Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2008 zima2008
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AI Aplikovaná informatika AI
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
APM_K Aplikovaná matematika APM_K
APM_P Aplikovaná matematika APM_P
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BAO Bezpečnostní audit v organizaci BAO
BAR_PV Bar a jeho provoz BAR_PV
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BIS Bezpečnost informačních systémů BIS
BM2 Bezpečnostní management II BM2
BOPX Odborná praxe BOPX
BP Bakalářská práce BP
BS Státní a nestátní bezpečnostní služby BS
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B101EST1 Ekonomická statistika a analytické metody I B101EST1
B101EST2 Ekonomická statistika a analytické metody II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUV1 Numerické výpočty I B101NUV1
B101NUV2 Numerické výpočty II B101NUV2
B101PMA Pojistná matematika B101PMA
B101STA Statistika B101STA
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102NEU Normy EU B102NEU
B102OBP Základy obchodního práva B102OBP
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP2 Obchodní právo I B102OBP2
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OBP4 Obchodní právo II B102OBP4
B102OCP Základy občanského práva B102OCP
B102OCP1 Občanské právo I B102OCP1
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102PCP Právo cenných papírů B102PCP
B102PEO Právo a elektronické obchodování B102PEO
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PRM Práva a povinnosti realitních makléřů B102PRM
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PUS Právní úprava sociálních služeb v ČR B102PUS
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102PZP Právní základy pojišťovnictví B102PZP
B102SPP Základy správního práva B102SPP
B102SPP1 Správní právo I B102SPP1
B102SPP2 Správní právo II B102SPP2
B102STP Stavební právo B102STP
B102TPS Teorie práva a státověda B102TPS
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102ZBP Základy burzovního práva B102ZBP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103HSP1 Hospodářská a sociální politika I B103HSP1
B103HSP2 Hospodářská a sociální politika II B103HSP2
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSYS Sociální psychologie B103PSYS
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103PSY2 Psychologie II B103PSY2
B103SOC Sociologie B103SOC
B103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK Základy ekonomie B103ZEK
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104CAR Controlling a reporting B104CAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104FKE Firemní kultura a etické kodexy B104FKE
B104JKZ Jednání s klientem a zákazníkem B104JKZ
B104JSK Jednání s klientem B104JSK
B104KRM Krizový management B104KRM
B104LOG Logistika B104LOG
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B104MDZ
B104MKO Marketingová komunikace v MSP B104MKO
B104MNR Moderní nástroje řízení B104MNR
B104MPS Manažerský proseminář B104MPS
B104MVS Marketing výroby a služeb B104MVS
B104NRO Nástroje řízení a organizace v MSP B104NRO
B104ORF Organizace řízení banky a firmy B104ORF
B104PLN Plánování v podmínkách MSP B104PLN
B104PMG Projektový management B104PMG
B104POD Podnikání v MSP B104POD
B104PRI Procesní řízení v podmínkách MSP B104PRI
B104PUR PR v praxi MSP B104PUR
B104RJA Řízení jakosti v podmínkách MSP B104RJA
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RMS1 Řízení malého a středního podniku I B104RMS1
B104RMS2 Řízení malého a středního podniku II B104RMS2
B104TPS Tvorba a hodnocení podnikatelských strategií B104TPS
B104UMA Úvod do managementu B104UMA
B105BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B105BFS1
B105EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B105EEP
B105IVP Informační výstupy pojišťoven B105IVP
B105OCP Obchodní činnost pojišťoven B105OCP
B105ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B105ORP1
B105POJ1 Pojišťovnictví I B105POJ1
B105RMP Risk management v pojišťovnictví B105RMP
B105SPP1 Systematika pojistných produktů I B105SPP1
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106FPS Financování podniků a služeb B106FPS
B106FP1 Finance podniku I B106FP1
B106RFF1 Řízení firemních financí I B106RFF1
B106RFF2 Řízení firemních financí II B106RFF2
B106RKA Finanční řízení, kontrola a interní audit ve VS B106RKA
B106RNB Řízení nákladů v bankách B106RNB
B106SDA Správa daní B106SDA
B106TPF Teorie a praxe financování firem B106TPF
B106UCE Účetnictví cenných papírů B106UCE
B106UCN Nákladové účetnictví B106UCN
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106UNO Účetnictví neziskových organizací B106UNO
B106UVS Účetnictví veřejné správy B106UVS
B106VSS1 Fungování veřejné správy a samosprávy I B106VSS1
B106VSS2 Fungování veřejné správy a samosprávy I B106VSS2
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B107BCR Bankovnictví v ČR B107BCR
B107CFM Odborné činnosti finančního makléře B107CFM
B107DIF Bankovnictví - diferenční zkouška B107DIF
B107DOB Devizové obchody B107DOB
B107EBA Elektronické bankovnictví B107EBA
B107EPP Elektronické platební prostředky B107EPP
B107EPS Elektronický platební styk B107EPS
B107FRB Finanční řízení bank B107FRB
B107FTR Finanční trhy B107FTR
B107KDT Kapitálový a derivátový trh B107KDT
B107KIN Kolektivní investování B107KIN
B107MBA Mezinárodní bankovnictví B107MBA
B107MPC1 Management portfolia cenných papírů I B107MPC1
B107PMS Principy zahraničně obchodních vztahů a mezinárodní spolupráce B107PMS
B107PST Platební styk B107PST
B107RCB Regulace činnosti bank B107RCB
B107SPB Specializované bankovnictví B107SPB
B107UDB Bankovnictví (úvod) B107UDB
B107UFT Úvod do finančních trhů B107UFT
B107UOB Úvěrové obchody B107UOB
B107ZAO Zahraniční obchod B107ZAO
B108ADM1 Analýza dat a modelování I B108ADM1
B108ADM2 Analýza dat a modelování II B108ADM2
B108BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B108BPO
B108DBB Databáze I B108DBB
B108INM Informatika pro manažery B108INM
B108ISR Informační systémy a jejich řízení B108ISR
B108OFI Obchodní firma na Internetu B108OFI
B108OIS1 Organizační a informační strategie I B108OIS1
B108OIS2 Organizační a informační strategie II B108OIS2
B108OMI Obchodní modely ve světě Internetu B108OMI
B108OSY Organizace informačních systémů B108OSY
B108PRP1 Plánování a řízení projektů IS I B108PRP1
B108PRP2 Plánování a řízení projektů IS II B108PRP2
B108RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B108RKI1
B108RKI2 Řízení kvality (audit) IS II B108RKI2
B108SRI1 Správa a řízení IS I B108SRI1
B108SRI2 Správa a řízení IS II B108SRI2
B108TEO1 Technologie pro elektronický obchod I B108TEO1
B108TEO2 Technologie pro elektronický obchod II B108TEO2
B108TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B108TIS1
B108TIS2 Technická infrastruktura a síťové technologie II B108TIS2
B108TMM Techniky a metody modelování požadavků B108TMM
B108TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B108TSE
B108VIS Vývoj informačních systémů B108VIS
B108VT1 Výpočetní technika I B108VT1
B108VT2 Výpočetní technika II B108VT2
B108ZIM Základy informatiky B108ZIM
B109ART Analýza realitního trhu B109ART
B109DAR Dějiny architektury B109DAR
B109MOC1 Metody oceňování I B109MOC1
B109MOC2 Metody oceňování II B109MOC2
B109OHM Oceňování hmotného majetku B109OHM
B109ONE1 Oceňování nemovitostí I B109ONE1
B109OPO Oceňování podniků B109OPO
B109OPO1 Oceňování podniků I B109OPO1
B109OPO2 Oceňování podniků II B109OPO2
B109PCV Praktická cvičení B109PCV
B109PFM1 Property a facility management I B109PFM1
B109PFM2 Property a facility management II B109PFM2
B109POS Pozemní stavitelství B109POS
B109RMS1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B109RMS1
B109RMS2 Rekonstrukce a modernizace staveb II B109RMS2
B109ROS Rozpočtování staveb B109ROS
B109SKM Stavební konstrukce a materiály B109SKM
B109STD Stavební development B109STD
B109TZB Technická zařízení budov B109TZB
B109TZP Tvorba životního prostředí B109TZP
B109UPS Úvod do pozemního stavitelství B109UPS
B109UZP Územní plánování B109UZP
B109ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B109ZKN
B110ANJ1 Anglický jazyk I B110ANJ1
B110ANJ2 Anglický jazyk II B110ANJ2
B110CEJ1 Český jazyk I B110CEJ1
B110CEJ2 Český jazyk II B110CEJ2
B110DCJA1 Anglický jazyk I B110DCJA1
B110DCJA2 Anglický jazyk II B110DCJA2
B110DCJA3 Anglický jazyk III B110DCJA3
B110DCJA4 Anglický jazyk IV B110DCJA4
B110DCJC1 Český jazyk I B110DCJC1
B110DCJC3 Český jazyk III B110DCJC3
B110DCJC4 Český jazyk IV B110DCJC4
B110DCJF1 Francouzský jazyk I B110DCJF1
B110DCJF2 Francouzský jazyk II B110DCJF2
B110DCJF3 Francouzský jazyk III B110DCJF3
B110DCJF4 Francouzský jazyk IV B110DCJF4
B110DCJCH3 Čínský jazyk III B110DCJCH3
B110DCJCH4 Čínský jazyk IV B110DCJCH4
B110DCJN1 Německý jazyk I B110DCJN1
B110DCJN2 Německý jazyk II B110DCJN2
B110DCJN3 Německý jazyk III B110DCJN3
B110DCJN4 Německý jazyk IV B110DCJN4
B110DCJR1 Ruský jazyk I B110DCJR1
B110DCJR2 Ruský jazyk II B110DCJR2
B110DCJR3 Ruský jazyk III B110DCJR3
B110DCJR4 Ruský jazyk IV B110DCJR4
B110DCJS1 Španělský jazyk I B110DCJS1
B110DCJS2 Španělský jazyk II B110DCJS2
B110DCJS3 Španělský jazyk III B110DCJS3
B110DCJS4 Španělský jazyk IV B110DCJS4
B110NEJ1 Německý jazyk I B110NEJ1
B110NEJ2 Německý jazyk II B110NEJ2
B110OAJ1 Odborný anglický jazyk I B110OAJ1
B110OAJ2 Odborný anglický jazyk II B110OAJ2
B110OAJ3 Odborný anglický jazyk III B110OAJ3
B110ONJ1 Odborný německý jazyk I B110ONJ1
B110ONJ2 Odborný německý jazyk II B110ONJ2
B110ONJ3 Odborný německý jazyk III B110ONJ3
B110VSAJ1 Anglický jazyk I B110VSAJ1
B110VSAJ2 Anglický jazyk II B110VSAJ2
B110VSAJ3 Anglický jazyk III B110VSAJ3
B110VSAJ4 Anglický jazyk IV B110VSAJ4
B110VSAJ5 Anglický jazyk V B110VSAJ5
B110VSFJ1 Francouzský jazyk I B110VSFJ1
B110VSFJ2 Francouzský jazyk II B110VSFJ2
B110VSFJ3 Francouzský jazyk III B110VSFJ3
B110VSFJ4 Francouzský jazyk IV B110VSFJ4
B110VSNJ1 Německý jazyk I B110VSNJ1
B110VSNJ2 Německý jazyk II B110VSNJ2
B110VSNJ3 Německý jazyk III B110VSNJ3
B110VSNJ4 Německý jazyk IV B110VSNJ4
B111EI1 Evropská integrace I B111EI1
B111EI2 Evropská integrace I B111EI2
B111EI3 Evropská integrace II B111EI3
B111EI4 Evropská integrace II B111EI4
B111JEU Jednotný trh EU a ČR B111JEU
B111MVZ Mezinárodní vztahy B111MVZ
B111POL1 Politologie I B111POL1
B111POL2 Politologie I B111POL2
B111POL3 Politologie II B111POL3
B111TEU Vnitřní trh EU B111TEU
B111VEI Vývoj evropské integrace B111VEI
B112APP Antropologie, psychosociální vývoj a péče o člověka B112APP
B112BPC Biologie a patobiologie člověka B112BPC
B112JKP Jednání s klientem a pacientem B112JKP
B112KOP Komunitní péče B112KOP
B112OPZ Ochrana životního prostředí v řízení MSP B112OPZ
B112OZP Ochrana životního prostředí v řízení ZSS B112OZP
B112PON Péče o nemocné B112PON
B112ROZ Řízení a organizace ve zdravotnictví B112ROZ
B112VOK Vedení obchodní korespondence B112VOK
B112ZLT1 Základy lékařské terminologie I B112ZLT1
B112ZMO1 Struktura a předměty základních medicínských oborů I B112ZMO1
B112ZOS1 Základy ošetřovatelství I B112ZOS1
CJ1_A_K1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K1
CJ1_A_P1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P1
CJ1_A_P2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P2
CJ1_A_P3 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P3
CJ1_N_K1 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K1
CJ1_N_P1 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P1
CJ1_N_P2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P2
CJ1_N_P3 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P3
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CJ2_A_P3 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P3
CJ2_F_P3 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P3
CJ2_N_P3 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P3
CON Controlling CON
C2 Cizí jazyk 2 C2
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSS Daňový systém státu DSS
DVP Dopravní a vyprošťovací prostředky DVP
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
HK_PV Hotelová korespondence HK_PV
HP Havarijní plánování HP
IN1 Informatika I IN1
ISR Integrovaný systém řízení ISR
KM1 Kvantitativní metody I KM1
KM2 Kvantitativní metody II KM2
KM3 Kvantitativní metody III KM3
KOR_PV Korespondence v cestovním ruchu KOR_PV
KR Krizové řízení a IZS KR
KSS Kontrolní systém státu KSS
K109STD Stavební development K109STD
LMU Logistika při mimořádných událostech LMU
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
MAKRO_K Makroekonomie MAKRO_K
MAKRO_P Makroekonomie MAKRO_P
MCR_K Management cestovního ruchu MCR_K
MCR_P Management cestovního ruchu MCR_P
MIK Mikroekonomie MIK
MK1 Marketing 1 MK1
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MNH_K Management hotelů MNH_K
MNH_KV Management hotelů MNH_KV
MNH_P Management hotelů MNH_P
MNK Manažerská komunikace MNK
MN1 Management 1 MN1
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MR Management rizika MR
MRKCR_P Marketing v cestovním ruchu MRKCR_P
MRKH_P Marketing v hotelnictví MRKH_P
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
MU2 Manažerské účetnictví II MU2
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101STM Statistické metody M101STM
M102OBP Základy obchodního práva M102OBP
M102PIF Právo pro informatiku M102PIF
M102ZAP Základy práva M102ZAP
M103HOP1 Hospodářská politika I M103HOP1
M103HOP2 Hospodářská politika II M103HOP2
M103MAK1 Makroekonomie I M103MAK1
M103MAK2 Makroekonomie II M103MAK2
M103MIK1 Mikroekonomie I M103MIK1
M103MIK2 Mikroekonomie II M103MIK2
M103POE Podniková ekonomika M103POE
M103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů M103VPO
M104KMA Kvantitativní management M104KMA
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104RPV Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M104RPV
M105BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M105BFS2
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105POJ2 Pojišťovnictví II M105POJ2
M105SPP2 Systematika pojistných produktů II M105SPP2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106DTP Daňová teorie a politika M106DTP
M106EME Ekonometrie M106EME
M106FA2 Finanční analýza II M106FA2
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106FRI Finanční řízení M106FRI
M106MPA Měnová politika a analýza M106MPA
M106UCT Účetnictví M106UCT
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M107DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M107DIF1
M107DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M107DIF2
M107MFT Mezinárodní finanční trhy M107MFT
M107MPC2 Management portfolia cenných papírů II M107MPC2
M108ASW Aplikační software M108ASW
M108DBM Databáze II M108DBM
M108DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M108DIF1
M108DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M108DIF2
M108IKS Informační a komunikační systémy M108IKS
M108IMG Informační management M108IMG
M108MDS Modelování a návrh datových skladů M108MDS
M108MZI Metody zpracování informací M108MZI
M108RPP Řízení projektů a podnikových procesů M108RPP
M108SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M108SIT
M108SME Systémová metodologie M108SME
M108SRS Strategické řízení informačních systémů M108SRS
M108TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M108TCN
M108ZSI Základy softwarového inženýrství M108ZSI
M109DIF1 Oceňování majetku - diferenční zkouška M109DIF1
M109DIF2 Oceňování majetku - diferenční zkouška M109DIF2
M109ONE2 Oceňování nemovitostí II M109ONE2
M109OPO3 Oceňování podniků III M109OPO3
M110OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M110OBAJ1
M110OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M110OBAJ2
M110OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M110OBNJ1
M110OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M110OBNJ2
M111EEI Ekonomické základy evropské integrace M111EEI
M111PEC Postavení střední Evropy a ČR M111PEC
M111POL Politologie M111POL
M111REU Rozvoj EU M111REU
M111SMO Spolupráce EU a mezinárodních organizací M111SMO
M111TEU Vnitřní trh EU M111TEU
NOV_KV Nauka o víně NOV_KV
NOV_PV Nauka o víně NOV_PV
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
PA Právní aspekty bezpečnostního managementu PA
PB Požární bezpečnost PB
PE Podniková ekonomika PE
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PKM Psychologie krizového managementu PKM
PMB Právo mezinárodní bezpečnosti PMB
PM_P Personální management PM_P
PM1 Psychologie krizového managementu I PM1
POL Politologie POL
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PRP_K Právo v podnikání PRP_K
PRP_P Právo v podnikání PRP_P
PSC Psychologie PSC
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEK_K Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii SEK_K
SEK_P Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii SEK_P
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SMCR_P Strategický management v cestovním ruchu SMCR_P
SM_P Strategický management v hotelnictví a cestovním ruchu SM_P
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SOP Sociální patologie SOP
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
ST Statistika ST
STAT_P Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_P
S2 Španělský jazyk 2 S2
TOO Technická ochrana objektů TOO
TOS_K Technika obsluhy a služeb TOS_K
TOS_P Technika obsluhy a služeb TOS_P
TPP_K Technologie přípravy pokrmů TPP_K
TPP_P Technologie přípravy pokrmů TPP_P
U_AAAF1 Alternativní a augmentativní formy komunikace U_AAAF1
U_AKPRSOP2 Aktuální problémy současné psychologie U_AKPRSOP2
U_AKPRSOP3 Aktuální problémy současné psychologie U_AKPRSOP3
U_AKPRSOP4 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP4
U_AKPRSOP5 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP5
U_AKPRSOP6 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP6
U_AKPRSOS5 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS5
U_AKPRSOS6 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS6
U_ANDRAG5 Andragogika U_ANDRAG5
U_ANDRAG6 Andragogika U_ANDRAG6
U_ANMEO1 Analýzy mediálních obsahů U_ANMEO1
U_AN_VKOAN Andragogika (včetně kompar. Andr.) U_AN_VKOAN
U_AN_VKOA1 Andragogika (včetně kompar. Andr.) U_AN_VKOA1
U_APSP1 Aktuální problémy současné psychologie dospělých U_APSP1
U_APSP2 Aktuální problémy současné psychologie dospělých U_APSP2
U_ARTRVKAS Aplikovaná reklamní tvorba-public relations v kultuře a showbusinessu U_ARTRVKAS
U_ARTRVKA1 Aplikovaná reklamní tvorba-public relations v kultuře a showbusinessu U_ARTRVKA1
U_AUMEVES1 Autoregulační metody ve sppg U_AUMEVES1
U_BAKASE11 Bakalářský seminář U_BAKASE11
U_BAKASE12 Bakalářský seminář U_BAKASE12
U_BIOMPRO1 Biomedicínská propedeutika U_BIOMPRO1
U_BIOMPRO2 Biomedicínská propedeutika U_BIOMPRO2
U_CEJASD1 Český jazyk s didaktikou U_CEJASD1
U_CIJAI Cizí jazyk I. U_CIJAI
U_CIJA7 Cizí jazyk 1 U_CIJA7
U_CIJA8 Cizí jazyk 2 U_CIJA8
U_CIJ11 Cizí jazyk 1 U_CIJ11
U_CIJ12 Cizí jazyk 2 U_CIJ12
U_CIZIJA10 Cizí jazyk U_CIZIJA10
U_CIZIJA12 Cizí jazyk U_CIZIJA12
U_CIZIJA13 Cizí jazyk U_CIZIJA13
U_CIZIJA15 Cizí jazyk U_CIZIJA15
U_CIZIJA16 Cizí jazyk U_CIZIJA16
U_CIZIJA18 Cizí jazyk U_CIZIJA18
U_CIZIJA20 Cizí jazyk U_CIZIJA20
U_CJI_1 Cizí jazyk I - 1.semestr U_CJI_1
U_CJI_4 Cizí jazyk I - 1.semestr U_CJI_4
U_CJI_5S Cizí jazyk I. - 5 sem. U_CJI_5S
UCT1_P Účetnictví 1 UCT1_P
U_DCAS1 Dějiny české a světové literatury U_DCAS1
U_DECER1 Dějiny cestovního ruchu U_DECER1
U_DIPLSEM6 Diplomový seminář U_DIPLSEM6
U_DIPLSEM7 Diplomový seminář U_DIPLSEM7
U_DISTVZD1 Distanční vzdělávání U_DISTVZD1
U_DIVESPP1 Diagnostika ve spec. ped. U_DIVESPP1
U_DIVESPP2 Diagnostika ve spec. ped. U_DIVESPP2
U_ETOPI12 Etopedie I U_ETOPI12
U_ETOP1 Etopedie I U_ETOP1
U_FILOVYC5 Filozofie výchovy U_FILOVYC5
U_FILOVYC6 Filozofie výchovy U_FILOVYC6
U_FILOVYC7 Filozofie výchovy U_FILOVYC7
U_FILOVYC8 Filozofie výchovy U_FILOVYC8
U_FILOVYC9 Filozofie výchovy U_FILOVYC9
U_FILOZO8 Filozofie U_FILOZO8
U_FILOZ10 Filozofie U_FILOZ10
U_FILOZ11 Filozofie U_FILOZ11
U_FILOZ12 Filozofie U_FILOZ12
U_FIUC1 Finanční účetnictví 1 U_FIUC1
U_FIUC3 Finanční účetnictví 1 U_FIUC3
U_FIVZAK1 Firemní vzdělávání a kultura U_FIVZAK1
U_FKAO1 Firemní kultura a organizační chování U_FKAO1
U_FKAO4 Firemní kultura a organizační chování U_FKAO4
U_FKARL1 Firemní komunikace a řízení lidských zdrojů U_FKARL1
U_GCR_E_1 Geografie cestovního ruchu - Evropa - 1 U_GCR_E_1
U_GCR_S_2 Geografie cestovního ruchu - svět - 2 U_GCR_S_2
U_GERONT1 Gerontagogika U_GERONT1
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
U_ITAVIII ITaVT III U_ITAVIII
U_ITAVTI IT a VT I. U_ITAVTI
U_ITAVTI1 IT a VT III. U_ITAVTI1
U_ITAVTI3 IT a VT III. U_ITAVTI3
U_ITAVT2 IT a VT I. U_ITAVT2
U_JKVD2 Jazyková komunikace v dějinách lidstva U_JKVD2
U_KOANZK Kompendium Andra. zk. U_KOANZK
U_KOSPP1 Komparativní speciální pedagogika U_KOSPP1
U_KOVEV1 Kompetence ve vzdělávání U_KOVEV1
U_KOVINS2 Komunikace v informační společnosti U_KOVINS2
U_KOVINS3 Komunikace v informační společnosti U_KOVINS3
U_KPSZ1 Komparace politických systémů zemí EU U_KPSZ1
U_KULTANTR Kulturní antropologie U_KULTANTR
U_KULTETN1 Kulturní etnografie U_KULTETN1
U_KULTPOL1 Kulturní politika U_KULTPOL1
U_KZDM1 Kapitoly z dějin masové komunikace U_KZDM1
U_KZDM2 Kapitoly z dějin masové komunikace U_KZDM2
U_LIASI Logopedie I a Surdopedie I U_LIASI
U_LIASI1 Logopedie I a Surdopedie I U_LIASI1
U_LOGOPE1 Logopedie U_LOGOPE1
U_LOGOPRA1 Logopedické praktikum U_LOGOPRA1
U_LOGO1 Logopedie I U_LOGO1
U_LVVVCA1 Legislativa ve vzděl. v ČR a EU U_LVVVCA1
U_LVVVCA2 Legislativa ve vzděl. v ČR a EU U_LVVVCA2
U_MACEKA1 Management cestovních kanceláří 1 U_MACEKA1
U_MAKROE7 Makroekonomie U_MAKROE7
U_MANAGE4 Management U_MANAGE4
U_MANAGE5 Management U_MANAGE5
U_MANAGE6 Management U_MANAGE6
U_MANAROZ3 Manažerské rozhodování U_MANAROZ3
U_MAPSP1 Metody a prostředky speciálně pedagogického výzkumu U_MAPSP1
U_MASDII3 Matematika s didaktikou III. U_MASDII3
U_MASDI1 Matematika s didaktikou I. U_MASDI1
U_MASDI2 Matematika s didaktikou I. U_MASDI2
U_MATSP1 Metody a techniky speciálně pedagogického výzkumu U_MATSP1
U_MEAG1 Média a globalizace U_MEAG1
U_MEAR1 Média a reklama U_MEAR1
U_MEDIKOM1 Mediální komunikace U_MEDIKOM1
U_MEDIPED1 Mediální pedagogika U_MEDIPED1
U_MEDIPED2 Mediální pedagogika U_MEDIPED2
U_MEDIPRA1 Mediální praxe U_MEDIPRA1
U_MEDITVOR Mediální tvorba U_MEDITVOR
U_MEROSOD2 Metody rozvoje sociálních dovedností U_MEROSOD2
U_MEZIFIN1 Mezinárodní finance U_MEZIFIN1
U_MIKROE8 Mikroekonomie U_MIKROE8
U_MIKRO10 Mikroekonomie U_MIKRO10
UMN Úvod do managementu UMN
U_MODEDEJ1 Moderní dějiny U_MODEDEJ1
U_MODERO1 Moderování U_MODERO1
U_MOVZT2 Moderní vzdělávací technologie U_MOVZT2
U_MPASPO1 Mezinárodně právní aspekty sociálně právní ochrany mládeže U_MPASPO1
U_MRSDP1 Metody rozvoje sociálních dovedností pro učitele U_MRSDP1
U_MRSDP2 Metody rozvoje sociálních dovedností pro učitele U_MRSDP2
U_MSRARL2 Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů U_MSRARL2
U_MULTTOL1 Multikulturní tolerance U_MULTTOL1
U_MUSOTE Multikulturní sociální teorie U_MUSOTE
U_M1_MLZ Management 1 / Management lidských zdrojů U_M1_MLZ
U_NADADET3 Nadané děti U_NADADET3
U_OBCHPRA1 Obchodní právo U_OBCHPRA1
U_PAHGZ1 Politická a hospodářská geografie zemí EU U_PAHGZ1
U_PAOZP1 Psychohygiena a ochrana zdraví pedagogických pracovníků U_PAOZP1
U_PEAA1 Pedagogika a andragogika U_PEAA1
U_PEDAGO3 Pedagogika U_PEDAGO3
U_PEDAGO4 Pedagogika U_PEDAGO4
U_PEDAGO5 Pedagogika U_PEDAGO5
U_PEDAKOM1 Pedagogická komunikace U_PEDAKOM1
U_PEDAKOM2 Pedagogická komunikace U_PEDAKOM2
U_PENOLO2 Penologie U_PENOLO2
U_PERSCIN1 Personální činnosti U_PERSCIN1
U_PERSMAN6 Personální management U_PERSMAN6
U_PERSPOR2 Personální poradenství U_PERSPOR2
U_POAS1 Politologie a státověda U_POAS1
U_POAS2 Politologie a státověda U_POAS2
U_POLIKOM1 Politická komunikace U_POLIKOM1
U_POLIKOM3 Politická komunikace U_POLIKOM3
U_POLITO4 Politologie U_POLITO4
U_POLITO5 Politologie U_POLITO5
U_PORAI1 Poradenství II. U_PORAI1
U_POVEV1 Poradenství ve vzdělávání U_POVEV1
U_POVEV3 Poradenství ve vzdělávání U_POVEV3
U_PRACPRA2 Pracovní právo U_PRACPRA2
U_PRAVDEJ1 Právní dějiny U_PRAVDEJ1
U_PRAVI2 Právo II U_PRAVI2
U_PRAVI3 Právo II U_PRAVI3
U_PRAX4 Praxe U_PRAX4
U_PRAX6 Praxe U_PRAX6
U_PRKANV1 Praxe k andragogickému výzkumu U_PRKANV1
U_PROFETI1 Profesní etika U_PROFETI1
U_PRPRA1 Právo pro andragogy U_PRPRA1
U_PR3R Praxe 3. r U_PR3R
U_PSCAV1 Politický systém ČR a veřejná politika U_PSCAV1
U_PSMEK2 Psychologie mezilidské komunikace U_PSMEK2
U_PSUCAV3 Psychologie učení a vzdělávání U_PSUCAV3
U_PSYCMED1 Psychologie médií U_PSYCMED1
U_PSYCREK2 Psychologie reklamy U_PSYCREK2
U_PSYC2 Psychopedie I U_PSYC2
U_PSYCHO8 Psychopedie U_PSYCHO8
U_PSYCH13 Psychologie U_PSYCH13
U_PSYCH14 Psychologie U_PSYCH14
U_PSYCH15 Psychohygiena U_PSYCH15
U_PUBLREL4 Public relations U_PUBLREL4
U_PUREAL1 Public relations a lobbing U_PUREAL1
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
U_REKLTVO1 Reklamní tvorba U_REKLTVO1
U_RIFIF2 Řízení firemních financí U_RIFIF2
U_RIFIF3 Řízení firemních financí U_RIFIF3
U_ROLIZ1 Rozvoj lidských zdrojů U_ROLIZ1
U_ROZHTVO1 Rozhlasová tvorba U_ROZHTVO1
U_RSPIABP1 Řízení specilně pedagogických institucí a bezpečnost práce pedagogických pracovníků U_RSPIABP1
U_RZAM1 Řízení změn a mezinárodní management U_RZAM1
US Utajované skutečnosti v organizaci US
U_SAUP2 Státověda a ústavní právo 1 U_SAUP2
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIMED1 Sociologie médií U_SOCIMED1
U_SOCIOL7 Sociologie U_SOCIOL7
U_SOCIOL8 Sociologie U_SOCIOL8
U_SOCIPAT4 Sociální patologie U_SOCIPAT4
U_SOCIPAT5 Sociální patologie U_SOCIPAT5
U_SOCIPAT6 Sociální patologie U_SOCIPAT6
U_SOCIPAT8 Sociální patologie U_SOCIPAT8
U_SOCIPAT9 Sociální patologie U_SOCIPAT9
U_SOCIPOL5 Sociální politika U_SOCIPOL5
U_SOCIPOL6 Sociální politika U_SOCIPOL6
U_SOCIPOL7 Sociální politika U_SOCIPOL7
U_SOCIPRA1 Sociální práce U_SOCIPRA1
U_SOCIPSY9 Sociální psychologie U_SOCIPSY9
U_SOCIPS10 Sociální psychologie U_SOCIPS10
U_SOMATO2 Somatopedie U_SOMATO2
U_SOMA1 Somatopedie I U_SOMA1
U_SOTEMAK1 Soudobé teorie masové komunikace U_SOTEMAK1
U_SOTRMAKO Soudobé trendy marketingové komunikaci U_SOTRMAKO
U_SOTRMAK1 Soudobé trendy marketingové komunikaci U_SOTRMAK1
U_SOUVPRAX Souvislá praxe U_SOUVPRAX
U_SOUVPRA1 Souvislá praxe U_SOUVPRA1
U_SOVYAV2 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV2
U_SOVYAV3 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV3
U_SOVZVY Sociologie vzdělávání vych. U_SOVZVY
U_SPAPS1 Sociální politika a problémy sociálního zabezpečení U_SPAPS1
U_SPECPED6 Speciální pedagogika U_SPECPED6
U_SPECPED7 Speciální pedagogika U_SPECPED7
U_SPPAMK Specifické právní problémy AV mediální komunikace U_SPPAMK
U_SPPED1 Speciálně pedagogická diagnostika U_SPPED1
U_SPPED2 Speciálně pedagogická diagnostika U_SPPED2
U_STPRA1 Stylistika pro andragogy U_STPRA1
U_STPRA2 Stylistika pro andragogy U_STPRA2
U_STRAMAR3 Strategický marketing U_STRAMAR3
U_STRAMAR4 Strategický marketing U_STRAMAR4
U_SUPRU1 Surdopedie pro učitele U_SUPRU1
U_SUPRU2 Surdopedie pro učitele U_SUPRU2
U_SURD1 Surdopedie I U_SURD1
U_SVPSDDIA Specifické vývojové poruchy školních dovedností - diagnostika, intervence a terapie U_SVPSDDIA
U_SVPS1 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPS1
U_SVSV2 Systém veřejné správy v ČR U_SVSV2
U_SYMAK4 Systém marketingových komunikací U_SYMAK4
U_SYMAK5 Systém marketingových komunikací U_SYMAK5
U_TECEU1 Teorie celoživotního učení U_TECEU1
U_TELETVO1 Televizní tvorba U_TELETVO1
U_TEORORGA Teorie organizace U_TEORORGA
U_TEPR1 Teorie práva 1 U_TEPR1
U_TERISTU1 Teritoriální studia U_TERISTU1
U_TISKMLU1 Tiskový mluvčí U_TISKMLU1
U_TKTA1 Trénink komunikačních technik a kreativity U_TKTA1
U_TRAFV2 Teorie řízení a financování vzdělávacích programů U_TRAFV2
U_TRAFV3 Teorie řízení a financování vzdělávacích programů U_TRAFV3
U_TSCR2 Technika služeb cestovního ruchu 1 U_TSCR2
U_TSCR4 Technika služeb cestovního ruchu 1 U_TSCR4
U_TYFL1 Tyflopedie I U_TYFL1
U_TYPRU1 Tyflopedie pro učitele U_TYPRU1
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UCITPRA3 Učitelská praxe U_UCITPRA3
U_UDCTURC1 Úvod do CR - trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v ČR a EU U_UDCTURC1
U_UDMA1 Úvod do mediace a probace U_UDMA1
U_UDSV1 Úvod do studia vzdělávání dospělých U_UDSV1
U_UDSV2 Úvod do studia vzdělávání dospělých U_UDSV2
U_UVDOEKT4 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT4
U_UVDOEKT5 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT5
U_UVDOEKT6 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT6
U_UVDOEKT8 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT8
U_UVDOFI Úvod do filozofie U_UVDOFI
U_UVDOP3 Úvod do psychologie U_UVDOP3
U_UVDOP4 Úvod do psychologie U_UVDOP4
U_UVDOP5 Úvod do psychologie U_UVDOP5
U_UVDOSM Úvod do SMK U_UVDOSM
U_UVDOSO Úvod do sociologie U_UVDOSO
U_UVDOSTS1 Úvod do studia sppg U_UVDOSTS1
U_VDVCA1 Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCA1
U_VDVCA4 Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCA4
U_VEREFIN1 Veřejné finance U_VEREFIN1
U_VESLVM1 Veřejná služba v médiích U_VESLVM1
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VTVCMPR2 Vývojové trendy v českých médiích po r. 1989 U_VTVCMPR2
U_VVASPSS1 Vznik, vývoj a současná podoba sociálního státu v zemích EU U_VVASPSS1
U_VYCHPOR1 Výchovné poradenství U_VYCHPOR1
U_VYTRFIT1 Vývojové trendy filmové tvorby U_VYTRFIT1
U_VYUCTEC1 Vyučovací technika U_VYUCTEC1
U_ZAKLPSY2 Základy psychologie U_ZAKLPSY2
U_ZAKLSOC2 Základy sociologie U_ZAKLSOC2
U_ZAKLSOC3 Základy sociologie U_ZAKLSOC3
U_ZAPRSTE Základy práce s textem U_ZAPRSTE
U_ZASPP2 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP2
U_ZASPP3 Základy správního práva U_ZASPP3
U_ZASPP4 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP4
U_ZETA1 Základy ekonomické teorie a praxe U_ZETA1
U_ZETA4 Základy ekonomické teorie a praxe U_ZETA4
U_ZKMVE4 Základy kvantitativních metod v ekonomii I U_ZKMVE4
U_ZKMVE6 Základy kvantitativních metod v ekonomii I U_ZKMVE6
U_ZPAPUR Zpravodajství a publicistika R,TV U_ZPAPUR
U_ZPAPUTI Zpravodajství a publicistika tisk U_ZPAPUTI
U_ZPAP1 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP1
U_ZPAP5 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP5
U_ZPSZ1 Základy právních systémů zemí EU U_ZPSZ1
U_ZPVSD Základy přírodních věd s didaktikou U_ZPVSD
VMU Vyšetřování mimořádných událostí v organizaci VMU
ZCR_K Základy cestovního ruchu ZCR_K
ZCR_KV Základy cestovního ruchu ZCR_KV
ZCR_P Základy cestovního ruchu ZCR_P
ZMK Základy marketingu ZMK
ZMN Základy managementu ZMN
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.