Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2010 zima2010
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AFC Audit a finanční controlling AFC
AI Aplikovaná informatika AI
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
APM_K Aplikovaná matematika APM_K
APM_P Aplikovaná matematika APM_P
AUD Audit AUD
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BAO Bezpečnostní audit v organizaci BAO
BAR_KV Bar a jeho provoz BAR_KV
BAR_PV Bar a jeho provoz BAR_PV
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BM Bezpečnostní management BM
BOP Bezpečnost a ochrana podnikání BOP
BOPX Odborná praxe BOPX
BP Bakalářská práce BP
BS Státní a nestátní bezpečnostní služby BS
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B101ADM1 Analýza dat a modelování I B101ADM1
B101AIM Aplikovaná informatika B101AIM
B101BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B101BPO
B101DBB Databáze I B101DBB
B101EST1 Ekonomická statistika a analytické metody I B101EST1
B101EST2 Ekonomická statistika a analytické metody II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101INM Informatika pro manažery B101INM
B101ISR Informační systémy a jejich řízení B101ISR
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUV1 Numerické výpočty I B101NUV1
B101OFI Obchodní firma na Internetu B101OFI
B101OIS1 Organizační a informační strategie I B101OIS1
B101OMI Obchodní modely ve světě Internetu B101OMI
B101OPM Opakování středoškolské matematiky LS B101OPM
B101OSY Organizace informačních systémů B101OSY
B101PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B101PLP1
B101PMA Pojistná matematika B101PMA
B101RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B101RKI1
B101SRI1 Správa a řízení IS I B101SRI1
B101STA Statistika B101STA
B101TEO1 Technologie pro elektronický obchod I B101TEO1
B101TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B101TIS1
B101TMM Techniky a metody modelování požadavků B101TMM
B101TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B101TSE
B101VIS Vývoj informačních systémů B101VIS
B101ZIM Základy informatiky B101ZIM
B101ZI1 Základy informatiky I B101ZI1
B101ZI2 Základy informatiky II B101ZI2
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102EI3 Evropská integrace II B102EI3
B102EI4 Evropská integrace II B102EI4
B102EPM Evropské politické myšlení a ideologie B102EPM
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102LAT1 Latina I B102LAT1
B102LAT2 Latina II B102LAT2
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102MVZ Mezinárodní vztahy B102MVZ
B102NEU Normy EU B102NEU
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OBP4 Obchodní právo II B102OBP4
B102OCP Základy občanského práva B102OCP
B102OCP1 Občanské právo I B102OCP1
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102PEO Právo a elektronické obchodování B102PEO
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PFSP Právní základy finančních služeb B102PFSP
B102PIM Právní informatika B102PIM
B102POL3 Politologie II B102POL3
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102PZP Právní základy pojišťovnictví B102PZP
B102SDA Správa daní B102SDA
B102SPP2 Správní právo II B102SPP2
B102SPR1 Správní právo I B102SPR1
B102TEU Vnitřní trh EU B102TEU
B102TPR Teorie práva a státověda B102TPR
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102VEI Vývoj evropské integrace B102VEI
B102VSU Úvod do veřejné správy B102VSU
B102ZCP Základy občanského práva B102ZCP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103HSP1 Hospodářská a sociální politika I B103HSP1
B103HSP2 Hospodářská a sociální politika II B103HSP2
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSY Psychologie B103PSY
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103PSY2 Psychologie II B103PSY2
B103SOC Sociologie B103SOC
B103VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104DAR Dějiny architektury B104DAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104FKE Firemní kultura a etické kodexy B104FKE
B104JSK Jednání s klientem B104JSK
B104KRM Krizový management B104KRM
B104LOG Logistika B104LOG
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B104MDZ
B104MOC1 Metody oceňování I B104MOC1
B104MVS Marketing výroby a služeb B104MVS
B104MZS Marketing zdravotních a sociálních služeb B104MZS
B104NRO Nástroje řízení a organizace v MSP B104NRO
B104OHM Oceňování hmotného majetku B104OHM
B104ONE1 Oceňování nemovitostí I B104ONE1
B104OPO Oceňování podniků B104OPO
B104OPO1 Oceňování podniků I B104OPO1
B104PFM1 Property a facility management I B104PFM1
B104PLN Plánování v podmínkách MSP B104PLN
B104PMG Projektový management B104PMG
B104POD Podnikání v MSP B104POD
B104POS Pozemní stavitelství B104POS
B104PRZ PR v praxi ZSS B104PRZ
B104PUR PR v praxi MSP B104PUR
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RMO1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B104RMO1
B104RMS1 Řízení malého a středního podniku I B104RMS1
B104ROZ Řízení a organizace ve zdravotnictví B104ROZ
B104STD Stavební development B104STD
B104TPS Tvorba a hodnocení podnikatelských strategií B104TPS
B104TZB Technická zařízení budov B104TZB
B104TZP Tvorba životního prostředí B104TZP
B104UMA Úvod do managementu B104UMA
B104UZP Územní plánování B104UZP
B104VOK Vedení obchodní korespondence B104VOK
B105BCR Bankovnictví v ČR B105BCR
B105BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B105BFS1
B105DIF Bankovnictví - diferenční zkouška B105DIF
B105DOB Devizové obchody B105DOB
B105EBA Elektronické bankovnictví B105EBA
B105EPS Elektronický platební styk B105EPS
B105FRB Finanční řízení bank B105FRB
B105FTR Finanční trhy B105FTR
B105IVP Informační výstupy pojišťoven B105IVP
B105KDT Kapitálový a derivátový trh B105KDT
B105KIN Kolektivní investování B105KIN
B105MBA Mezinárodní bankovnictví B105MBA
B105MPC1 Management portfolia cenných papírů I B105MPC1
B105OPJ Obchodní činnost pojišťoven B105OPJ
B105ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B105ORP1
B105POJ1 Pojišťovnictví I B105POJ1
B105PST Platební styk B105PST
B105RCB Regulace činnosti bank B105RCB
B105SPB Specializované bankovnictví B105SPB
B105SPP1 Systematika pojistných produktů I B105SPP1
B105UFT Úvod do finančních trhů B105UFT
B105UOB Úvěrové obchody B105UOB
B105ZAO Zahraniční obchod B105ZAO
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106FP1 Finance podniku I B106FP1
B106RFF1 Řízení firemních financí I B106RFF1
B106RKA Finanční řízení, kontrola a interní audit ve VS B106RKA
B106TPF Teorie a praxe financování firem B106TPF
B106UCE Účetnictví cenných papírů B106UCE
B106UCN Nákladové účetnictví B106UCN
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106UNO Účetnictví neziskových organizací B106UNO
B106UVS Účetnictví veřejné správy B106UVS
B106VSS1 Fungování veřejné správy a samosprávy I B106VSS1
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B107AA1 Anglický jazyk A1 B107AA1
B107AA2 Anglický jazyk A II B107AA2
B107AB1 Anglický jazyk B1 B107AB1
B107CEJ1 Český jazyk I B107CEJ1
B107DCJA1 Anglický jazyk I B107DCJA1
B107DCJA3 Anglický jazyk III B107DCJA3
B107DCJC1 Český jazyk I B107DCJC1
B107DCJC3 Český jazyk III B107DCJC3
B107DCJF1 Francouzský jazyk I B107DCJF1
B107DCJF3 Francouzský jazyk III B107DCJF3
B107DCJN3 Německý jazyk III B107DCJN3
B107DCJR1 Ruský jazyk I B107DCJR1
B107DCJR2 Ruský jazyk II B107DCJR2
B107DCJR3 Ruský jazyk III B107DCJR3
B107DCJS1 Španělský jazyk I B107DCJS1
B107DCJS3 Španělský jazyk III B107DCJS3
B107NA1 Německý jazyk A I B107NA1
B107NB1 Německý jazyk B I B107NB1
B107OAJ1 Odborný anglický jazyk I B107OAJ1
B107OAJ2 Odborný anglický jazyk II B107OAJ2
B107OAJ3 Odborný anglický jazyk III B107OAJ3
B107ONJ1 Odborný německý jazyk I B107ONJ1
B107ONJ3 Odborný německý jazyk III B107ONJ3
B107VSAJ3 Anglický jazyk III B107VSAJ3
B107VSAJ4 Anglický jazyk IV B107VSAJ4
B107VSAJ5 Anglický jazyk V B107VSAJ5
B107VSFJ3 Francouzský jazyk III B107VSFJ3
B107VSNJ3 Německý jazyk III B107VSNJ3
B107VSNJ4 Německý jazyk IV B107VSNJ4
B108APP Antropologie, psychosociální vývoj a péče o člověka B108APP
B108BPC Biologie a patobiologie člověka B108BPC
B108KOP Komunitní péče B108KOP
B108OPZ Ochrana životního prostředí v řízení MSP B108OPZ
B108OZP Ochrana životního prostředí B108OZP
B108PON Péče o nemocné B108PON
B108VT1 Výpočetní technika I B108VT1
B108VT2 Výpočetní technika II B108VT2
B108ZLT1 Základy lékařské terminologie I B108ZLT1
B108ZLT2 Základy lékařské terminologie II B108ZLT2
B108ZMO1 Struktura a předměty základních medicínských oborů I B108ZMO1
B108ZOS1 Základy ošetřovatelství I B108ZOS1
B110ANJ1 Anglický jazyk I B110ANJ1
B110ANJ2 Anglický jazyk II B110ANJ2
B110NEJ1 Německý jazyk I B110NEJ1
B110NEJ2 Německý jazyk II B110NEJ2
B110VSAJ4 Anglický jazyk IV B110VSAJ4
B110VSNJ4 Německý jazyk IV B110VSNJ4
CAJ_KV_D Čaj a jeho příprava - volitelný, výběr CAJ_KV_D
CAJ_PV_D Čaj a jeho příprava - volitelný, výběr CAJ_PV_D
CAS_KV_D Podnikový a školní časopis - volitelný, výběr CAS_KV_D
CAS_PV_D Podnikový a školní časopis - volitelný, výběr CAS_PV_D
CJ1_A_K1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K1
CJ1_A_K3 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K3
CJ1_A_P1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P1
CJ1_A_P3 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P3
CJ1_N_K1 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K1
CJ1_N_K3 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K3
CJ1_N_P1 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P1
CJ1_N_P3 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P3
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CJ2_A_K2_D Cizí jazyk 2 - angličtina - výběr - povinně volitelný předmět CJ2_A_K2_D
CJ2_A_K3 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K3
CJ2_A_K5 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K5
CJ2_A_P2_D Cizí jazyk 2 - angličtina - výběr - povinně volitelný předmět CJ2_A_P2_D
CJ2_A_P3 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P3
CJ2_A_P5 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P5
CJ2_F_K3 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K3
CJ2_F_K5 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K5
CJ2_F_P2_D Cizí jazyk 2 - francouzština - výběr - povinně volitelný předmět CJ2_F_P2_D
CJ2_F_P3 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P3
CJ2_F_P5 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P5
CJ2_N_K2_D Cizí jazyk 2 - němčina - výběr - povinně volitelný předmět CJ2_N_K2_D
CJ2_N_K3 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K3
CJ2_N_K5 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K5
CJ2_N_P2_D Cizí jazyk 2 - němčina - výběr - povinně volitelný předmět CJ2_N_P2_D
CJ2_N_P3 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P3
CJ2_N_P5 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P5
CRUR_K Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_K
CRUR_P Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_P
C2 Cizí jazyk 2 C2
DM_K Destinační management DM_K
DM_P Destinační management DM_P
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSC Daňový systém ČR a států EU DSC
DS_K Diplomový seminář DS_K
DS_P Diplomový seminář DS_P
DSS Daňový systém státu DSS
FF Firemní finance FF
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
FU Finanční účetnictví FU
IMK_KV_D International Marketing - volitelný, výběr IMK_KV_D
IMK_PV_D International Marketing - volitelný, výběr IMK_PV_D
IN1 Informatika I IN1
ISR Integrovaný systém řízení ISR
ITM IT v manažerské komunikaci ITM
KAP_OPA6 Odborná praxe PR6 KAP_OPA6
KAP_OPR5 Odborná praxe PR5 KAP_OPR5
KAP_PROBV Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_PROBV
KAP_TPS4 Trestní právo a správní trestání KAP_TPS4
KAP_VPS4 Vybrané problémy správního práva KAP_VPS4
KAP_VPV4 Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_VPV4
KAP_VSO3 Veřejná správa a její organizace KAP_VSO3
KAP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KAP_ZBP6
KAP_ZPP5 Základy pracovního práva KAP_ZPP5
KAP_ZPR1 Základy práva KAP_ZPR1
KCJ_AJ11 Anglický jazyk I/1 KCJ_AJ11
KCJ_AJ12 Anglický jazyk I/2 KCJ_AJ12
KCJ_AJ13 Anglický jazyk I/3 KCJ_AJ13
KCJ_AJ14 Anglický jazyk I/4 KCJ_AJ14
KCJ_AJ15 Anglický jazyk I/5 KCJ_AJ15
KCJ_AJ21 Anglický jazyk II/1 KCJ_AJ21
KCJ_AJ22 Anglický jazyk II/2 KCJ_AJ22
KCJ_AJ23 Anglický jazyk II/3 KCJ_AJ23
KCJ_AJ24 Anglický jazyk II/4 KCJ_AJ24
KCJ_AJ25 Anglický jazyk II/5 KCJ_AJ25
KCJ_AJ26 Anglický jazyk II/6 KCJ_AJ26
KCJ_FJ11 Francouzský jazyk I/1 KCJ_FJ11
KCJ_FJ12 Francouzský jazyk I/2 KCJ_FJ12
KCJ_FJ13 Francouzský jazyk I/3 KCJ_FJ13
KCJ_FJ14 Francouzský jazyk I/4 KCJ_FJ14
KCJ_FJ15 Francouzský jazyk I/5 KCJ_FJ15
KCJ_FJ21 Francouzský jazyk II/1 KCJ_FJ21
KCJ_FJ22 Francouzský jazyk II/2 KCJ_FJ22
KCJ_FJ23 Francouzský jazyk II/3 KCJ_FJ23
KCJ_FJ24 Francouzský jazyk II/4 KCJ_FJ24
KCJ_FJ25 Francouzský jazyk II/5 KCJ_FJ25
KCJ_FJ26 Francouzský jazyk II/6 KCJ_FJ26
KCJ_IJ11 Italský jazyk I/1 KCJ_IJ11
KCJ_IJ12 Italský jazyk I/2 KCJ_IJ12
KCJ_IJ13 Italský jazyk I/3 KCJ_IJ13
KCJ_IJ14 Italský jazyk I/4 KCJ_IJ14
KCJ_IJ15 Italský jazyk I/5 KCJ_IJ15
KCJ_IJ21 Italský jazyk II/1 KCJ_IJ21
KCJ_IJ22 Italský jazyk II/2 KCJ_IJ22
KCJ_IJ23 Italský jazyk II/3 KCJ_IJ23
KCJ_IJ24 Italský jazyk II/4 KCJ_IJ24
KCJ_IJ25 Italský jazyk II/5 KCJ_IJ25
KCJ_IJ26 Italský jazyk II/6 KCJ_IJ26
KCJ_NJ11 Německý jazyk I/1 KCJ_NJ11
KCJ_NJ12 Německý jazyk I/2 KCJ_NJ12
KCJ_NJ13 Německý jazyk I/3 KCJ_NJ13
KCJ_NJ14 Německý jazyk I/4 KCJ_NJ14
KCJ_NJ15 Německý jazyk I/5 KCJ_NJ15
KCJ_NJ21 Německý jazyk II/1 KCJ_NJ21
KCJ_NJ22 Německý jazyk II/2 KCJ_NJ22
KCJ_NJ23 Německý jazyk II/3 KCJ_NJ23
KCJ_NJ24 Německý jazyk II/4 KCJ_NJ24
KCJ_NJ25 Německý jazyk II/5 KCJ_NJ25
KCJ_NJ26 Německý jazyk II/6 KCJ_NJ26
KCJ_RJ11 Ruský jazyk I/1 KCJ_RJ11
KCJ_RJ12 Ruský jazyk I/2 KCJ_RJ12
KCJ_RJ13 Ruský jazyk I/3 KCJ_RJ13
KCJ_RJ14 Ruský jazyk I/4 KCJ_RJ14
KCJ_RJ15 Ruský jazyk I/5 KCJ_RJ15
KCJ_RJ21 Ruský jazyk II/1 KCJ_RJ21
KCJ_RJ22 Ruský jazyk II/2 KCJ_RJ22
KCJ_RJ23 Ruský jazyk II/3 KCJ_RJ23
KCJ_RJ24 Ruský jazyk II/4 KCJ_RJ24
KCJ_RJ25 Ruský jazyk II/5 KCJ_RJ25
KCJ_RJ26 Ruský jazyk II/6 KCJ_RJ26
KCJ_SJ11 Španělský jazyk I/1 KCJ_SJ11
KCJ_SJ12 Španělský jazyk I/2 KCJ_SJ12
KCJ_SJ13 Španělský jazyk I/3 KCJ_SJ13
KCJ_SJ14 Španělský jazyk I/4 KCJ_SJ14
KCJ_SJ15 Španělský jazyk I/5 KCJ_SJ15
KCJ_SJ21 Španělský jazyk II/1 KCJ_SJ21
KCJ_SJ22 Španělský jazyk II/2 KCJ_SJ22
KCJ_SJ23 Španělský jazyk II/6 KCJ_SJ23
KCJ_SJ24 Španělský jazyk II/4 KCJ_SJ24
KCJ_SJ25 Španělský jazyk II/5 KCJ_SJ25
KCJ_SJ26 Španělský jazyk II/6 KCJ_SJ26
KEM_AST2 Aplikovaná statistika KEM_AST2
KEM_FBA4 Finance a bankovnictví KEM_FBA4
KEM_GPS3 Globální problémy světa KEM_GPS3
KEM_ISA1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISA1
KEM_KML6 Krizový management - lidský aspekt KEM_KML6
KEM_KRI5 Krizové řízení KEM_KRI5
KEM_MAE2 Makroekonomie KEM_MAE2
KEM_MAK5 Manažerská ekonomika KEM_MAK5
KEM_MDOV Manažerské dovednosti KEM_MDOV
KEM_MFI5 Mezinárodní finance KEM_MFI5
KEM_MIE1 Mikroekonomie KEM_MIE1
KEM_MLZ4 Management lidských zdrojů KEM_MLZ4
KEM_OEZ6 Ochrana ekonomických zájmů KEM_OEZ6
KEM_OPA6 Odborná praxe EKO6 KEM_OPA6
KEM_OPR5 Odborná praxe EKO6 KEM_OPR5
KEM_PCR6 Postavení ČR ve světové ekonomice KEM_PCR6
KEM_PEK5 Podniková ekonomika KEM_PEK5
KEM_PMA4 Projektový management KEM_PMA4
KEM_SEK2 Světová ekonomika KEM_SEK2
KEM_TIE3 The Transformation and Integration of the Central and East European Countries KEM_TIE3
KEM_TPM3 Teorie a praxe managementu KEM_TPM3
KEM_VFI4 Veřejné finance KEM_VFI4
KEM_VMT4 Vybrané metody a techniky managementu KEM_VMT4
KEM_ZBP6 Zpracování bakalářské práce EKO KEM_ZBP6
KEM_ZIN1 Základy informatiky KEM_ZIN1
KEM_ZMA3 Základy marketingu KEM_ZMA3
KEM_ZUC5 Základy účetnictví KEM_ZUC5
KM1 Kvantitativní metody I KM1
KM3 Kvantitativní metody III KM3
KOR_KV Korespondence v hotelnictví a cestovním ruchu KOR_KV
KOR_KV_D Korespondence v hotelnictví a cestovním ruchu - volitelný, výběr KOR_KV_D
KOR_PV_D Korespondence v hotelnictví a cestovním ruchu - volitelný, výběr KOR_PV_D
KR Krizové řízení a IZS KR
KREG_AOR6 Aktuální otázky rozvoje regionů KREG_AOR6
KREG_BOB4 Bezpečnost obcí KREG_BOB4
KREG_BSE5 Bakalářský seminář I KREG_BSE5
KREG_BSE6 Bakalářský seminář II KREG_BSE6
KREG_BSM6 Bakalářský seminář KREG_BSM6
KREG_CRR6 Cestovní ruch v regionech KREG_CRR6
KREG_EPE3 Economic policies of the European Union KREG_EPE3
KREG_EUN4 Evropská unie KREG_EUN4
KREG_MOP5 Metodologie odborné práce KREG_MOP5
KREG_OPA6 Odborná praxe REG6 KREG_OPA6
KREG_OPR1 Odborná praxe 1 KREG_OPR1
KREG_OPR2 Odborná praxe 2 KREG_OPR2
KREG_OPR3 Odborná praxe 3 KREG_OPR3
KREG_OPR4 Odborná praxe 4 KREG_OPR4
KREG_OPR5 Odborná praxe REG5 KREG_OPR5
KREG_RME2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RME2
KREG_RRO4 Regionální rozvoj KREG_RRO4
KREG_RVV5 Regionální veřejné vztahy KREG_RVV5
KREG_SFO3 Strukturální fondy KREG_SFO3
KREG_SKR3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKR3
KREG_UPU1 Územní plánování a urbanismus KREG_UPU1
KREG_URE1 Úvod do regionalistiky KREG_URE1
KREG_ZBP6 Zpracování bakalářské práce REG KREG_ZBP6
KSP_E Etika KSP_E
KSP_HGE3 Hospodářská geografie ČR a Evropy KSP_HGE3
KSP_KML2 Kriminologie KSP_KML2
KSP_MET5 Manažerská etika KSP_MET5
KSP_NKP3 Návykové látky, kriminalita a prevence KSP_NKP3
KSP_OPA6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPA6
KSP_OPR5 Odborná praxe SPEC5 KSP_OPR5
KSP_OPR6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPR6
KSP_PDE2 Politické dějiny ČR a Evropy KSP_PDE2
KSP_SPS6 Sociální psychologie KSP_SPS6
KSP_USE2 Úvod do studia etiky KSP_USE2
KSP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KSP_ZBP6
KSP_ZEK2 Základy efektivní komunikace KSP_ZEK2
KSP_ZPS4 Základy psychologie KSP_ZPS4
KV_KV Káva a její příprava - baristé KV_KV
KV_PV Káva a její příprava - baristé KV_PV
LAZ_KV Lázeňství LAZ_KV
LAZ_PV Lázeňství LAZ_PV
LMU Logistika při mimořádných událostech LMU
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
MAKRO_K Makroekonomie MAKRO_K
MAKRO_P Makroekonomie MAKRO_P
MCR_K Management cestovního ruchu MCR_K
MCR_P Management cestovního ruchu MCR_P
ME Manažerská ekonomika ME
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MEV Mezinárodní ekonomické vztahy MEV
MFV Mezinárodní finanční výkaznictví MFV
MGS Makroekonomie v globálním světě MGS
MK Marketing MK
MK1 Marketing 1 MK1
MK3 Marketing 3 MK3
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MM Marketing management MM
MME Matematické metody v ekonomii MME
MNH_K Management hotelů MNH_K
MNH_P Management hotelů MNH_P
MNK Manažerská komunikace MNK
MNK_K Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu MNK_K
MNK_P Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu MNK_P
MN1 Management 1 MN1
MN3 Management 3 MN3
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MPV Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní MPV
MR Management rizika MR
MRKCR_K Marketing v cestovním ruchu MRKCR_K
MRKCR_P Marketing v cestovním ruchu MRKCR_P
MRKH_K Marketing v hotelnictví MRKH_K
MRKH_P Marketing v hotelnictví MRKH_P
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MT_PV Moderní trendy v gastronomických službách MT_PV
MU Manažerské účetnictví MU
MUC Manažerské účetnictví MUC
M101ASW Aplikační software M101ASW
M101DBM Databáze II M101DBM
M101DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF1
M101DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF2
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M101SIT
M101SRS Strategické řízení informačních systémů M101SRS
M101STM Statistické metody M101STM
M101TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M101TCN
M101ZSI Základy softwarového inženýrství M101ZSI
M102EEI Ekonomické základy evropské integrace M102EEI
M102OBP Základy obchodního práva M102OBP
M102OPE Oborové politiky EU M102OPE
M102PEC Postavení střední Evropy a ČR M102PEC
M102PIF Právo pro informatiku M102PIF
M102POL Politologie M102POL
M102ZAP Základy práva M102ZAP
M103HOP1 Hospodářská politika I M103HOP1
M103MAK1 Makroekonomie I M103MAK1
M103MIK1 Mikroekonomie I M103MIK1
M103POE Podniková ekonomika M103POE
M104DIF1 Oceňování majetku - diferenční zkouška M104DIF1
M104DIF2 Oceňování majetku - diferenční zkouška M104DIF2
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104ONE2 Oceňování nemovitostí II M104ONE2
M105BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M105BFS2
M105DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M105DIF1
M105DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M105DIF2
M105MPA Měnová politika a analýza M105MPA
M105MPC2 Management portfolia cenných papírů II M105MPC2
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105POJ2 Pojišťovnictví II M105POJ2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106FRI Finanční řízení M106FRI
M106UCT Účetnictví M106UCT
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M107OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M107OBAJ1
M107OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M107OBNJ1
NOV_KV Nauka o víně NOV_KV
NOV_PV Nauka o víně NOV_PV
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OZP Ochrana životního prostřední OZP
PA Právní aspekty bezpečnostního managementu PA
PB Požární bezpečnost PB
PE Podniková ekonomika PE
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PKM Psychologie krizového managementu PKM
PM Projektový management PM
PM_K Personální management PM_K
PM_P Personální management PM_P
POJ Pojišťovnictví POJ
POJ_K Pojištění v hotelnictví a cestovním ruchu POJ_K
POJ_P Pojištění v hotelnictví a cestovním ruchu POJ_P
POL Politologie POL
POM Psychologie osobnosti manažera POM
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PRP_K Právo v podnikání PRP_K
PRP_P Právo v podnikání PRP_P
PSC Psychologie PSC
PSL_K Psychologie v hotelnictví a cestovním ruchu PSL_K
PSL_P Psychologie v hotelnictví a cestovním ruchu PSL_P
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
PZM Provozní management PZM
RE Rétorika a komunikace RE
rezervace Rezervace (mimořádná událost, zkoušení, ...) rezervace
ROZ Rozpočetnictví ROZ
RPR_KV Reklama a public relations RPR_KV
RPR_KV_D Reklama a public relations - volitelný, výběr RPR_KV_D
RPR_PV Reklama a public relations RPR_PV
RPR_PV_D Reklama a public relations - volitelný, výběr RPR_PV_D
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEK_K Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii SEK_K
SEK_P Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii SEK_P
SK Systémy kvality SK
SMCR_P Strategický management v cestovním ruchu SMCR_P
SMI Strategický management a inovace SMI
SM_K Strategický management v hotelnictví a cestovním ruchu SM_K
SM_P Strategický management v hotelnictví a cestovním ruchu SM_P
SOP Sociální patologie SOP
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
ST Statistika ST
STAT_K Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_K
Statnice Statnice Statnice
STAT_P Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_P
STPP_PV_D Speciální technologie přípravy pokrmů - volitelný, výběr STPP_PV_D
S2 Španělský jazyk 2 S2
TOO Technická ochrana objektů TOO
TOS_K Technika obsluhy a služeb TOS_K
TOS_P Technika obsluhy a služeb TOS_P
TPP_K Technologie přípravy pokrmů TPP_K
TPP_P Technologie přípravy pokrmů TPP_P
U_AAAFK Alternativní a augmentativní formy komunikace U_AAAFK
U_AKPRSOPE Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOPE
U_AKPRSOPS Aktuální problémy současné psychologie U_AKPRSOPS
U_AKPRSOP1 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP1
U_AKPRSOS1 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS1
U_ANAGE Andragogika a gerontagogika U_ANAGE
U_ANDRAGO Andragogika U_ANDRAGO
U_ANDRAG1 Andragogika U_ANDRAG1
U_ANDRAG3 Andragogika U_ANDRAG3
U_ANDRDID2 Andragogická didaktika U_ANDRDID2
U_ANDRI Andragogika I U_ANDRI
U_ANMEOB Analýzy mediálních obsahů U_ANMEOB
U_APSPD Aktuální problémy současné psych. dospělých U_APSPD
U_AUMEVESP Autoregulační metody ve sppg U_AUMEVESP
U_BAKASEMI Bakalářský seminář U_BAKASEMI
U_BAKASEM4 Bakalářský seminář U_BAKASEM4
U_BAKASEM6 Bakalářský seminář U_BAKASEM6
U_BAKASEM7 Bakalářský seminář U_BAKASEM7
U_BANKOVN Bankovnictví U_BANKOVN
U_BASE3R Bakalářský seminář 3r U_BASE3R
U_BAWOSE Bachelor Work Seminar U_BAWOSE
U_BIOMPROP Biomedicínská propedeutika U_BIOMPROP
U_BOZP BOZP U_BOZP
U_CEJAAST Český jazyk a stylistika U_CEJAAST
U_CEJASDI Český jazyk s didaktikou U_CEJASDI
U_CIJA1 Cizí jazyk 1 U_CIJA1
U_CIJA1SE Cizí jazyk 1. sem U_CIJA1SE
U_CIJA2 Cizí jazyk 2 U_CIJA2
U_CIZIJAZ1 Cizí jazyk U_CIZIJAZ1
U_CIZIJAZ3 Cizí jazyk U_CIZIJAZ3
U_CIZIJAZ4 Cizí Jazyk U_CIZIJAZ4
U_CIZIJAZ5 Cizí Jazyk U_CIZIJAZ5
U_CIZIJAZ8 Cizí jazyk U_CIZIJAZ8
U_CIZIJAZ9 Cizí jazyk U_CIZIJAZ9
U_CJI_11 Cizí jazyk I. - 1. sem U_CJI_11
U_CJ_NA Cizí jazyk (NJ nebo AJ) U_CJ_NA
U_CJ1_1S Cizí jazyk 1 - 1. sem U_CJ1_1S
U_CJ1_3S Cizí jazyk 1 - 3. sem U_CJ1_3S
U_CJ1_5S Cizí jazyk 1 - 5. sem U_CJ1_5S
U_CJ2_1S Cizí jazyk 2 - 1. sem U_CJ2_1S
U_CJ2_3S Cizí jazyk 2 - 3. sem U_CJ2_3S
U_CJ2_5S Cizí jazyk 2 - 5. sem U_CJ2_5S
U_CLACLITE Company Law and Contract Law in the EU Countries U_CLACLITE
UCT1_K Účetnictví 1 UCT1_K
UCT1_P Účetnictví 1 UCT1_P
U_DCASL Dějiny české a světové literatury U_DCASL
U_DECEHO Dějiny českého hospodářství U_DECEHO
U_DECERU Dějiny cestovního ruchu U_DECERU
U_DECIMAKI Decision Making U_DECIMAKI
U_DIDADOS1 Didaktika dospělých U_DIDADOS1
U_DIPLSEM1 Diplomový seminář U_DIPLSEM1
U_DIPLSEM2 Diplomový seminář U_DIPLSEM2
U_DIVESPPE Diagnostika ve speciální pedagogice U_DIVESPPE
U_DPASP Dějiny pedagogiky a speciální pedagogiky U_DPASP
U_DRAMATU Dramaturgie U_DRAMATU
U_DRAMTVOR Dramatická tvorba U_DRAMTVOR
U_DVDAA Dějiny vzdělávání dospělých a andragogiky U_DVDAA
U_EMASE Equity Markets and Stock Exchange U_EMASE
U_EPOEAC Economic Policies of EU and CR U_EPOEAC
U_ETIKVYST Etika vystupování U_ETIKVYST
U_ETOPED1 Etopedie U_ETOPED1
U_ETOPI Etopedie I U_ETOPI
U_EUECIN European Economic Integration U_EUECIN
U_EVPRI Evropské právo I. U_EVPRI
U_EVVESP Evropská veřejná správa U_EVVESP
U_EVVES2 Evropská veřejná správa U_EVVES2
U_FIANFIIN Finance and Financial Instruments U_FIANFIIN
U_FILOJAZY Filozofie jazyka U_FILOJAZY
U_FILOJAZ1 Filozofie jazyka U_FILOJAZ1
U_FILOJAZ2 Filozofie jazyka U_FILOJAZ2
U_FILOVYC1 Filozofie výchovy U_FILOVYC1
U_FILOVYC3 Filozofie výchovy U_FILOVYC3
U_FILOVYC4 Filozofie výchovy U_FILOVYC4
U_FILOVYCH Filozofie výchovy U_FILOVYCH
U_FILOZOF Filozofie U_FILOZOF
U_FILOZOF1 Filozofie U_FILOZOF1
U_FILOZO1 Filozofie U_FILOZO1
U_FILOZO2 Filozofie U_FILOZO2
U_FILOZO3 Filozofie U_FILOZO3
U_FILOZO4 Filozofie U_FILOZO4
U_FILOZO5 Filozofie U_FILOZO5
U_FIPRII Finanční právo II U_FIPRII
U_FIREKULT Firemní kultura U_FIREKULT
U_FIUCI Finanční účetnictví I U_FIUCI
U_FIVZAKU Firemní vzdělávání a kultura U_FIVZAKU
U_FKAOC Firemní kultura a organizační chování U_FKAOC
U_FKAO2 Firemní kultura a organizační chování U_FKAO2
U_FKARLZ Firemní komunikace a řízení lidských zdrojů U_FKARLZ
U_FOAON Fonetika a onomatopoia U_FOAON
U_FONETIK Fonetika U_FONETIK
U_FONETIK1 Fonetika U_FONETIK1
U_GAPAFOTE Genesis, Actual Problems and Future of the EU U_GAPAFOTE
U_GCE12 Geografie CR Evropa 1, 2 U_GCE12
U_GCR_EI Geografie cestovního ruchu - Evropa I U_GCR_EI
U_GCR_S1 Geografie cestovního ruchu - svět II U_GCR_S1
U_GERONTA1 Gerontagogika U_GERONTA1
U_HIATEFI Historie a teorie filmu U_HIATEFI
U_HIOFNAEC History of National Economy U_HIOFNAEC
U_IFATEFP International Finance and the EU Fiscal Policy U_IFATEFP
U_INTEECON International Economics U_INTEECON
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
U_ITVCR Informační technologie v cestovním ruchu U_ITVCR
U_JKVDL Jazyková komunikace v dějinách lidstva U_JKVDL
U_KOMPANDR Komparativní andragogika U_KOMPANDR
U_KOSPPE Komparativní speciální pedagogika U_KOSPPE
U_KOVEVZ Kompetence ve vzdělávání U_KOVEVZ
U_KOVINSP Komunikace v informační společnosti U_KOVINSP
U_KPSZE Komparace politických systémů zemí EU U_KPSZE
U_KULTANT1 Kulturní antropologie U_KULTANT1
U_KULTPOLI Kulturní politika U_KULTPOLI
U_KUMLPR Kultura mluveného projevu U_KUMLPR
U_KZDCASL Kapitoly z dějin české a světové literatury U_KZDCASL
U_KZDMK Kapitoly z dějin masové komunikace U_KZDMK
U_LIPOUD Likvidace pojistných událostí U_LIPOUD
U_LLAPOWSI Labour Law and Problems of Welfare State in the EU Countries U_LLAPOWSI
U_LOGOI Logopedie I U_LOGOI
U_LOGOPED Logopedie U_LOGOPED
U_LOGOPRAK Logopedické praktikum U_LOGOPRAK
U_LSITECTC Legal Systems in the EU Countries (including the Czech Republic) U_LSITECTC
U_LVVVCAE Legislativa ve vzdělávání v ČR a EU U_LVVVCAE
U_MAANMIAN Macro- and Microeconomic Analysis U_MAANMIAN
U_MACEKAI Management cestovních kanceláří I. U_MACEKAI
U_MAJASDI Mateřský jazyk s didaktikou U_MAJASDI
U_MAKROEK Makroekonomie U_MAKROEK
U_MAKROE1 Makroekonomie U_MAKROE1
U_MANAGEM Management U_MANAGEM
U_MANAGE1 Management U_MANAGE1
U_MANAGE3 Management U_MANAGE3
U_MANAROZH Manažerské rozhodování U_MANAROZH
U_MANAROZ1 Manažerské rozhodování U_MANAROZ1
U_MAPSPV Metody a prostředky spec. ped. výzkumu U_MAPSPV
U_MARLZ Management a řízení lidských zdrojů U_MARLZ
U_MASDII Matematika s didaktikou I U_MASDII
U_MASDII1 Matematika s didaktikou III U_MASDII1
U_MATSPV Metody a techniky spec. ped. výzkumu U_MATSPV
U_MA1_LZD Management 1 (lidské zdroje) U_MA1_LZD
U_MECSDOWG Mixed Economy: Case Study ? Development of West Germany and its Economic Miracle U_MECSDOWG
U_MEDIKOM2 Mediální komunikace U_MEDIKOM2
U_MEDIPEDA Mediální pedagogika U_MEDIPEDA
U_MEDIPRAX Mediální praxe U_MEDIPRAX
U_MEKUAGE Mediální kultura a gender U_MEKUAGE
U_MEKUAGE1 Mediální kultura a gender U_MEKUAGE1
U_MEPEAAN Metodologie pedagogiky a andragogiky U_MEPEAAN
U_MERILIZD Metody řízení lidských zdrojů U_MERILIZD
U_MEZIFINA Mezinárodní finance U_MEZIFINA
U_MIKROEK Mikroekonomie U_MIKROEK
U_MIKROE3 Mikroekonomie U_MIKROE3
U_MIKROE5 Mikroekonomie U_MIKROE5
U_MIKROE6 Mikroekonomie U_MIKROE6
U_MIKRO11 Mikroekonomie U_MIKRO11
U_MI_LZ Management I. (management lidských zdrojů) U_MI_LZ
UMN Úvod do managementu UMN
U_MODEDEJI Moderní dějiny U_MODEDEJI
U_MODEROV Moderování U_MODEROV
U_MOVZTE Moderní vzdělávací technologie U_MOVZTE
U_MOVZT1 Moderní vzdělávací technologie U_MOVZT1
U_MPASP Metodologie pedagogiky a speciální pedagogiky U_MPASP
U_MSAUZ Management stravovacích a ubytovacích zařízení U_MSAUZ
U_MSRARLZ Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů U_MSRARLZ
U_MULTTOLE Multikulturní tolerance U_MULTTOLE
U_NADADET1 Nadané děti U_NADADET1
U_OBCHPRAV Obchodní právo U_OBCHPRAV
U_OBPRHMII Občanské právo hmotné II. U_OBPRHMII
U_OBPRI Obchodní právo I. U_OBPRI
U_OBPRI1 Obchodní právo III. U_OBPRI1
U_OBPRPRI Občanské právo procesní I. U_OBPRPRI
U_OBTEME Obecná teorie médií U_OBTEME
U_ODPR2RO Odborná praxe 2. ročník U_ODPR2RO
U_ODPR3RO Odborná praxe 3. ročník U_ODPR3RO
U_OPERMANA Operations Management U_OPERMANA
U_ORGACHOV Organizační chování U_ORGACHOV
U_ORGACHO1 Organizační chování U_ORGACHO1
U_PAHGZE Politická a hospodářská geografie zemí EU U_PAHGZE
U_PAHGZ2 Politická a hospodářská geografie zemí EU U_PAHGZ2
U_PAITC Public Administration in the CR U_PAITC
U_PAOZPP Psychohygiena a ochrana zdraví ped. pracovníků U_PAOZPP
U_PEAAN Pedagogika a andragogika U_PEAAN
U_PEAA2 Pedagogika a andragogika U_PEAA2
U_PEDAGO1 Pedagogika U_PEDAGO1
U_PEDAGO2 Pedagogika U_PEDAGO2
U_PEDAKOMU Pedagogická komunikace U_PEDAKOMU
U_PEDAPSY2 Pedagogická psychologie U_PEDAPSY2
U_PEDAPSY3 Pedagogická psychologie U_PEDAPSY3
U_PEDAPSY4 Pedagogická psychologie U_PEDAPSY4
U_PEDAVYZK Pedagogický výzkum U_PEDAVYZK
U_PENOLOG Penologie U_PENOLOG
U_PERSCIN2 Personální činnosti U_PERSCIN2
U_PERSCOUN Personal Counseling U_PERSCOUN
U_PERSMAN2 Personální management U_PERSMAN2
U_PERSPORA Personální poradenství U_PERSPORA
U_PERSPOR1 Personální poradenství U_PERSPOR1
U_POAST Politologie a státověda U_POAST
U_PODAVZDO Politika dalšího vzdělávání dospělých U_PODAVZDO
U_PODNEKON Podniková ekonomika U_PODNEKON
U_POLIKOMU Politická komunikace U_POLIKOMU
U_POLIMARK Politický marketing U_POLIMARK
U_POLITOL Politologie U_POLITOL
U_POLITO1 Politologie U_POLITO1
U_POLITO6 Politologie U_POLITO6
U_POPRI1 Pojistné produkty III U_POPRI1
U_PORAII Poradenství II U_PORAII
U_POVEVZ Poradenství ve vzdělávání U_POVEVZ
U_POVEV2 Poradenství ve vzdělávání U_POVEV2
U_PRACPRAV Pracovní právo U_PRACPRAV
U_PRACPRA1 Pracovní právo U_PRACPRA1
U_PRAVDEJI Právní dějiny U_PRAVDEJI
U_PRAVII Právo II U_PRAVII
U_PRAXE Praxe U_PRAXE
U_PRAX3RO Praxe 3.ročník U_PRAX3RO
U_PRAX3R1 Praxe 3.ročník U_PRAX3R1
U_PRIII Právo I, II U_PRIII
U_PROFETIK Profesní etika U_PROFETIK
U_PROJMANA Project Management U_PROJMANA
U_PRPRAN Právo pro andragogy U_PRPRAN
U_PRSOZA Právo sociálního zabezpečení U_PRSOZA
U_PR2RO1 Praxe 2. ročník U_PR2RO1
U_PR2R1 Praxe 2. ročník U_PR2R1
U_PR2R3 Praxe 2. ročník U_PR2R3
U_PR2R5 Praxe 2. ročník U_PR2R5
U_PR3RO Praxe 3. ročník U_PR3RO
U_PR3R1 Praxe 3. ročník U_PR3R1
U_PR3R2 Praxe 3. ročník U_PR3R2
U_PR3R3 Praxe 3. ročník U_PR3R3
U_PSCAVP Politický systém ČR a veřejná politika U_PSCAVP
U_PSCRAVS Politický systém České republiky a veřejná správa U_PSCRAVS
U_PSMEKO Psychologie mezilidské komunikace U_PSMEKO
U_PSUCAVZ Psychologie učení a vzdělávání U_PSUCAVZ
U_PSYCDOS1 Psychologie dospělých U_PSYCDOS1
U_PSYCI Psychopedie I U_PSYCI
U_PSYCMEDI Psychologie médií U_PSYCMEDI
U_PSYCPRA1 Psychologie práce U_PSYCPRA1
U_PSYCREKL Psychologie reklamy U_PSYCREKL
U_PSYCREK1 Psychologie reklamy U_PSYCREK1
U_PSYCHOH Psychohygiena U_PSYCHOH
U_PSYCHOP Psychopedie U_PSYCHOP
U_PSYCHO2 Psychoterapie U_PSYCHO2
U_PSYCHO3 Psychologie U_PSYCHO3
U_PSYCHO4 Psychopatologie U_PSYCHO4
U_PSYCHO6 Psychologie U_PSYCHO6
U_PSYCHO9 Psychologie U_PSYCHO9
U_PSYCH10 Psychopatologie U_PSYCH10
U_PSYCH11 Psychopedie U_PSYCH11
U_PSYCH17 Psychologie U_PSYCH17
U_PUREALO Public relations a lobbing U_PUREALO
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
U_REKLTVOR Reklamní tvorba U_REKLTVOR
U_RETORIK1 Rétorika U_RETORIK1
U_RIFIFI Řízení firemních financí U_RIFIFI
U_RIFIF1 Řízení firemních financí U_RIFIF1
U_RIFIVZ Řízení firemního vzdělávání U_RIFIVZ
U_RIZEZMEN Řízení změny U_RIZEZMEN
U_RODIPRAV Rodinné právo U_RODIPRAV
U_ROLIZD Rozvoj lidských zdrojů U_ROLIZD
U_ROZHTVOR Rozhlasová tvorba U_ROZHTVOR
U_RSPIABPP Řízení spec. ped. institucí a bezpečnost práce ped. prac. U_RSPIABPP
U_R_TA2 Rétorika - teorie a praxe U_R_TA2
U_RZAMM Řízení změn a mezinárodní management U_RZAMM
U_SAUPI Státověda a ústavní právo I. U_SAUPI
U_SCPRI Scénická propedeutika I U_SCPRI
U_SEKBP Seminář k BP U_SEKBP
U_SEMIKRIT Seminář kritiky U_SEMIKRIT
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIMEDI Sociologie médií U_SOCIMEDI
U_SOCIOL1 Sociologie U_SOCIOL1
U_SOCIOL2 Sociologie U_SOCIOL2
U_SOCIOL3 Sociologie U_SOCIOL3
U_SOCIOL5 Sociologie U_SOCIOL5
U_SOCIO11 Sociologie U_SOCIO11
U_SOCIPAT1 Sociální patologie U_SOCIPAT1
U_SOCIPAT3 Sociální patologie U_SOCIPAT3
U_SOCIPOL2 Sociální politika U_SOCIPOL2
U_SOCIPOL3 Sociální politika U_SOCIPOL3
U_SOCIPRAC Sociální práce U_SOCIPRAC
U_SOCIPSYC Sociální psychologie U_SOCIPSYC
U_SOCIPSY2 Sociální psychologie U_SOCIPSY2
U_SOCIPSY3 Sociální psychologie U_SOCIPSY3
U_SOCIPSY5 Sociální psychologie U_SOCIPSY5
U_SOCIPSY6 Sociální psychologie U_SOCIPSY6
U_SOCIVYC1 Sociologie výchovy U_SOCIVYC1
U_SOMAI Somatopedie I U_SOMAI
U_SOMATO1 Somatopedie U_SOMATO1
U_SOPRUC Somatopedie pro učitele U_SOPRUC
U_SOTEMAKO Soudobé teorie masové komunikace U_SOTEMAKO
U_SOVYAVZ Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAVZ
U_SOVYDO Sociologie výchovy dospělých U_SOVYDO
U_SPAPSZ Sociální politika a problémy sociálního zabezpečení U_SPAPSZ
U_SPARP1 Souvislá praxe a řešení problémů praxe U_SPARP1
U_SPAVSI Správní právo a veřejná správa I. U_SPAVSI
U_SPECPED1 Speciální pedagogika U_SPECPED1
U_SPECPED2 Speciální pedagogika U_SPECPED2
U_SPECPED3 Speciální pedagogika U_SPECPED3
U_SPPEDI Speciálně pedagogická diagnostika U_SPPEDI
U_SROVPED1 Srovnávací pedagogika U_SROVPED1
U_STPRAN Stylistika pro andragogy U_STPRAN
U_STRAMAR2 Strategický marketing U_STRAMAR2
U_STVMK Soudobé trendy v marketingové komunikaci U_STVMK
U_SUPRUC Surdopedie pro učitele U_SUPRUC
U_SURDI Surdopedie I U_SURDI
U_SVPPVC Sociologický výzkum pro pracovníky v CR U_SVPPVC
U_SVPSD Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPSD
U_SVPSDIAT Specifické vývojové poruchy školních dovedností-diagnostika, intervence a terapie U_SVPSDIAT
U_SVSVC Systém veřejné správy v ČR U_SVSVC
U_SVSV1 Systém veřejné správy v ČR U_SVSV1
U_SYMAKO Systém marketingových komunikací U_SYMAKO
U_SYMAK1 Systém marketingových komunikací U_SYMAK1
U_SYMAK2 Systém marketingových komunikací U_SYMAK2
U_SYMAK3 Systém marketingových komunikací U_SYMAK3
U_TANEDIVA Taneční divadlo U_TANEDIVA
U_TANLCS Thatcherism and New Labour: Case Study U_TANLCS
U_TASPS Taxace a správa pojistných smluv U_TASPS
U_TATVE2 Technika a technologie v el. médiích U_TATVE2
U_TECEUC Teorie celoživotního učení U_TECEUC
U_TELETVOR Televizní tvorba U_TELETVOR
U_TEMAKO Teorie masové komunikace U_TEMAKO
U_TEORKULT Teorie kultury U_TEORKULT
U_TEORKUL1 Teorie kultury U_TEORKUL1
U_TEPRAD Technika právní administrativy U_TEPRAD
U_TEPRI Teorie práva I. U_TEPRI
U_TERISTUD Teritoriální studia U_TERISTUD
U_TISKMLUV Tiskový mluvčí U_TISKMLUV
U_TKTAK Trénink komunikačních technik a kreativity U_TKTAK
U_TRAFVP Teorie řízení a financování vzdělávacích programů U_TRAFVP
U_TSCRI Technika služeb cestovního ruchu I U_TSCRI
U_TSC12 Technika služeb CR 1, 2 U_TSC12
U_TVMYAIN Tvořivé myšlení a inovace U_TVMYAIN
U_TVPSI Tvůrčí psaní I U_TVPSI
U_TVURPSA2 Tvůrčí psaní U_TVURPSA2
U_TYFLI Tyflopedie I U_TYFLI
U_TYPRUC Tyflopedie pro učitele U_TYPRUC
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UCITPRAX Učitelská praxe U_UCITPRAX
U_UDCTURCR Úvod do CR - trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v ČR a EU U_UDCTURCR
U_UDMAP Úvod do mediace a probace U_UDMAP
U_UDPASP Úvod do psychologie a sociální psychologie U_UDPASP
U_UDPZI Úvod do praktické žurnalistiky I. U_UDPZI
U_UDPZI1 Úvod do praktické žurnalistiky III. U_UDPZI1
U_UDSAMK Úvod do sociální a masové komunikace U_UDSAMK
U_UDSAMS Úvod do scénických a mediálních studií U_UDSAMS
U_UDSSAMK Úvod do studia sociální a masové komunikace U_UDSSAMK
U_UDSVD Úvod do studia vzdělávání dospělých U_UDSVD
U_UVDOBEST Úvod do bezpečnostních studií U_UVDOBEST
U_UVDOEH Úvod do EHS U_UVDOEH
U_UVDOEKTE Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKTE
U_UVDOEKT1 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT1
U_UVDOEKT2 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT2
U_UVDOEKT9 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT9
U_UVDOP1 Úvod do psychologie U_UVDOP1
U_UVDOP2 Úvod do psychologie U_UVDOP2
U_UVDOSTOB Úvod do studia oboru U_UVDOSTOB
U_UVDOSTO1 Úvod do studia oboru U_UVDOSTO1
U_UVDOSTO2 Úvod do studia oboru U_UVDOSTO2
U_UVDOSTSP Úvod do studia sppg U_UVDOSTSP
U_UVDOSTVD Úvod do studia VD U_UVDOSTVD
U_VDVCAE Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCAE
U_VDVCA2 Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCA2
U_VEREFINA Veřejné finance U_VEREFINA
U_VESLVME Veřejná služba v médiích U_VESLVME
U_VIKO_ES Vizuální komunikace - estetika U_VIKO_ES
U_VIKU_E Vizuální kultura (estetika) U_VIKU_E
U_VNBEEU Vnitřní bezpečnost EU U_VNBEEU
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VTVCMPR1 Vývojové trendy v českých médiích po r. 1989 U_VTVCMPR1
U_VYCHPORA Výchovné poradenství U_VYCHPORA
U_VYUCTECH Vyučovací technika U_VYUCTECH
U_ZAEKKO Základy ekonomické komunikace U_ZAEKKO
U_ZAKLFILO Základy filozofie U_ZAKLFILO
U_ZAKLPRA2 Základy práva U_ZAKLPRA2
U_ZAKLPSY1 Základy psychologie U_ZAKLPSY1
U_ZAKLSOCI Základy sociologie U_ZAKLSOCI
U_ZAKLSOC1 Základy sociologie U_ZAKLSOC1
U_ZAKLUCET Základy účetnictví U_ZAKLUCET
U_ZAKUMA Základy kulturního managementu U_ZAKUMA
U_ZAPRRI Základy projektového řízení U_ZAPRRI
U_ZAPRSYEU Základy právních systémů EU U_ZAPRSYEU
U_ZAP_RT Zpravodajství a publicistika - radio, TV U_ZAP_RT
U_ZAP_TRT Zpravodajství a publicistika - tisk, R, TV U_ZAP_TRT
U_ZAP_1 Zpravodajství a publicistika - tisk U_ZAP_1
U_ZASPPE Základy speciální pedagogiky U_ZASPPE
U_ZATVPR Základy tvůrčí práce U_ZATVPR
U_ZAVYUM Základy výtvarného umění U_ZAVYUM
U_ZETAP Základy ekonomické teorie a praxe U_ZETAP
U_ZETA2 Základy ekonomické teorie a praxe U_ZETA2
U_ZIVNPRAV Živnostenské právo U_ZIVNPRAV
U_ZKMVEI Základy kvantitativních metod v ekonomii I U_ZKMVEI
U_ZPAPP Základy práva a pracovní právo U_ZPAPP
U_ZPAP2 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP2
U_ZPSZE Základy právních systémů zemí EU U_ZPSZE
U_ZPVS1 Základy přírodních věd s didaktikou U_ZPVS1
U_ZTPHAP Základy trestního práva hmotného a procesního U_ZTPHAP
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
ZCR_K Základy cestovního ruchu ZCR_K
ZCR_P Základy cestovního ruchu ZCR_P
ZMN Základy managementu ZMN
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.