Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2019 zima2019
Složky
AN_K14 Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_K14
AN_P14 Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_P14
BKEM_AAD Andragogika a andragogická didaktika BKEM_AAD
BKEM_AMA Art management BKEM_AMA
BKEM_APR Algoritmizace a programování BKEM_APR
BKEM_BAN Bankovnictví BKEM_BAN
BKEM_BP1 Bakalářská práce I BKEM_BP1
BKEM_DS Daňový systém BKEM_DS
BKEM_FA Finanční analýza BKEM_FA
BKEM_IMA Interkulturní management BKEM_IMA
BKEM_KAAD Andragogika a andragogická didaktika BKEM_KAAD
BKEM_KAMA Art management BKEM_KAMA
BKEM_KAPR Algoritmizace a programování BKEM_KAPR
BKEM_KBAN Bankovnictví BKEM_KBAN
BKEM_KBP1 Bakalářská práce I BKEM_KBP1
BKEM_KDS Daňový systém BKEM_KDS
BKEM_KFA Finanční analýza BKEM_KFA
BKEM_KIMA Interkulturní management BKEM_KIMA
BKEM_KKME Kvantitativní metody BKEM_KKME
BKEM_KMAR Marketing BKEM_KMAR
BKEM_KME Kvantitativní metody BKEM_KME
BKEM_KMIK1 Mikroekonomie I BKEM_KMIK1
BKEM_KMKO Marketingová komunikace BKEM_KMKO
BKEM_KMMP Moderní marketingové přístupy I BKEM_KMMP
BKEM_KMOC1 Metody oceňování I BKEM_KMOC1
BKEM_KMVR Management vzdělávání a rozvoje BKEM_KMVR
BKEM_KNER Nástroje pro ekonomická rozhodování BKEM_KNER
BKEM_KODO Obchodní dovednosti BKEM_KODO
BKEM_KOHM Oceňování hmotného majetku BKEM_KOHM
BKEM_KONE Oceňování nemovitostí BKEM_KONE
BKEM_KOPO Oceňování podniku BKEM_KOPO
BKEM_KPOS Pozemní stavitelství BKEM_KPOS
BKEM_KPVP Právo v podnikání BKEM_KPVP
BKEM_KRFF Řízení firemních financí BKEM_KRFF
BKEM_KRKR Řízení kurzového rizika BKEM_KRKR
BKEM_KRLZ Řízení lidských zdrojů BKEM_KRLZ
BKEM_KRMSP Řízení malých a středních podniků BKEM_KRMSP
BKEM_KRST Rozpočtování staveb BKEM_KRST
BKEM_KSEK1 Světová ekonomika I BKEM_KSEK1
BKEM_KSM1 Strategický marketing I BKEM_KSM1
BKEM_KSOC Sociologie BKEM_KSOC
BKEM_KSRP Systémy řízení podniku BKEM_KSRP
BKEM_KTMMP Techniky a metody modelování požadavků BKEM_KTMMP
BKEM_KUCE Účetnictví BKEM_KUCE
BKEM_KUZP Územní plánování BKEM_KUZP
BKEM_KZAP Základy práva BKEM_KZAP
BKEM_KZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí BKEM_KZKN
BKEM_MAR Marketing BKEM_MAR
BKEM_MIK1 Mikroekonomie I BKEM_MIK1
BKEM_MMP Moderní marketingové přístupy BKEM_MMP
BKEM_MOC1 Metody oceňování I BKEM_MOC1
BKEM_MVR Management vzdělávání a rozvoje BKEM_MVR
BKEM_NER Nástroje pro ekonomická rozhodování BKEM_NER
BKEM_ODO Obchodní dovednosti BKEM_ODO
BKEM_OHM Oceňování hmotného majetku BKEM_OHM
BKEM_ONE Oceňování nemovitostí BKEM_ONE
BKEM_OPO Oceňování podniku BKEM_OPO
BKEM_PVP Právo v podnikání BKEM_PVP
BKEM_RFF Řízení firemních financí BKEM_RFF
BKEM_RKR Řízení kurzového rizika BKEM_RKR
BKEM_RLZ Řízení lidských zdrojů BKEM_RLZ
BKEM_RMSP Řízení malých a středních podniků BKEM_RMSP
BKEM_RST Rozpočtování staveb BKEM_RST
BKEM_SEK1 Světová ekonomika I BKEM_SEK1
BKEM_SM1 Strategický marketing I BKEM_SM1
BKEM_SOC Sociologie BKEM_SOC
BKEM_SRP Systémy řízení podniku BKEM_SRP
BKEM_TMMP Techniky a metody modelování požadavků BKEM_TMMP
BKEM_UCE Účetnictví BKEM_UCE
BKEM_ZAP Základy práva BKEM_ZAP
CJ1_A_K1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K1
CJ1_A_K3 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K3
CJ1_A_P1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P1
CJ1_A_P3 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P3
CJ2_F_K3 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K3
CJ2_F_K5 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K5
CJ2_F_P3 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P3
CJ2_F_P5 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P5
CJ2_N_K3 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K3
CJ2_N_K5 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K5
CJ2_N_P3 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P3
CJ2_N_P5 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P5
CR_K Cestovní ruch CR_K
CR_P Cestovní ruch CR_P
CRUR_G_K Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_G_K
CRUR_G_P Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_G_P
CRUR_K Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_K
CRUR_P Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_P
CS_V Cateringové služby CS_V
CZV_KDAR Dějiny architektury CZV_KDAR
CZV_KKTS Katastr nemovitostí CZV_KKTS
CZV_KMOC1 Metody oceňování I CZV_KMOC1
CZV_KOHM Oceňování hmotného majetku CZV_KOHM
CZV_KONE Oceňování nemovitostí CZV_KONE
CZV_KOPO Oceňování podniku CZV_KOPO
CZV_KPOS Pozemní stavitelství CZV_KPOS
CZV_KRMO Rekonstrukce a modernizace staveb CZV_KRMO
CZV_KRST Rozpočtování staveb CZV_KRST
CZV_KUCE Účetnictví CZV_KUCE
CZV_KUPS Úvod do pozemního stavitelství CZV_KUPS
CZV_KZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí CZV_KZKN
CZV_ONM2 Oceňování nemovitého majetku na tržních principech CZV_ONM2
CZV_ZZ Závěrečná zkouška CZV_ZZ
DIPR1 Diplomová práce I DIPR1
DS_K Diplomový seminář DS_K
DS_P Diplomový seminář DS_P
EGHCR_K14 Ekonomika řízení podniku gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu EGHCR_K14
EGHCR_P14 Ekonomika řízení podniku gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu EGHCR_P14
EHCR_K13 Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu EHCR_K13
EHCR_P13 Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu EHCR_P13
EKV_K Ekonomika výživy EKV_K
EKV_P Ekonomika výživy EKV_P
ERA_CSE Cyber Security ERA_CSE
ERA_FMO Financial management of companies ERA_FMO
ERA_PVZ Pobyt v zahraničí ERA_PVZ
ERA_SMO Strategic management of organizations ERA_SMO
ERA_TOUR Tourism ERA_TOUR
ERA_WE World economy ERA_WE
GAST1_K Gastronomie I. GAST1_K
GAST1_P Gastronomie I. GAST1_P
IRSHCR_K12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_K12
IRSHCR_P12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_P12
KBP_ARI1 Analýza rizik I KBP_ARI1
KBP_BCL Bezpečnost civilní letecké dopravy KBP_BCL
KBP_COP Činnost obecní policie KBP_COP
KBP_EKSP Ekonomika krizových situací KBP_EKSP
KBP_ISKK Informační systémy a kybernetická bezpečnost KBP_ISKK
KBP_ISKP Informační systémy a kybernetická bezpečnost KBP_ISKP
KBP_KARI1 Analýza rizik I KBP_KARI1
KBP_KBCL Bezpečnost civilní letecké dopravy KBP_KBCL
KBP_KCOP Činnost obecní policie KBP_KCOP
KBP_KEKSP Ekonomika krizových situací KBP_KEKSP
KBP_KKRI Kriminologie KBP_KKRI
KBP_KKTT Kriminalistická technika, taktika a metodika KBP_KKTT
KBP_KKVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KBP_KKVP1
KBP_KMMUN Management mimořádných událostí KBP_KMMUN
KBP_KNAMP Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice KBP_KNAMP
KBP_KOBYB Ochrana obyvatelstva KBP_KOBYB
KBP_KPCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KBP_KPCS
KBP_KPUC Právní úprava pobytu cizinců KBP_KPUC
KBP_KRI Kriminologie KBP_KRI
KBP_KRVR Řízení a vypořádání rizik KBP_KRVR
KBP_KSPVB Správní právo KBP_KSPVB
KBP_KTOKI Technologie ochrany kritické infrastruktury KBP_KTOKI
KBP_KTT Kriminalistická technika, taktika a metodika KBP_KTT
KBP_KVMK Korupce a veřejná moc KBP_KVMK
KBP_KVMP Korupce a veřejná moc KBP_KVMP
KBP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KBP_KVP1
KBP_KZAP Základy práva KBP_KZAP
KBP_KZPOL Základy politologie KBP_KZPOL
KBP_NAMP Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice KBP_NAMP
KBP_OBYB Ochrana obyvatelstva KBP_OBYB
KBP_PCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KBP_PCS
KBP_PUC Právní úprava pobytu cizinců KBP_PUC
KBP_SPVB Správní právo KBP_SPVB
KBP_TOKI Technologie ochrany kritické infrastruktury KBP_TOKI
KBP_ZAP Základy práva KBP_ZAP
KBP_ZPOL Základy politologie KBP_ZPOL
KBP_ZUVK Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUVK
KBP_ZUVP Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUVP
KCJ_AJZ1B Angličtina pro začátečníky 1 KCJ_AJZ1B
KCJ_AJZ1E Angličtina pro začátečníky 1 KCJ_AJZ1E
KCJ_AJZ1M Angličtina pro začátečníky 1 KCJ_AJZ1M
KCJ_AJZ2 Anglický jazyk pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2
KCJ_AJZ2B Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2B
KCJ_AJZ2E Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2E
KCJ_AJZ2M Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2M
KCJ_AJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1B
KCJ_AJ1E Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1E
KCJ_AJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1M
KCJ_AJ2B Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2B
KCJ_AJ2E Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2E
KCJ_AJ2M Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2M
KCJ_AJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3B
KCJ_AJ3E Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3E
KCJ_AJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3M
KCJ_AJ4B Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4B
KCJ_AJ4E Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4E
KCJ_AJ4M Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4M
KCJ_KAJ Konverzace v anglickém jazyce KCJ_KAJ
KCJ_KAJZ1B Angličtina pro začátečníky 1 KCJ_KAJZ1B
KCJ_KAJZ1E Angličtina pro začátečníky 1 KCJ_KAJZ1E
KCJ_KAJZ1M Angličtina pro začátečníky 1 KCJ_KAJZ1M
KCJ_KAJZ2B Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_KAJZ2B
KCJ_KAJZ2E Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_KAJZ2E
KCJ_KAJZ2M Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_KAJZ2M
KCJ_KAJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1B
KCJ_KAJ1E Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1E
KCJ_KAJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1M
KCJ_KAJ2B Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2B
KCJ_KAJ2E Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2E
KCJ_KAJ2M Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2M
KCJ_KAJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3B
KCJ_KAJ3E Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3E
KCJ_KAJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3M
KCJ_KAJ4B Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4B
KCJ_KAJ4E Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4E
KCJ_KAJ4M Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4M
KCJ_KKAJ Konverzace v anglickém jazyce KCJ_KKAJ
KCJ_KMAJZ Angličtina pro začátečníky Mgr. KCJ_KMAJZ
KCJ_KMAJ1 Anglický jazyk 1 KCJ_KMAJ1
KCJ_KMAJ2 Anglický jazyk 2 KCJ_KMAJ2
KCJ_KMAJ3 Anglický jazyk 3 KCJ_KMAJ3
KCJ_KMNJ1 Německý jazyk 1 KCJ_KMNJ1
KCJ_KMNJ2 Německý jazyk 2 KCJ_KMNJ2
KCJ_KMNJ3 Německý jazyk 3 KCJ_KMNJ3
KCJ_KNJ1B Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1B
KCJ_KNJ1E Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1E
KCJ_KNJ1M Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1M
KCJ_KNJ2B Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2B
KCJ_KNJ2E Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2E
KCJ_KNJ2M Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2M
KCJ_KNJ3B Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3B
KCJ_KNJ3E Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3E
KCJ_KNJ3M Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3M
KCJ_KNJ4B Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4B
KCJ_KNJ4E Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4E
KCJ_KNJ4M Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4M
KCJ_KRJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1B
KCJ_KRJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1M
KCJ_KRJ2B Ruský jazyk 2 KCJ_KRJ2B
KCJ_KRJ2M Ruský jazyk 2 KCJ_KRJ2M
KCJ_KRJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3B
KCJ_KRJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3M
KCJ_KRJ4B Ruský jazyk 4 KCJ_KRJ4B
KCJ_KRJ4M Ruský jazyk 4 KCJ_KRJ4M
KCJ_MAJZ Anglický jazyk pro začátečníky KCJ_MAJZ
KCJ_MAJ3 Anglický jazyk 3 KCJ_MAJ3
KCJ_NJ1B Německý jazyk 1 KCJ_NJ1B
KCJ_NJ1E Německý jazyk 1 KCJ_NJ1E
KCJ_NJ1M Německý jazyk 1 KCJ_NJ1M
KCJ_NJ2B Německý jazyk 2 KCJ_NJ2B
KCJ_NJ2E Německý jazyk 2 KCJ_NJ2E
KCJ_NJ2M Německý jazyk 2 KCJ_NJ2M
KCJ_NJ3B Německý jazyk 3 KCJ_NJ3B
KCJ_NJ3E Německý jazyk 3 KCJ_NJ3E
KCJ_NJ3M Německý jazyk 3 KCJ_NJ3M
KCJ_NJ4B Německý jazyk 4 KCJ_NJ4B
KCJ_NJ4E Německý jazyk 4 KCJ_NJ4E
KCJ_NJ4M Německý jazyk 4 KCJ_NJ4M
KCJ_RJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1B
KCJ_RJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1M
KCJ_RJ2B Ruský jazyk 2 KCJ_RJ2B
KCJ_RJ2M Ruský jazyk 2 KCJ_RJ2M
KCJ_RJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3B
KCJ_RJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3M
KCJ_RJ4B Ruský jazyk 4 KCJ_RJ4B
KCJ_RJ4M Ruský jazyk 4 KCJ_RJ4M
KEM_FPS Forenzní psychologie KEM_FPS
KEM_KFPS Forenzní psychologie KEM_KFPS
KEM_KMNGB Management KEM_KMNGB
KEM_KMNGM Management KEM_KMNGM
KEM_KMNG2 Management II KEM_KMNG2
KEM_KPMGB Projektový management KEM_KPMGB
KEM_KPMGM Projektový management KEM_KPMGM
KEM_KPNS Personalistika v nepodnikatelské sféře KEM_KPNS
KEM_KRVKR Řízení výkonu, kvality a rozvoje KEM_KRVKR
KEM_KZEKM Základy ekonomie KEM_KZEKM
KEM_KZPYB Základy psychologie KEM_KZPYB
KEM_KZPYM Základy psychologie KEM_KZPYM
KEM_KZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_KZUP
KEM_MNGB Management KEM_MNGB
KEM_MNGM Management KEM_MNGM
KEM_PMGB Projektový management KEM_PMGB
KEM_PMGM Projektový management KEM_PMGM
KEM_PNS Personalistika v nepodnikatelské sféře KEM_PNS
KEM_ZEKK Základy ekonomie KEM_ZEKK
KEM_ZEKM Základy ekonomie KEM_ZEKM
KEM_ZEKP Základy ekonomie KEM_ZEKP
KEM_ZPYB Základy psychologie KEM_ZPYB
KEM_ZPYM Základy psychologie KEM_ZPYM
KEM_ZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_ZUP
KREG_BRKB Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRKB
KREG_BSM Bakalářský seminář KREG_BSM
KREG_CER Cestovní ruch KREG_CER
KREG_ENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_ENAR
KREG_GCER Marketing cestovního ruchu KREG_GCER
KREG_GISK Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GISK
KREG_GISP Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GISP
KREG_ITD1 IT dovednosti KREG_ITD1
KREG_KACR Kulturní aspekty v cestovním ruchu KREG_KACR
KREG_KBRKB Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KBRKB
KREG_KBSM Bakalářský seminář KREG_KBSM
KREG_KCER Cestovní ruch KREG_KCER
KREG_KDSM Diplomový seminář KREG_KDSM
KREG_KENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_KENAR
KREG_KGCER Marketing cestovního ruchu KREG_KGCER
KREG_KIRK Investice a rozvoj v krajině KREG_KIRK
KREG_KITD1 IT dovednosti KREG_KITD1
KREG_KKACR Kulturní aspekty v cestovním ruchu KREG_KKACR
KREG_KLRM Lokální rozvoj a jeho management KREG_KLRM
KREG_KRAN Regionální analýza KREG_KRAN
KREG_KREG Regionalistika KREG_KREG
KREG_KREGM Regionalistika KREG_KREGM
KREG_KRGR Regionální rozvoj KREG_KRGR
KREG_KROV2 Rozvoj venkova 2 KREG_KROV2
KREG_KRRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_KRRP
KREG_KRRP2 Regionální rozvoj a regionální politika II KREG_KRRP2
KREG_KRSE Regionální struktury ČR a Evropy KREG_KRSE
KREG_KSOG Socioekonomická geografie KREG_KSOG
KREG_KSOG2 Socioekonomická geografie II KREG_KSOG2
KREG_KSRR Strategické řízení a rozhodování v cestovním ruchu KREG_KSRR
KREG_KTPRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí KREG_KTPRM
KREG_KTRR Teorie regionálního rozvoje KREG_KTRR
KREG_KTRU Transformce území KREG_KTRU
KREG_KUZE Územní plánování KREG_KUZE
KREG_KVFIM Veřejné finance KREG_KVFIM
KREG_KZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_KZOP
KREG_OPRM Odborná praxe KREG_OPRM
KREG_OPRN Odborná praxe KREG_OPRN
KREG_REG Regionalistika KREG_REG
KREG_REGM Regionalistika KREG_REGM
KREG_RGR Regionální rozvoj KREG_RGR
KREG_RRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_RRP
KREG_SOG Socioekonomická geografie KREG_SOG
KREG_TECV Terénní cvičení KREG_TECV
KREG_UZE Územní plánování KREG_UZE
KREG_VFIM Veřejné finance KREG_VFIM
KREG_ZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_ZOP
KS_K18 Komunikace ve službách KS_K18
KS_P18 Komunikace ve službách KS_P18
MIKRO_K Mikroekonomie MIKRO_K
MIKRO_P Mikroekonomie MIKRO_P
MKEM_KFIF Firemní finance MKEM_KFIF
MKEM_KFUA Finanční účetnictví a auditing MKEM_KFUA
MKEM_KMAMA Marketing management MKEM_KMAMA
MKEM_KMEK Manažerská ekonomika MKEM_KMEK
MKEM_KMFV Mezinárodní finanční výkaznictví MKEM_KMFV
MKEM_KMGS Makroekonomie v globálním světě MKEM_KMGS
MKEM_KMKO Marketingová komunikace MKEM_KMKO
MKEM_KMME Matematické metody v ekonomii MKEM_KMME
MKEM_KMOO Mezinárodní obchodní operace MKEM_KMOO
MKEM_KMPO Mezinárodní právo soukromé a obchodní MKEM_KMPO
MKEM_KMS Marketingová strategie MKEM_KMS
MKEM_KOP Obchodní právo MKEM_KOP
MKEM_KPOM Psychologie osobnosti manažera MKEM_KPOM
MKEM_KPRMA Provozní management MKEM_KPRMA
MKEM_KSMI Strategický management a inovace MKEM_KSMI
MKS_K14 Mediální komunikace ve službách MKS_K14
MKS_P14 Mediální komunikace ve službách MKS_P14
MRKG_K14 Marketing v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MRKG_K14
MRKG_P14 Marketing v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MRKG_P14
MRKM_K13 Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu MRKM_K13
MRKM_P13 Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu MRKM_P13
NOV_KV Nauka o víně NOV_KV
NOV_PV Nauka o víně NOV_PV
NUP_KV Nutriční poradenství NUP_KV
NUP_PV Nutriční poradenství NUP_PV
OP1GHCRK14 Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1GHCRK14
OP1GHCRP14 Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1GHCRP14
OP1MHCRK13 Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1MHCRK13
OP1MHCRP13 Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1MHCRP13
OP2GHCRK15 Odborná praxe za 2.ročník (2 týdny) OP2GHCRK15
OP2GHCRP15 Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2GHCRP15
OP2MHCRK14 Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2MHCRK14
OP2MHCRP14 Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2MHCRP14
OP3GHCRK15 Odborná praxe za 3. ročník (4 týdny) OP3GHCRK15
OP3GHCRP15 Odborná praxe za 3. ročník (4 týdny) OP3GHCRP15
OP3MHCRK14 Odborná praxe za 3. ročník (4 týdny) OP3MHCRK14
OP3MHCRP14 Odborná praxe za 3. ročník (4 týdny) OP3MHCRP14
PE_V Podnikatelská etika PE_V
POJMHCRK14 Pojišťovnictví v hotelnictví a cestovním ruchu POJMHCRK14
POJMHCRP14 Pojišťovnictví v hotelnictví a cestovním ruchu POJMHCRP14
PRP_K12 Právo v podnikání PRP_K12
PRP_P12 Právo v podnikání PRP_P12
RDHCR_K14 Řízení dopravy a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu RDHCR_K14
RDHCR_P14 Řízení dopravy a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu RDHCR_P14
RPCK_K14 Řízení provozu cestovní kanceláře a cestovní agentury RPCK_K14
RPCK_P14 Řízení provozu cestovní kanceláře a cestovní agentury RPCK_P14
RV_K Racionální výživa RV_K
RV_P Racionální výživa RV_P
SM_K13 Strategický management SM_K13
SM_P13 Strategický management SM_P13
STAT_K Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_K
STAT_P Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_P
test_test Pomocný předmět (ignorujte jej) test_test
TPP_K12 Technologie přípravy pokrmů TPP_K12
TPP_P12 Technologie přípravy pokrmů TPP_P12
U_AAAFK Alternativní a augmentativní formy komunikace U_AAAFK
U_ACWRCO Academic Writing Course U_ACWRCO
U_AKOTSOPE Aktuální otázky současné pedagogiky U_AKOTSOPE
U_ANDRAG1 Andragogika U_ANDRAG1
U_ANDRAG2 Andragogika U_ANDRAG2
U_ANDRAG3 Andragogika U_ANDRAG3
U_ANDRDIDA Andragogická didaktika U_ANDRDIDA
U_ANDRI Andragogika I U_ANDRI
U_ANTRUMEN Antropologie umění U_ANTRUMEN
U_AUMEVESP Autoregulační metody ve sppg U_AUMEVESP
U_AUTVII1 Audiovizuální tvorba III. U_AUTVII1
U_AUTVI1 Audiovizuální tvorba I. U_AUTVI1
U_BAKASEM3 Bakalářský seminář U_BAKASEM3
U_BAKASEM5 Bakalářský seminář U_BAKASEM5
U_BAKASE19 Bakalářský seminář U_BAKASE19
U_BASEII12 Bakalářský seminář II U_BASEII12
U_BASEII13 Bakalářský seminář II U_BASEII13
U_BASE2 Bakalářský seminář I U_BASE2
U_BASE3 Bakalářský seminář I U_BASE3
U_BASE6 Bakalářský seminář I U_BASE6
U_BIOLCLOV Biologie člověka U_BIOLCLOV
U_BIOMPROP Biomedicínská propedeutika U_BIOMPROP
U_BIOMPRO4 Biomedicínská propedeutika U_BIOMPRO4
U_BS_ZA Bezpečnostní studia - základy analýzy U_BS_ZA
U_CEPRDEI České právní dějiny I. U_CEPRDEI
U_CESKJAZY Český jazyk U_CESKJAZY
U_CIJA1SE Cizí jazyk 1. sem U_CIJA1SE
U_CIJA12 Cizí jazyk 1 U_CIJA12
U_CIJA3SE Cizí jazyk 3. sem. U_CIJA3SE
U_CIZIJAZ1 Cizí jazyk U_CIZIJAZ1
U_CIZIJAZ4 Cizí Jazyk U_CIZIJAZ4
U_CIZIJAZ9 Cizí jazyk U_CIZIJAZ9
U_CIZIJA22 Cizí jazyk 1 U_CIZIJA22
U_CIZIJA23 Cizí jazyk 2 U_CIZIJA23
U_CJ_NA Cizí jazyk (NJ nebo AJ) U_CJ_NA
UCTD_K13 Účetnictví a daně UCTD_K13
UCTD_P13 Učetnictví a daně UCTD_P13
U_DEDII Dějiny divadla I. U_DEDII
U_DEJIFIL1 Dějiny filmu U_DEJIFIL1
U_DEMEVZII Dějiny mezinárodních vztahů II U_DEMEVZII
U_DENAHOII Dějiny národního hospodářství II. U_DENAHOII
U_DIDADOS1 Didaktika dospělých U_DIDADOS1
U_DIDAKTI Didaktika U_DIDAKTI
U_DIPLI Diplomacie I U_DIPLI
U_DISTI Divadelní studia I. U_DISTI
U_DIVESPPE Diagnostika ve speciální pedagogice U_DIVESPPE
U_DVDAA Dějiny vzdělávání dospělých a andragogiky U_DVDAA
U_ERASCOUR Erasmus Course U_ERASCOUR
U_ETIKA12 Etika U_ETIKA12
U_ETIK2 Etika U_ETIK2
U_ETOPEDI1 Etopedie U_ETOPEDI1
U_ETOPI Etopedie I U_ETOPI
U_ETVPE Etika v pedagogice U_ETVPE
U_EVINII Evropská integrace II U_EVINII
U_EVVESP1 Evropská veřejná správa U_EVVESP1
U_EVVES2 Evropská veřejná správa U_EVVES2
U_FIAET1 Filozofie a etika U_FIAET1
U_FILOVYC4 Filozofie výchovy U_FILOVYC4
U_FILOVYCH Filozofie výchovy U_FILOVYCH
U_FILOZO3 Filozofie U_FILOZO3
U_FILOZO4 Filozofie U_FILOZO4
U_FILOZO5 Filozofie U_FILOZO5
U_FINAMATE Finanční matematika U_FINAMATE
U_FINAUCET Finanční účetnictví U_FINAUCET
U_FIPRII Finanční právo II U_FIPRII
U_FIVZAKU Firemní vzdělávání a kultura U_FIVZAKU
U_FKAOC1 Firemní kultura a organizační chování U_FKAOC1
U_FOAHLVY Fonetika a hlasová výchova U_FOAHLVY
U_GERONTA Gerontagogika U_GERONTA
U_HOSPKRIM Hospodářská kriminalita U_HOSPKRIM
U_HUDEDRAM Hudební dramaturgie U_HUDEDRAM
U_IAZPE Instituce a základy práva EU U_IAZPE
U_KOMPANDR Komparativní andragogika U_KOMPANDR
U_KOVEVY Komunikace ve vyučování U_KOVEVY
U_KOVEVZ Kompetence ve vzdělávání U_KOVEVZ
U_LOGOI Logopedie I U_LOGOI
U_LOGOPED2 Logopedie U_LOGOPED2
U_LOGOPRAK Logopedické praktikum U_LOGOPRAK
U_LVVVCAE Legislativa ve vzdělávání v ČR a EU U_LVVVCAE
U_MANAGEM Management U_MANAGEM
U_MANAGE3 Management U_MANAGE3
U_MANAUMEN Management umění U_MANAUMEN
U_MARKKOM2 Marketingová komunikace U_MARKKOM2
U_MAVEVZ1 Marketing ve vzdělávání U_MAVEVZ1
U_MEAPR1 Mediace a probace U_MEAPR1
U_MEHOPR Mezinárodní hospodářské právo U_MEHOPR
U_MEPEAAN Metodologie pedagogiky a andragogiky U_MEPEAAN
U_MIKROEK2 Mikroekonomie U_MIKROEK2
U_MIKROEK3 Mikroekonomie U_MIKROEK3
U_MIKROE5 Mikroekonomie U_MIKROE5
U_MOTEVEV1 Moderní technologie ve vzdělávání U_MOTEVEV1
U_MOVZTE1 Moderní vzdělávací technologie U_MOVZTE1
U_MOVZTE12 Moderní vzdělávací technologie U_MOVZTE12
U_MULTTOLE Multikulturní tolerance U_MULTTOLE
U_MULTVYC4 Multikulturní výchova U_MULTVYC4
U_MZAIVV1 Management změn a inovací ve vzdělávání U_MZAIVV1
U_OBCHPRA3 Obchodní právo U_OBCHPRA3
U_OBPRHMI1 Občanské právo hmotné II. U_OBPRHMI1
U_OBPRI Obchodní právo I. U_OBPRI
U_OBPRII1 Obchodní právo III. U_OBPRII1
U_OBPRPRI Občanské právo procesní I. U_OBPRPRI
U_OBTEME Obecná teorie médií U_OBTEME
U_ODPR3RO Odborná praxe 3. ročník U_ODPR3RO
U_PEDAGOG Pedagogika U_PEDAGOG
U_PEDAGOG4 Pedagogika U_PEDAGOG4
U_PEDAGOG5 Pedagogika U_PEDAGOG5
U_PEDAGO1 Pedagogika U_PEDAGO1
U_PEDAGO2 Pedagogika U_PEDAGO2
U_PEDASEMI Pedagogický seminář U_PEDASEMI
U_PENICARE Penitentiary Care U_PENICARE
U_PENOLOG Penologie U_PENOLOG
U_PERSCIN2 Personální činnosti U_PERSCIN2
U_PERSPOR5 Personální poradenství U_PERSPOR5
U_PODAVZDO Politika dalšího vzdělávání dospělých U_PODAVZDO
U_POLIMARK Politický marketing U_POLIMARK
U_POLITOL Politologie U_POLITOL
U_POLITOL1 Politologie U_POLITOL1
U_POVEVZ1 Poradenství ve vzdělávání U_POVEVZ1
U_PRACPRA4 Pracovní právo U_PRACPRA4
U_PRACPRA5 Pracovní právo U_PRACPRA5
U_PRAVII Právo II U_PRAVII
U_PRAXE Praxe U_PRAXE
U_PRIII Právo I, II U_PRIII
U_PRKZAPR Praxe k závěrečné práci U_PRKZAPR
U_PRMAKO Prostředky marketingové komunikace U_PRMAKO
U_PROJRIZE Projektové řízení U_PROJRIZE
U_PRPRAN Právo pro andragogy U_PRPRAN
U_PRSOZA Právo sociálního zabezpečení U_PRSOZA
U_PRVZDO Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZDO
U_PRVZD1 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD1
U_PR2RO1 Praxe 2. ročník U_PR2RO1
U_PR2R1 Praxe 2. ročník U_PR2R1
U_PR3R1 Praxe 3. ročník U_PR3R1
U_PR3R2 Praxe 3. ročník U_PR3R2
U_PSMEKO Psychologie mezilidské komunikace U_PSMEKO
U_PSPRAOR Psychologie práce a organizace U_PSPRAOR
U_PSPRUC1 Psychologie pro učitele U_PSPRUC1
U_PSUCAVZ Psychologie učení a vzdělávání U_PSUCAVZ
U_PSYCDOS6 Psychologie dospělých U_PSYCDOS6
U_PSYCI Psychopedie I U_PSYCI
U_PSYCUME1 Psychologie umění U_PSYCUME1
U_PSYCHOH2 Psychohygiena U_PSYCHOH2
U_PSYCHOL Psychologie U_PSYCHOL
U_PSYCHOP2 Psychopedie U_PSYCHOP2
U_PSYCHO3 Psychologie U_PSYCHO3
U_PSYCHO6 Psychologie U_PSYCHO6
U_PSYCHO9 Psychologie U_PSYCHO9
U_PUREALO Public relations a lobbing U_PUREALO
U_RIFIFI1 Řízení firemních financí U_RIFIFI1
U_RIFIF1 Řízení firemních financí U_RIFIF1
U_RIPR1SE Řízená praxe 1. sem U_RIPR1SE
U_RIPR3SE Řízená praxe 3. sem U_RIPR3SE
U_RODIPRAV Rodinné právo U_RODIPRAV
U_ROMISTI1 Romistika U_ROMISTI1
U_SAUPI Státověda a ústavní právo I. U_SAUPI
U_SCENTVO3 Scénická tvorba U_SCENTVO3
U_SCPRI Scénická propedeutika I U_SCPRI
U_SEKBP Seminář k BP U_SEKBP
U_SEKZAPR Seminář k závěrečné práci U_SEKZAPR
U_SEKZAPR1 Seminář k závěrečné práci U_SEKZAPR1
U_SOAMEKO1 Sociální a mediální komunikace U_SOAMEKO1
U_SOANAGE Sociální andragogika a gerontagogika U_SOANAGE
U_SOAPEKO2 Sociální a pedagogická komunikace U_SOAPEKO2
U_SOCIMEDI Sociologie médií U_SOCIMEDI
U_SOCIOLO3 Sociologie U_SOCIOLO3
U_SOCIOL2 Sociologie U_SOCIOL2
U_SOCIOL3 Sociologie U_SOCIOL3
U_SOCIOL4 Sociologie U_SOCIOL4
U_SOCIOL5 Sociologie U_SOCIOL5
U_SOCIPA12 Sociální patologie U_SOCIPA12
U_SOCIPOL2 Sociální politika U_SOCIPOL2
U_SOCIPOL3 Sociální politika U_SOCIPOL3
U_SOCIPSY3 Sociální psychologie U_SOCIPSY3
U_SOCIPSY6 Sociální psychologie U_SOCIPSY6
U_SOMAI Somatopedie I U_SOMAI
U_SOOCML Sociálněprávní ochrana mládeže U_SOOCML
U_SOPROCM6 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM6
U_SOVYAVZ Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAVZ
U_SPAVSI Správní právo a veřejná správa I. U_SPAVSI
U_SPECPE12 Speciální pedagogika U_SPECPE12
U_SPOSMP_E Speciální pedagogika osob s mentálním postižením - Etopedie U_SPOSMP_E
U_SPOSMP_P Speciální pedagogika osob s mentálním postižením - Psychopedie U_SPOSMP_P
U_SPOSMP_S Speciální pedagogika osob s mentálním postižením - Somatopedie U_SPOSMP_S
U_SPPEPRAN Speciální pedagogika pro andragogy U_SPPEPRAN
U_STMALIFA Strategický management lidského faktoru U_STMALIFA
U_SURDI Surdopedie I U_SURDI
U_SURDOPE2 Surdopedie U_SURDOPE2
U_SVETEKON Světová ekonomika U_SVETEKON
U_SVPSD Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPSD
U_SVSV1 Systém veřejné správy v ČR U_SVSV1
U_TADIAMU Taneční divadlo a muzikál U_TADIAMU
U_TEAPRDR1 Teorie a praxe dramaturgie U_TEAPRDR1
U_TEAPRHE Teorie a praxe herectví U_TEAPRHE
U_TEAPRRE Teorie a praxe režie U_TEAPRRE
U_TECEUC Teorie celoživotního učení U_TECEUC
U_TEEFUCD2 Techniky efektivního učení dospělých U_TEEFUCD2
U_TEMEVZ1 Teorie mezinárodních vztahů U_TEMEVZ1
U_TEORKUL1 Teorie kultury U_TEORKUL1
U_TEPRI1 Teorie práva I. U_TEPRI1
U_TERISTU2 Teritoriální studia U_TERISTU2
U_TVPSI Tvůrčí psaní I U_TVPSI
U_TYFLI Tyflopedie I U_TYFLI
U_UDSAMSI1 Úvod do scénických a mediálních studií I U_UDSAMSI1
U_UDSMV Úvod do studia mezinárodních vztahů U_UDSMV
U_UDSVD Úvod do studia vzdělávání dospělých U_UDSVD
U_UMNOME Umění nových médií U_UMNOME
U_USKPI Úvodní seminář k praxi I U_USKPI
U_USKPI1 Úvodní seminář k praxi II U_USKPI1
U_USKPI12 Úvodní seminář k praxi III U_USKPI12
U_UVDOEH Úvod do EHS U_UVDOEH
U_UVDOEKTE Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKTE
U_UVDOEK12 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEK12
U_UVDOEK13 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEK13
U_UVDOST Úvod do studia U_UVDOST
U_UVDOSTOB Úvod do studia oboru U_UVDOSTOB
U_UVDOSTSP Úvod do studia sppg U_UVDOSTSP
U_UVDOSTS2 Úvod do studia sppg U_UVDOSTS2
U_UVDOSTVD Úvod do studia VD U_UVDOSTVD
U_VDVCAE Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCAE
U_VEREFINA Veřejné finance U_VEREFINA
U_VIZUKOM2 Vizuální komunikace U_VIZUKOM2
U_VYFOI Výtvarné formy I. U_VYFOI
U_VYCHPORA Výchovné poradenství U_VYCHPORA
U_VYTVFORM Výtvarné formy U_VYTVFORM
U_VYUCTECH Vyučovací technika U_VYUCTECH
U_ZAFISC Základy filmového scénáře U_ZAFISC
U_ZAKLFILO Základy filozofie U_ZAKLFILO
U_ZAKLHUD1 Základy hudby U_ZAKLHUD1
U_ZAKLMAN2 Základy managementu U_ZAKLMAN2
U_ZAKLPEDA Základy pedagogiky U_ZAKLPEDA
U_ZAKLPRAV Základy práva U_ZAKLPRAV
U_ZAKLPRA4 Základy práva U_ZAKLPRA4
U_ZAKLPSY5 Základy psychologie U_ZAKLPSY5
U_ZAKLSOC1 Základy sociologie U_ZAKLSOC1
U_ZAKLSOC5 Základy sociologie U_ZAKLSOC5
U_ZAKLUCET Základy účetnictví U_ZAKLUCET
U_ZASOPR12 Základy sociální práce U_ZASOPR12
U_ZASPPE Základy speciální pedagogiky U_ZASPPE
U_ZASPPR1 Základy správního práva U_ZASPPR1
U_ZATRPR1 Základy trestního práva U_ZATRPR1
U_ZATVPR Základy tvůrčí práce U_ZATVPR
U_ZAVYPO Základy výchovného poradenství U_ZAVYPO
U_ZETAP Základy ekonomické teorie a praxe U_ZETAP
U_ZIVNPRAV Živnostenské právo U_ZIVNPRAV
U_ZKMVEI Základy kvantitativních metod v ekonomii I U_ZKMVEI
U_ZSPAM Základy školského práva a managementu U_ZSPAM
XX_225201 Business English and Financial Reporting XX_225201
XX_7536 Portuguese for Foreign Students I XX_7536
XX_7546 European Union Law XX_7546
XX_83203 International economics XX_83203
ZAMAJ Angličtina pro zaměstnance ZAMAJ
ZGH_K Základy gastronomie a hotelnictví ZGH_K
ZGH_P Základy gastronomie a hotelnictví ZGH_P
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.