PNK_DISEB Diplomový seminář PNK_DISEB
PNK_DISEE Diplomový seminář PNK_DISEE
PNK_DISEMH Diplomový seminář PNK_DISEMH
PNK_FIMA Finanční management PNK_FIMA
PNK_GEG Global Economy and Geopolitics PNK_GEG
PNK_INBE Informační bezpečnost PNK_INBE
PNK_IZS Integrovaný záchranný systém PNK_IZS
PNK_KFM Kriminalistické a forenzní metody PNK_KFM
PNK_KRPO Kriminální politika PNK_KRPO
PNK_KRRI3 Krizové řízení III PNK_KRRI3
PNK_LRR Lokální a regionální rozvoj PNK_LRR
PNK_MAN2 Management II PNK_MAN2
PNK_MAN2MH Management PNK_MAN2MH
PNK_MAPS2 Manažerská psychologie II PNK_MAPS2
PNK_MHVS Management a hospodaření ve veřejné správě PNK_MHVS
PNK_MIK2 Mikroekonomie II PNK_MIK2
PNK_MIMA Mikroekonomie a makroekonomie PNK_MIMA
PNK_MLZ2 Management lidských zdrojů II PNK_MLZ2
PNK_MMU Management mimořádných událostí PNK_MMU
PNK_MOP2E Metodologie odborné práce II PNK_MOP2E
PNK_MOP2MH Metodologie odborné práce II PNK_MOP2MH
PNK_NHMB Nestátní hrozby mezinárodní bezpečnosti PNK_NHMB
PNK_OBPR2 Obchodní právo II PNK_OBPR2
PNK_OCHOB2 Ochrana obyvatelstva II PNK_OCHOB2
PNK_PIS2 Podnikové informační systémy PNK_PIS2
PNK_POPR Policejní právo PNK_POPR
PNK_RVKR Řízení výkonu, kvality a rozvoje PNK_RVKR
PNK_STEK Statistika a ekonometrie PNK_STEK
PNK_STEKMH Statistika a ekonometrie PNK_STEKMH
PNK_UIK Umělá inteligence a kyberbezpečnost PNK_UIK
PNK_URP Urbánní rozvoj a politika PNK_URP
PNK_URUKZ Udržitelný rozvoj území a klimatická změna PNK_URUKZ
PNK_VASPZB Vybrané aspekty správního práva se zaměřením na bezpečnost PNK_VASPZB
PNK_VFRR Veřejné finance a regionální rozvoj PNK_VFRR
PNK_VSMAZ Vybrané statistické metody analýzy a zpracování dat PNK_VSMAZ
PNK_VSP Veřejná správa a právo PNK_VSP
PN_OP2B Odborná praxe II PN_OP2B
PN_OP2E Odborná praxe II PN_OP2E
PN_OP3MH Odborná praxe III PN_OP3MH
SMAB_PV Sociální média a business SMAB_PV
test_test Pomocný předmět (ignorujte) test_test
U_ACWRCO Academic Writing Course U_ACWRCO
U_ALAAUKO Alternativní a augmentativní komunikace U_ALAAUKO
U_ANDRAGO1 Andragogika U_ANDRAGO1
U_ANDRAGO2 Andragogika U_ANDRAGO2
U_ANDRAGO3 Andragogy U_ANDRAGO3
U_ANDRDID5 Andragogická didaktika U_ANDRDID5
U_ANDRKOM1 Andragogická komunikace U_ANDRKOM1
U_BAKASE20 Bakalářský seminář U_BAKASE20
U_BAKASE21 Bakalářský seminář U_BAKASE21
U_BASEI Bakalářský seminář I U_BASEI
U_BASEII17 Bakalářský seminář II U_BASEII17
U_BASEII19 Bakalářský seminář II U_BASEII19
U_BASEII21 Bakalářský seminář II U_BASEII21
U_BASEI12 Bakalářský seminář I U_BASEI12
U_BASEI13 Bakalářský seminář I U_BASEI13
U_BASEI14 Bakalářský seminář I U_BASEI14
U_BASEI15 Bakalářský seminář I U_BASEI15
U_BIOLCLOV Biologie člověka U_BIOLCLOV
U_BIOMPRO3 Biomedicínská propedeutika U_BIOMPRO3
U_BSI_OBP Bakalářský seminář II. – odevzdání bakalářské práce U_BSI_OBP
U_BS_ZA Bezpečnostní studia - základy analýzy U_BS_ZA
U_CIJAII13 Cizí jazyk III U_CIJAII13
U_CIJAII14 Cizí jazyk III U_CIJAII14
U_CIJAII16 Cizí jazyk III U_CIJAII16
U_CIJAI1 Cizí jazyk I U_CIJAI1
U_CIJAI12 Cizí jazyk I U_CIJAI12
U_CIJAI13 Cizí jazyk I U_CIJAI13
U_CIJAI14 Cizí jazyk I U_CIJAI14
U_CIJAV Cizí jazyk V U_CIJAV
U_CIJAV1 Cizí jazyk V U_CIJAV1
U_CIJA12 Cizí jazyk 1 U_CIJA12
U_CIZIJA22 Cizí jazyk 1 U_CIZIJA22
U_CIZIJA23 Cizí jazyk 2 U_CIZIJA23
U_CIZIJA26 Cizí jazyk 1 U_CIZIJA26
U_CIZIJA27 Cizí jazyk U_CIZIJA27
U_COANNOMA Commercial and Non-commercial Marketing U_COANNOMA
U_CPALP České právo a legislativní procesy U_CPALP
U_DCACP Dějiny českého a československého práva U_DCACP
U_DCACPI Dějiny českého a československého práva I U_DCACPI
U_DEMEVZII Dějiny mezinárodních vztahů II U_DEMEVZII
U_DIDAKTI Didaktika U_DIDAKTI
U_DIPLI Diplomacie I U_DIPLI
U_DVPSDPV Didaktika výchovné práce s dítětem předškolního věku U_DVPSDPV
U_DVPSJPSA Didaktika vých. práce s jedincem předšk., šk., adolesc. a dosp. věku U_DVPSJPSA
U_DVPSJSAA Didaktika výchovné práce s jedincem školního a adolescentního věku U_DVPSJSAA
U_ECCHAPOC Erasmus Course - Culture, History and Politics of Czech Republic U_ECCHAPOC
U_EHASPK Evropské hospodářské a správní právo KS U_EHASPK
U_EKDIII Ekonomické diplomacie II U_EKDIII
U_ENGLLANG English Language U_ENGLLANG
U_ETOPEDY Etopedy U_ETOPEDY
U_EUECIN European Economic Integration U_EUECIN
U_EUROLAW European Law U_EUROLAW
U_EVINII Evropská integrace II U_EVINII
U_FIAET Filozofie a etika U_FIAET
U_FIAET1 Filozofie a etika U_FIAET1
U_FIAET12 Filozofie a etika U_FIAET12
U_FIAET13 Filozofie a etika U_FIAET13
U_FRTRCAPH From Renaissance to Revolution: Cultural and Political History of Modern Europe (AJ) U_FRTRCAPH
U_GERONTA3 Gerontagogika U_GERONTA3
U_HIOFMACO History of Mass Communication U_HIOFMACO
U_HIOFNAEC History of National Economy U_HIOFNAEC
U_INPULA International Public Law U_INPULA
U_INROME Interaktivní rozvojové metody U_INROME
U_INTECOMM Intercultural Communication U_INTECOMM
U_INTEKOM2 Interkulturní komunikace U_INTEKOM2
U_INTOECTH Introduction to Economic Theory U_INTOECTH
U_KOVDELI Komunikace v dějinách lidstva U_KOVDELI
U_KOVEVESP Komunikace ve veřejné správě U_KOVEVESP
U_KOVEVY Komunikace ve vyučování U_KOVEVY
U_MAAPOR Media Audience and Public Opinion Research U_MAAPOR
U_MANAGEM4 Management U_MANAGEM4
U_MBVADI Mezinárodní bezpečnostní vztahy a diplomacie I U_MBVADI
U_MEDIGRAM Mediální gramotnost U_MEDIGRAM
U_MEOFMACO Means of Marketing Communication U_MEOFMACO
U_MESOVY Metodologie sociálního výzkumu U_MESOVY
U_MESOVY1 Metodologie sociálního výzkumu U_MESOVY1
U_MODOSS Methods of Developing of Social Skills U_MODOSS
U_MOREAAR Moderní rétorika a argumentace U_MOREAAR
U_MOVELME Moderování v elektronických médiích U_MOVELME
U_MOVZTE1 Moderní vzdělávací technologie U_MOVZTE1
U_MULTTOL3 Multikulturní tolerance U_MULTTOL3
U_MULTVYC4 Multikulturní výchova U_MULTVYC4
U_MULTVYC5 Multikulturní výchova U_MULTVYC5
U_OBAINPE Obecná a inkluzivní pedagogika U_OBAINPE
U_OBAINPE1 Obecná a inkluzivní pedagogika U_OBAINPE1
U_OBAVYPS Obecná a vývojová psychologie U_OBAVYPS
U_OBPRHMI4 Občanské právo hmotné II U_OBPRHMI4
U_OBPRHMI5 Občanské právo hmotné I U_OBPRHMI5
U_OBPRI12 Obchodní právo I U_OBPRI12
U_OBPRI13 Obchodní právo I U_OBPRI13
U_OBPRPRI1 Občanské právo procesní I U_OBPRPRI1
U_OBPRPRI3 Občanské právo procesní I U_OBPRPRI3
U_PDCAC_D1 Politické dějiny ČR a česká (čs) diplomacie II U_PDCAC_D1
U_PEAPE Penologie a penitenciaristika U_PEAPE
U_PEDAGOG Pedagogika U_PEDAGOG
U_PEDAGOG6 Pedagogika U_PEDAGOG6
U_PEDAGOG7 Pedagogika U_PEDAGOG7
U_PEDASEMI Pedagogický seminář U_PEDASEMI
U_PENICAR1 Penitentary Care U_PENICAR1
U_PEPEI Penitenciární pedagogika I U_PEPEI
U_PERSPOR6 Personální poradenství U_PERSPOR6
U_PEVOCA1 Pedagogika volného času U_PEVOCA1
U_PO_KPE Postpenitenciární (kontinuální) péče U_PO_KPE
U_POLIMAR1 Political Marketing U_POLIMAR1
U_POLITOL1 Politologie U_POLITOL1
U_PRACPRA7 Pracovní právo U_PRACPRA7
U_PRACPRA8 Pracovní právo U_PRACPRA8
U_PRACPRA9 Pracovní právo U_PRACPRA9
U_PRAXII13 Praxe II U_PRAXII13
U_PRKZAPR Praxe k závěrečné práci U_PRKZAPR
U_PROJMAN2 Project Management U_PROJMAN2
U_PRSPR Práce s prameny U_PRSPR
U_PRVZDO13 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZDO13
U_PSPRUC1 Psychologie pro učitele U_PSPRUC1
U_PSTVRAT Práce s textem v R a TV U_PSTVRAT
U_PSUCDO Psychologie učení dospělých U_PSUCDO
U_PSYCHOH2 Psychohygiena U_PSYCHOH2
U_PSYCHOL Psychologie U_PSYCHOL
U_PSYCHOL3 Psychology U_PSYCHOL3
U_PSYCHOP1 Psychopatologie U_PSYCHOP1
U_PUBLFINA Public Finance U_PUBLFINA
U_PUREANLO Public Relations and Lobbing U_PUREANLO
U_RARPIZNC Řízená a reflektovaná praxe IV. – zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením U_RARPIZNC
U_RARPIZNS Řízená a reflektovaná praxe II. – zaměření na sociální práci U_RARPIZNS
U_RARPIZN1 Řízená a reflektovaná praxe II. – zaměření na sociální práci U_RARPIZN1
U_RIPRII1 Řízená praxe II U_RIPRII1
U_RIPRIV Řízená praxe IV U_RIPRIV
U_RIPR1SE Řízená praxe 1. sem U_RIPR1SE
U_RIPR1SE1 Řízená praxe 1. sem U_RIPR1SE1
U_SARVI Správa a řízení výchovných institucí U_SARVI
U_SEADP Společenská etika a diplomatický protokol U_SEADP
U_SEKPRI Seminář k praxi I U_SEKPRI
U_SEKPRII Seminář k praxi II U_SEKPRII
U_SEKZAPR Seminář k závěrečné práci U_SEKZAPR
U_SKAKK Sociální komunikace a krizová komunikace U_SKAKK
U_SKPITAEP Seminář k praxi IV. - tvorba a evaluace portfolia U_SKPITAEP
U_SKPITAE1 Seminář k praxi II. – tvorba a evaluace portfolia U_SKPITAE1
U_SOCIAND2 Sociální andragogika U_SOCIAND2
U_SOCIAND3 Sociální andragogika U_SOCIAND3
U_SOCIOLO3 Sociologie U_SOCIOLO3
U_SOCIOLO4 Sociologie U_SOCIOLO4
U_SOCIOLO5 Sociologie U_SOCIOLO5
U_SOCIPA11 Sociální patologie U_SOCIPA11
U_SOCIPOLI Sociální politika U_SOCIPOLI
U_SOCIPO11 Social Policy U_SOCIPO11
U_SOCIPS18 Sociální psychologie U_SOCIPS18
U_SOCIPS19 Sociální psychologie U_SOCIPS19
U_SOCIPS20 Sociální psychologie U_SOCIPS20
U_SOMATOL Somatologie U_SOMATOL
U_SOMATOL1 Somatologie U_SOMATOL1
U_SOOFME Sociology of Media U_SOOFME
U_SOPROCM6 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM6
U_SOPROCM7 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM7
U_SPAVSI13 Správní právo a veřejná správa I U_SPAVSI13
U_SPECPEDA Speciální pedagogika U_SPECPEDA
U_SPECPE11 Speciální pedagogika U_SPECPE11
U_SPECPE14 Speciální pedagogika U_SPECPE14
U_SPECPE15 Special Pedagogy U_SPECPE15
U_SPI_F2S Sociální patologie II (rizikové faktory 21. století) U_SPI_F2S
U_SPOSMN Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním U_SPOSMN
U_SPOSMN1 Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním U_SPOSMN1
U_SPOSMP Speciální pedagogika osob s mentálním postižením U_SPOSMP
U_SPOSMPI Speciální pedagogika osob s mentálním postižením I. U_SPOSMPI
U_SPOSNKSI Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností I U_SPOSNKSI
U_SPOSNKS1 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností U_SPOSNKS1
U_SPOSPC Speciální pedagogika osob s poruchami chování U_SPOSPC
U_SPOSPCI Speciální pedagogika osob s poruchami chování I U_SPOSPCI
U_SPOSPC1 Speciální pedagogika osob s poruchami chování U_SPOSPC1
U_SPOSPP Speciální pedagogika osob s parciálními poruchami (SPUCH) U_SPOSPP
U_SPOSSP Speciální pedagogika osob se souběžným postižením U_SPOSSP
U_SPOSSPI Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením I U_SPOSSPI
U_SPOSSP12 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením U_SPOSSP12
U_SPOSTP Speciální pedagogika osob s tělesným postižením U_SPOSTP
U_SPOSTPI Speciální pedagogika osob s tělesným postižením I U_SPOSTPI
U_SPOSZPI Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením I U_SPOSZPI
U_SPOSZP1 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením U_SPOSZP1
U_SS_BOA Security Studies - Basics of Analysis U_SS_BOA
U_SUPRPOP1 Supervize pro pomáhající profese U_SUPRPOP1
U_SVETEKON Světová ekonomika U_SVETEKON
U_TADKAMI Teorie a dějiny komunikace a médií I. U_TADKAMI
U_TAMSP Teorie a metody sociální práce U_TAMSP
U_TAMSP1 Teorie a metody sociální práce U_TAMSP1
U_TEMEVZ1 Teorie mezinárodních vztahů U_TEMEVZ1
U_TEORPRAV Teorie práva U_TEORPRAV
U_TEORPRA1 Teorie práva U_TEORPRA1
U_TERRSTUD Territorial Studies U_TERRSTUD
U_THOFED Theory of Education U_THOFED
U_THOFME Theory of Media U_THOFME
U_TKSVRZ Terapeutický komunikační systém v resocializačním zařízení U_TKSVRZ
U_TRAFVP12 Tvorba, řízení a financování vzdělávacích programů U_TRAFVP12
U_TRAFVP13 Tvorba, řízení a financování vzdělávacích programů U_TRAFVP13
U_TRESPRAV Trestní právo U_TRESPRAV
U_TRPRI Trestní právo I U_TRPRI
U_UDSMV Úvod do studia mezinárodních vztahů U_UDSMV
U_UDSOAVS Úvod do studia oboru a vysokoškolského studia U_UDSOAVS
U_UPASI Ústavní právo a státověda I U_UPASI
U_UVDOEK13 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEK13
U_UVDOEK15 Úvod do ekonomických teorií U_UVDOEK15
U_UVDOEK16 Úvod do ekonomických teorií U_UVDOEK16
U_UVDOPSTE Úvod do psychologické teorie U_UVDOPSTE
U_UVDOSOTE Úvod do sociologické teorie U_UVDOSOTE
U_UVDOST Úvod do studia U_UVDOST
U_VEKAJP Vývoj elektronické komunikace a její percepce U_VEKAJP
U_VISUCOMM Visual Communication U_VISUCOMM
U_VNBEEU1 Vnitřní bezpečnost EU U_VNBEEU1
U_ZAAOBVZ Zájmové a občanské vzdělávání U_ZAAOBVZ
U_ZAKLEKO1 Základy ekonomie U_ZAKLEKO1
U_ZAKLFIL1 Základy filosofie U_ZAKLFIL1
U_ZAKLICT Základy ICT U_ZAKLICT
U_ZAKLPEDA Základy pedagogiky U_ZAKLPEDA
U_ZAKLPRAV Základy práva U_ZAKLPRAV
U_ZAKLPRA4 Základy práva U_ZAKLPRA4
U_ZAKLPSY5 Základy psychologie U_ZAKLPSY5
U_ZAKLPSY6 Základy psychologie U_ZAKLPSY6
U_ZAKLPSY7 Základy psychologie U_ZAKLPSY7
U_ZAKLSOC5 Základy sociologie U_ZAKLSOC5
U_ZASPPEDI Základy speciálně pedagogické diagnostiky U_ZASPPEDI
U_ZAVYPO Základy výchovného poradenství U_ZAVYPO
U_ZDANE Zdraví a nemoc U_ZDANE
U_ZSPAM Základy školského práva a managementu U_ZSPAM
XBD_AJ1E Anglický jazyk I XBD_AJ1E
XBD_AJ1MH Anglický jazyk I XBD_AJ1MH
XBD_AJ2E Anglický jazyk II XBD_AJ2E
XBD_AJ2MH Anglický jazyk II XBD_AJ2MH
XBD_AJ3E Anglický jazyk III XBD_AJ3E
XBD_AJ3MH Anglický jazyk III XBD_AJ3MH
XBD_AOEM Aktuální otázky ekonomiky a managementu XBD_AOEM
XBD_AOMH Aktuální otázky managementu a hospodaření XBD_AOMH
XBD_BAPR Bakalářská práce XBD_BAPR
XBD_BAPRMH Bakalářská práce XBD_BAPRMH
XBD_BASEE Bakalářský seminář XBD_BASEE
XBD_BASEMH Bakalářský seminář XBD_BASEMH
XBD_BASE2M Bakalářský seminář II XBD_BASE2M
XBD_DASY Daňový systém XBD_DASY
XBD_EAEC Environmentální aspekty ekonomické činnosti XBD_EAEC
XBD_EKO Ekonomie XBD_EKO
XBD_FPSR Finanční, projektové a strategické řízení XBD_FPSR
XBD_FRP Finanční řízení podniku XBD_FRP
XBD_ISVS Informační systémy ve veřejné správě XBD_ISVS
XBD_ITDO1 IT dovednosti I XBD_ITDO1
XBD_ITDO2 IT dovednosti II XBD_ITDO2
XBD_KRRI Krizové řízení XBD_KRRI
XBD_MADO Manažerské dovednosti XBD_MADO
XBD_MAN Management XBD_MAN
XBD_MAR Marketing XBD_MAR
XBD_MEVS Management a ekonomika ve veřejné správě XBD_MEVS
XBD_MLZ Management lidských zdrojů XBD_MLZ
XBD_MMP Moderní marketingové přístupy XBD_MMP
XBD_MOP Metodologie odborné práce XBD_MOP
XBD_MPE Matematika pro ekonomy XBD_MPE
XBD_MPP Metody personální práce XBD_MPP
XBD_MSM Matematické a statistické metody XBD_MSM
XBD_OBPR Obchodní právo XBD_OBPR
XBD_OP1E Odborná praxe 1 XBD_OP1E
XBD_OP1MH Odborná praxe 1 XBD_OP1MH
XBD_OP2E Odborná praxe 2 XBD_OP2E
XBD_OP2MH Odborná praxe 2 XBD_OP2MH
XBD_OP3E Odborná praxe 3 XBD_OP3E
XBD_OP3MH Odborná praxe 3 XBD_OP3MH
XBD_OP4MH Odborná praxe 4 XBD_OP4MH
XBD_OP5MH Odborná praxe 5 XBD_OP5MH
XBD_OP6MH Odborná praxe 6 XBD_OP6MH
XBD_OSP Obchodní a správní právo XBD_OSP
XBD_POEK Podniková ekonomika XBD_POEK
XBD_RRRP Regionální rozvoj a regionální politika XBD_RRRP
XBD_SEP Světová ekonomika a politika XBD_SEP
XBD_SME Statistické metody v ekonomii XBD_SME
XBD_VSEU Veřejná správa a Evropská unie XBD_VSEU
XBD_ZAPO Základy politologie XBD_ZAPO
XBD_ZAPR Základy práva XBD_ZAPR
XBD_ZAPS Základy psychologie XBD_ZAPS
XBD_ZASO Základy sociologie XBD_ZASO
XBD_ZAUC Základy účetnictví XBD_ZAUC
XBD_ZOP Základy odborné práce XBD_ZOP
XND_AOR Analýza a ovládání rizik XND_AOR
XND_IZS Integrovaný záchranný systém XND_IZS
XND_KRPO Kriminální politika XND_KRPO
XND_KRRI2 Krizové řízení II XND_KRRI2
XND_MAOR2 Management organizace II XND_MAOR2
XND_MOP2B Metodologie odborné práce II XND_MOP2B
XND_OP1B Odborná praxe I XND_OP1B
XND_STEK Statistika a ekonometrie XND_STEK
XND_TOVP Technologie ochrany veřejného pořádku XND_TOVP
XND_VASPZB Vybrané aspekty správního práva se zaměřením na bezpečnost XND_VASPZB
XND_VBVP2 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek II XND_VBVP2
XND_VSMAZ Vybrané statistické metody analýzy a zpracování dat XND_VSMAZ
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.