Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2005 zima2005
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
AV1 Aplikace výpočetní techniky 1 AV1
AV2 Aplikace výpočetní techniky 2 AV2
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BIS Bezpečnost informačních systémů BIS
BM1 Bezpečnostní management I BM1
BM1_DCJ Anglický jazyk BM1_DCJ
BM1_ONJ Německý jazyk BM1_ONJ
BM1_PSY Psychologie BM1_PSY
BM1_SOC Sociologie BM1_SOC
BM1_STA Statistika BM1_STA
BM1_VT1 Výpočetní technika I BM1_VT1
BM2 Bezpečnostní management II BM2
BM2_ONJ Německý jazyk BM2_ONJ
BP Bakalářská práce BP
BS Státní a nestátní bezpečnostní služby BS
B1_AJ Anglický jazyk B1_AJ
B1_BA Bankovnictví B1_BA
B1_DCJ Druhý cizí jazyk B1_DCJ
B1_DCZ Druhý cizí jazyk B1_DCZ
B1_DEP Dějiny práva B1_DEP
B1_FM Finanční matematika B1_FM
B1_IS Informační systémy a jejich řízení B1_IS
B1_MA Matematika B1_MA
B1_NJ Německý jazyk B1_NJ
B1_OAJ Obchodní anglický jazyk B1_OAJ
B1_PSY Psychologie B1_PSY
B1_RJ_DCJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B1_RJ_DCJ
B1_SOC Sociologie B1_SOC
B1_ST Statistika B1_ST
B1_STA Statistika B1_STA
B1_TPS Teorie práva a státověda B1_TPS
B1_USP Ústavní právo B1_USP
B1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B1_VPO
B1_VT Výpočetní technika B1_VT
B1_VTE Výpočetní technika B1_VTE
B1_VT1 Výpočetní technika I B1_VT1
B1_ZEK Základy ekonomie B1_ZEK
B2_AJ Anglický jazyk B2_AJ
B2_BA Bankovnictví B2_BA
B2_BCR Bankovnictví v České republice B2_BCR
B2_BP Bankovní právo B2_BP
B2_BU Bankovní účetnictví B2_BU
B2_DAJ Anglický jazyk B2_DAJ
B2_DCJ Druhý cizí jazyk B2_DCJ
B2_DCJ_AJ Anglický jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_AJ
B2_DCJ_NJ Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_NJ
B2_DCJ_RJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B2_DCJ_RJ
B2_DFJ Francouzský jazyk B2_DFJ
B2_DNJ Německý jazyk B2_DNJ
B2_DRJ Ruský jazyk B2_DRJ
B2_DSJ Španělský jazyk B2_DSJ
B2_FM Finanční matematika B2_FM
B2_FT Finanční trhy B2_FT
B2_IS Informační systémy a jejich řízení B2_IS
B2_MA Matematika B2_MA
B2_MAS Matematika-seminář B2_MAS
B2_MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B2_MDZ
B2_MG Management B2_MG
B2_MPV Mezinárodní právo a vztahy B2_MPV
B2_NJ Německý jazyk B2_NJ
B2_OCP Občanské právo B2_OCP
B2_PFS Právní základy finančních služeb B2_PFS
B2_POE Podniková ekonomika B2_POE
B2_PS Pozemní stavitelství B2_PS
B2_PSY Psychologie B2_PSY
B2_SOC Sociologie B2_SOC
B2_TZB Technická zařízení budov B2_TZB
B2_TZP Tvorba životního prostředí B2_TZP
B2_UDB Úvod do bankovnictví B2_UDB
B2_UFI Učetnictví finančních institucí B2_UFI
B2_UP Územní plánování B2_UP
B2_UPS Úvod do pozemního stavitelství B2_UPS
B2_VT Výpočetní technika B2_VT
B2_VT2 Výpočetní technika II B2_VT2
B2_ZEK Základy ekonomie B2_ZEK
B3_AJ Anglický jazyk B3_AJ
B3_AJK Agenda a jednání s klientem B3_AJK
B3_BA Bankovní angličtina B3_BA
B3_BCR Bankovnictví v ČR B3_BCR
B3_BN Bankovní němčina B3_BN
B3_BP Bankovní právo B3_BP
B3_BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B3_BPO
B3_BS Bankovní strategie B3_BS
B3_BTE Bankovnictví tradiční a elektronické B3_BTE
B3_BU Bankovní účetnictví B3_BU
B3_DCJ Druhý cizí jazyk B3_DCJ
B3_DCZ Druhý cizí jazyk B3_DCZ
B3_DIM Dovednosti a image manažera B3_DIM
B3_DO Devizové obchody B3_DO
B3_FRB Finanční řízení bank B3_FRB
B3_FT Druhý cizí jazyk B3_FT
B3_FTR Finanční trhy B3_FTR
B3_HOP Hospodářská politika B3_HOP
B3_JK Jednání s klientem B3_JK
B3_JSK Jednání s klientem B3_JSK
B3_KRM Krizový management B3_KRM
B3_MAN Management B3_MAN
B3_MB Mezinárodní bankovnictví B3_MB
B3_MBS Marketing bankovních služeb B3_MBS
B3_MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B3_MDZ
B3_MG Management B3_MG
B3_NJ Německý jazyk B3_NJ
B3_OBP Obchodní právo B3_OBP
B3_OCP Občanské právo B3_OCP
B3_PFS Právní základy finančních služeb B3_PFS
B3_POE Podniková ekonomika B3_POE
B3_PS Pozemní stavitelství B3_PS
B3_PSY Psychologie B3_PSY
B3_PZF Druhý cizí jazyk B3_PZF
B3_RCB Regulace činnosti bank B3_RCB
B3_RLZ Řízení lidských zdrojů B3_RLZ
B3_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B3_RMS
B3_RNB Řízení nákladů v bankách B3_RNB
B3_SOC Sociologie B3_SOC
B3_SPB Specializované bankovnictví B3_SPB
B3_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B3_TIS
B3_TPFF Teorie a praxe financování firem B3_TPFF
B3_TZB Technická zařízení budov B3_TZB
B3_TZP Tvorba životního prostředí B3_TZP
B3_UC Základy účetnictví B3_UC
B3_UFI Účetnictví finančních institucí B3_UFI
B3_UP Územní plánování B3_UP
B3_UPO Úvod do pojišťovnictví B3_UPO
B3_ZI Základy informatiky B3_ZI
B3_ZO Zahraniční obchod B3_ZO
B3_ZU Základy účetnictví B3_ZU
B4_AJ Anglický jazyk B4_AJ
B4_BA Bankovní angličtina B4_BA
B4_BN Bankovní němčina B4_BN
B4_DAJ Anglický jazyk/K B4_DAJ
B4_DFJ Francouzský jazyk B4_DFJ
B4_DNJ Německý jazyk/K B4_DNJ
B4_DOB Devizové obchody B4_DOB
B4_DRJ Ruský jazyk B4_DRJ
B4_DS Daňový systém v ČR B4_DS
B4_JK Jednání s klientem B4_JK
B4_MB Mezinárodní bankovnictví B4_MB
B4_MBS Marketing bankovních služeb B4_MBS
B4_MG Management B4_MG
B4_NJ Německý jazyk B4_NJ
B4_OBP Obchodní právo B4_OBP
B4_OPR Odborná praxe B4_OPR
B4_PM Pojistná matematika B4_PM
B4_POE Podniková ekonomika B4_POE
B4_PRP Pracovní právo B4_PRP
B4_PS Platební styk B4_PS
B4_PST Platební styk B4_PST
B4_PZF Právní základy finančních služeb B4_PZF
B4_PZP Právní základy pojišťovnictví B4_PZP
B4_RLZ Řízení lidských zdrojů B4_RLZ
B4_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B4_RMS
B4_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B4_TIS
B4_TMM Techniky a metody modelování požadavků B4_TMM
B4_UDO Úvod do devizových obchodů B4_UDO
B4_UO Úvěrové obchody B4_UO
B4_ZAO Zahraniční obchod B4_ZAO
B4_ZI Základy informatiky B4_ZI
B5_AJ Anglický jazyk B5_AJ
B5_BA Bankovní angličtina B5_BA
B5_BFS Bankopojištění a finanční služby B5_BFS
B5_BN Bankovní němčina B5_BN
B5_DB Databáze B5_DB
B5_DO Devizové obchody B5_DO
B5_EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B5_EEP
B5_EPS Elektronický platební styk B5_EPS
B5_FA Finanční analýza B5_FA
B5_FA1 Finanční analýza B5_FA1
B5_FRB Finanční řízení bank B5_FRB
B5_FT Finanční trhy B5_FT
B5_ISR Informační systémy a jejich řízení B5_ISR
B5_IVP Informační výstupy pojišťoven B5_IVP
B5_KDT Kapitálový a derivátový trh B5_KDT
B5_MB Mezinárodní bankovnictví B5_MB
B5_NJ Německý jazyk B5_NJ
B5_OCP Obchodní činnosti pojišťoven B5_OCP
B5_OIS Organizační a informační strategie B5_OIS
B5_OMI Obchodní modely ve světě internetu B5_OMI
B5_OP Oceňování podniků B5_OP
B5_PEU Právo a ekonomické základy EU B5_PEU
B5_PS Platební styk B5_PS
B5_PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B5_PVL
B5_PZP Právní základy a předpisy související s oceňováním B5_PZP
B5_RLZ Řízení lidských zdrojů B5_RLZ
B5_SB Specializované bankovnictví B5_SB
B5_TRP Trestní právo B5_TRP
B5_UDO Úvod do devizových obchodů B5_UDO
B5_UU Účetnictví a úvěry B5_UU
B5_VIS Vývoj informačních systémů B5_VIS
B5_ZBB Základy bankovní bezpečnosti a ochrana dat B5_ZBB
B5_ZBP Základy bezpečnosti podnikání a ochrana dat B5_ZBP
B5_ZO Zahraniční obchod B5_ZO
B6_DIM Dovednosti a image manažera B6_DIM
B6_FKE Firemní kultura a etické kodexy B6_FKE
B6_FP Finanční právo B6_FP
B6_FRB Finanční řízení bank B6_FRB
B6_FT Finanční trhy B6_FT
B6_MG Management B6_MG
B6_OBP Obchodní právo B6_OBP
B6_PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění B6_PSZ
B6_RNB Řízení nákladů v bankách B6_RNB
B6_SBP Seminář k bakalářské práci B6_SBP
B6_SIS Správa a řízení IS B6_SIS
B6_SPP Správní právo B6_SPP
B6_UDO Úvod do devizových obchodů B6_UDO
B7_BF_dif Bankovnictví a finance B7_BF_dif
B7_DO Devizové obchody B7_DO
B7_FA Finanční analýza B7_FA
B7_IS Informační systémy a jejich řízení B7_IS
B7_KDT Kapitálový a derivátový trh B7_KDT
B7_KRM Krizový management B7_KRM
B7_MFT Mezinárodní finanční trhy B7_MFT
B7_RCB Regulace činnosti bank B7_RCB
B7_SB Specializované bankovnictví B7_SB
B8_RNB Řízení nákladů v bankách B8_RNB
B8_SBP Seminář k bakalářské práci B8_SBP
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CON Controlling CON
C2 Cizí jazyk 2 C2
DS Diplomní seminář DS
DSS Daňový systém státu DSS
DVP Dopravní a vyprošťovací prostředky DVP
EBS Evropské bezpečnostní standardy EBS
EI1 Evropská ekonomická integrace 1 EI1
EI2 Evropská ekonomická integrace 2 EI2
EU Evropská unie EU
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
KR Krizové řízení a IZS KR
KSS Kontrolní systém státu KSS
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
MKE Marketing I+II MKE
MK1 Marketing 1 MK1
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MNK Manažerská komunikace MNK
MN1 Management 1 MN1
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MR Management rizika MR
MUC Manažerské účetnictví MUC
M1_AJ Anglický jazyk M1_AJ
M1_BF_dif Bankovnictví a finance M1_BF_dif
M1_DCJ Druhý cizí jazyk M1_DCJ
M1_DCJ_AJ Druhý cizí jazyk - anglický jazyk M1_DCJ_AJ
M1_FR Finanční řízení M1_FR
M1_ME Makroekonomie M1_ME
M1_MI Mikroekonomie M1_MI
M1_MPA Měnová politika a analýza M1_MPA
M1_NJ Německý jazyk M1_NJ
M1_OAJ Obchodní anglický jazyk M1_OAJ
M1_PAS Pravděpodobnost a statistika M1_PAS
M1_PE Podniková ekonomika M1_PE
M1_PI Právo pro informatiku M1_PI
M1_PSY Psychologie M1_PSY
M1_SOC Sociologie M1_SOC
M1_TNIS Techniky a CASE nástroje vývoje IS M1_TNIS
M1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů M1_VPO
M1_ZP Základy práva M1_ZP
M1_ZSI Základy softwarového inženýrství M1_ZSI
M2_AJ Anglický jazyk M2_AJ
M2_DTP Daňová teorie a politika M2_DTP
M2_EEI Ekonomické základy evropské integrace M2_EEI
M2_IKS Informační a komunikační systémy M2_IKS
M2_ME Makroekonomie M2_ME
M2_MI Mikroekonomie M2_MI
M2_OAJ Obchodní anglický jazyk M2_OAJ
M2_OBP Obchodní právo M2_OBP
M2_ONJ Obchodní německý jazyk M2_ONJ
M2_RP Řízení projektů a podnikových procesů M2_RP
M2_SM Statistické metody M2_SM
M2_UC Účetnictví M2_UC
M2_VF Veřejné finance M2_VF
M3_AJ Anglický jazyk M3_AJ
M3_AS Aplikační software M3_AS
M3_DB Databáze M3_DB
M3_DS Daňový systém M3_DS
M3_DS_CR Daňový systém v ČR M3_DS_CR
M3_FHUS Finance a hospodaření územní samosprávy M3_FHUS
M3_MFT Mezinárodní finanční trhy M3_MFT
M3_MG Management M3_MG
M3_MP Management portfolia cenných papírů M3_MP
M3_OAJ Obchodní anglický jazyk M3_OAJ
M3_PO Pojišťovnictví M3_PO
M3_SI Služby internetu a tvorba www stránek M3_SI
M3_SPP Systematika pojistných produktů M3_SPP
M3_SRIS Strategické řízení informačních systémů M3_SRIS
M3_TEU Vnitřní trh EU M3_TEU
M3_VF Veřejné finance M3_VF
M4_FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M4_FHS
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OM1_DCJ Německý jazyk OM1_DCJ
OM1_OAJ Anglický jazyk OM1_OAJ
OM1_ONJ Německý jazyk OM1_ONJ
OM1_PSY Psychologie OM1_PSY
OM1_SOC Sociologie OM1_SOC
OM1_STA Statistika OM1_STA
OM1_VT1 Výpočetní technika I OM1_VT1
OM2_ONJ Německý jazyk OM2_ONJ
OPSP Ochrana před praním špinavých peněz OPSP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
PA Právní aspekty bezpečnostního managementu PA
PB Požární bezpečnost PB
PDV Právo duševního vlastnictví PDV
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PMB Právo mezinárodní bezpečnosti PMB
PMO Právo mezinárodního obchodu PMO
PM1 Psychologie krizového managementu I PM1
PM2 Psychologie krizového managementu II PM2
POJ1_DCJ Německý jazyk POJ1_DCJ
POJ1_OAJ Anglický jazyk POJ1_OAJ
POJ1_PSY Psychologie POJ1_PSY
POJ1_SOC Sociologie POJ1_SOC
POJ1_STA Statistika POJ1_STA
POJ1_VT1 Výpočetní technika I POJ1_VT1
POJ3_DCJ Německý jazyk POJ3_DCJ
POJ3_MDZ Marketingové znalosti a dovednosti POJ3_MDZ
POJ3_SAJ Anglický jazyk POJ3_SAJ
POJ3_TPF Teorie a praxe financování firem POJ3_TPF
POJ3_UPO Úvod do pojišťovnictví POJ3_UPO
POJ3_ZUC Základy účetnictví POJ3_ZUC
POL Politologie POL
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SOP Sociální patologie SOP
SOPEU Společná obchodní politika EU SOPEU
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
U_AAAF1 Alternativní a augmentativní formy komunikace U_AAAF1
U_AKPRSOP2 Aktuální problémy současné psychologie U_AKPRSOP2
U_AKPRSOP3 Aktuální problémy současné psychologie U_AKPRSOP3
U_AKPRSOP4 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP4
U_AKPRSOP5 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP5
U_AKPRSOP6 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP6
U_AKPRSOP7 Aktuální problémy současné pedagogiky U_AKPRSOP7
U_ANDRAG6 Andragogika U_ANDRAG6
U_AN_VKOAN Andragogika (včetně kompar. Andr.) U_AN_VKOAN
U_AN_VKOA1 Andragogika (včetně kompar. Andr.) U_AN_VKOA1
U_APSP1 Aktuální problémy současné psychologie dospělých U_APSP1
U_APSP2 Aktuální problémy současné psychologie dospělých U_APSP2
U_AUMEVES1 Autoregulační metody ve sppg U_AUMEVES1
U_BAKASE12 Bakalářský seminář U_BAKASE12
U_BIOMPRO1 Biomedicínská propedeutika U_BIOMPRO1
U_BIOMPRO2 Biomedicínská propedeutika U_BIOMPRO2
U_BREIPISM Breillovo písmo U_BREIPISM
U_CIJAI Cizí jazyk I. U_CIJAI
U_CIZIJA18 Cizí jazyk U_CIZIJA18
U_CJI_1 Cizí jazyk I - 1.semestr U_CJI_1
U_CJI_1S Cizí jazyk I - 1. sem. U_CJI_1S
U_CJI_1S1 Cizí jazyk I - 1. sem. U_CJI_1S1
U_CJI10 Cizí jazyk I. - 3.sem. U_CJI10
U_CJI_12 Cizí jazyk I. (VD, 1. semestr) U_CJI_12
U_CJI_4 Cizí jazyk I - 1.semestr U_CJI_4
U_CJI_5S Cizí jazyk I. - 5 sem. U_CJI_5S
U_CJI_6 Cizí jazyk I. - 3.sem. U_CJI_6
UC3 Účetnictví 3 UC3
U_DISTVZD1 Distanční vzdělávání U_DISTVZD1
U_DIVESPP1 Diagnostika ve spec. ped. U_DIVESPP1
U_DIVESPP2 Diagnostika ve spec. ped. U_DIVESPP2
U_EIAMV Evropská integrace a mezinárodní vztahy U_EIAMV
U_ETOPI12 Etopedie I U_ETOPI12
U_ETOP1 Etopedie I U_ETOP1
U_FILOVYC5 Filozofie výchovy U_FILOVYC5
U_FILOVYC7 Filozofie výchovy U_FILOVYC7
U_FILOVYC8 Filozofie výchovy U_FILOVYC8
U_FILOZO8 Filozofie U_FILOZO8
U_FILOZO9 Filozofie U_FILOZO9
U_FILOZ11 Filozofie U_FILOZ11
U_FILOZ12 Filozofie U_FILOZ12
U_FKAO1 Firemní kultura a organizační chování U_FKAO1
U_FKAO4 Firemní kultura a organizační chování U_FKAO4
U_GERONT1 Gerontagogika U_GERONT1
U_GERONT2 Gerontagogika U_GERONT2
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
U_ITAVI ITaVT I U_ITAVI
U_ITAVIII ITaVT III U_ITAVIII
U_ITAVI1 ITaVT I U_ITAVI1
U_ITAVTI IT a VT I. U_ITAVTI
U_ITAVTI1 IT a VT III. U_ITAVTI1
U_ITAVT2 IT a VT I. U_ITAVT2
U_JKVD2 Jazyková komunikace v dějinách lidstva U_JKVD2
U_KOANZK Kompendium Andra. zk. U_KOANZK
U_KOMUDOVE Komunikativní dovednosti U_KOMUDOVE
U_KOSPP1 Komparativní speciální pedagogika U_KOSPP1
U_KULTANTR Kulturní antropologie U_KULTANTR
U_KULTETN1 Kulturní etnografie U_KULTETN1
U_LIASI Logopedie I a Surdopedie I U_LIASI
U_LIASI1 Logopedie I a Surdopedie I U_LIASI1
U_LOGOPE1 Logopedie U_LOGOPE1
U_LOGOPE2 Logopedie U_LOGOPE2
U_LOGOPRA1 Logopedické praktikum U_LOGOPRA1
U_LOGO1 Logopedie I U_LOGO1
U_LVVVCA1 Legislativa ve vzděl. v ČR a EU U_LVVVCA1
U_MATSP1 Metody a techniky speciálně pedagogického výzkumu U_MATSP1
U_MEDIKOM1 Mediální komunikace U_MEDIKOM1
UMN Úvod do managementu UMN
U_MODEDEJ1 Moderní dějiny U_MODEDEJ1
U_MODERO1 Moderování U_MODERO1
U_MPASPO1 Mezinárodně právní aspekty sociálně právní ochrany mládeže U_MPASPO1
U_MSRARL2 Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů U_MSRARL2
U_MULTTOL1 Multikulturní tolerance U_MULTTOL1
U_MULTTOL2 Multikulturní tolerance U_MULTTOL2
U_MVTN0 Moderní vzdělávací technologie ne 07/08) U_MVTN0
U_PAOZP1 Psychohygiena a ochrana zdraví pedagogických pracovníků U_PAOZP1
U_PEAA1 Pedagogika a andragogika U_PEAA1
U_PEDAGOG1 Pedagogika U_PEDAGOG1
U_PEDAGO4 Pedagogika U_PEDAGO4
U_PEDAGO5 Pedagogika U_PEDAGO5
U_PENOLO2 Penologie U_PENOLO2
U_POAS1 Politologie a státověda U_POAS1
U_POAS2 Politologie a státověda U_POAS2
U_POLITO4 Politologie U_POLITO4
U_POLITO5 Politologie U_POLITO5
U_PORAI1 Poradenství II. U_PORAI1
U_POVEV1 Poradenství ve vzdělávání U_POVEV1
U_PRKANV1 Praxe k andragogickému výzkumu U_PRKANV1
U_PROFETI1 Profesní etika U_PROFETI1
U_PROFETI2 Profesní etika U_PROFETI2
U_PRPRA1 Právo pro andragogy U_PRPRA1
U_PR1RO Praxe 1. ročník U_PR1RO
U_PR3R Praxe 3. r U_PR3R
U_PSUCAV3 Psychologie učení a vzdělávání U_PSUCAV3
U_PSYC2 Psychopedie I U_PSYC2
U_PSYCHO8 Psychopedie U_PSYCHO8
U_PSYCH14 Psychologie U_PSYCH14
U_PSYCH15 Psychohygiena U_PSYCH15
U_PSYCH19 Psychopedie U_PSYCH19
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
U_RIFIF2 Řízení firemních financí U_RIFIF2
U_RSPIABP2 Řízení specilně pedagogických institucí a bezpečnost práce pedagogických pracovníků U_RSPIABP2
US Utajované skutečnosti v organizaci US
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOAPEKO Sociální a pedagogická komunikace U_SOAPEKO
U_SOCIOL8 Sociologie U_SOCIOL8
U_SOCIPAT4 Sociální patologie U_SOCIPAT4
U_SOCIPAT6 Sociální patologie U_SOCIPAT6
U_SOCIPOL6 Sociální politika U_SOCIPOL6
U_SOCIPOL7 Sociální politika U_SOCIPOL7
U_SOCIPRA1 Sociální práce U_SOCIPRA1
U_SOCIPSY9 Sociální psychologie U_SOCIPSY9
U_SOCIPS10 Sociální psychologie U_SOCIPS10
U_SOMATO2 Somatopedie U_SOMATO2
U_SOMA1 Somatopedie I U_SOMA1
U_SOVYAV2 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV2
U_SOVYAV3 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV3
U_SOVZVY Sociologie vzdělávání vych. U_SOVZVY
U_SOVZV1 Sociologie vzdělávání vych. U_SOVZV1
U_SPAPS1 Sociální politika a problémy sociálního zabezpečení U_SPAPS1
U_SPECPED7 Speciální pedagogika U_SPECPED7
U_SPECPED9 Speciální pedagogika U_SPECPED9
U_SURD1 Surdopedie I U_SURD1
U_SVPSDDIA Specifické vývojové poruchy školních dovedností - diagnostika, intervence a terapie U_SVPSDDIA
U_SVPSDDI1 Specifické vývojové poruchy školních dovedností - diagnostika, intervence a terapie U_SVPSDDI1
U_SVPS1 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPS1
U_SVPS2 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPS2
U_TECEU1 Teorie celoživotního učení U_TECEU1
U_TEEFUCDO Techniky efektivního učení dospělých U_TEEFUCDO
U_TKTA1 Trénink komunikačních technik a kreativity U_TKTA1
U_TYFL1 Tyflopedie I U_TYFL1
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UDSV1 Úvod do studia vzdělávání dospělých U_UDSV1
U_UDSV2 Úvod do studia vzdělávání dospělých U_UDSV2
U_UVDOEKT6 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT6
U_UVDOEKT7 Úvod do ekonomické teorie U_UVDOEKT7
U_UVDOFI Úvod do filozofie U_UVDOFI
U_UVDOF2 Úvod do filozofie U_UVDOF2
U_UVDOP3 Úvod do psychologie U_UVDOP3
U_UVDOP4 Úvod do psychologie U_UVDOP4
U_UVDOP5 Úvod do psychologie U_UVDOP5
U_UVDOSM Úvod do SMK U_UVDOSM
U_UVDOSO Úvod do sociologie U_UVDOSO
U_UVDOSTS1 Úvod do studia sppg U_UVDOSTS1
U_UVDOS1 Úvod do sociologie U_UVDOS1
U_UVDOS2 Úvod do sociologie U_UVDOS2
U_VDVCA1 Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCA1
U_VDVCA4 Vzdělávání dospělých v ČR a EU U_VDVCA4
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VYCHPOR1 Výchovné poradenství U_VYCHPOR1
U_VYCHPOR2 Výchovné poradenství U_VYCHPOR2
U_VYUCTEC1 Vyučovací technika U_VYUCTEC1
U_ZAKLMANA Základy managementu U_ZAKLMANA
U_ZAPRSTE Základy práce s textem U_ZAPRSTE
U_ZASPP2 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP2
U_ZASPP4 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP4
U_ZETA1 Základy ekonomické teorie a praxe U_ZETA1
U_ZKMVE4 Základy kvantitativních metod v ekonomii I U_ZKMVE4
U_ZPAPUR Zpravodajství a publicistika R,TV U_ZPAPUR
U_ZPAP1 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP1
U_ZPAP5 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP5
VMU Vyšetřování mimořádných událostí v organizaci VMU
VT2 Vnitřní trh EU II VT2
ZF Základy filozofiie ZF
ZMN Základy managementu ZMN
ZPC Základy práva ČR ZPC
ZPE Základy práva EU ZPE
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.