Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2020 leto2020
Složky
APM_K Aplikovaná matematika APM_K
APM_P Aplikovaná matematika APM_P
BKEM_APR Algoritmizace a programování BKEM_APR
BKEM_BANM Bankovní management BKEM_BANM
BKEM_BMAN Brand management BKEM_BMAN
BKEM_BP2 Bakalářská práce II BKEM_BP2
BKEM_EMAN Event management BKEM_EMAN
BKEM_FIRV Firemní vzdělávání BKEM_FIRV
BKEM_KAPR Algoritmizace a programování BKEM_KAPR
BKEM_KBAN Bankovnictví BKEM_KBAN
BKEM_KBANM Bankovní management BKEM_KBANM
BKEM_KBMAN Brand management BKEM_KBMAN
BKEM_KBP2 Bakalářská práce II BKEM_KBP2
BKEM_KCAR Controlling a reporting BKEM_KCAR
BKEM_KEMAN Event management BKEM_KEMAN
BKEM_KFIRV Firemní vzdělávání BKEM_KFIRV
BKEM_KJEK Jednání s klientem BKEM_KJEK
BKEM_KMAK1 Makroekonomie1 BKEM_KMAK1
BKEM_KMAN Management BKEM_KMAN
BKEM_KMAP Manažerská psychologie BKEM_KMAP
BKEM_KMEP1 Mezinárodní a evropské právo I BKEM_KMEP1
BKEM_KMKO Marketingová komunikace BKEM_KMKO
BKEM_KMOC2 Metody oceňování II BKEM_KMOC2
BKEM_KMOP Metodologie odborné práce BKEM_KMOP
BKEM_KNER Nástroje pro ekonomická rozhodování BKEM_KNER
BKEM_KNER2 Nástroje pro ekonomická rozhodování II BKEM_KNER2
BKEM_KOCP Oceňování cenných papírů BKEM_KOCP
BKEM_KOMA Operační management BKEM_KOMA
BKEM_KPEK Podniková ekonomika BKEM_KPEK
BKEM_KPFM Property a facility management BKEM_KPFM
BKEM_KPCHZ Psychologie chování zákazníka BKEM_KPCHZ
BKEM_KPSO2 Případové studie v oceňování BKEM_KPSO2
BKEM_KPSP Případové studie z podnikání BKEM_KPSP
BKEM_KPSPE Případové studie z personalistiky BKEM_KPSPE
BKEM_KPSY Psychologie BKEM_KPSY
BKEM_KPZM Podnikatelský záměr a projektový management BKEM_KPZM
BKEM_KPZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním BKEM_KPZO
BKEM_KRMO Rekonstrukce a modernizace staveb BKEM_KRMO
BKEM_KSKM Stavební konstrukce a materiály BKEM_KSKM
BKEM_KSRI Správa a řízení informačních systémů BKEM_KSRI
BKEM_KTZB Technická zařízení budov BKEM_KTZB
BKEM_KUDP Úvod do podnikání BKEM_KUDP
BKEM_KULMV Úvod do logistiky a managementu výroby BKEM_KULMV
BKEM_KUMM Úvod do marketingového myšlení BKEM_KUMM
BKEM_KUPS Úvod do pozemního stavitelství BKEM_KUPS
BKEM_KUSW Účetní software BKEM_KUSW
BKEM_KVAK Vyjednávání a konflikty BKEM_KVAK
BKEM_KZABA Základy bankovnictví BKEM_KZABA
BKEM_KZMO Základy mezinárodního obchodu BKEM_KZMO
BKEM_KZUP Základy účetnictví podniku BKEM_KZUP
BKEM_KZVF Základy veřejných financí BKEM_KZVF
BKEM_MAK1 Makroekonomie 1 BKEM_MAK1
BKEM_MAN Management BKEM_MAN
BKEM_MAP Manažerská psychologie BKEM_MAP
BKEM_MEP1 Mezinárodní a evropské právo I BKEM_MEP1
BKEM_MKO Marketingová komunikace BKEM_MKO
BKEM_MOC2 Metody oceňování II BKEM_MOC2
BKEM_MOP Metodologie odborné práce BKEM_MOP
BKEM_NER Nástroje pro ekonomická rozhodování BKEM_NER
BKEM_OMA Operační management BKEM_OMA
BKEM_PEK Podniková ekonomika BKEM_PEK
BKEM_PFM Property a facility management BKEM_PFM
BKEM_PCHZ Psychologie chování zákazníka BKEM_PCHZ
BKEM_PSO2 Případové studie v oceňování BKEM_PSO2
BKEM_PSP Případové studie z podnikání BKEM_PSP
BKEM_PSPE Případové studie z personalistiky BKEM_PSPE
BKEM_PSY Psychologie BKEM_PSY
BKEM_PZM Podnikatelský záměr a projektový management BKEM_PZM
BKEM_PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním BKEM_PZO
BKEM_SRI Správa a řízení informačních systémů BKEM_SRI
BKEM_UDP Úvod do podnikání BKEM_UDP
BKEM_UMM Úvod do marketingového myšlení BKEM_UMM
BKEM_USM Úvod do sportovního managementu BKEM_USM
BKEM_USW Účetní software BKEM_USW
BKEM_VAK Vyjednávání a konflikty BKEM_VAK
BKEM_ZMO Základy mezinárodního obchodu BKEM_ZMO
BKEM_ZUP Základy účetnictví podniku BKEM_ZUP
BKEM_ZVF Základy veřejných financí BKEM_ZVF
BPGHCR Bakalářská práce BPGHCR
BPMHCR Bakalářská práce BPMHCR
CJ1_A_K2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K2
CJ1_A_K4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K4
CJ1_A_P2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P2
CJ1_A_P4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P4
CJ2_F_K2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K2
CJ2_F_K4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K4
CJ2_F_P2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P2
CJ2_F_P4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P4
CJ2_N_K2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K2
CJ2_N_K4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K4
CJ2_N_K5 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K5
CJ2_N_P2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P2
CJ2_N_P4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P4
CZV_KDAR Dějiny architektury CZV_KDAR
CZV_KRST Rozpočtování staveb CZV_KRST
CZV_KSKM Stavební konstrukce a materiály CZV_KSKM
CZV_KUZP Územní plánování CZV_KUZP
CZV_ONM2 Oceňování nemovitého majetku na tržních principech CZV_ONM2
CZV_ZZ Závěrečná zkouška CZV_ZZ
CZV_4ONM Závěrečná zkouška (4 semestry) CZV_4ONM
DHCR_K13 Doprava a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu DHCR_K13
DHCR_P13 Doprava a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu DHCR_P13
DK_K12 Dějiny kultury DK_K12
DK_P12 Dějiny kultury DK_P12
DM_K13 Destinační management DM_K13
DM_P13 Destinační management DM_P13
DS_P Diplomový seminář DS_P
EHCR_K13 Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu EHCR_K13
EKV_K Ekonomika výživy EKV_K
ENO_PV Enogastronomie ENO_PV
ERA_EEU European Union ERA_EEU
ERA_GST Global Security Threats ERA_GST
ERA_IMA Intercultural management ERA_IMA
ERA_MMA Modern marketing approaches ERA_MMA
ERA_PICL Private International and Commercial Law ERA_PICL
ERA_PVZ Pobyt v zahraničí ERA_PVZ
ERA_TPUD Theory and Practice of Urban Development ERA_TPUD
ER_KV Ekonomické repetitorium ER_KV
ER_PV Ekonomické repetitorium ER_PV
FBM_K13 Food and Beverage Management FBM_K13
FBM_P13 Food and Beverage Management FBM_P13
FMHCR_K13 Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu FMHCR_K13
FMHCR_P13 Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu FMHCR_P13
GAST2_K Gastronomie II. GAST2_K
GAST2_P Gastronomie II. GAST2_P
GCR_K12 Geografie cestovního ruchu GCR_K12
GCR_P12 Geografie cestovního ruchu GCR_P12
HOP_K Hotelový provoz HOP_K
HOP_P Hotelový provoz HOP_P
IRSHCR_P12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_P12
KBP_ARI2 Analýza rizik II KBP_ARI2
KBP_BORB Bezpečnost obcí a regionů KBP_BORB
KBP_BSCR Bezpečnostní systém v ČR: funkce, vazby, problémy KBP_BSCR
KBP_DRO Drogová kriminalita KBP_DRO
KBP_KARI2 Analýza rizik 2 KBP_KARI2
KBP_KBMR Bezpečnostní management v regionech KBP_KBMR
KBP_KBORB Bezpečnost obcí a regionů KBP_KBORB
KBP_KBSCR Bezpečnostní systém v ČR: funkce, vazby, problémy KBP_KBSCR
KBP_KDRO Drogová kriminalita KBP_KDRO
KBP_KIMNG Integrovaný krizový management KBP_KIMNG
KBP_KKB Kybernetická bezpečnost KBP_KKB
KBP_KKRMB Krizový management KBP_KKRMB
KBP_KKRMM Krizový management KBP_KKRMM
KBP_KKTT Kriminalistická technika, taktika a metodika KBP_KKTT
KBP_KKVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KBP_KKVP2
KBP_KMOP Metodologie odborné práce KBP_KMOP
KBP_KNZS Nauka o zbraních a střelivu KBP_KNZS
KBP_KPIKS Právo v informačních a komunikačních systémech KBP_KPIKS
KBP_KPKR Prevence kriminality KBP_KPKR
KBP_KRMB Krizový management KBP_KRMB
KBP_KRMM Krizový management KBP_KRMM
KBP_KSBH Soudobé bezpečnostní hrozby KBP_KSBH
KBP_KSPVM Správní právo KBP_KSPVM
KBP_KSPV2 Správní právo II a správní řízení KBP_KSPV2
KBP_KTPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_KTPO
KBP_KTPS Trestní právo a správní trestání KBP_KTPS
KBP_KTT Kriminalistická technika, taktika a metodika KBP_KTT
KBP_KVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KBP_KVP2
KBP_KVSO Veřejná správa a její organizace KBP_KVSO
KBP_MOP Metodologie odborné práce KBP_MOP
KBP_NZS Nauka o zbraních a střelivu KBP_NZS
KBP_OPRB Odborná praxe KBP_OPRB
KBP_PIKS Právo v informačních a komunikačních systémech KBP_PIKS
KBP_PKR Prevence kriminality KBP_PKR
KBP_SBH Soudobé bezpečnostní hrozby KBP_SBH
KBP_SPVM Správní právo KBP_SPVM
KBP_TPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_TPO
KBP_TPS Trestní právo a správní trestání KBP_TPS
KBP_UBS Úvod do bezpečnostních studií KBP_UBS
KBP_VSO Veřejná správa a její organizace KBP_VSO
KBP_ZBPB Zpracování bakalářské práce KBP_ZBPB
KCJ_AJZ2B Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2B
KCJ_AJZ2E Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2E
KCJ_AJZ2M Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_AJZ2M
KCJ_AJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1B
KCJ_AJ1E Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1E
KCJ_AJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1M
KCJ_AJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3B
KCJ_AJ3E Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3E
KCJ_AJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3M
KCJ_KAJ Konverzace v anglickém jazyce KCJ_KAJ
KCJ_KAJZ2B Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_KAJZ2B
KCJ_KAJZ2E Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_KAJZ2E
KCJ_KAJZ2M Angličtina pro začátečníky 2 KCJ_KAJZ2M
KCJ_KAJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1B
KCJ_KAJ1E Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1E
KCJ_KAJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1M
KCJ_KAJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3B
KCJ_KAJ3E Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3E
KCJ_KAJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3M
KCJ_KKAJ Konverzace v anglickém jazyce KCJ_KKAJ
KCJ_KMAJ1 Anglický jazyk 1 KCJ_KMAJ1
KCJ_KMAJ3 Anglický jazyk 3 KCJ_KMAJ3
KCJ_KMNJ1 Německý jazyk 1 KCJ_KMNJ1
KCJ_KMNJ3 Německý jazyk 3 KCJ_KMNJ3
KCJ_KMRJ1 Ruský jazyk 1 KCJ_KMRJ1
KCJ_KMRJ2 Ruský jazyk 2 KCJ_KMRJ2
KCJ_KMRJ3 Ruský jazyk 3 KCJ_KMRJ3
KCJ_KNJ1B Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1B
KCJ_KNJ1E Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1E
KCJ_KNJ1M Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1M
KCJ_KNJ3B Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3B
KCJ_KNJ3E Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3E
KCJ_KNJ3M Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3M
KCJ_KRJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1B
KCJ_KRJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1M
KCJ_KRJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3B
KCJ_KRJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3M
KCJ_NJ1B Německý jazyk 1 KCJ_NJ1B
KCJ_NJ1E Německý jazyk 1 KCJ_NJ1E
KCJ_NJ1M Německý jazyk 1 KCJ_NJ1M
KCJ_NJ3B Německý jazyk 3 KCJ_NJ3B
KCJ_NJ3E Německý jazyk 3 KCJ_NJ3E
KCJ_NJ3M Německý jazyk 3 KCJ_NJ3M
KCJ_RJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1B
KCJ_RJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1M
KCJ_RJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3B
KCJ_RJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3M
KEM_KMDOV Manažerské dovednosti KEM_KMDOV
KEM_KRLZB Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZB
KEM_KRLZM Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZM
KEM_KRLZ2 Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZ2
KEM_KTDM Management vzdělávání a rozvoje KEM_KTDM
KEM_KZMAB Základy marketingu KEM_KZMAB
KEM_KZMAM Základy marketingu KEM_KZMAM
KEM_KZSOB Základy sociologie KEM_KZSOB
KEM_MDOV Manažerské dovednosti KEM_MDOV
KEM_RLZB Řízení lidských zdrojů KEM_RLZB
KEM_RLZM Řízení lidských zdrojů KEM_RLZM
KEM_TDM Management vzdělávání a rozvoje KEM_TDM
KEM_ZMAB Základy marketingu KEM_ZMAB
KEM_ZMAM Základy marketingu KEM_ZMAM
KEM_ZSOB Základy sociologie KEM_ZSOB
KM_K Krizový management v hotelnictví a cestovním ruchu KM_K
KM_P Krizový management v hotelnictví a cestovním ruchu KM_P
KREG_AORR Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_AORR
KREG_ITD1 IT dovednosti KREG_ITD1
KREG_ITD2 IT dovednosti 2 KREG_ITD2
KREG_KACR Kulturní aspekty v cestovním ruchu KREG_KACR
KREG_KAORR Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_KAORR
KREG_KAOR2 Aktuální otázky regionálního rozvoje II KREG_KAOR2
KREG_KITD1 IT dovednosti KREG_KITD1
KREG_KITD2 IT dovednosti 2 KREG_KITD2
KREG_KKACR Kulturní aspekty v cestovním ruchu KREG_KKACR
KREG_KKRP Krajinné plánování KREG_KKRP
KREG_KLZVS Lidské zdroje ve veřejné správě KREG_KLZVS
KREG_KMCER Management cestovního ruchu KREG_KMCER
KREG_KMOMR Management obcí, měst a regionů KREG_KMOMR
KREG_KMOP Metodologie odborné práce KREG_KMOP
KREG_KMOPN Metodologie odborné práce KREG_KMOPN
KREG_KMSD Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvoji KREG_KMSD
KREG_KMSUA Management stravovacích a ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a cestovních agentur KREG_KMSUA
KREG_KMVS Management ve veřejné správě KREG_KMVS
KREG_KPUR Politika územního rozvoje KREG_KPUR
KREG_KRMUB Regionální a municipální ekonomika KREG_KRMUB
KREG_KRMUM Regionální a municipální ekonomika KREG_KRMUM
KREG_KROV Rozvoj venkova KREG_KROV
KREG_KRP Krajinné plánování KREG_KRP
KREG_KSPL Strategické plánování KREG_KSPL
KREG_KSPR Strategické plánování a řízení obcí a regionů KREG_KSPR
KREG_KSRPI Strategické řízení přípravy investic KREG_KSRPI
KREG_KTOZP Technické aspekty ochrany životního prostředí KREG_KTOZP
KREG_KURP Urbánní rozvoj a politika KREG_KURP
KREG_KVES Veřejná správa KREG_KVES
KREG_KVFI2 Veřejné finance II KREG_KVFI2
KREG_KZDP Zpracování diplomové práce KREG_KZDP
KREG_KZUB Základy urbanismu KREG_KZUB
KREG_MCER Management cestovního ruchu KREG_MCER
KREG_MOP Metodologie odborné práce KREG_MOP
KREG_MSD Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvoji KREG_MSD
KREG_MVS Management ve veřejné správě KREG_MVS
KREG_OPRN Odborná praxe KREG_OPRN
KREG_RMUB Regionální a municipální ekonomika KREG_RMUB
KREG_RMUM Regionální a municipální ekonomika KREG_RMUM
KREG_ROV Rozvoj venkova KREG_ROV
KREG_SPL Strategické plánování KREG_SPL
KREG_SPR Strategické plánování a řízení obcí a regionů KREG_SPR
KREG_TECV Terénní cvičení KREG_TECV
KREG_VES Veřejná správa KREG_VES
KREG_ZBPM Zpracování bakalářské práce KREG_ZBPM
KREG_ZUB Základy urbanismu KREG_ZUB
KS_K18 Komunikace ve službách KS_K18
LWS_K14 Lázeňské a wellness služby LWS_K14
LWS_P14 Lázeňské a wellness služby LWS_P14
MAKRO_K Makroekonomie MAKRO_K
MAKRO_P Makroekonomie MAKRO_P
MIKRO_K Mikroekonomie MIKRO_K
MKEM_DIP Diplomová práce MKEM_DIP
MKEM_KFIF Firemní finance MKEM_KFIF
MKEM_KLEAD Leadership MKEM_KLEAD
MKEM_KMEP Mezinárodní a evropské právo II MKEM_KMEP
MKEM_KMEZD Mezinárodní zdanění MKEM_KMEZD
MKEM_KMII Management IS/ICT MKEM_KMII
MKEM_KMKO Marketingová komunikace MKEM_KMKO
MKEM_KMLZ Management lidských zdrojů MKEM_KMLZ
MKEM_KMMA Mezinárodní management MKEM_KMMA
MKEM_KMOP Metodologie odborné práce MKEM_KMOP
MKEM_KMPO Mezinárodní právo soukromé a obchodní MKEM_KMPO
MKEM_KMUC Manažerské účenictví MKEM_KMUC
MKEM_KPM Projektový management MKEM_KPM
MKEM_KPSMA Případové studie z marketingu MKEM_KPSMA
MKEM_KVMP Výzkumné metody v podnikání MKEM_KVMP
MKS_P14 Mediální komunikace ve službách MKS_P14
MNGHCR_K Management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNGHCR_K
MNGHCR_P Management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNGHCR_P
MNHCR_K Management hotelnictví a cestovního ruchu MNHCR_K
MNHCR_P Management hotelnictví a cestovního ruchu MNHCR_P
MNKG_K Management kvality a ochrana spotřebitele v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNKG_K
MNKG_P Management kvality a ochrana spotřebitele v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNKG_P
MNK_K Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu MNK_K
MNK_P Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu MNK_P
OP1MHCRK13 Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1MHCRK13
OP2MHCRP14 Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2MHCRP14
PMGHCR_K14 Projektový management PMGHCR_K14
PMGHCR_P14 Projektový management PMGHCR_P14
PMHCR_K17 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_K17
PMHCR_P17 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_P17
POJMHCRK14 Pojišťovnictví v hotelnictví a cestovním ruchu POJMHCRK14
PRP_K12 Právo v podnikání PRP_K12
RDHCR_K14 Řízení dopravy a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu RDHCR_K14
RDHCR_P14 Řízení dopravy a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu RDHCR_P14
RLZ_KV Řízení lidských zdrojů RLZ_KV
RLZ_PV Řízení lidských zdrojů RLZ_PV
SDP15_KV Společenský styk a diplomatický protokol SDP15_KV
SHP_PV Senzorické hodnocení potravin SHP_PV
SM_K13 Strategický management SM_K13
STAT_K Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_K
SWSAJ_PV Spa and Wellness Services SWSAJ_PV
test_test Pomocný předmět (ignorujte) test_test
U_AKPRSOSO Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOSO
U_ANDRII Andragogika II U_ANDRII
U_ANDRPORA Andragogické poradenství U_ANDRPORA
U_ANDRVYZK Andragogický výzkum U_ANDRVYZK
U_AUTOPRA2 Autorské právo U_AUTOPRA2
U_AUTVI Audiovizuální tvorba I. U_AUTVI
U_AUTVII Audiovizuální tvorba II. U_AUTVII
U_BASEII15 Bakalářský seminář II U_BASEII15
U_BASEII16 Bakalářský seminář II U_BASEII16
U_BASEI1 Bakalářský seminář I U_BASEI1
U_BASE1 Bakalářský seminář I U_BASE1
U_BPVPV Bezpečnost práce v praktickém výcviku U_BPVPV
U_CEPRDEII České právní dějiny II. U_CEPRDEII
U_CIJA1213 Cizí jazyk 1 U_CIJA1213
U_CIJA2SE Cizí jazyk 2. sem U_CIJA2SE
U_CIJA4SE Cizí jazyk 4. sem. U_CIJA4SE
U_CIZIJA21 Cizí jazyk U_CIZIJA21
U_CIZIJA24 Cizí jazyk 1 U_CIZIJA24
U_CIZIJA25 Cizí jazyk 2 U_CIZIJA25
UCTD_K13 Účetnictví a daně UCTD_K13
UCTD_P13 Učetnictví a daně UCTD_P13
U_DEDIII Dějiny divadla II. U_DEDIII
U_DEMEVZI Dějiny mezinárodních vztahů I U_DEMEVZI
U_DENAHOI Dějiny národního hospodářství I. U_DENAHOI
U_DIDADOSP Didaktika dospělých U_DIDADOSP
U_DIODPR Didaktika odborných předmětů U_DIODPR
U_DIPLII Diplomacie II U_DIPLII
U_DIPLSEM9 Diplomový seminář U_DIPLSEM9
U_DISTII Divadelní studia II. U_DISTII
U_DIVESPP3 Diagnostika ve speciální pedagogice U_DIVESPP3
U_DIVESPP4 Diagnostika ve spec. pedagogice U_DIVESPP4
U_DIVZAE12 Distanční vzdělávání a e-learning U_DIVZAE12
U_DRAMVYC5 Dramatická výchova U_DRAMVYC5
U_EKAHO Ekologie a hospodářství U_EKAHO
U_EKDII Ekonomická diplomacie I U_EKDII
U_EKONOMI Ekonomie U_EKONOMI
U_EKONPOD8 Ekonomika podniku U_EKONPOD8
U_ETOPII Etopedie II U_ETOPII
U_ETVPE1 Etika v pedagogice U_ETVPE1
U_ETVPE12 Etika v pedagogice U_ETVPE12
U_ETVPOPR1 Etika v pomáhajících profesích U_ETVPOPR1
U_EVEKIN Evropská ekonomická integrace U_EVEKIN
U_EVEKIN1 Evropská ekonomická integrace U_EVEKIN1
U_EVEKI4 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI4
U_EVHOPR Evropské hospodářské právo U_EVHOPR
U_EVINI Evropská integrace I U_EVINI
U_EVROPRAV Evropské právo U_EVROPRAV
U_FIADA Finance a daně U_FIADA
U_FILMDOKU Filmový dokument U_FILMDOKU
U_FILMESTE Filmová estetika U_FILMESTE
U_FILMSEMI Filmový seminář U_FILMSEMI
U_FILOZO1 Filozofie U_FILOZO1
U_FIPRI Finanční právo I U_FIPRI
U_HIMAKO Historie masové komunikace U_HIMAKO
U_HOSPDEJI Hospodářské dějiny U_HOSPDEJI
U_HPEAC Hospodářská politika EU a ČR U_HPEAC
U_HPEA3 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA3
U_INTEKOMU Interkulturní komunikace U_INTEKOMU
U_INTESEMI Interpretační seminář U_INTESEMI
U_JEVIREC Jevištní řeč U_JEVIREC
U_KAZEVVZ2 Kapitoly z evropské vzdělanosti U_KAZEVVZ2
U_KOANEMA Komerční a nekomerční marketing U_KOANEMA
U_KULTMANA Kulturní management U_KULTMANA
U_LAS_Z Logopedie a Surdopedie (souborná zkouška) U_LAS_Z
U_LOGOII1 Logopedie II U_LOGOII1
U_MAKROEK3 Makroekonomie U_MAKROEK3
U_MAKROE4 Makroekonomie U_MAKROE4
U_MAKROE6 Makroekonomie U_MAKROE6
U_MAMEAST Management médií a strategie U_MAMEAST
U_MANAROZH Manažerské rozhodování U_MANAROZH
U_MARKETI1 Marketing U_MARKETI1
U_MARLZ1 Management a řízení lidských zdrojů U_MARLZ1
U_MEDIETI2 Mediální etika U_MEDIETI2
U_MEPRVE Mezinárodní právo veřejné U_MEPRVE
U_MEROSODO Metody rozvíjení sociálních dovedností U_MEROSODO
U_MEVINSP1 Média v informační společnosti U_MEVINSP1
U_MOVZTE Moderní vzdělávací technologie U_MOVZTE
U_MPAVVM Mediální publikum a výzkum veřejného mínění U_MPAVVM
U_MSAEV Metodologie sociálního a ekonomického výzkumu U_MSAEV
U_MULTTOL4 Multikulturní tolerance U_MULTTOL4
U_MULTVYRO Multimediální výroba U_MULTVYRO
U_OARVD1 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD1
U_OARVD13 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD13
U_OBPRHMI2 Občanské právo hmotné I. U_OBPRHMI2
U_OBPRII Obchodní právo II. U_OBPRII
U_OBPRPRII Občanské právo procesní II. U_OBPRPRII
U_ODPR2RO Odborná praxe 2. ročník U_ODPR2RO
U_PAFVV Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFVV
U_PAFV2 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV2
U_PDCAC_DI Politické dějiny ČR a česká (čs) diplomacie I U_PDCAC_DI
U_PEDAVYZK Pedagogický výzkum U_PEDAVYZK
U_PEDAVYZ1 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ1
U_PENOLOG1 Penologie U_PENOLOG1
U_PERSLEGI Personální legislativa U_PERSLEGI
U_PERSMA10 Personální management U_PERSMA10
U_PESTSK Pedagogika střední školy U_PESTSK
U_POAHOGE Politická a hospodářská geografie U_POAHOGE
U_PODNEKO4 Podniková ekonomika U_PODNEKO4
U_PODNIKA1 Podnikání U_PODNIKA1
U_POJIST1 Pojišťovnictví U_POJIST1
U_POLITO3 Politologie U_POLITO3
U_PORADEN Poradenství U_PORADEN
U_PRAVI Právo I U_PRAVI
U_PR2R2 Praxe 2. ročník U_PR2R2
U_PSVESVP1 Psychologie ve světě práce U_PSVESVP1
U_PSYCDOS1 Psychologie dospělých U_PSYCDOS1
U_PSYCDOS5 Psychologie dospělých U_PSYCDOS5
U_PSYCII Psychopedie II U_PSYCII
U_PSYCUMEN Psychologie umění U_PSYCUMEN
U_PSYCHOH Psychohygiena U_PSYCHOH
U_PSYCHOL2 Psychologie U_PSYCHOL2
U_PSYCHOP3 Psychopatologie U_PSYCHOP3
U_PSYCHO5 Psychopatologie U_PSYCHO5
U_REAK1 Rétorika a komunikace U_REAK1
U_REAK2 Rétorika a komunikace U_REAK2
U_REPEEKON Repetitorium ekonomie U_REPEEKON
U_RETORIK Rétorika U_RETORIK
U_RILIZ1 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ1
U_RILIZ2 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ2
U_RIPRI Řízená praxe I U_RIPRI
U_RIPR1 Řízená praxe 1.ročník U_RIPR1
U_RIPR2SE Řízená praxe 2. sem U_RIPR2SE
U_RIVYASL1 Řízení výroby a služeb U_RIVYASL1
U_RIVYAS2 Řízení výroby a služeb U_RIVYAS2
U_RLZAP Řízení lidských zdrojů a personalistika U_RLZAP
U_RPVPNE Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPNE
U_SAUPI12 Státověda a ústavní právo II. U_SAUPI12
U_SCI_VY Scénografie I. - výprava U_SCI_VY
U_SCPRII Scénická propedeutika II U_SCPRII
U_SHABD Školní hygiena a bezpečnost dětí U_SHABD
U_SHABD1 Školní hygiena a bezpečnost dětí U_SHABD1
U_SOAMEKO Sociální a mediální komunikace U_SOAMEKO
U_SOCIAND1 Sociální andragogika U_SOCIAND1
U_SOCIPA10 Sociální patologie U_SOCIPA10
U_SOCIPED3 Sociální pedagogika U_SOCIPED3
U_SOCIPED5 Sociální pedagogika U_SOCIPED5
U_SOCIPOL1 Sociální politika U_SOCIPOL1
U_SOCIPSY4 Sociální psychologie U_SOCIPSY4
U_SOCIVYCH Sociologie výchovy U_SOCIVYCH
U_SOMAII Somatopedie II U_SOMAII
U_SOMATOP1 Somatopedie U_SOMATOP1
U_SOPAI Sociální patologie I U_SOPAI
U_SOPROCML Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCML
U_SOVYAV1 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV1
U_SPAVSI1 Správní právo a veřejná správa II. U_SPAVSI1
U_SPECPE10 Speciální pedagogika U_SPECPE10
U_SPECPE13 Speciální pedagogika U_SPECPE13
U_SP_SP Srovnávací pedagogika (Pedagogika + Srovnávací ped.) U_SP_SP
U_SPUAC Specifické poruchy učení a chování U_SPUAC
U_SROVPEDA Srovnávací pedagogika U_SROVPEDA
U_STPRAN1 Stylistika pro andragogy U_STPRAN1
U_SURDII1 Surdopedie II U_SURDII1
U_SVPSD12 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPSD12
U_SVSVC1 Systém veřejné správy v ČR U_SVSVC1
U_TEMEVZ Teorie mezinárodních vztahů U_TEMEVZ
U_TEORKONF Teorie konfliktů U_TEORKONF
U_TEORVYC1 Teorie výchovy U_TEORVYC1
U_TEORVYC4 Teorie výchovy U_TEORVYC4
U_TEPRII12 Teorie práva II. U_TEPRII12
U_TIMEMAN2 Time management U_TIMEMAN2
U_TVPSII Tvůrčí psaní II U_TVPSII
U_TVURSEMI Tvůrčí seminář U_TVURSEMI
U_TYFLII Tyflopedie II U_TYFLII
U_TYFLOPE2 Tyflopedie U_TYFLOPE2
U_UMELKRI4 Umělecká kritika U_UMELKRI4
U_UVDOAUTV Úvod do audiovizuální tvorby U_UVDOAUTV
U_VEREFIN2 Veřejné finance U_VEREFIN2
U_VPPZS Výběrová praxe podle zaměření studenta U_VPPZS
U_VYFOII Výtvarné formy II. U_VYFOII
U_VYCHPOR3 Výchovné poradenství U_VYCHPOR3
U_VYVOPSY1 Vývojová psychologie U_VYVOPSY1
U_VYVOPSY4 Vývojová psychologie U_VYVOPSY4
U_VZDEDOSP Vzdělávání dospělých U_VZDEDOSP
U_ZAFAATO Základy farmakologie a toxikologie U_ZAFAATO
U_ZAJEPR Základy jevištního projevu U_ZAJEPR
U_ZAKLHERE Základy herectví U_ZAKLHERE
U_ZAKLPERS Základy personalistiky U_ZAKLPERS
U_ZAKLPER1 Základy personalistiky U_ZAKLPER1
U_ZAKLPOD1 Základy podnikání U_ZAKLPOD1
U_ZAKLPRA3 Základy práva U_ZAKLPRA3
U_ZAKLPSY3 Základy psychoterapie U_ZAKLPSY3
U_ZAPEDI Základy pedagogické diagnostiky U_ZAPEDI
U_ZASOPR Základy sociální práce U_ZASOPR
U_ZASPP1 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP1
U_ZATVPS Základy tvůrčího psaní U_ZATVPS
U_ZAUCII Základy účetnictví II. U_ZAUCII
U_ZAZNJA Základy znakového jazyka U_ZAZNJA
U_ZETAPPA2 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPPA2
U_ZKMVE1 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVE1
U_ZPAP2 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP2
U_ZPTPU1 Základy psychoterapeutikických technik pro učitele U_ZPTPU1
U_ZVTVARE Zvuková tvorba a režie U_ZVTVARE
VH_K12 Výživa a hygiena VH_K12
VH_P12 Výživa a hygiena VH_P12
ZBO_K14 Zbožíznalství ZBO_K14
ZBO_P14 Zbožíznalství ZBO_P14
ZGH_K Základy gastronomie a hotelnictví ZGH_K
ZRPR_K14 Základy reklamy a PR ZRPR_K14
ZRPR_PV Základy reklamy a PR ZRPR_PV
ZRPR_P14 Základy reklamy a PR ZRPR_P14
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.